ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

"23" липня 2021 р.м. Одеса Справа № 916/725/21

Господарський суд Одеської області у складі судді Бездолі Д.О.

секретар судового засідання Овчар А.С.

розглянувши у судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗТ-ІНВЕСТ" за вх. ГСОО № 2-916/21 від 21.07.2021 про розподіл судових витрат у справі №916/725/21

при розгляді справи за позовом: фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗТ-ІНВЕСТ" (вул. Преображенська, 27, прим. 810, м. Одеса, 65045)

про зобов`язання вчинити певні дії,

за участю представників учасників справи:

від позивача: Дєлов В.В.;

від відповідача: Яловенко К.Б.

ВСТАНОВИВ :

Рішенням Господарського суду Одеської області від 16.07.2021 у задоволенні позову фізичної особи ОСОБА_1 було відмовлено повністю; судовий збір за подання позову в сумі 2270,00 грн покладено на позивача.

Враховуючи, що представником відповідача до судових дебатів 08.07.2021 було подано до суду заяву за вх. ГСОО №18318/21 про подання доказів понесення витрат на правничу допомогу протягом п`яти днів після ухвалення рішення, у порядку ч. 8 статті 129 ГПК України , питання щодо розподілу судових витрат в цій частині судом у судовому рішенні не вирішувалось.

21.07.2021 до господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗТ-ІНВЕСТ" за вх. ГСОО № 2-916/21 надійшла заява, в якій останнє просить суд стягнути з ОСОБА_1 на користь відповідача витрати останнього на професійну правничу допомогу адвоката в загальному розмірі 10068,10 грн.

Ухвалою суду від 21.07.2021 судом було прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗТ-ІНВЕСТ" про розподіл судових витрат у справі №916/725/21 до розгляду; призначено судове засідання для розгляду заяви на "23" липня 2021 о 10:20; про судове засідання сторін повідомлено шляхом направлення на їх адреси цієї ухвали суду.

22.07.2021 від позивача на електронну адресу суду за вх. ГСОО №19717/21 надійшло клопотання, в якому він просить суд зменшити заявлені відповідачем до відшкодування витрати на правничу допомогу до 2000,00 грн. В обґрунтування заявленого клопотання позивач посилається на те, що послуги адвоката відповідача Яловенко К.Б. фактично не відповідають вимогам ч.4 ст.126 ГПК України, оскільки: справа №916/725/21 є простою з процесуальної точки зору; виконані адвокатом в межах цієї справи роботи є значно завищеними та не відповідають відповідному рівню цієї справи; обсяг наданих адвокатом послуг та виконаних робіт повністю не відповідає рівню складності цієї справи, є суттєво завищеними та штучно збільшеними. Також позивач наголосив на тому, що розмір витрат адвоката Яловенко К.Б. є необґрунтованим та непропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни та предмету позову, значення справи для сторін, в тому числі потенційного впливу на репутацію сторони відповідача. Крім цього позивач зазначив, що адвокатом вживались процесуальні дії щодо затягування розгляду справи, які призвели до збільшення кількості засідань по справі, зокрема, відповідачем подавалось явно необґрунтоване клопотання про зупинення провадження у цій справі.

У судовому засіданні 23.07.2021 відповідач в повному обсязі підтримав подану ним заяву про розподіл судових витрат та просив суд стягнути з позивача на користь відповідача витрати останнього в загальному розмірі 10068,10 грн, з яких 10000,00 грн на професійну правничу допомогу та 68,10 грн сплаченого судового збору за видачу копії технічного запису судового засідання у справі №916/725/21.

Позивач, в свою чергу, наполягав на задоволенні поданого ним клопотання про зменшення розміру витрат відповідача на правничу допомогу до 2000,00 грн.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗТ-ІНВЕСТ" за вх. ГСОО № 2-916/21 від 21.07.2021 про розподіл судових витрат у справі №916/725/21, суд дійшов висновку про таке.

Згідно з ст. 221 ГПК України якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог. Для вирішення питання про судові витрати суд призначає судове засідання, яке проводиться не пізніше п`ятнадцяти днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог. У випадку, визначеному частиною другою цієї статті, суд ухвалює додаткове рішення в порядку, передбаченому статтею 244 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 244 ГПК України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо, зокрема, судом не вирішено питання про судові витрати.

Відповідно до ч. 1 ст. 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Частиною 3 ст. 123 ГПК України визначено, що до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати на професійну правничу допомогу та витрати, пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

За змістом ч.4 ст.129 ГПК України інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються, зокрема, у разі відмови в позові - на позивача.

Згідно з ст.124 ГПК України разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи. У разі неподання стороною попереднього розрахунку суми судових витрат, суд може відмовити їй у відшкодуванні відповідних судових витрат, за винятком суми сплаченого нею судового збору. Попередній розрахунок розміру судових витрат не обмежує сторону у доведенні іншої фактичної суми судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи. Суд може попередньо визначити суму судових витрат (крім витрат на професійну правничу допомогу), пов`язаних з розглядом справи або певною процесуальною дією. Така попередньо визначена судом сума не обмежує суд при остаточному визначенні суми судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи.

Відповідно до ч.ч.1, 2, ст. 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

За змістом ч. ч. 3 - 6 ст. 126 ГПК України для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами. Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Відповідно до ч.ч.5, 6 ст.129 ГПК України під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує: 1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись. Якщо сума судових витрат, заявлена до відшкодування, істотно перевищує суму, заявлену в попередньому (орієнтовному) розрахунку, суд може відмовити стороні, на користь якої ухвалено рішення, у відшкодуванні судових витрат в частині такого перевищення, крім випадків, якщо сторона доведе, що не могла передбачити такі витрати на час подання попереднього (орієнтовного) розрахунку.

Відповідно до ст. 30 Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність" гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Суд враховує, що розмір гонорару визначається за погодженням адвоката з клієнтом і може бути змінений лише за їх взаємною домовленістю, водночас, при визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін. Ті самі критерії застосовує Європейський суд з прав людини, присуджуючи судові витрат на підставі ст. 41 Конвенції. Зокрема, згідно з його практикою заявник має право на компенсацію судових та інших витрат лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (рішення у справі "East/West Alliance Limited" проти України", заява № 19336/04).

Так, у першій заяві по суті спору - відзиві на позовну заяву відповідач, на виконання вимог ст.124 ГПК України та п.8 ч.3 ст.165 ГПК України, повідомив суд, що орієнтовний розрахунок суми судових витрат, які відповідач очікує понести до закінчення розгляду справи становить 8000,00 грн на професійну правничу допомогу.

Як вбачається з матеріалів справи, 05.04.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю ЗТ-Інвест (клієнт) та адвокатом Яловенко Ксенією Борисівною (адвокат) було укладено договір про надання правової допомоги №25. Відповідно до умов договору з метою захисту прав та законних інтересів клієнта адвокат на умовах і в порядку, що визначені договором, зобов`язується здійснити представництво інтересів клієнта під час здійснення судочинства в Господарському суді Одеської області по справі № 916/725/21, здійснити інші види адвокатської діяльності, не заборонені законом та пов`язані з такою судовою справою (яке надалі іменується доручення), а клієнт зобов`язується оплатити правничу допомогу та відшкодувати витрати, пов`язані з виконанням цього договору.

За умовами п.3 договору сторони погодили виплату фіксованої суми гонорару (винагороди) за надання адвокатом правової (правничої) допомоги, визначеної в договорі, під час здійснення судочинства в господарському суді першої інстанції у розмірі 8000,00 без ПДВ та відшкодування адвокату понесених витрат, пов`язаних та необхідних для виконання цього договору. Сторони погодились, що вказаний в цьому пункті розмір гонорару (винагороди) визначено сторонами з врахуванням складності справи, виходячи із принципів розумності та з врахуванням часу, протягом якого доручення підлягає виконанню. Час на виконання доручення, конкретний перелік документів (в тому числі процесуальних), перелік дій (в тому числі процесуальних) вчинених адвокатом, а також інші види правової (правничої) допомоги, наданої відповідно до умов цього договору, можуть визначатись сторонами у акті приймання-передачі робіт з надання правової (правничої). Загальна сума гонорару адвоката та сума його витрат, що належать до відшкодування, будуть сплачені клієнтом в наступному порядку: перша частина гонорару у розмірі 4000,00 грн без ПДВ сплачується до 14 квітня 2021 року, але не пізніше ніж дата, на яку призначено судове засідання; друга частина гонорару у розмірі 4000,00 грн без ПДВ сплачується протягом трьох днів з дати ухвалення судом першої інстанції рішення по справі. Витрати, понесені адвокатом, пов`язані та необхідні для виконання цього договору відшкодовуються протягом трьох днів з дати ухвалення судом першої інстанції рішення по справі.

Відповідно до п.7 договору він діє з дати його укладення та до 31.12.2021 включно.

Згідно з п.12 договору додаткові угоди та додатки до цього договору є його невід`ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані сторонами та скріплені печатками (у разі наявності печаток та обов`язковості їх застосування у діяльності сторони).

05.07.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю ЗТ-Інвест (клієнт) та адвокатом Яловенко Ксенією Борисівною (адвокат) було укладено додаткову угоду №1 до договору про надання правової допомоги №25, за умовами якої сторони погодили, що під час виконання адвокатом доручення зі здійснення представництва інтересів клієнта під час здійснення судочинства в Господарському суді Одеської області по справі № 916/725/21, затрати часу й обсяг роботи адвоката на фактичне виконання доручення істотно збільшились по відношенню до очікуваного часу та обсягу робіт, яке узгоджувалось сторонами під час укладання договору. Враховуючи істотне збільшення обсягу роботи адвоката, сторони прийшли до взаємної згоди збільшити розмір гонорару адвоката, встановлений статтею 3 договору, та погодили виплату фіксованої суми гонорару (винагороди) за надання адвокатом правової (правничої) допомоги, визначеної в договорі, під час здійснення судочинства в господарському суді першої інстанції у загальному розмірі 10000,00 грн без ПДВ. Сторони погодили що друга частина гонорару у розмірі 6000,00 грн без ПДВ сплачується протягом трьох днів з дати ухвалення судом першої інстанції рішення по справі.

07.04.2021 адвокатом було виставлено відповідачу рахунок №14 для здійснення оплати гонорару адвоката за вищевказаним договором на суму 4000,00 грн. Далі, 16.07.2021 адвокатом було виставлено відповідачу рахунок №19 для здійснення оплати гонорару адвоката на суму 6000,00 грн та витрат, понесених адвокатом під час виконання доручень в розмірі 68,10.

На підтвердження обставин здійснення відповідачем оплати вартості наданих адвокатом послуг та відшкодування понесених останнім витрат, пов`язаних з розглядом справи, відповідач долучив до матеріалів справи платіжне доручення від 26.04.2021 №76 про сплату коштів в розмірі 4000,00 грн та платіжне доручення від 19.07.2021 №149 про сплату коштів в розмірі 6068,10 грн. Крім цього, відповідач до заяви про розподіл витрат долучив копію платіжного доручення від 17.06.2021 №28 про сплату судового збору на користь бюджету за видачу копії технічного запису судового засідання у цій справі.

Також, 19.07.2021 між відповідачем та адвокатом було підписано акт здачі-приймання, згідно з яким сторони погодили, що адвокат належним чином надав і передав, а відповідач прийняв правничу (правову) допомогу, предмет якої визначений договором про надання правової допомоги від 05.04.2021 №25. Загальний розмір гонорару адвоката за цим актом за надання правничої (правової) допомоги становить 10000,00 грн без ПДВ. Розмір витрат, понесених адвокатом під час виконання доручення за договором про надання правової допомоги від 05.04.2021 №25, складає 68,10 грн.

Крім цього, до матеріалів справи відповідачем додано складений адвокатом розрахунок витрат на професійну правничу допомогу відповідно до п.3 договору, згідно з яким до складу наданої адвокатом професійної правничої допомоги увійшли наступні роботи та послуги:

1) відзив на позовну заяву; кількість витраченого адвокатом часу - 4 години 58 хвилин;

2) заява про зупинення провадження у справі; кількість витраченого адвокатом часу - 1 година 03 хвилин;

3) клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи від 05.05.2021; кількість витраченого адвокатом часу - 0 годин 56 хвилин;

4) заперечення; кількість витраченого адвокатом часу - 3 години 22 хвилини;

5) клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи від 07.06.2021; кількість витраченого адвокатом часу - 0 годин 24 хвилин;

6) клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи від 14.06.2021; кількість витраченого адвокатом часу - 1 година 08 хвилин;

7) письмові пояснення від 16.07.2021; кількість витраченого адвокатом часу - 0 годин 56 хвилин;

8) судові засідання 22.04.2021, 20.05.2021, 07.06.2021, 17.06.2021, 30.06.2021, 12.07.2021, 16.07.2021; загальна кількість витраченого адвокатом часу - 3 години 53 хвилини;

9) аналіз доказів, підготовка справи до розгляду (правовий аналіз спірних правовідносин, формування правової позиції, збір та оцінка доказів); кількість витраченого адвокатом часу - 11 годин 08 хвилин.

Отже, проаналізувавши зміст наданих відповідачем доказів на підтвердження понесення витрат на правничу допомогу, суд вважає, що надані адвокатом послуги цілком відповідають критеріям дійсності, необхідності, розумності їх розміру та такими, що підтверджуються матеріалами справи. При цьому суд дійшов висновку про відсутність підстав для зменшення витрат відповідача на правничу допомогу за клопотанням позивача, оскільки позивачем не доведено належним чином не співмірності витрат відповідача, не наведено власного розрахунку, з якого можна встановити, що обсяг виконаних робіт відповідає вартості, зазначеної позивачем. Більш того, як вбачається з позовної заяви, звертаючись до господарського суду з позовом до відповідача позивач визначив, що попередній орієнтовний розрахунок суми його витрат на правничу допомогу становить 10000,00 грн, тобто сам позивач при зверненні до суду та з врахуванням категорії справи визначив розумним понесення витрат у цій справі на послуги адвоката у розмірі орієнтовно 10000,00 грн.

Крім цього, враховуючи, що матеріалами справи підтверджується понесення відповідачем витрат в розмірі 68,10 грн на сплату судового збору за видачу копії технічного запису судового засідання, оскільки ці витрати є пов`язаними з розглядом справи, а тому повинні бути відшкодовані відповідачу за рахунок позивача.

З врахуванням вищевикладеного та враховуючи, що фізичній особі ОСОБА_1 у задоволенні позову було відмовлено, з позивача слід стягнути на користь відповідача витрати на правничу допомогу в сумі 10000,00 грн та витрати, пов`язані з розглядом справи в сумі 68,10 грн.

Керуючись ст.ст. 123, 126, 129, 221, 240, 241, 244 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ :

1. Стягнути з фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗТ-ІНВЕСТ" (вул. Преображенська, 27, прим. 810, м. Одеса, 65045, код ЄДРПОУ 32972140) витрати на правничу допомогу у сумі 10000 /десять тисяч/грн 00 коп та витрати, пов`язані з розглядом справи в сумі 68 /шістдесят вісім/грн 10 коп.

Видати наказ після набрання рішенням суду законної сили.

Рішення суду набирає законної сили в порядку ст. 241 ГПК України та може бути оскаржено в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги у строки, визначені ст. 256 ГПК України.

Повний текст складено 23.07.2021.

Суддя Д.О. Бездоля

Дата ухвалення рішення 23.07.2021
Зареєстровано 27.07.2021
Оприлюднено 27.07.2021

Судовий реєстр по справі 916/725/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 22.09.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.09.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.09.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.08.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 23.07.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 21.07.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Рішення від 16.07.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 20.05.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 12.04.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 31.03.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 22.03.2021 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону