КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - Рибака І.О.

суддів - Лашевича В.М., Ященка М.А.

секретаря судового засідання - Остапенка Є.О.

за участю:

представника власника майна - Манелюка І.М.

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ "САНТАЛЕКС ГРІН ПАУЕР" - адвоката Манелюка І.М. на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.04.2021 року, -

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Хіміча С.В. про арешт майна та накладено арешт на майно, а саме:

ТОВ "ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 37581105) № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ УКРЕКСІМБАНК (МФО 322313), що розташований за адресою: вул. Антоновича, 127, м. Київ;

ТОВ "САНТАЛЕКС ГРІН ПАУЕР" (код ЄДРПОУ 40973044) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), що розташований за адресою: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ;

ТОВ "ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 37581105) № НОМЕР_4 , який відкритий в АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК (МФО 313849), що розташований за адресою: вул. Генерала Алмазова, буд.18/7, м. Київ;

ТОВ "ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 37581105) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ "ГРАНДПАУЄР ЛЛС" (код ЄДРПОУ 43924005) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ "САНТАЛЕКС ГРІН ПАУЕР" (код ЄДРПОУ 40973044) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ТОВ ГРІН ЕНЕДРЖІ ТОКМАК (код ЄДРПОУ 43594342) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , який відкритий в АТ ПУМБ (МФО 334851), що розташований за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ;

ТОВ "САНТАЛЕКС ГРІН ПАУЕР" (код ЄДРПОУ 40973044) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , який відкритий в АТ АБ РАДАБАНК (МФО 306500), що розташований за адресою: просп. Олександра Поля, 46, м. Дніпро;

ТОВ "ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 37581105) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ ГРАНДПАУЕР ЛЛС (код ЄДРПОУ 43924005) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ТОВ "САНТАЛЕКС ГРІН ПАУЕР" (код ЄДРПОУ 40973044) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ ГРІН ЕНЕДРЖІ ТОКМАК (код ЄДРПОУ 43594342) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , який відкритий в АБ УКРГАЗБАНК (МФО 320478), що розташований за адресою: вул. Єреванська, 1, м. Київ.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого суддіпредставник власника майна ТОВ "САНТАЛЕКС ГРІН ПАУЕР" - адвокат Манелюк І.М. подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.04.2021 року в частині арешту майна вказаного товариства, постановити нову ухвалу, якою відмовити в арешті вказаного майна.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що арештоване майно не відповідає ознакам речового доказу, оскільки є віртуально облікованим активом, не містить жодної ідентифікації і не є предметом речового світу, а тому не може навіть формально містити будь-які ознаки, сліди, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження, то, як зазначає апелянт, з текстом оскаржуваного рішення було ознайомлено лише 20.05.2021 року.

Заслухавши доповідь судді, думку представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що представник власника майна в судовому засіданні суду першої інстанції участі не приймав, а апеляційна скарга подана в межах строку визначеного ч. 3 ст. 395 КПК України, тому строк на апеляційне оскарження не підлягає поновленню.

Як вбачається з ухвали слідчого судді та наданих матеріалів справи, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000617 від 14.09.2017 року за фактом незаконної діяльності посадових осіб ТОВ "ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ" , дії яких направлено на заволодіння державними коштами при реалізації електроенергії за завищеним зеленим тарифом в адресу ДП Енергоринок , а також легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Хіміча С.В. від 28.042021 року вказане в клопотанні майно визнано в кримінальному провадженні №52017000000000617 від 14.09.2017 року речовим доказом.

29.04.2021 року прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Хіміч С.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме грошових коштів, які містяться на банківських рахунках, зокрема і ТОВ "САНТАЛЕКС ГРІН ПАУЕР" , а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), що розташований за адресою: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , який відкритий в АТ ПУМБ (МФО 334851), що розташований за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ; № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , який відкритий в АТ АБ РАДАБАНК (МФО 306500), що розташований за адресою: просп. Олександра Поля, 46, м. Дніпро; № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , який відкритий в АБ УКРГАЗБАНК (МФО 320478), що розташований за адресою: вул. Єреванська, 1, м.Київ, посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 квітня 2021 року клопотання прокурора частково задоволено.

Колегія суддів не погоджується з таким висновком слідчого судді, яким було частково задоволено клопотання сторони обвинувачення на накладено арешт на вказане майно, з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі Іатрідіс проти Греції [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі Антріш проти Франції , від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та Кушоглу проти Болгарії , заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі Спорронг та Льонрот проти Швеції , пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі Джеймс та інші проти Сполученого Королівства , n. 50, Series A N 98).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Відповідно до статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Разом з тим, як вбачається з наданих матеріалів, прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

На думку колегії суддів, клопотання прокурора не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, оскільки в наданих матеріалах не міститься жодного доказу того, що вказане у клопотанні майно, а саме грошові кошти, які містяться на банківських рахунках, зокрема ТОВ "САНТАЛЕКС ГРІН ПАУЕР" : № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), що розташований за адресою: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , який відкритий в АТ ПУМБ (МФО 334851), що розташований за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ; № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , який відкритий в АТ АБ РАДАБАНК (МФО 306500), що розташований за адресою: просп. Олександра Поля, 46, м. Дніпро; № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , який відкритий в АБ УКРГАЗБАНК (МФО 320478), що розташований за адресою: вул. Єреванська, 1, м.Київ, відповідають, критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

В постанові прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Хіміча С.В. від 28.042021 року про визнання майна речовими доказами у кримінальному провадженні не міститься достатнього обґрунтування, якому чи яким із критеріїв ч. 1 ст. 98 КПК України відповідає зазначене вище майно.

Таким чином, вказане свідчить про відсутність правових підстав для накладення арешту на майно, однак наведені обставини не були враховані слідчим суддею при постановленні оскаржуваного рішення.

Крім того, колегія суддів звертає увагу і на те, що ні стороною обвинувачення в клопотанні, ні слідчим суддею в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог ст.ст. 171, 173 КПК України, не оцінено розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту коштів, які обліковуються на банківських рахунках, для зазначених товариств.

Згідно вимог ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатись своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту, необ`єктивність і формальність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга представника власника майна ТОВ "САНТАЛЕКС ГРІН ПАУЕР" - адвоката Манелюка І.М. задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора як такого, що внесено до суду за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ "САНТАЛЕКС ГРІН ПАУЕР" - адвоката Манелюка І.М. - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.04.2021 року, якою частково задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Хіміча С.В., про арешт майна та накладено арешт на майно, а саме:

ТОВ "ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 37581105) № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ УКРЕКСІМБАНК (МФО 322313), що розташований за адресою: вул. Антоновича, 127, м. Київ;

ТОВ "САНТАЛЕКС ГРІН ПАУЕР" (код ЄДРПОУ 40973044) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), що розташований за адресою: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ;

ТОВ "ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 37581105) № НОМЕР_4 , який відкритий в АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК (МФО 313849), що розташований за адресою: вул. Генерала Алмазова, буд.18/7, м. Київ;

ТОВ "ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 37581105) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ "ГРАНДПАУЄР ЛЛС" (код ЄДРПОУ 43924005) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ "САНТАЛЕКС ГРІН ПАУЕР" (код ЄДРПОУ 40973044) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ТОВ ГРІН ЕНЕДРЖІ ТОКМАК (код ЄДРПОУ 43594342) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , який відкритий в АТ ПУМБ (МФО 334851), що розташований за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ;

ТОВ "САНТАЛЕКС ГРІН ПАУЕР" (код ЄДРПОУ 40973044) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , який відкритий в АТ АБ РАДАБАНК (МФО 306500), що розташований за адресою: просп. Олександра Поля, 46, м. Дніпро;

ТОВ "ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 37581105) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ ГРАНДПАУЕР ЛЛС (код ЄДРПОУ 43924005) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ТОВ "САНТАЛЕКС ГРІН ПАУЕР" (код ЄДРПОУ 40973044) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ ГРІН ЕНЕДРЖІ ТОКМАК (код ЄДРПОУ 43594342) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , який відкритий в АБ УКРГАЗБАНК (МФО 320478), що розташований за адресою: вул. Єреванська, 1, м. Київ в частині арешту майна, а саме грошових коштів, які містяться на банківських рахунках ТОВ "САНТАЛЕКС ГРІН ПАУЕР" , а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), що розташований за адресою: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , який відкритий в АТ ПУМБ (МФО 334851), що розташований за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ; № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , який відкритий в АТ АБ РАДАБАНК (МФО 306500), що розташований за адресою: просп. Олександра Поля, 46, м. Дніпро; № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , який відкритий в АБ УКРГАЗБАНК (МФО 320478), що розташований за адресою: вул. Єреванська, 1, м. Київ, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Хіміча С.В. про арешт майна, а саме грошових коштів, які містяться на банківських рахунках ТОВ "САНТАЛЕКС ГРІН ПАУЕР" , а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), що розташований за адресою: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , який відкритий в АТ ПУМБ (МФО 334851), що розташований за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ; № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , який відкритий в АТ АБ РАДАБАНК (МФО 306500), що розташований за адресою: просп. Олександра Поля, 46, м. Дніпро; № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , який відкритий в АБ УКРГАЗБАНК (МФО 320478), що розташований за адресою: вул. Єреванська, 1, м. Київ, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _______________ ________________

Рибак І.О. Лашевич В.М. Ященко М.А.

Справа № 11-сс/824/3 502 /2021 Категорія ст. 170 КПК України

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: Константінова К.Е.

Доповідач: Рибак І.О.

Дата ухвалення рішення 06.07.2021
Зареєстровано 16.07.2021
Оприлюднено 16.07.2021

Судовий реєстр по справі 757/23210/21-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.07.2021 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 06.07.2021 Київський апеляційний суд Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону