ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відкриття провадження

"19" липня 2021 р. м. Київ Справа № 911/2078/21

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю Бейо Україна (08321, Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Бориспільська, буд. 40, 42, ідентифікаційний код 35390512)

до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю Компанія Консалдінг-Інвест (08289, Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Остромирська, буд. 34, ідентифікаційний код 39220431)

про стягнення 1 868 604,06 грн.

ВСТАНОВИВ:

позивач - товариство з обмеженою відповідальністю Бейо Україна звернувся до господарського суду Київської області з позовом від 12.07.2021 №1207/21 до відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю Компанія Консалдінг-Інвест , в якому просить суд стягнути з відповідача заборгованість у загальному розмірі 1 868 604,06 грн., у тому числі:

основний борг у сумі 1 726 328,60 грн.,

пеню у сумі 116 134,26 грн.,

три проценти річних у сумі 26 141,20 грн.,

нараховані у зв`язку із неналежним виконанням відповідачем умов договору поставки від 27.02.2020 № 2019/182 в частині своєчасної та повної оплати товару, поставленого за накладною від 28.02.2020 №20-РН000725. Також позивач просить суд покласти на відповідача відшкодування судового збору.

Розглянувши матеріали позовної заяви, суд визнав їх достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду, відкриття провадження у справі та розгляду справи за правилами загального позовного провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 12, 176, 234, Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1 . Прийняти заяву до розгляду та відкрити провадження у справі № 911/2078/21.

2. Справа розглядатиметься в порядку загального позовного провадження в судовому засіданні із повідомленням сторін.

Підготовче судове засідання призначити на 16.08.2021 о 12:30. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Київської області (Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 16/108, перший поверх). Рекомендувати учасникам справи ознайомитися з режимом роботи суду та правилами допуску представників у приміщення суду, розміщеними на офіційному сайті господарського суду Київської області.

3. Зобов`язати відповідача подати протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому ухвали про відкриття провадження у справі (ч. 2 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України):

- документи (платіжні документи, банківські виписки), що підтверджують сплату відповідачем грошових коштів за товар, поставлений за накладною від 28.02.2020 №20-РН000725.

Докази подаються за правилами, встановленими ст. 80 ГПК України.

4. Відповідач має право подати відзив протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому ухвали про відкриття провадження у справі. До відзиву додаються докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача та докази надіслання відзиву іншим учасникам справи. Копія відзиву та доданих до нього документів має бути надіслана іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду (ст. 165 ГПК України).

5. Учасникам справи письмові докази, які подаються до господарського суду, оформлювати відповідно до вимог ст. 91 ГПК України. Зобов`язати учасників справи всі заяви, пояснення, клопотання, заперечення у справі викладати виключно у письмовій формі (ч. 2 ст. 169 ГПК України).

Подача документів здійснюється через канцелярію господарського суду Київської області з супровідним листом.

6. Попередити відповідача про те, що відповідно до ч. 9 ст. 165, ч. 2 ст. 178 ГПК України у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

7. Роз`яснити сторонам, що відповідно до ст. 135 ГПК України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

8. Рекомендувати учасникам справи необхідні документи надсилати в електронному вигляді на електронну адресу суду: inbox@ko.arbitr.gov.ua , або шляхом реєстрації у підсистемі «Електронний суд» , або поштою. Звернути увагу учасників справи на вимоги ч. 8 ст. 42 ГПК України щодо необхідності скріплення електронних документів ЕЦП.

9. Повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» на підставі договору про надання правової допомоги. Повноваження осіб представляти інтереси юридичної особи в порядку самопредставництва підтверджуються Статутом, Положенням, наказом про призначення на посаду, положенням про відділ, контрактом, посадовою інструкцією тощо.

10. Інформацію по справі, що розглядається, сторони можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (http://court.gov.ua/fair/).

Ухвала набирає законної сили у порядку, встановленому ч. 2 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Суддя О.В. Конюх

Учасники справи мають право оперативно отримувати процесуальні документи суду шляхом направлення на електронну пошту, для чого учасники справи можуть заповнити заяву за формою, що додається, та подати її суду в електронному (за умови підпису ЕЦП) або паперовому вигляді.

Інформація про права та обов`язки учасників справи.

Відповідно до статті 42 ГПК України учасники справи мають право: ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

Учасники справи зобов`язані: виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою; подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом.

У випадку невиконання учасником справи його обов`язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представника).

Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника).

Відповідно до статті 46 ГПК України сторони користуються рівними процесуальними правами. Крім прав та обов`язків, визначених у статті 42 цього Кодексу: позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) - на будь-якій стадії судового процесу; позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження; відповідач має право подати зустрічний позов у строки, встановлені цим Кодексом.

До закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п`ять днів до початку першого судового засідання у справі.

У разі направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції зміна предмета, підстав позову не допускаються, крім випадків, визначених цією статтею.

Зміна предмета або підстав позову при новому розгляді справи допускається в строки, встановлені частиною третьою цієї статті, лише у випадку, якщо це необхідно для захисту прав позивача у зв`язку із зміною фактичних обставин справи, що сталася після закінчення підготовчого засідання, або якщо справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання при первісному розгляді справи.

У разі подання будь-якої заяви, передбаченої пунктом 2 частини другої, частиною третьою або четвертою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає в ухвалі.

Суд не приймає відмови від позову, зменшення розміру позовних вимог, визнання позову відповідачем у справі, в якій особу представляє її законний представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє.

Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до статті 200 ГПК України учасники судового процесу, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов`язані виконувати розпорядження головуючого, додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну неповагу до суду або встановлених у суді правил. За прояв неповаги до суду винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законом.

Дата ухвалення рішення 19.07.2021
Зареєстровано 19.07.2021
Оприлюднено 20.07.2021

Судовий реєстр по справі 911/2078/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 16.08.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 19.07.2021 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 911/2078/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону