ЛУГАНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ЛУГАНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

про залишення позову без розгляду

13 липня 2021 року СєвєродонецькСправа № 812/165/17

Суддя Луганського окружного адміністративного суду Чернявська Т.І., розглянувши у письмовому провадженні справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Луганськтепловоз» до Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Головне управління Державної казначейської служби України у Харківській області, про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язати вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Луганського окружного адміністративного суду на новому розгляді знаходиться справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Луганськтепловоз» (далі - позивач) до Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків (далі - відповідач), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Головне управління Державної казначейської служби України у Харківській області (далі - третя особа), про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язати вчинити певні дії.

Ухвалою від 02 червня 2021 року про прийняття справи до провадження справу вирішено розглядати в порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 29 червня 2021 року об 11 год. 00 хв. (т. 5 арк. спр. 3-4).

Ухвалою від 29 червня 2021 року замінено відповідача Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби (ідентифікаційний код 39440996) на правонаступника - Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 44131658, місцезнаходження: 61052, Харківська область, м. Харків, вул. Благовіщенська, буд. 30) (т. 5 арк. спр. 83-86).

У підготовче засідання представник позивача повторно не прибув, про дату, час і місце проведення підготовчого засідання повідомлений належним чином (т. 5 арк. спр. 87, 105, 106).

У підготовче засідання представники відповідача та третьої особи не прибули, про дату, час і місце проведення підготовчого засідання повідомлені належним чином (т. 5 арк. спр. 15, 88, 89, 89 зв., 90, 104). Від відповідача надійшло клопотання від 09 липня 2021 року № 785/35-00-20 про призначення підготовчого засідання на іншу дату в режимі відеоконференції з використанням власних засобів зв`язку поза межами приміщення суду за допомогою програми EASYCON (т. 5 арк. спр. 102).

Суд дійшов висновку про залишення позову без розгляду у зв`язку з повторною неявкою позивача у підготовче засідання з огляду на таке.

Згідно з частиною першою статті 181 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) підготовче засідання проводиться за правилами, встановленими главою 6 розділу II цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією главою.

Відповідно до частини дев`ятої статті 205 КАС України якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але всі учасники справи не з`явилися у судове засідання, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Оскільки сторони про дату, час і місце судового розгляду повідомлені належним чином і відсутня потреба заслухати свідка чи експерта, суд вважає за можливе розглянути питання про залишення позову без розгляду у письмовому провадженні.

Позивач про дату, час і місце проведення підготовчого засідання повідомлений належним чином, про що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, дата отримання - 11 червня 2021 року (т. 5 арк. спр. 15).

29 червня 2021 року підготовче засідання відкладено до 13 липня 2021 року до 09 год. 00 хв. у зв`язку з неявкою сторін (т. 5 арк. спр. 82).

Позивач про дату, час і місце проведення підготовчого засідання повідомлений належним чином (т. 5 арк. спр. 87). Поштове відправлення з судовою повісткою, направлене на адресу позивача, зазначену в позовній заяві та у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25 червня 2021 року, станом на 09 липня 2021 року не вручено адресату під час доставки (т. 5 арк. спр. 105, 106).

Статтею 131 КАС України закріплений обов`язок повідомити про зміну адреси та причини неприбуття в судове засідання.

Так, частиною першою статті 131 КАС України передбачено, що учасники судового процесу зобов`язані під час провадження у справі повідомляти суд про зміну місця проживання (перебування, знаходження), роботи, служби. У разі неповідомлення про зміну адреси повістка надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку в порядку, визначеному статтею 129 цього Кодексу, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Згідно з частиною третьою статті 131 КАС України положення частини першої цієї статті застосовуються також у разі зміни адреси електронної пошти, номера факсу, телефаксу, телефону, які учасник судового процесу повідомив суду.

Повідомлення про зміну місця проживання (перебування, знаходження), адреси електронної пошти позивача у матеріалах справи відсутнє.

Оскільки до повноважень адміністративних судів не віднесено установлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій, тому повідомлення про вручення рекомендованої кореспонденції, повернуті органами зв`язку з позначками «за закінченням терміну зберігання» , «адресат вибув» , «адресат відсутній» і т. п., з урахуванням конкретних обставин справи можуть вважатися належними доказами виконання адміністративним судом обов`язку щодо повідомлення учасників судового процесу про вчинення цим судом належних процесуальних дій.

Наслідки неявки в судове засідання учасника справи визначено статтею 205 КАС України.

Частиною п`ятою цієї статті передбачено, що в разі неявки позивача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, суд залишає позовну заяву без розгляду, якщо неявка перешкоджає розгляду справи. Якщо відповідач наполягає на розгляді справи по суті, справа розглядається на підставі наявних у ній доказів. До позивача, який не є суб`єктом владних повноважень, положення цієї частини застосовуються лише у разі повторної неявки.

Наведена норма кореспондується із закріпленим у пункті 4 частини першої статті 240 КАС України правилом, за яким позов залишається судом без розгляду, якщо позивач не прибув (повторно не прибув, якщо він не є суб`єктом владних повноважень) у підготовче засідання чи у судове засідання без поважних причин або не повідомив про причини неявки, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності.

Загальнообов`язкові процесуальні правила статті 205 КАС України є свого роду формою реалізації гарантій особи (кожного) на звернення до суду за захистом свого порушеного права чи обмеження свобод. У них іманентно презюмується, що кожен, хто звертається до суду за захистом свого права, відповідно до принципів верховенство права, рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом, гласності і відкритості судового процесу, змагальності сторін, диспозитивності та офіційного з`ясування всіх обставин у справі, буде активним учасником судового провадження, зможе безпосередньо чи опосередковано через свого представника отримати судовий захист свого права.

Правила цієї статті встановлюють умови та підстави, які спрямовані не те, щоб учасники судового процесу й, зокрема, суд не могли свавільно обмежити право особи на судовий розгляд справи по суті заявлених вимог через ухвалення будь-якого виду судового рішення, що припинить провадження у справі. Водночас правила цієї статті прописують наслідки та умови, які можуть настати для особи, яка не дотримується правил (процесу) судового провадження.

Частина п`ята цієї статті сконструйована таким чином, що дає суду можливість не розглядати позовну заяву особи і повернути її без розгляду її автору, що має вигляд застосування до особи, яка ініціювала позовне провадження, своєрідної форми відповідальності за дії, пов`язані з неявкою на засідання суду. Логіка цих норм така, що якщо позивач два і більше разів не з`явився в судове засідання на судові виклики, не повідомив причин неявки й не висловив свою позицію щодо можливості розгляду справи без його участі, не постав перед судом і не переконав його у тому, що відповідач щодо нього чинив протиправно чи незаконно, то тоді такими діями він фактично сигналізує про свою нехіть до спору.

Законодавче формулювання частини п`ятої «… якщо неявка перешкоджає розгляду справи» означає, що суд може розглянути позов по суті, однак не зобов`язаний цього робити. Це законодавче формулювання змістовно викладено у вигляді умови, яка в кожному конкретному випадку (правовій ситуації, казусові) повинна оцінюватися окремо в межах відповідних спірних правовідносин, які диктують її застосування (зазначену правову позицію висловлено Великою Палатою Верховного Суду в постановах від 18 грудня 2019 року у справі № 9901/949/18 та від 27 травня 2020 року у справі № 9901/11/19).

Відповідно до частини другої статті 44 КАС України учасники справи зобов`язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

Згідно із частиною першою статті 45 КАС України учасники судового процесу та їхні представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами. Зловживання процесуальними правами не допускається.

Частиною другою статті 131 КАС України встановлено, що учасники справи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не можуть з поважних причин прибути до суду, зобов`язані завчасно повідомити про це суд.

Матеріали справи не містять поданого на виконання вимог цієї норми повідомлення Публічного акціонерного товариства «Луганськтепловоз» про неможливість прибуття у підготовче засідання 25 червня 2021 року та 13 липня 2021 року з поважних причин, заяви про розгляд справи за його відсутності чи відкладення підготовчого засідання.

В аспекті наведеного суд зазначає, що у розумінні КАС України позивач - це особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано позов до адміністративного суду. Як ініціатор судового розгляду справи, позивач насамперед має активно, не зловживаючи, використовувати власні процесуальні права. При цьому визначальними процесуальними обов`язками позивача є забезпечення представництва власних інтересів при розгляді адміністративної справи.

Беручи до уваги наведені обставини про належне та своєчасне повідомлення судом позивача про призначення підготовчого засідання як на 25 червня 2021 року, так і на 13 липня 2021 року, повторне після відкладення підготовчого засідання неприбуття його в підготовче засідання без повідомлення поважних причин неявки, неподання заяв про розгляд справи за його відсутності, а також з огляду на те, що відповідач на розгляді справи по суті не наполягає, суд дійшов висновку про можливість застосування визначеного пунктом 4 частини першої статті 240 КАС України правового наслідку повторної неявки позивача у підготовче засідання - залишення позову без розгляду.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 183 КАС України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду.

Про залишення позову без розгляду суд постановляє ухвалу. Ухвала суду про залишення позову без розгляду може бути оскаржена (частина третя статті 240 КАС України).

Відповідно до частини четвертої статті 240 КАС України особа, позов якої залишено без розгляду, після усунення підстав, з яких позов було залишено без розгляду, має право звернутися до адміністративного суду в загальному порядку.

У зв`язку з залишенням позову без розгляду клопотання Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків про залучення співвідповідача - Головного управління ДПС в Луганській області судом не вирішується.

Керуючись статтями 183, 240, 241, 243, 248, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

УХВАЛИВ:

Позов Публічного акціонерного товариства «Луганськтепловоз» до Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Головне управління Державної казначейської служби України у Харківській області, про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язати вчинити певні дії залишити без розгляду.

Залишення позову без розгляду не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в загальному порядку.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається до Першого апеляційного адміністративного суду через Луганський окружний адміністративний суд протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини ухвали суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

СуддяТ.І. Чернявська

Дата ухвалення рішення 13.07.2021
Оприлюднено 15.07.2021

Судовий реєстр по справі 812/165/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 13.07.2021 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.06.2021 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.06.2021 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.06.2021 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 18.05.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 18.05.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 17.05.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 17.05.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 16.10.2020 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.09.2020 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 812/165/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону