ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про заміну відповідача у справі

13 липня 2021 рокум. Ужгород№ 260/1188/21

Закарпатський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого - судді Скраль Т.В.,

з участю секретаря судового засідання - Шестак Н.В.,

учасники справи:

позивач: Служба автомобільних доріг у Закарпатській області - представник не з"явився,

відповідач : Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області - представник ОСОБА_1 ;

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача : Товариство з обмеженою відповідальністю "ШБУ-77" - представник у підготовче судове засідання не з`явився,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні справу Служби автомобільних доріг у Закарпатській області (88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька,39, код ЄДРПОУ 25449824) до Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області (54001, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Спаська, 42а, код ЄДРПОУ 41168670), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "ШБУ-77" (07400, Київська область, м. Бровари, вул. Підприємницька, 22, ЄДРПОУ 41412376) про визнання протиправним та скасування висновку, -

ВСТАНОВИВ:

У відповідності до статті 243 частини 3 КАС України 13 липня 2021 року проголошено вступну та резолютивну частини ухвали. Ухвалу у повному обсязі складено 19 липня 2021 року.

05 квітня 2021 року Служби автомобільних доріг у Закарпатській області звернулася до Закарпатського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області, якою просить визнати протиправним та скасувати висновок про результати моніторингу процедури закупівлі UA - 2018-01-18-001024-a.

13 квітня 2021 року ухвалою суду відкрито провадження в даній адміністративній справі. Залучено до участі в справі - Товариство з обмеженою відповідальністю "ШБУ-77" як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача.

05 травня 2021 року представником відповідача подано до суду клопотання, в якому просять замінити первісного відповідача - Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області по справі № 260/1188/21 належним відповідачем - Південний офіс Держаудитслужби (код ЄДРПОУ 40477150).

Представник позивача у підготовче судове засідання не з`явився, однак 06 липня 2021 року до суду надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку з перебуванням представника у відпустці.

Статтею 181 частиною 2 КАС України визначені причини відкладення судом підготовчого засідання. Зокрема, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим кодексом строку в випадках, визначених статтею 205 частиною 2 пунктами 1-3, 5 КАС України та в інших випадках, коли питання, визначені статтею 180 частиною 2 цього кодексу, не можуть бути розглянуті в даному підготовчому засіданні.

Згідно з статтею 205 частини 3 пункту 1 КАС України якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Розглянувши клопотання представника позивача суд вважає, що таке не підлягає до задоволення оскільки штат відповідача - суб`єкта владних повноважень передбачає наявність декількох представників та не обмежується однією особою. Відтак, позивач мав можливість уповноважити іншого представника для участі у даному підготовчому засіданні, а відтак, клопотання представника про відкладення підготовчого засідання є необґрунтованим та у задоволенні такого слід відмовити.

Представник третьої особи у підготовче судове засідання не з`явився, однак про час і дату судового засідання повідомлені належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення судової повістки 23 червня 2021 року та яке повернулося до суду 30 червня 2021 року.

Представник відповідача під час судового засідання просив задовольнити клопотання з мотивів, що у ньому наведені.

Розглянувши заявлене клопотання, судом встановлено наступне.

Відповідно до частин 1, 4 статті 9 КАС України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі.

Відповідно до частин третьої - сьомої статті 48 КАС України якщо позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, суд до ухвалення рішення у справі за згодою позивача замінює первісного відповідача належним відповідачем, не закриваючи провадження у справі, якщо це не потягне за собою зміни підсудності адміністративної справи. Суд має право за клопотанням позивача до ухвалення рішення у справі залучити до участі у ній співвідповідача. Якщо позивач не згоден на заміну відповідача іншою особою, суд може залучити цю особу як другого відповідача. Під час вирішення питання про залучення співвідповідача чи заміну належного відповідача суд враховує, зокрема, чи знав або чи міг знати позивач до подання позову у справі про підставу для залучення такого співвідповідача чи заміну неналежного відповідача. Після заміни сторони, залучення другого відповідача розгляд адміністративної справи починається спочатку. Заміна відповідача допускається до ухвалення рішення судом першої інстанції.

За визначеннями, наведеними у частині першій статті 4 КАС України, відповідачем є суб`єкт владних повноважень, а у випадках, визначених законом, й інші особи, до яких звернена вимога позивача; суб`єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб`єкт при здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні адміністративних послуг.

Згідно з пунктом 1 Положення про Південний офіс Держаудитслужби, затвердженого наказом Держаудитслужби від 02.06.2016 №23 Південний офіс Держаудитслужби підпорядковується Держаудитслужбі та є її міжрегіональним територіальним органом. У складі Офісу утворюються як структурні підрозділи управління в Миколаївській, Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. Управління здійснюють свої повноваження на території адміністративно-територіальної одиниці за їх місцезнаходженням відповідно. На території Одеської області реалізацію державного фінансового контролю здійснює апарат Офісу. На території інших адміністративно-територіальних одиниць Офіс та управління здійснюють реалізацію державного фінансового контролю за дорученням Голови Держаудитслужби та його заступників.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області не є юридичною особою, а є відокремленим структурним підрозділом Південного офісу Держаудитслужби (код ЄДРПОУ 40477150).

Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області відповідно до пункту 1 свого Положення, затвердженого наказом Південного офісу Держаудитслужби від 12.10.2016 № 8, є відокремленим структурним підрозділом Південного офісу Держаудитслужби, (т.1 а.с. 182-189).

Аналізуючи наведені вище норми статті КАС України, а також подане відповідачем клопотання, суд вважає, що в даному випадку наявні всі правові підстави передбачені статтею 48 КАС України для залучення співвідповідача у відносинах, щодо яких виник спір і вказане залучення відповідача не потягне за собою зміни підсудності адміністративної справи.

Відповідно до часини 6 статті 48 КАС України після заміни сторони, залучення другого відповідача розгляд адміністративної справи починається спочатку.

Окрім наведеного вище, суд також зазначає, що відповідно до вимог частин 1- 3 статті 242 КАС України передбачено, що рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Відповідно до частини 1 статті 175 КАС України у строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження у справі, відповідач має право надіслати суду - відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову;

Разом з тим, з метою недопущення обмеження прав сторін, визначених положеннями КАС України, суд вважає за необхідне на даній стадії підготовчого провадження запропонувати Південному офісу Дераудитслужби протягом 15 днів з дня вручення даної ухвали подати відзив на позовну заяву та відповідні докази.

За приписами частини 8 статті 181 КАС України у разі відкладення підготовчого судового засідання або оголошення перерви підготовче судове засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва.

Керуючись ст.ст. 44, 48, 173, 176, 180, 181, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання представника відповідача про заміну первісного відповідача у даній адміністративній справі - задовольнити частково.

2. Залучити до участі в справі за позовом Служби автомобільних доріг у Закарпатській області до Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "ШБУ-77" про визнання протиправним та скасування висновку - в якості відповідача 2 - Південний офіс Держаудитслужби (ЄДРПОУ 40477150, п.і.65012, Одеська область, м. Одеса, вул. Канатна, буд. 83).

3. Запропонувати відповідачу 2 - Південному офісу Дераудитслужби протягом 15 днів з дня вручення даної ухвали подати відзив на позовну заяву та відповідні докази.

4. Позивачу на адресу відповідача 2 направити копію адміністративного позову з додатками, докази направлення негайно подати суду.

5. Позивач має право подати до суду відповідь на відзив, а відповідач - заперечення у п`ятиденний строк з дня отримання відзиву чи заперечення з урахуванням приписів ст. 163, 164 КАС України.

6. Роз`яснити третій особі про право подати письмові пояснення щодо відзиву у п`ятиденний строк з дня отримання відзиву , а учасники справи мають право подати відповідь на такі пояснення до закінчення підготовчого провадження.

7. Заяви по суті справи повинні бути завчасно подані чи завчасно надіслані до канцелярії Закарпатського окружного адміністративного суду у встановлені у цій ухвалі строки.

8. Відкласти підготовче судове засідання по даній справі на 15 вересня 2021 року на 15:00 год.

9. Продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів з ініціативи суду.

10. Судовий розгляд по суті відбудеться за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Загорська, буд. 30.

11. Ухвалу направити учасникам справи.

12. З інформацією по справі учасники можуть ознайомитися за веб-адресою: http://adm.zk.court.gov.ua на офіційному веб-порталі судової влади.

13. Справу буде розглянуто суддею Скраль Т.В. одноособово.

Ухвала окремо не оскаржується. Заперечення проти такої ухвали може бути включено до апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду, прийняте за результатами розгляду справи.

Суддя Т.В.Скраль

Дата ухвалення рішення 13.07.2021
Зареєстровано 22.07.2021
Оприлюднено 22.07.2021

Судовий реєстр по справі 260/1188/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.09.2021 Закарпатський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.09.2021 Закарпатський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.07.2021 Закарпатський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.07.2021 Закарпатський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.07.2021 Закарпатський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.06.2021 Закарпатський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.05.2021 Закарпатський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.04.2021 Закарпатський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.04.2021 Закарпатський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону