ЖИТОМИРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2021 року м. Житомир справа № 240/7520/21

категорія 111030300

Житомирський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Капинос О.В.,

секретар судового засідання Недашківська Н.В.,

за участю: представника відповідача - Домарацької В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА" до Головного управління Державної податкової служби у Житомирській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення,

встановив:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА" звернулося до суду з позовом, в якому просить визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення - рішення №0001460402 від 01.06.2020.

В обгрунтування позову зазначено, що за результатами перевірки в частині достовірності декларування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника податку за березень 2020 відповідачем у акті перевірки зроблено висновок, що в порушення п.201.3 п.200.1, п.200.4 "в" ст.200 Кодексу платником завищено суму, заявлену до бюджетного відшкодування по декларації за березень 2020 на 10465 грн. Зазначені висновки стали підставою для винсеення спірного рішення. Позивач вважає таке протиправними, оскільки податкові накладні були виписані в період з 18.03.2020 по 31.03.2020. Вказує, що постанова КМУ №271 набрала чинності 15.04.2020, а прийнята 08.04.2020. Відповідно до Закону №540-ІХ від 30.03.2020, який набрав чинності 02.04.2020, дані положення відповідач не мав правових підстав застосовувати.

Провадження у справі відкрито за правилами спрощеного позовного провадження з викликом учасників справи.

Відповідач надіслав до суду відзив на позов. В обгрунтування відзиву зазначено, що в ході проведення камеральної перевірки ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА" з питань достовірності декларування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника податку, заявленої за березень 2020 встановлено порушення п.201.3 п.200.1 ст.200, п.200.4 "в" ст.200 та п.71 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідних положень "Податкового кодексу України, у зв"язку з чим платником податків завищено суму заявлену до бюджетного відшкодування по декларації за березень 2020 на суму 10465 грн. Вказує, що податкові накладні, які були зареєстровані в період з 17.03.2020 по 20.04.2020 із застосуванням ставки 7 та 20 відсотків, вважаються такими, що складені з порушенням пункту 71 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України, а суми, зазначені у них не можуть бути включені до складу податкового кредиту. Платником не подано уточнюючий розрахунок на податкову звітність з ПДВ за березень 2020 року, в якій було відображено податковий кредит по податкових накладних складених у березні 2020 та зареєстрованих у квітні 2020 року. З огляду на це, просить у позові відмовити.

У відповіді на відзив позивач просить позов задовольнити.

В судове засідання представник позивача не з"явився, повідомлений про розгляд справи належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Представник відповідача в судовому засіданні просив у задоволенні позову відмовити, з підстав, викладених у письмовому відзиві.

Заслухавши пояснення представника відповідача, дослідивши матеріали справи, суд встановив наступні обставини.

За результатами проведення камеральної перевірки ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА" з питань достовірності декларування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника податку, заявленої за березень 2020 року посадовими особами відповідача складено акт перевірки від 13.05.2020 №433/06-30-040-02-26.

Згідно акту перевірки, встановлено порушення п.201.3 п.200.1 ст.200, п.200.4 "в" ст.200 та п.71 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідних положень "Податкового кодексу України, у зв"язку з чим платником податків завищено суму заявлену до бюджетного відшкодування по декларації за березень 2020 року на суму 10465 грн.

На підставі акту перевірки прийнято податкове повідомлення - рішення №0001460402 від 01.06.2020, яким зменшено суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість задекларовану на рахунок платника за березень 2020 у розмірі 10465 грн. та застосовано штрафні санкції у сумі 5233 грн.

Вважаючи таке рішення протиправним, позивач звернувся до суду.

Надаючи правову оцінку спірному рішенню, суд виходить з наступного.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів регулює Податковий кодекс України (положення ПК України наводяться в редакції чинній на час виникнення спірних правовідносин).

Відповідно до підпункту 14.1.18. пункту 14.1. статті 14 Податкового кодексу України бюджетне відшкодування - відшкодування від`ємного значення податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість за результатами перевірки платника.

Порядок визначення суми податку, що підлягає відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків визначено статтею 200 Податкового кодексу України.

Згідно пункту 200.1 статті 200 ПК України сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов`язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

Відповідно до пункту 200.4 статті 200 ПК України при від`ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума:

а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу -

б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов`язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету;

в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

У разі звільнення від оподаткування у податковій накладній робиться запис "Без ПДВ" з посиланням на відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи цього Кодексу та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування податком. (п.201.3)

Відповідно до підпункту 54.3.2. пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу України контролюючий орган зобов`язаний самостійно визначити суму грошових зобов`язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо: дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов`язань, суми бюджетного відшкодування та/або від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках.

Відповідно до п. 123.1 ст. 123 Податкового кодексу України, у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов`язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов`язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

Зміст положень п. 123.1 ст. 123 Податкового кодексу України вказує на те, що зменшення податковим органом суми бюджетного відшкодування тягне обов`язкове застосування до платника податків штрафних санкцій. У той же час, наведеною нормою диференційовано розмір такого штрафу в залежності від повторності виявлення протиправного діяння.

При цьому, відповідальність за вказаним пунктом Податкового кодексу України настає не за те, що контролюючий орган самостійно визначив суму податкового зобов`язання, або зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, а за ті дії чи бездіяльність платників податків, які утворили підстави для контролюючого органу самостійно визначити суми податкового зобов`язання, зменшити суми бюджетного відшкодування тощо.

Суми бюджетного відшкодування відповідно до Податкового кодексу України зменшуються контролюючим органом шляхом винесення податкового повідомлення - рішення.

Підставою для винесення оскаржуваного податкового повідомлення-рішення стало встановлене перевіркою порушення п.201.3 п.200.1 ст.200, п.200.4 "в" ст.200 та п.71 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідних положень "Податкового кодексу України, у зв"язку з чим платником податків завищено суму заявлену до бюджетного відшкодування по декларації за березень 2020 року на суму 10465 грн.

Зазначене порушення полягає в тому, що ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА" включило до податкового кредиту податкові накладні з 17.03.2020 по 30.03.2020 по придбаним товарам з кодом УКТЗЕД, які відповідно до Переліку №224, який затверджено постановою КМУ №271 від 08.04.2021, звільнено від оподаткування податком на додану вартість.

Представник позивача обґрунтовуючи протиправність оскаржуваного рішення вказує на те, що Постанова КМУ №540 від 30.03.2020 та №271 не підлягають застосуванню, оскільки виходять за межі перевіреного періоду.

Оцінюючи правомірність висновків контролюючого органу, суд виходить з наступного.

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) №530-ХІ від 17.03.2020 (дата прийняття) в частині внесення змін до Податкового Кодексу України підрозділ 2 розділу XX "Перехідні положення" доповнено пунктом 71 такого змісту: "71. Тимчасово, для здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України".

Постановою кабінету Міністрів України №226 від 20.03.2020 постанову Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 №761 "Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту" доповнено пунктом 11 такого змісту: "11. Установити, що на час дії пунктів 4 і 5 розділу І Закону України від 17.03.2020 №530-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" дія затвердженого цією постановою Технічного регламенту не поширюється на засоби індивідуального захисту, включені до переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 №224."

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" №540 від 30.03.2020 підрозділ 2: пункт 71, викладено у наступній редакції: "71. Тимчасово, на період, що закінчується останнім календарним днем місяця, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID- 19), звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та/або операції з постачання на митній території України товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.

У разі здійснення операцій, звільнених відповідно до цього пункту, положення пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу та положення статті 199 цього Кодексу не застосовуються щодо таких операцій.

Суд звертає увагу, що норми даного пункту застосовуються до операцій, здійснених починаючи з 17.03.2020.

Так, норми пункту 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ застосовуються до операцій з постачання товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), включених до Переліку №224, здійснених в період, починаючи з 17 березня 2020 року, і до останнього числа місяця, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Таким чином, доводи представника позивача щодо неможливості застосування до спірних правовідносин постанови КМУ №540 від 30.03.2020 є безпідставними.

Перелік товарів (утому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом Sars-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 №224, із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 271.

Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє протягом строку дії пункту 71 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України та пункту 96 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України.

У разі здійснення операцій, звільнених відповідно до пункту 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, положення пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ та положення статті 199 розділу V ПКУ не застосовуються щодо таких операцій.

Кабінетом Міністрів України 16.04.2020 Постановою №271 розширено Перелік товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом Sars-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком па додану вартість, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 224, із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 271.

Матеріали справи свідчать, що ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА" складено податкові накладні у період з 17.03.2020 по 30.03.2020 з придбання товарів з кодами УКТЗЕД 3808, 3401, 3402, 4012, 6307 на загальну суму 62788,80 грн. (сума ПДВ 10464,80 грн.).

Суму ПДВ - 10465 грн. позивачем включено до податкового кредиту та заявлено до бюджетного відшкодування за березень 2020 року. Зазначені обставини позивачем не заперечуються.

Разом з тим, суд зазначає, що відповідно до Переліку №224 звільненими від оподаткування податком на додану вартість є товари з кодом УКТЗЕД 3808, 3401, 3402, 4015, 6307.

У разі звільнення від оподаткування у податковій накладній робиться запис "Без ПДВ" з посиланням на відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи цього Кодексу та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування податком. (п.201.3)

Таким чином, податкові накладні, які були складені в період з 17.03.2020 по 30.03.2020 із застосуванням ставки 7 та 20 відсотків, вважаються такими, що складені з порушенням (не відповідають вимогам) положення пункту 71 підрозділу 2 Розділу XX Кодексу, а тому суми ПДВ зазначені у таких додаткових накладних не можуть бути включені до складу податкового кредиту будь якого звітного періоду.

В той же час, суд відмічає, що якщо платник податку, який при складані податкової звітності з ПДВ за березень 2020 включив податкові накладні складені з 17 березня 2020 на операції з постачання товарів з Переліку №224 з нарахуванням суми ПДВ і не подав "звітну нову" податкову декларацію з ПДВ у термін до 21.04.2020 з виправленими показниками, такий платник податку має право подати до податкової звітності з ПДВ за березень 2020 року уточнюючий розрахунок, на підставі якого зменшити податкові зобов`язання з ПДВ нараховані за операцією з постачання товарів з Переліку № 224.

Разом з тим, судом встановлено та не спростовано позивачем, що товариством не подано уточнюючий розрахунок на податкову звітність з ПДВ за березень 2020, в якому було відображено податковий кредит по податкових накладних складених в березні 2020 та зареєстрованих у квітні 2020 року.

Додатково, суд вважає за необхідне відмітити, що податкові пільги, визначені статтею 197 розділу V Податкового кодексу України та окремими пунктами підрозділу 2 розділу XX Кодексу, надаються не окремим платникам податків, а застосовуються при здійсненні операцій з постачання тих чи інших товарів чи надання тих чи інших послуг. Тому платники ПДВ не мають права ні відмовитися, ні зупинити використання режиму звільнення від оподаткування на один чи декілька звітних періодів, якщо дію пільги прямо не зупинено чи не обмежено відповідними нормами Кодексу.

Отже, вартість товарів, що включені до Переліку №224, повинна визначатися без ПДВ з настання дати запровадження цієї пільги, відповідно до змін, внесених Законом.

Підсумовуючи викладене, суд дійшов висновку, що позивачем порушено п.201.3 п.200.1 ст.200, п.200.4 "в" ст.200 та п.71 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідних положень "Податкового кодексу України та завищено суму заявлену до бюджетного відшкодування 10465 грн. по декларації за березень 2020, у зв"язку з чим, висновки контролюючого органу відповідають встановленим обставинам справи та є правомірними. Позивачем зазначені висновки не спростовано.

Як наслідок, податкове повідомлення - рішення №0001460402 від 01.06.2020 є правомірним та скасуванню не підлягає.

Враховуючи встановлену судом правомірність висновків контролюючого органу про завищення позивачем бюджетного відшкодування з ПДВ, суд дійшов висновку про наявність підстав для застосування штрафу у сумі 5233 грн., з огляду на що, податкове повідомлення - рішення №0001460402 від 01.06.2020 є правомірним та скасуванню не підлягає.

Частиною 2 ст.2 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Згідно з ч.1 ст.77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до ст.72 Кодексу адміністративного судочинства України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Частиною 2 ст.7 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що позов необґрунтований, тому відмовляє у його задоволенні у повному обсязі.

Керуючись статтями 242-246, 295 Кодексу адміністративного судочинства України,

вирішив:

В задоволенні позову товариства з обмеженою відповідальністю "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА" (вул. Промислова, 1/154, а/с 55,Житомир,10025, ЄДРПОУ 20428705) до Головного управління Державної податкової служби у Житомирській області (вул. Ю.Тютюнника, 7,Житомир,10003, ЄДРПОУ ВП 44096781) про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення №0001460402 форма "В1" від 01.06.2020, відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржене до Сьомого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів за правилами, встановленими статтями 293-297 Кодексу адміністративного судочинства України, з урахуванням приписів пп. 15.5 п. 15 Розділу VII Перехідні положення Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя О.В. Капинос

Повне судове рішення складене 06 липня 2021 року

Дата ухвалення рішення 01.07.2021
Зареєстровано 08.07.2021
Оприлюднено 09.07.2021

Судовий реєстр по справі 240/7520/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 23.12.2021 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.11.2021 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.09.2021 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 01.07.2021 Житомирський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.04.2021 Житомирський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону