ДРУГИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2021 р.Справа № 587/623/21 Другий апеляційний адміністративний суд у складі колегії:

Головуючого судді: Рєзнікової С.С.,

Суддів: Мельнікової Л.В. , Бегунца А.О. ,

за участю секретаря судового засідання Машури Г.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Другого апеляційного адміністративного суду адміністративну справу за апеляційною скаргою Державної екологічної інспекції у Сумській області на рішення Сумського районного суду Сумської області від 08.06.2021, головуючий суддя І інстанції: Гончаренко Л.М., вул. Академічна, 13, м. Суми, 40030, повний текст складено 08.06.21 року по справі № 587/623/21

за позовом ОСОБА_1

до Державної екологічної інспекції у Сумській області

про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу,

ВСТАНОВИВ:

Позивач, ОСОБА_1 , звернувся до Сумського районного суду Сумської області з адміністративним позовом до Державної екологічної інспекції у Сумській області, в якому просив суд:

- визнати протиправною та скасувати постанову Державної екологічної інспекції у Сумській області від 02.04.2021 №014019 про накладення адміністративного стягнення на ОСОБА_1 у виді штрафу в сумі 901,00 грн, закривши справу про адміністративне правопорушення, передбаченого ст. 52 КУпАП.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивачем зазначено про протиправність оскаржуваної постанови з підстав не вчинення ОСОБА_1 жодних неправомірних дій, вказав, що відповідач притягнув позивача за забруднення земель, яке вчинило ТОВ Сумиполімербут , до якого позивач не має жодного відношення.

Рішенням Сумського районного суду Сумської області від 008.06.2021 позов задоволено.

Визнано протиправною та скасовано постанову Державної екологічної інспекції у Сумській області від 02.04.2021 №014019 про накладення адміністративного стягнення на ОСОБА_1 у виді штрафу в сумі 901,00 грн, закривши справу про адміністративне правопорушення, передбаченого за ст. 52 КУпАП.

Стягнуто з Державної екологічної інспекції у Сумській області за рахунок бюджетних асигнувань на користь ОСОБА_1 витрати по сплаті судового збору у сумі 454,00 грн.

Не погодившись з рішенням суду першої інстанції, відповідачем подано апеляційну скаргу, згідно з якою апелянт просить суд скасувати оскаржуване рішення та прийняти постанову про відмову в задоволенні позовних вимог в повному обсязі, посилаючись на неповне з`ясування судом обставин, що мають значення для справи, неправильне застосування судом першої інстанції норм матеріального права.

Позивачем подано відзив на апеляційну скаргу, в якому він просить суд апеляційної інстанції залишити апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін.

Сторони в судове засідання не з`явилися, належним чином повідомленні про дату, час і місце розгляду справи в порядку, визначеному ст. 268 КАС України.

Відповідно до ч. 4 ст. 229 КАС України фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Колегія суддів заслухавши суддю-доповідача, перевіривши в межах доводів апеляційної скарги рішення суду першої інстанції вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом першої інстанції встановлено та підтверджено в суді апеляційної інстанції, що в період з 19.03.2021 по 01.04.2021 Державною екологічною інспекцією у Сумській області проведено позапланову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Агрокомбінат Тепличний , результати якої оформлені актом від 01.04.2021 № 142/03 (а.с. 65-78).

02.04.2021 державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Сумської області Осьмаковим П.О. складений протокол про адміністративне правопорушення № 014019 (а.с.79-80) та винесена постанова № 014019 про накладення на директора СТОВ Агрокомбінат Тепличний ОСОБА_1 адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 901,00 грн. за ст. 52 КУпАП за порушення ст. 35 Закону України Про охорону земель ст. 96 Земельного кодексу України, ст. 11 Закону України Про основні засади державного нагляду( контролю) у сфері господарської діяльності, а саме за забруднення земель, на підставі того, що на земельній ділянці з кадастровим номером 5924788700:08:007:0089 встановлено перевищення концентрації забруднюючих речовин у порівнянні з фоновим вмістом (а.с. 81-82).

Не погодившись з прийнятою постановою про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, позивач звернувся до суду з вказаним позовом.

Приймаючи рішення про задоволення позовних вимог суд першої інстанції виходив з їх обґрунтованості.

Колегія суддів погоджується з вказаним висновком суду першої інстанції та зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КУпАП, адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Згідно з ст. 245 КУпАП, завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

Відповідно до ст. 280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Згідно з ст. ст. 251, 252 КУпАП, доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами. Орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

Тобто, винесенню постанови у справі про адміністративне правопорушення передує своєчасний розгляд такої справи уповноваженим на те органом (посадовою особою) у точній відповідності з законом, під час якого здійснюється всебічне, повне і об`єктивне з`ясування її обставин на підставі доказів, оцінка яким надана з урахуванням всіх обставин справи в їх сукупності, встановлюється сам факт вчинення правопорушення, вина особи у його вчиненні.

Судовим розглядом встановлено, що позивач, як під час складання протоколу про адміністративне правопорушення, так і під час розгляду справи заперечує свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення за ст. 52 КУпАП, обґрунтовуючи це тим, що земельні ділянки не забруднював, що на вказаній земельній ділянці ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" , якому надано в оренду частину приміщення, розміщено небезпечні відходи, при цьому під час розгляду справи про адміністративне правопорушення доказів зворотного не здобуто, як і не встановлено обставин, які б це спростовували.

Як доказ забруднення земельної ділянки відповідачем взято до уваги протокол вимірювань показників складу та властивостей ґрунтів № 10-03-21 від 26.03.2021, однак вказаний доказ беззаперечно не свідчить проте, що це забруднення земельних ділянок сталось внаслідок винних дій саме позивача.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до ст. 96 Земельного Кодексу України, землекористувачі зобов`язані, зокрема, додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля; підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі.

Згідно з ст. 35 Закону України Про охорону земель , власники і землекористувачі, в тому числі орендарі, земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності зобов`язані: дотримуватися вимог земельного та природоохоронного законодавства України; проводити на земельних ділянках господарську діяльність способами, які не завдають шкідливого впливу на стан земель та родючість ґрунтів; підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі на основі застосування екологобезпечних технологій обробітку і техніки, здійснення інших заходів, які зменшують негативний вплив на ґрунти, запобігають безповоротній втраті гумусу, поживних елементів тощо; дотримуватися нормативів при здійсненні протиерозійних, агротехнічних, агрохімічних, меліоративних та інших заходів, пов`язаних з охороною земель, збереженням і підвищенням родючості ґрунтів; надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування відомості про застосування пестицидів та агрохімікатів; сприяти систематичному проведенню вишукувальних, обстежувальних, розвідувальних робіт за станом земель, динамікою родючості ґрунтів; своєчасно інформувати відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування щодо стану, деградації та забруднення земельних ділянок; забезпечувати додержання встановленого законодавством України режиму використання земель, що підлягають особливій охороні; забезпечувати використання земельних ділянок за цільовим призначенням та дотримуватися встановлених обмежень (обтяжень) на земельну ділянку; забезпечувати захист земель від пожеж, ерозії, виснаження, забруднення, засмічення, засолення, осолонцювання, підкислення, перезволоження, підтоплення, заростання бур`янами, чагарниками і дрібноліссям; уживати заходів щодо запобігання негативному і екологонебезпечному впливу на земельні ділянки та ліквідації наслідків цього впливу.

Відповідно до ст. 52 КУпАП, псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними і радіоактивними речовинами, нафтою та нафтопродуктами, неочищеними стічними водами, виробничими та іншими відходами, а так само невжиття заходів по боротьбі з бур`янами- тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб`єктів підприємницької діяльності - від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як свідчать матеріали справи, відповідно до договору № 10901 оренди нежитлового приміщення від 01.09.2020 СТОВ АГРОКОМБІНАТ ТЕПЛИЧНИЙ передав ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" частину приміщення Критий тік , площею 368 м2 за адресою 42353, Сумська область, Сумський район, с. Старе село, вул. Псільська, 32 В (номер приміщення згідно технічного паспорту № 4,5) (а.с. 24-26).

Відповідно до п. 4.2 вказаного договору, орендар ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" ) серед іншого зобов`язується: утримувати об`єкт оренди у порядку, передбаченому санітарними і пожежними правилами; утримувати прилеглу територію у належному санітарному стані.

Згідно з п. 6.1 вказаного договору, у випадку порушення своїх зобов`язань за договором сторони несуть відповідальність, визначену договором за чинним законодавством України.

Відповідно до п. 6.2 договору, сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов`язань за договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов`язань.

Відповідно до акту приймання-передачі від 10.09.2020 до договору оренди нежитлового приміщення № 10901 від 01.09.2020 СТОВ АГРОКОМБІНАТ ТЕПЛИЧНИЙ передав, а ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" прийняв приміщення Критий тік , площею 368 кв. м. за адресою 42353, Сумська область, Сумський район, с. Старе село, вул. Псільська, 32 В (номер приміщення згідно технічного паспорту № 4,5 (а.с. 27).

23.11.2020 СТОВ Агрокомбінат Тепличний направив претензію вих. № 2311-1, в якій зазначив про забруднення відходами (як складів так і території двору біля цих складів на земельній ділянці з кадастровим номером 5924788700:08:007:0089) саме діяльністю ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" . Дану претензію отримав представник ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" Прийма Р.М. (а.с. 28-29).

Згідно п. 1 додаткової угоди від 23.11.2020 до договору оренди нежитлового приміщення № 10901 від 01.09.2020 у зв`язку з численними порушеннями умов договору оренди нежитлового приміщення (зокрема доведення до неналежного санітарного стану орендованих приміщень, порушення правил утилізації відходів, самозахват приміщень та території двору, які не передавалися в оренду, тощо) сторони вирішили припинити дію договору оренди. Орендар ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" ), відповідно до п. 4 додаткової угоди зобов`язаний повернути 04.12.2020 орендовані приміщення в стані, який був до моменту оренди, забрати все своє майно та прибрати орендовані приміщення та захоплену територію від бруду, який виник внаслідок діяльності орендаря (а.с. 30).

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" (код ЄДРПОУ 43069825) здійснює наступні види діяльності: 38.11 Збирання безпечних відходів; 38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів; 38.32 Відновлення відсортованих відходів; 39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами.

16.12.2020 Державною екологічною інспекцією у Сумській області за № 381/03 складений акт за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовище, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" (а.с. 35-48).

Колегія суддів звертає увагу, що відповідно до договору № 10901 оренди нежитлового приміщення від 01.09.2020 СТОВ АГРОКОМБІНАТ ТЕПЛИЧНИЙ передав ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" частину приміщення, а також відповідно до п. 4.2. договору ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" серед іншого зобов`язувалось утримувати об`єкт оренди у порядку, передбаченому санітарними і пожежними правилами, а також утримувати прилеглу територію у належному санітарному стані.

Відповідно до протоколу № 10-03-21 від 26.03.2021 вимірювань показників складу та властивостей ґрунтів в зразках ґрунту, проведено вимірювання показників складу та властивостей ґрунтів, відібраних на території орендована земельна ділянка СТОВ Агрокомбінат Тепличний . В графі місце відбору, прив`язка до місцевості зазначається- земельна ділянка №1 (внутрішня територія зруйнованого складського приміщення), прилегла до купи відходів різних кваліфікаційних угрупувань, земельна ділянка №2 (внутрішня територія зруйнованого складського приміщення), вздовж купи відходів різних кваліфікаційних угрупувань, земельна ділянка №3 приблизно в 10 м від земельної ділянки №2 (а.с.108-109).

Доводи Державної екологічної інспекції у Сумській області стосовно того, що зазначена в договорі прилегла територія не була здана в оренду Товариству Сумиполімербуд , не впливає на правомірність висновків суду першої інстанції, оскільки за умовами договору саме ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" передано в користування прилеглу територію , а також передано в оренду і деякі нежитлові приміщення СТОВ АГРОКОМБІНАТ ТЕПЛИЧНИЙ .

Крім того, з акту обстеження території від 04.12.2020 вбачається, що під час обстеження земельної ділянки з кадастровим номером 5924788700:08:007:0089, поруч з приміщеннями, які передані в оренду згідно договору оренди нежитлового приміщення № 10901 від 01.09.2020 СТОВ АГРОКОМБІНАТ ТЕПЛИЧНИЙ Товариству СУМИПОЛІМЕРБУД , виявлено розміщення небезпечних та інших промислових і медичних відходів, а саме: голки, шприці, використані крапельниці, відходи медичних лабораторій (пробірки, блюдця), заходи індивідуального захисту (використані маски, рукавички), бій відпрацьованих люмінесцентних ламп, використані масляні та повітряні фільтри, відпрацьовані батарейки, рідина невідомого походження (а.с. 31). Характер цих відходів вказує на те, що ці відходи утворилися від діяльності саме ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" , а не СТОВ АГРОКОМБІНАТ ТЕПЛИЧНИЙ .

В подальшому, судовим розглядом встановлена особа, винна у порушенні законодавства у сфері зберігання відходів.

Так, вироком Сумського районного суду Сумської області (на підставі угоди) від 09.02.2021 ОСОБА_2 - заступника директора ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" засуджено за ч. 1 ст. 325 КК України до штрафу в доход держави.

Тобто, з урахуванням встановлених по справі обставин, спірним є питання, ким здійснено забруднення земель. Відповідачем не надано доказів в підтвердження того, що це забруднення земельних ділянок сталось внаслідок винних дій саме СТОВ АГРОКОМБІНАТ ТЕПЛИЧНИЙ .

Доводи відповідача стосовно того, що СТОВ АГРОКОМБІНАТ ТЕПЛИЧНИЙ , як орендар зобов`язаний здійснювати комплекс заходів щодо охорони земель згідно з вимогами Земельного кодексу України та інших нормативно-правових актів, а також використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, однак земельна ділянка тривалий час використовувалась як склад небезпечних відходів, внаслідок чого стала забрудненою та саме СТОВ АГРОКОМБІНАТ ТЕПЛИЧНИЙ , як користувач має нести відповідальність за забруднення земельної ділянки, колегія суддів вважає безпідставними.

Відповідно до ч. 2 ст. 77 КАС України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дій чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Згідно ст. 62 Конституції України, обвинувачення не може ґрунтуватись на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачяться на її користь.

Відповідно до ч. 3 ст. 286 КАС України, за наслідками розгляду справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності місцевий загальний суд як адміністративний має право: 1) залишити рішення суб`єкта владних повноважень без змін, а позовну заяву без задоволення; 2) скасувати рішення суб`єкта владних повноважень і надіслати справу на новий розгляд до компетентного органу (посадової особи); 3) скасувати рішення суб`єкта владних повноважень і закрити справу про адміністративне правопорушення; 4) змінити захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП, провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

На підставі встановлених по праві обставин, що підтверджуються наявними в матеріалах справи доказами, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що постанова про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ст. 52 КУпАП є неправомірною і складена без належним чином перевірених обставин вчинення правопорушення, відтак наявні підстави для її скасування та закриття справи про адміністративне правопорушення відносно позивача.

Відповідно до ст. 242 КАС України, рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

За приписами ст. 316 КАС України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а рішення або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

На підставі викладеного, судова колегія вважає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права, доводи апеляційної скарги спростовані наведеними вище обставинами та нормативно - правовим обґрунтуванням, у зв`язку з чим підстав для скасування рішення суду першої інстанції не вбачається.

Керуючись ст. ст. 242, 243, 250, 271, 272, 286, 308, 310, 315, 316, 321, 322, 325, 328 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Державної екологічної інспекції у Сумській області залишити без задоволення.

Рішення Сумського районного суду Сумської області від 08.06.2021 по справі № 587/623/21 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та не підлягає касаційному оскарженню.

Головуючий суддя С.С. Рєзнікова Судді Л.В. Мельнікова А.О. Бегунц Повний текст постанови складено 29.07.2021 року

Дата ухвалення рішення 29.07.2021
Зареєстровано 30.07.2021
Оприлюднено 30.07.2021

Судовий реєстр по справі 587/623/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 29.07.2021 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.07.2021 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.07.2021 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 08.06.2021 Сумський районний суд Сумської області Адміністративне
Ухвала від 12.04.2021 Сумський районний суд Сумської області Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону