ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

14.07.2021 м. ДніпроСправа № 904/2104/19 (904/5891/21)

За позовом Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат» , м. Кам`янське, Дніпропетровська область

до Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ АІК-ЕКО" (69057, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 8; ЄДРПОУ 39214721)

про стягнення суми попередньої оплати у розмірі 1 089 504,00 грн.

Суддя Владимиренко І.В.

Представники:

Від позивача - представник не з`явився

Від відповідача - представник не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство «Дніпровський металургійний комбінат» звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ АІК-ЕКО" про стягнення суми попередньої оплати у розмірі 1 089 504,00 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов`язань за договором №118-0545-02 від 29.05.20218.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.06.2021, прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання, яке відбудеться 14.07.2021р. о 12:45год. Викликано у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. До засідання подати: позивачу - відповідь на відзив відповідача (у разі його отримання - до дня першого підготовчого засідання), складену відповідно до вимог ст. 166 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії відповіді на відзив відповідачу; оригінали документів, доданих до заяви (для огляду в судовому засіданні); відповідачу: - відповідно до ст. 165 Господарського процесуального кодексу України відзив на позовну заяву і всі письмові докази, що підтверджують заперечення проти позову протягом 15 днів з дня отримання ухвали про відкриття; одночасно надіслати позивачу, докази такого направлення надати суду до початку підготовчого засідання - заперечення на відповідь на відзив (у разі її отримання - до дня першого підготовчого засідання), складене відповідно до вимог ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії заперечення позивачу; сторонам: - належним чином засвідчені копії документів на підтвердження процесуальних повноважень їх представників відповідно до вимог, передбачених статтею 60 Господарського процесуального кодексу України (оригінали надати для огляду в судове засідання).

14.07.2021 представник позивача подав до суду клопотання вих. №017/мс-482 від 14.07.2021 про відкладення судового засідання. Судом клопотання прийнято до розгляду.

В підготовче засідання 14.07.2021 представники сторін не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, шляхом направлення ухвали суду від 22.06.2021 на адреси позивача та відповідача, які вказані у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Позивач отримав ухвалу суду - 29.06.2021, що підтверджується наявним в матеріалах справи поштовим повідомленням. Відомості щодо отримання відповідачем ухвали суду від 22.06.2021 в матеріалах справи відсутні.

В підготовчому засіданні судом прийнято ухвалу.

Господарський суд, розглянувши в судовому засіданні 14.07.2021 клопотання представника позивача вих. №017/мс-482 від 14.07.2021 про відкладення розгляду справи, прийшов до наступних висновків.

Згідно частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд оголошує склад суду, а також прізвища секретаря судового засідання, перекладача, спеціаліста, з`ясовує наявність підстав для відводів; з`ясовує, чи бажають сторони укласти мирову угоду, передати справу на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу або звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді; у разі необхідності заслуховує уточнення позовних вимог та заперечень проти них та розглядає відповідні заяви; вирішує питання про вступ у справу інших осіб, заміну неналежного відповідача, залучення співвідповідача, об`єднання справ і роз`єднання позовних вимог, прийняття зустрічного позову, якщо ці питання не були вирішені раніше; може роз`яснювати учасникам справи, які обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим учасником справи; з`ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі; з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше; вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста; за клопотанням учасників справи вирішує питання про забезпечення позову, про зустрічне забезпечення; вирішує заяви та клопотання учасників справи; направляє судові доручення; встановлює строки для подання відповіді на відзив та заперечення; встановлює строк для подання пояснень третіми особами та відповіді учасників справи на такі пояснення; встановлює строки та порядок врегулювання спору за участю судді за наявності згоди сторін на його проведення; встановлює порядок з`ясування обставин, на які сторони посилають

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Відповідно до пункту 1 частини 2 ст.202 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексу строку з підстави неявки в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання.

Таким чином, для належної підготовки справи для розгляду по суті, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання представника позивача про відкладення розгляду справи, відкласти підготовче засідання з огляду на відсутність відомостей щодо отримання відповідачем ухвали суду та на неможливість виконання завдання підготовчого провадження та вчинення всіх, передбачених частиною 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України процесуальних дій, а також з метою надання можливості сторонам скористатися своїми процесуальними правами, визначеними статтями 42 та 46 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ч.2 ст.182, п.3 ч.2 ст.183, ст.ст. 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивача про відкладення розгляду справи - задовольнити.

Відкласти підготовче засідання на 16.08.2021 об 12:00 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області, в залі судових засідань № 2-201 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Викликати у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою.

До засідання подати:

позивачу - відповідь на відзив відповідача (у разі його отримання - до дня першого підготовчого засідання), складену відповідно до вимог ст. 166 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії відповіді на відзив відповідачу; оригінали документів, доданих до заяви (для огляду в судовому засіданні);

відповідачу:

- відповідно до ст. 165 Господарського процесуального кодексу України відзив на позовну заяву і всі письмові докази, що підтверджують заперечення проти позову протягом 15 днів з дня отримання ухвали про відкриття провадження у справі; одночасно надіслати позивачу, докази такого направлення надати суду до початку підготовчого засідання

- заперечення на відповідь на відзив (у разі її отримання - до дня першого підготовчого засідання), складене відповідно до вимог ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії заперечення позивачу;

сторонам:

- належним чином засвідчені копії документів на підтвердження процесуальних повноважень їх представників відповідно до вимог, передбачених статтею 60 Господарського процесуального кодексу України (оригінали надати для огляду в судове засідання).

Звернути увагу учасників справи, що заяви, клопотання і заперечення при розгляді справи судом подаються за правилами, встановленими статями 169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

Попередити учасників справи про те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирає законної сили з моменту її підписання суддею (суддями) та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали підписано - 14.07.2021р.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

Суддя І.В. Владимиренко

Дата ухвалення рішення 14.07.2021
Зареєстровано 14.07.2021
Оприлюднено 15.07.2021

Судовий реєстр по справі 904/2104/19 (904/5891/21)

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 08.09.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 16.08.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 14.07.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 22.06.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону