ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

08.07.2021м. ДніпроСправа № 904/3636/20

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Рудь І.А., за участю секретаря судового засідання Товстоп`ятки В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву від 24.06.2021 № 6-5275-10 Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) про заміну стягувача у наказах господарського суду від 21.01.2021 та поновлення строку на пред`явлення до примусового виконання наказів від 21.01.2021 по справі № 904/3636/20:

за позовом Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області), м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма" Авангард", с. Олександропіль Петропавлівського району Дніпропетровської області

про відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у розмірі 882 655 грн. 66 коп.

Представники:

від позивача (заявника): Брилевський А.Д., витяг ЄДР, представник;

від відповідача (боржника): не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 23.12.2020 по справі № 904/3636/20, залишеним без змін постановою Центрального апеляційного господарського суду від 07.04.2021, позов задовольно частково; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма" Авангард" на користь держави в особі Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області збитки, заподіяні державі внаслідок наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в сумі 178 364 грн. 80 коп. із зарахуванням коштів на аналітичний рахунок, відкритий в головному управлінні Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області за балансовим рахунком 3331 «Кошти, які підлягають розподілу між Державним і місцевими бюджетами» ; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма" Авангард" на користь Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області 2 675 грн. 47 коп. витрат зі сплати судового збору; у решті позову відмовлено.

На виконання зазначеного рішення господарським судом 21.01.2021 видано накази.

При цьому, ухвалою Центрального апеляційного господарського суду про відкриття апеляційного провадження від 15.03.2021 задоволено клопотання Державної екологічної інспекції у Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) про заміну позивача правонаступником; здійснено заміну позивача у справі № 904/3636/20 - Державну екологічну інспекцію у Дніпропетровській області на правонаступника - Державну екологічну інспекцію Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області).

29.06.2020 на адресу суду надійшла заява Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області), в якій заявник просить суд:

- замінити стягувача у наказах Господарського суду Дніпропетровської області від 21.01.2021 про примусове виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 23.12.2020 у справі № 904/3636/20, з Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області (49010, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 6.69, код ЄДРПОУ 37988899) на її правонаступника Державну екологічну інспекцію Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) (50103, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 92, код ЄДРПОУ 43877118);

- поновити пропущений строк для пред`явлення наказів Господарського суду Дніпропетровської області від 21.01.2021 про примусове виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 23.12.2020 у справі № 904/3636/20 до виконання.

В обґрунтування вимог зазначає, що Державною екологічною інспекцією Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) оскаржено рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 23.12.2020 у справі № 904/3636/20 до Центрального апеляційного господарського суду, судом апеляційної інстанції постановлено ухвалу від 15.03.2021, якою відкрито апеляційне провадження та задоволено клопотання Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) про заміну позивача правонаступником, здійснено заміну позивача у справі № 904/3636/20 - Державну екологічну інспекцію у Дніпропетровській області на правонаступника - Державну екологічну інспекцію Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області). За результатами розгляду апеляційної скарги позивача, Центральним апеляційним господарським судом було прийнято постанову від 07.04.2021, якою апеляційну скаргу залишено без задоволення, а оскаржуване рішення залишено без змін.

Разом з тим, через апеляційне оскарження судового рішення у даній справі, заявником пропущено строк для пред`явлення до виконання наказів Господарського суду Дніпропетровської області від 21.01.2021 про примусове виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 23.12.2020 у справі № 904/3636/20.

Ухвалою господарського суду від 30.06.2021 заяву Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) прийнято до розгляду, який призначений у судовому засіданні 08.07.2021.

У призначене судове засідання з`явився представник заявника та просив суд задовольнити вимоги поданої заяви.

Представник боржника у призначене судове засідання не з`явився.

Господарський суд вважає за можливе розглянути заяву за відсутності представника боржника, оскільки про час та місце розгляду заяви останній повідомлявся відповідно до вимог Господарського процесуального кодексу України.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника заявника, господарський суд вважає, що заява Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 129 1 Конституції України встановлено, що суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов`язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

За положеннями ч. 2 ст. 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Обов`язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається законом.

Статтею 326 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Законом України № 475/97 від 17.07.1997 ратифіковано Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 (надалі - "Конвенція") та Перший протокол до Конвенції, а відтак в силу ст. 9 Конституції України вони є частиною національного законодавства України.

Відповідно до ст. 6 Конвенції кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Згідно із практики Європейського суду з прав людини право на судовий розгляд, гарантоване статтею 6 Конвенції, було б ілюзорним, якби національна правова система Високої Договірної Сторони, яка поважає верховенство права, дозволяла, щоб остаточне, обов`язкове для виконання судове рішення залишалося невиконаним на шкоду будь-якій зі сторін (рішення у справі "Горнсбі проти Греції" від 19.03.1997; рішення у справі "Бурдов проти Росії" №59498/00 від 07.05.2002; рішення у справі "Ясіун`єне проти Литви" №41510/98 від 06.03.2003; та рішення по справі "Руйану проти Румунії" №34647/97 від 17.06.2003).

Як встановлено судом, строк пред`явлення до примусового виконання наказів суду від 21.01.2021 у даній справі визначений до 22.04.2021.

Частиною 5 ст. 262 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що якщо апеляційна скарга подана з пропуском визначеного цим Кодексом строку, суд у випадку поновлення строку на апеляційне оскарження зупиняє дію оскаржуваного рішення в ухвалі про відкриття апеляційного провадження.

Як вбачається з ухвали Центрального апеляційного господарського суду про відкриття апеляційного провадження від 15.03.2021, апеляційним судом поновлено скаржнику строк на подання апеляційної скарги. Проте відомості про зупинення дії оскаржуваного рішення вказана ухвала суду апеляційної інстанції не містить.

У відповідності до ст. 329 Господарського процесуального кодексу України у разі пропуску строку для пред`явлення наказу, судового наказу до виконання з причин, визнаних судом поважними, пропущений строк може бути поновлено.

Оскільки станом на день розгляду даної заяви в частині поновлення пропущеного строку для пред`явлення до виконання наказів Господарського суду Дніпропетровської області від 21.01.2021 у справі № 904/3636/20, строк їх пред`явлення до виконання закінчився, а причини такого пропуску, за вказаних заявником та встановлених вище обставин, визнаються судом поважними, то суд вважає за можливе поновити строк для пред`явлення до виконання вказаних наказів.

За приписами ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Як встановлено Центральним апеляційним судом в ухвалі від 15.03.2021, у пункті 2 Постанови Кабінету Міністрів України № 802 від 09.09.2020 "Про утворення міжрегіональних територіальних органів та ліквідацію територіальних органів Державної екологічної інспекції" вказано ліквідувати Державну екологічну інспекцію у Дніпропетровській області, натомість у пункту 1 вказано утворити Державну екологічну інспекцію Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) .

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 20.10.2020 було здійснено запис про створення юридичної особи - Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) та наказами Державної екологічної інспекції № 501, 503 від 22.12.2020 новоствореній юридичній особі було передано розпорядчі документи, звітну інформацію та доступ до справ, стороною яких виступає ліквідована інспекція. Датою початку здійснення покладених повноважень та виконання функцій визначено 23.12.2020.

Апеляційний суд зазначив, що публічне правонаступництво органів державної влади є окремим, особливим видом правонаступництва, оскільки під таким терміном розуміється перехід в установлених законом випадках прав та обов`язків одного суб`єкта права іншому. При цьому обов`язок по вiднoвлeнню порушених прав особи покладається на орган, компетентний відновити такі права. Такий підхід щодо переходу до правонаступника обов`язку відновити порушене право відповідає принципу верховенства права, оскільки метою правосуддя є ефективне поновлення порушених прав, свобод i законних інтересів.

Аналогічну правову позицію з питання процесуального правонаступництва суб`єкта владних повноважень висловив Верховний Суд у складі колегій суддів Касаційного адміністративного суду від 30.12.2020 року по справі №805/4361/17-а.

Отже, оскільки відповідно до вищезгаданого наказу Державної екологічної інспекції України від 22.12.2020, функції та повноваження позивача як юридичної особи були передані його правонаступнику, апеляційний суд здійснив заміну позивача у справі на його правонаступника.

За приписами ч.1, 2 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за заявою державного виконавця, приватного виконавця або за заявою сторони господарський суд замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

За нормами ч. 3 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

За встановлених обставин, господарський суд вбачає підстави для заміни стягувача у наказах від 21.01.2021 про примусове виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 23.12.2020 у справі № 904/3636/20.

У судовому засіданні 08.07.2021 оголошено вступну та резолютивну частини ухвали господарського суду.

Керуючись ст. ст. 52, 234, 329, 334, Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) задовольнити.

Поновити строк для пред`явлення до виконання наказів Господарського суду Дніпропетровської області від 21.01.2020 по справі № 904/3636/20.

Замінити стягувача у наказах Господарського суду Дніпропетровської області від 21.01.2021 про примусове виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 23.12.2020 у справі № 904/3636/20, з Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області (49010, м. Дніпро, вул. Лабораторна, б.69, код ЄДРПОУ 37988899) на її правонаступника Державну екологічну інспекцію Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) (50103, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, б. 92, код ЄДРПОУ 43877118).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення - 08.07.2021.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя І.А. Рудь

Дата ухвалення рішення 08.07.2021
Зареєстровано 14.07.2021
Оприлюднено 15.07.2021

Судовий реєстр по справі 904/3636/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 14.07.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 08.07.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.06.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 10.06.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 01.06.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 07.04.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.03.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.02.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Судовий наказ від 21.01.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 21.01.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 23.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/3636/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону