СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

проспект Незалежності, 13, місто Харків, 61058

УХВАЛА

про відкриття апеляційного провадження та призначення справи до розгляду

19 липня 2021 року Справа № 922/6220/15

Колегія суддів у складі: головуюча суддя Терещенко О.І., суддя Тихий П.В., суддя Дучал Н.М.

розглянувши апеляційну скаргу ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал" (вх. №2088Х/1-18)

на ухвалу господарського суду Харківської області від 17.06.2021 року у справі №922/6220/15, постановлену в приміщенні господарського суду Харківської області (суддя Усатий В.О.), повний текст якої складено 22.06.2021 року

за заявою ПАТ "Райффайзен банк Аваль" (замінено правонаступником ПАТ "Крістал банк", замінено на ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Блінд")

до боржника ТОВ "Компанія "Строма", м. Харків

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою господарського суду Харківської області від 17.06.2021 року у справі №922/6220/15 задоволено заяву ОСОБА_1 (вх. 9695 від 27.04.2021 року) про заміну кредитора у справі; замінено кредитора ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" на ОСОБА_1 в частині вимог до боржника у розмірі 2 269 328,10 грн.; задоволено заяву ОСОБА_2 вх. 12162 від 25.05.2021 року про заміну кредитора у справі; замінено кредитора ОСОБА_1 на ОСОБА_2 в частині вимог до боржника у розмірі 2 269 328,10 грн.; замінено кредитора ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" на ОСОБА_2 в частині вимог до боржника у розмірі 12416 грн.; задоволено заяву ОСОБА_2 вх. 12163 від 25.05.2021 року про заміну кредитора у справі; замінено кредитора ОСОБА_1 на ОСОБА_2 в частині вимог до боржника у розмірі 15 713 512,52 грн.; ліквідатора зобов`язано внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів боржника.

ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал" з ухвалою суду першої інстанції не погодилось та звернулось до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу господарського суду Харківської області від 17.06.2021 року у справі та ухвалити нове рішення, яким відмовити в задоволенні заяв ОСОБА_1 (вх.№9695 від 27.04.2021 року) та ОСОБА_2 (вх.№12162 від 25.05.2021 року та вх.№12163 від 25.05.2021 року) про заміну кредитора у повному обсязі; зупинити виконання ухвали господарського суду Харківської області від 17.06.2021 року у справі №922/6220/15.

Окрім того, апелянт, посилаючись на приписи ст. 256 ГПК України, просить поновити строк на подання апеляційної скарги, оскільки повний текст оскаржуваної ухвали апелянт отримав лише 25.06.2021 року.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09.07.2021 року, для розгляду справи суддею - доповідачем визначено суддю Терещенко О.І. та сформовано колегію суддів у складі: головуюча суддя Терещенко О.І., суддя Тихий П.В., суддя Дучал Н.М.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 14.07.2021 року апеляційну скаргу ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал" на ухвалу господарського суду Харківської області від 17.06.2021 року у справі №922/6220/15 залишено без руху; останнє зобов`язано усунути встановлені при поданні апеляційної скарги недоліки протягом 10 днів з дня вручення ухвали про залишення апеляційної скарги без руху та роз`яснено, що при невиконанні вимог даної ухвали, апеляційна скарга вважається неподаною та повертається апелянту.

16.07.2021 року на адресу суду від апелянта надійшли докази надіслання копії апеляційної скарги ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ліквідатору Корольову В.В. та боржнику - ТОВ "Компанія "Строма" (вх.№8114), які долучено до матеріалів справи.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року за №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" через спалах у світі коронавірусу з 12.03.2020 року до 03.04.2020 року в Україні введений карантин; постановами Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 року № 239, від 22.04.2020 року №291, від 11.05.2020 року №349, від 20.05.2020 року №392, від 17.06.2020 року №500, від 22.07.2020 року №641, від 26.08.2020 року №760, від 13.10.2020 року №956, від 09.12.2020 року №1236, від 17.02.2021 року № 104, від 21.04.2021 року №405, від 16.06.2021 року №611 до постанови від 11.03.2020 року № 211 внесено зміни, якими дію карантину продовжено до 30.08.2021 року.

Рада суддів України на офіційному сайті 11.03.2020 року звернулася до громадян, які є учасниками судових процесів, з проханням утриматися від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають обов`язкової присутності учасників сторін та листом №9рс-186/20 від 16.03.2020 року до Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду, місцевих та апеляційних судів з рекомендацією встановити особливий режим роботи судів України, в тому числі роз`яснити громадянам можливість відкладення розгляду справ у зв`язку із карантинними заходами.

Для запобігання розповсюдженню особливо небезпечного вірусного захворювання серед працівників суду на період з 13.03.2020 року по 03.04.2020 року наказом голови Східного апеляційного господарського суду від 13.03.2020 року за № 04-а встановлено особливий режим роботи суду в умовах карантину; наказами голови суду від 26.03.2020 року № 05-а, від 23.04.2020 року №07-а, від 08.05.2020 року №08-а, від 22.05.2020 року №10-а, від 22.06.2020 року №12-а, від 28.07.2020 року №14-а, від 31.08.2020 року №15-а, від 22.10.2020 року №21-а, від 18.12.2020 року №24-а, від 23.06.2021 року №10-а на період дії карантину суд продовжує працювати в умовах встановленого раніше особливого режиму.

Згідно ч. 1 ст. 119 ГПК України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Господарський процесуальний кодекс України не пов`язує право суду відновити пропущений процесуальний строк лише з певним колом обставин, що спричинили пропуск строку. Поважними причинами пропуску процесуального строку визнаються лише такі обставини, які є об`єктивно непереборними, незалежними від волевиявлення сторони та пов`язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для вчинення процесуальної дії. Отже, у кожному випадку суд повинен з урахуванням конкретних обставин пропуску строку оцінити доводи, що наведені на обґрунтування клопотання про його відновлення, та зробити мотивований висновок щодо поважності чи неповажності причин пропуску строку.

Практика Європейського суду з прав людини при застосуванні положень пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який гарантує кожному право на звернення до суду, акцентує увагу на тому, що право на доступ до суду має бути ефективним. Не повинно бути занадто формального ставлення до передбачених законом вимог, так як доступ до правосуддя повинен бути не лише фактичним, але і реальним (рішення Європейського суду з прав людини у справі "Жоффр де ля Прадель проти Франції") від 16.12.1992 року).

Розглянувши клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, зважаючи на те, що строк апелянтом був пропущений з поважних причин та з метою недопущення порушення права особи на доступ до правосуддя, визначених ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 129 Конституції України, ст. 256 ГПК України, та для захисту прав і охоронюваних законом інтересів сторін, колегія суддів вважає, що строк ним пропущено з поважних причин, у зв`язку з чим він підлягає поновленню.

Апеляційна скарга відповідає вимогам статті 258 ГПК України, підстав для її повернення та відмови у відкритті апеляційного провадження не встановлено.

Відповідно до вимог статті 262 ГПК України колегія суддів визначилась про можливість відкриття апеляційного провадження у справі №922/6220/15.

Заперечень проти відкриття апеляційного провадження на час постановлення ухвали до суду не надійшло.

Керуючись ст. ст. 119, 234, 254, 262 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

1.Клопотання ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал" про поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження задовольнити. Поновити строк на подання апеляційної скарги.

2. Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал" на ухвалу господарського суду Харківської області від 17.06.2021 року у справі №922/6220/15.

3. Кредиторам, боржнику та ліквідатору встановити строк до 09.08.2021 року на протязі якого вони мають право подати відзив на апеляційну скаргу, який повинен відповідати вимогам частини 2 статті 263 ГПК України.

4. Призначити справу №922/6220/15 до розгляду на "18" серпня 2021 р. о 12:30 год.у приміщенні Східного апеляційного господарського суду за адресою: 61058, місто Харків, пр. Незалежності, 13, 1-й поверх, зал судового засідання №115; явка сторін не є обов`язковою.

5. Роз`яснити учасникам справи, що вони мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою програмного забезпечення "EаsyCon".

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Інформацію у справі, що розглядається, можна отримати за веб-адресою https://court.gov.ua/fair/ та https://eag.court.gov.ua/sud4875/.

Головуюча суддя О.І. Терещенко

Суддя П.В. Тихий

Суддя Н.М. Дучал

Дата ухвалення рішення 19.07.2021
Зареєстровано 19.07.2021
Оприлюднено 20.07.2021

Судовий реєстр по справі 922/6220/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 14.09.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 03.09.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 02.09.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Постанова від 30.08.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 30.08.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.08.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.07.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 27.07.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 27.07.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 19.07.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.07.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.07.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 17.06.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 10.06.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 10.06.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 10.06.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 26.05.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 26.05.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 13.05.2021 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону