ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2021м. ДніпроСправа № 904/2104/19 (904/5060/21) Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Владимиренко І.В. за участю секретаря судового засідання Сечиної Ю.Ю., розглянувши справу

за позовом Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, 18-б, код ЄДРПОУ 05393043)

до товариства з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГОЛІТ" (87510, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Ушакова, буд.8, код ЄДРПОУ 38081725)

про стягнення суми попередньої оплати у розмірі 907 200,00 грн. за договором №13-1739-02 від 09.09.2013

Представники:

від позивача представник Терехова О.О. дов. № 140 від 20.10.20р.

від відповідача представник не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГОЛІТ" про стягнення суми попередньої оплати у розмірі 907 200,00 грн. за договором №13-1739-02 від 09.09.2013.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов`язань за договором №13-1739-02 від 09.09.2013, в частині повернення попередньої оплати за непоставлений товар.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.05.2021, прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання, яке відбудеться 09.06.2021 о 12:30год. Викликано у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. Запропоновано учасникам справи: Відповідачу: - протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі надати до суду відзив на позовну заяву, який має відповідати вимогам статті 165 ГПК України і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду); - надіслати позивачу копію відзиву та доданих до нього документів, надати до суду документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву та доданих до нього документів позивачу. Позивачу: - протягом 10 днів з дня одержання відзиву на позовну заяву надати до суду відповідь на відзив на позовну заяву, яка має відповідати вимогам статті166 ГПК України, в якій викласти свої пояснення, міркування та аргументи щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень та мотиви їх визнання або відхилення. - надіслати відповідачу копію відповіді на відзив та доданих до неї документів, надати до суду документи, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив відповідачу.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.06.2021, відкладено підготовче засідання на 13.07.2021р. о 10:15 год. Викликано у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. Запропоновано учасникам справи: Відповідачу: - протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі надати до суду відзив на позовну заяву, який має відповідати вимогам статті 165 ГПК України і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду); - надіслати позивачу копію відзиву та доданих до нього документів, надати до суду документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву та доданих до нього документів позивачу. Позивачу: - протягом 10 днів з дня одержання відзиву на позовну заяву надати до суду відповідь на відзив на позовну заяву, яка має відповідати вимогам статті166 ГПК України, в якій викласти свої пояснення, міркування та аргументи щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень та мотиви їх визнання або відхилення. - надіслати відповідачу копію відповіді на відзив та доданих до неї документів, надати до суду документи, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив відповідачу. Учасники справи, при поданні заяв по суті справи, повинні надати до суду докази в підтвердження дати отримання таких заяв від інших учасників, для перевірки судом дотримання строку при подачі відповідних заяв, а також, докази направлення на адресу інших учасників процесу заяв, що подаються до суду. У разі неможливості надати витребувані судом документи - надати письмові пояснення з цього приводу.

13.07.2021 в підготовче засідання з`явився представник позивача.

Представник відповідача в підготовче засідання не з`явився, вимоги ухвали суду від 26.05.2021 та від 09.06.2021 не виконав, про причини неявки в судове засідання не повідомив, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Конверт з ухвалою суду від 09.06.2021, який надіслано на адресу відповідача, повернувся на адресу суду з відміткою поштової установи про відмову адресата в отриманні поштового конверта.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.07.2021 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 20.07.2021 о 12:15год. Явку у судове засідання повноважних представників учасників судового процесу визнано обов`язковою.

20.07.2021 в судове засідання з`явився представник позивача, який підтримав позовні вимоги у повному обсязі, просив суд позов задовольнити.

Представник відповідача в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, шляхом надіслання ухвал суду на адресу відповідача, яка зазначена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (57510, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Ушакова, буд. 8, код ЄДРПОУ 38081725).

При цьому суд враховує правову позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 22.04.2021 у справі №908/794/19(905/1646/17), де зазначено, що направлення листа рекомендованою кореспонденцією на дійсну адресу є достатнім для того, щоб вважати повідомлення належним, оскільки отримання зазначеного листа адресатом перебуває поза межами контролю відправника, а, у даному випадку, суду (близька за змістом правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 25.04.2018 у справі № 800/547/17 (П/9901/87/18) (провадження №11-268заі18), постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 27.11.2019 у справі № 913/879/17, від 21.05.2020 у справі №10/249-10/19, від 15.06.2020 у справі № 24/260-23/52-б).

Відповідач своїм правом на подання відзиву на позов не скористався.

Згідно з ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Відповідно до частини 4 статті 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Враховуючи достатність часу, наданого учасникам справи для подання доказів, приймаючи до уваги принципи змагальності та диспозитивної господарського процесу, закріплені у статті 129 Конституції України та статтях 13, 14, 74 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає, що господарським судом, в межах наданих йому повноважень, створені належні умови учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених Господарським процесуальним кодексом України, висловлення своєї правової позиції у спорі та надання відповідних доказів.

При розгляді справи судом досліджені письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

В порядку ст. 240 Господарського процесуального кодексу України у судовому засіданні 20.07.2021р. оголошені вступна та резолютивна частини судового рішення.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, оцінивши надані докази в їх сукупності, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

09.09.2013 між Публічним акціонерним товариством Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського , яке в подальшому було перейменовано у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" (Позивач, Покупець) та товариством з обмеженою відповідальністю ЕНЕРГОЛІТ (Відповідач, Продавець) укладено Договір №13-1739-02.

Відповідно до п. 1.1. договору, продавець зобов`язується поставити, а покупець прийняти та оплатити продукцію, вказану в Специфікаціях, які додаються до цього договору, надалі іменовану - товар. Кількість номенклатура, ціна, умови оплати, умови поставки, термін виготовлення, терміни поставки, гарантійний термін, рік виготовлення і виробник товару визначені в Специфікаціях, які додаються до договору і складають його невід`ємну частину.

Згідно п. 2.3. договору сума договору на момент підписання згідно Специфікації №1 становить 2 016 000 грн. і може бути змінена на суму кожної наступної Специфікації, яка підписується обома сторонами.

Згідно п.3.1. договору, продавець поставляє товар на умовах, визначених в Специфікаціях, які додаються до цього договору і складають його невід`ємну частину, згідно офіційним правилам тлумачення торгівельних термінів Міжнародної Торгівельної Палати (редакція 2010 року) - надалі Інкотермс 2010 .

Датою поставки вважається дата отримання товару, зазначена Покупцем в товарно-транспортній накладній та/або видатковій накладній, далі іменованими товарно-супровідними документами (п.3.2. договору).

Згідно з п. 4.1. договору, розрахунки за цим договором здійснюються у національній валюті України - гривнях.

Відповідно до п. 4.2. договору, розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі виставлених рахунків у національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок продавця на умовах, обумовлених у Специфікаціях, які є невід`ємною частиною цього договору.

Пунктом 4.3. договору встановлено, що у випадку, якщо умовами оплати передбачена попередня оплата, то продавець протягом 5-ти днів після отримання попередньої оплати, зобов`язаний надати покупцю податкову накладну на суму отриманої попередньої оплати.

Відповідно до п. 9.4. договору, термін дії договору - з моменту підписання по 31 грудня 2014 року.

09.09.2013 між позивачем та відповідачем було укладено специфікацію № 1, за умовами якої продавець зобов`язався виготовити та поставити покупцю товар - підвіска балансирів креслення 274-2443 СБ у складі наступних виробів: поз. 1 - 274-2448 СБ (мал.1), поз. 2 - 247-2448 СБ (мал.. 2), поз. 6 -274-4365 СБ, відповідно специфікації кресл. 274-2443 СБ, у кількості 2 комплект, ціна за 1 комплект 840 000 грн. без ЦДВ, сума за 2 одиниці товару 2 016 000 грн. з ПДВ.

Специфікацією № 1 до договору № 13-1739-02 від 09.09.2013 р. сторони узгодили наступні умови поставки товару:

1. Умови поставки: СРТ - склад покупця (Інкотермс 2010), м. Дніпродзержинськ.

2. Ціна вказана на умовах СРТ склад покупця (Інкотермс 2010), м. Дніпродзержинськ.

3. Умови оплати: попередня оплата 40% від узгодженої партії товару після пред`явлення рахунку, 50% протягом 5-ти банківських днів з моменту отримання покупцем повідомлення про готовність товару до відвантаження, яке направляється в межах строку, передбаченого для виготовлення, 10% протягом 10-ти банківських днів з моменту поставки товару на склад покупця після пред`явлення рахунку. Кожна партія товару, що виготовляється і поставляється за цією специфікацією, узгоджується сторонами шляхом обміну листів.

4. Термін виготовлення товару: 180 календарних днів з моменту перерахування покупцем попередньої оплати 40%.

5. Термін поставки товару: протягом 5 календарних днів з моменту перерахування покупцем попередньої оплати 90%.

Відповідачем пред`явлено рахунок № Е-00000032 від 10.09.2013 р. на суму 2 016 000 грн. на оплату товару - підвіски балансирів в кількості 2 шт. на всю суму поставки за Специфікацією № 1.

На виконання п. 3 Специфікації, позивачем в період з 04.11.2013р. по 05.02.2014р. перераховано відповідачу грошові кошти в розмірі 806 400 грн., що складає 40% від суми договору (перший етап попередньої оплати за поставку двох шт. підвісок балансирів). В платіжних документах, якими перераховувалася сума, вказано призначення платежу: Попередня оплата за підвіску балансирів по рахунку № Е-00000032 від 10.09.2013р., дог. №13-1739-02 від 09.09.2013р. .

Листом № 1662 від 07.05.2014 відповідач повідомив про готовність до відвантаження товару - підвіски балансирів в кількості 1 шт. за ціною 1 008 000,00 грн. з ПДВ та просив здійснити оплату в розмірі 50% від вартості одиниці продукції, що складає 504 000 грн.

Впродовж строку з 10.07.2014 р. по 26.08.2014 р. позивач перерахував 504 000 грн. передоплати (50 %) за поставку першого комплекту одиниці товару за рахунком № Е-00000032 від 01.07.2014.

03.09.2014 р. відповідачем було здійснено поставку 1 комплекту підвіски балансиру, що була прийнята покупцем (позивачем) без зауважень. Факт поставки однієї одиниці товару підтверджується видатковою накладною № Е-00000063 від 03.09.2014 р.

Листом №1826 від 04.08.2014 відповідач повідомив про готовність до відвантаження товару - другого комплекту підвіски балансирів та просив здійснити оплату в розмірі 50% від вартості одиниці продукції, що складає 504 000 грн.

Відповідачем виставлено позивачу рахунок №Е-0000032 від 04.08.2014 на суму 1008000,00 грн. на оплату підвіски балансирів в кількості 1 шт. (друга одиниця). Позивачем в період з 27.08.2014 р. по 19.09.2014 р. сплачено 504 000 грн. попередньої оплати в розмірі 50% за другий комплект товару з зазначенням в платіжних документах призначення платежу: Попередня оплата за підвіску балансирів згідно рахунку № Е-00000032 від 04.08.2014 р. дог. № 13-1739-02 від 09.09.2013 р. .

Отже, з урахуванням наведеного позивач станом на 19.09.2014 р. відповідно до умов Специфікації № 1 перерахував відповідачу 1 814 000,00 грн. попередньої оплати, з яких: -90% попередньої оплати за першу одиницю товару, поставлену відповідачем 03.09.2014р.; - 90% попередньої оплати за другу одиницю товар.

Таким чином, відповідач відповідно до умов п.5 Специфікації № 1 повинен був поставити другу одиницю товару - 1 комплект підвіски балансирів згідно креслення 274-2443 СБ не пізніше 24.09.2014 р. (протягом 5 календарних днів з моменту перерахування покупцем попередньої оплати у розмірі 90 %).

Однак, в порушення п.1.1., 3.1. договору № 13-1739-02 від 09.09.2013 р. та п.5 Специфікації № 1 від 09.09.2013, відповідач у встановлений договором строк другу одиницю товару не поставив.

Позивач у позовній заяві зазначає, що з 31.12.2014 року припинив свою дію Договір №13-1739-02 від 09.09.2013 р. у зв`язку із закінченням строку, на який його було укладено, проте зобов`язання з поставки другого комплекту обладнання відповідачем так і не було виконано.

У зв`язку з чим позивач в березні 2015 року звернувся до господарського суду Запорізької області із позовом про зобов`язання позивача здійснити поставку оплаченого товару, стягнення неустойки та процентів за користування.

Рішенням господарського суду Запорізької області від 02.07.2015 р. у справі №908/2542/15-г було задоволено позовні вимоги Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського" (51925, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 18-6) до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГОЛІТ" (87510, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Ушакова, 8) про зобов`язання поставити товар згідно договору № 13-1739-02 від 09.09.2013 р. вартістю 1 008 000 грн., стягнення 80 640,00 грн. неустойки за порушення строку поставки товару, 211 721,42 грн. відсотків за користування чужими коштами. Стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГОЛІТ" (87510, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Ушакова, 8, ЄДРПОУ 38081725) на користь Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського" (51925, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 18-6, ЄДРПОУ 05393043) 80640 (вісімдесят тисяч шістсот сорок) грн. неустойки, 211 72, 42 грн. відсотків за користування чужими коштами, 26 007, 23 грн. судового збору. Видати наказ. Зобов`язано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОЛІТ" (87510, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Ушакова, 8, ЄДРПОУ 38081725) здійснити поставку на користь Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського" (51925, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 18-6, ЄДРПОУ 05393043) на умовах поставки: СРТ, склад Покупця (Інкотермс 2010), м.Дніпродзержинськ, товар - підвіску балансирів, креслення 274-2443 СБ у складі наступних виробів: поз. 1 - 274-2448 СБ (мал.1), поз. 2 - 247-2448 СБ (мал. 2), поз. 6 - 274-4365 СБ, відповідно специфікації кресл. 274-2443 СБ, у кількості 1 комплект, вартістю 1008000 грн.

Рішення господарського суду Запорізької області від 02.07.2015 у справі №908/2542/15-г набрало законної сили 23.07.2015 року.

23.07.2015 р. господарським судом Запорізької області видано наказ про примусове виконання судового рішення у справі № 908/2542/15-г.

Позивач зазначає, що наказ господарського суду Запорізької області від 23.07.2015 у справі № 908/2542/15-г неодноразово направлявся позивачем, на примусове виконання до Приморського відділу державної виконавчої служби Маріупольського міського управління юстиції Донецької області, а саме:

1) 25.09.2015 ПАТ ДМК подано заяву за вих № 017/1126 про примусове виконання рішення, на підставі якої 16.10.2015 державним виконавцем Приморського відділу державної виконавчої служби Маріупольського міського управління юстиції Донецької області Шевченко С.О. було відкрито виконавче провадження ВП № 48996582 з виконання наказу №908/2542/15-г, виданого 23.07.2015.

15.09.2016 постановою державного виконавця Приморського відділу державної виконавчої служби Маріупольського міського управління юстиції Донецької області Шевченко С.О. наказ господарського суду Запорізької області від 23.07.2015 у справі №908/2542/15-г було повернуто стягувачу, судове рішення не виконано.

2) 12.09.2017 ПАТ ДМК повторно подано заяву за вих. № 017/1105 про примусове виконання рішення, на підставі якої 12.10.2017 державним виконавцем Приморського відділу державної виконавчої служби Маріупольського міського управління юстиції Донецької області Науменко Д.Г. було відкрито виконавче провадження ВП № 54894211 з виконання наказу № 908/2542/15-г, виданого 23.07.2015.

06.09.2018 р. постановою державного виконавця Приморського відділу державної виконавчої служби Маріупольського міського управління юстиції Донецької області Науменко Д.Г. наказ господарського суду Запорізької області від 23.07.2015 у справі №908/2542/15-г будо повернуто стягувачу з підстав відсутності у боржника майна, яке останній повинен передати стягувачу відповідно до вимог виконавчого документу.

3) 16.12.2020 ПАТ ДМК повторно подано заяву за вих. № 01/1029 про повторне пред`явлення до виконання наказу, на підставі якої 12.01.2021 заступником начальника Приморського відділу державної виконавчої служби Маріупольського міського управління юстиції Донецької області Новиковою Л.О. було відкрито виконавче провадження ВП № 64081829 з виконання наказу №908/2542/15-г, виданого 23.07.2015 про зобов`язання поставити товар.

16.03.2021р. постановою заступника начальника Приморського відділу державної виконавчої служби Маріупольського міського управління юстиції Донецької області Новиковою Л.О. наказ господарського суду Запорізької області від 23.07.2015 у справі №908/2542/15-г було повернуто стягувачу з підстав не встановлення фактичного місця знаходження боржника.

Таким чином невиконання відповідачем зобов`язання з поставки на користь позивача товару - підвіску балансирів, креслення 274-2443 СБ у складі наступних виробів: поз. 1 - 274-2448 СБ (мал.1), поз. 2 - 247-2448 СБ (мал. 2), поз. 6 - 274-4365 СБ, відповідно специфікації кресл. 274-2443 СБ, у кількості 1 комплект, вартістю 1 008 000 грн. є триваючим, не виконується відповідачем з 24.09.2014 року - більше ніж 5 років 5 місяців.

З огляду на наведені обставини, позивач вважає неможливим, відновлення порушеного права у раніше обраний позивачем спосіб - примусове виконання обов`язку в натурі з передання покупцеві оплаченого товару у зв`язку із відсутністю у відповідача товару, що підлягав поставці позивачу.

Крім того, через тривале невиконання відповідачем своїх зобов`язань за договором з поставки товару - підвіски балансирів позивач втратив господарський інтерес до цієї поставки, оскільки більше не потребує у постачанні даного обладнання через 5 років після його замовлення.

30.03.2021 позивачем на адресу відповідача була направлена вимога про повернення передоплати № 01/236 від 30.03.2021.

Відповідач дану вимогу позивача не виконав, повернення попередньої оплати у сумі 907 200,00 грн. не здійснив.

Звертаючись до суду із цим позовом позивач посилається на неналежне виконання відповідачем зобов`язань за договором поставки №13-1739-02 від 09.09.2013, в частині своєчасної та повної поставки товару та повернення попередньої оплати за непоставлену продукцію та просить суд стягнути з відповідача суму попередньої оплати у розмірі 907 200,00 грн. за договором №13-1739-02 від 09.09.2013.

Наведені обставини стали причиною виникнення даного спору.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши докази в їх сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 статті 193 Господарського кодексу України передбачено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 509 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Частиною 1 статті 265 Господарського кодексу України передбачено, що за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Частиною 1 статті 712 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Частиною 1 статті 612 Цивільного кодексу України зазначено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Господарське зобов`язання виникає, зокрема із господарського договору (стаття 174 Господарського кодексу України).

Статтями 525 та 526 Цивільного кодексу України передбачено, що одностороння відмова вiд зобов`язання або одностороння змiна його умов не допускається, якщо iнше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином вiдповiдно до умов договору та вимог цього Кодексу, iнших актiв цивiльного законодавства.

Якщо у зобов`язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (стаття 530 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 655 ЦК України, за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно з ч.1 ст.693 ЦК України, якщо договором встановлений обов`язок покупця частково або повністю оплатити товар до його передання продавцем (попередня оплата), покупець повинен здійснити оплату в строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо такий строк не встановлений договором, - у строк, визначений відповідно до статті 530 цього Кодексу. У ч. 2 ст. 693 ЦК України встановлено, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Зі змісту зазначеної норми права вбачається, що умовою її застосування є неналежне виконання продавцем свого зобов`язання зі своєчасного передання товару покупцю. А у разі настання такої умови покупець має право діяти альтернативно: або вимагати передання оплаченого товару від продавця, або вимагати повернення суми попередньої оплати.

Позивач, звертався до відповідача з вимогою про повернення передоплати № 01/236 від 30.03.2021.

Отже, зобов`язання відповідача з повернення суми попередньої оплати, відповідно до положень частини першої статті 530 ЦК України, фактично виникло у відповідача у зв`язку із закінченням обумовленого сторонами строку виконання зобов`язань договором та специфікацією, який виходячи із суті зобов`язання сторін є тим строком, після настання якого постачальник (продавець) усвідомлював протиправний характер неповернення грошових коштів.

Строк повернення попередньої оплати у розмірі 907 200,00 грн. на момент звернення до суду із даним позовом є таким, що настав.

Факт попередньої оплати за продукцію з боку позивача доводиться матеріалами справи.

Станом на час розгляду справи доказів поставки продукції або повернення попередньої оплати у повному обсязі від представників сторін не надійшло.

Таким чином, суд вважає, що позовні вимоги позивача про стягнення суми попередньої оплати у розмірі 907 200,00 грн. є обґрунтованими та підлягають задоволенню у повному обсязі.

Статтею 129 Конституції України визначено принципи рівності усіх учасників процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, як одні з основних засад судочинства.

Отже, будь-яке рішення господарського суду повинно прийматися з дотриманням цих принципів, які виражені також у статтях Господарського процесуального кодексу України.

Згідно статті 13 Господарського процесуального кодексу України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (частина 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України).

За частиною 2 статті 74 Господарського процесуального кодексу України у разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів (частина 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України).

Обов`язок доказування, а отже, і подання доказів відповідно до статті 74 Господарського процесуального кодексу України покладено на сторони та інших учасників справи, однак, не позбавляє суд, у випадку, передбаченому статтею 74 Господарського процесуального кодексу України, витребувати у сторони ті чи інші докази.

На підставі статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Отже, встановивши наявність в особи, яка звернулася з позовом, суб`єктивного матеріального права або охоронюваного законом інтересу, на захист яких подано позов, суд з`ясовує наявність чи відсутність факту порушення або оспорення і, відповідно, ухвалює рішення про захист порушеного права або відмовляє позивачеві у захисті.

Таким чином, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно статті 129 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати покладаються на відповідача.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 73, 74, 76-79, 86, 129, 232-242, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГОЛІТ" (57510, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Ушакова, буд. 8, код ЄДРПОУ 38081725) на користь Публічного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" (51925, Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вулиця Соборна, 18-б; ЄДРПОУ 05393043) 907 200,00 грн. попередньої оплати та витрати по сплаті судового збору у розмірі 13 608,00 грн., про що видати наказ.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судові рішення у справі набирають законної сили відповідно до ст.ст.241, 284 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення суду може бути оскаржено до Центрального апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 21.07.2021р.

Суддя І.В. Владимиренко

Дата ухвалення рішення 20.07.2021
Зареєстровано 21.07.2021
Оприлюднено 22.07.2021

Судовий реєстр по справі 904/2104/19 (904/5060/21)

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 11.08.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 20.07.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 13.07.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 09.06.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 26.05.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону