ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Справа № 420/7125/21

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2021 року м. Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Бутенко А.В., розглянувши в порядку спрощеного провадження справу за адміністративним позовом Головного управління ДПС в Одеській області (вул. Семінарська, 5 м. Одеса, 65044) до Товариства з обмеженою відповідальністю НОВАКОМП (вул. Транспортна 5-а, м. Одеса, 65059) про стягнення податкового боргу,-

ВСТАНОВИВ :

Стислий зміст позовних вимог.

З позовом до суду звернулось Головне управління ДПС в Одеській області до товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельного підприємства НОВАКОМП , в якому просить суд:

- Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю НОВАКОМП (код ЄДРПОУ 42719524), а саме з усіх відкритих рахунків в банках, обслуговуючих підприємство суму заборгованості з податку на додану вартість на загальну суму 73 530,16 грн. на бюджетний рахунок иА588999980313030029000015744, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), МФО 899998, код 37607526, отримувач коштів Одеській обл../м.Одеса/Приморський р-н/14060100.

Виклад позиції позивача .

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідно до довідки-розрахунку заборгованості та розрахунку заборгованості, податковий борг по податку на додану вартість ТОВ НОВАКОМП становить 73 530,16 грн.

Суд зауважує, що Відповідач відзив на адміністративний позов не надав.

Відповідно до частини шостої статті 162 КАС України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Заяв чи клопотань до суду не надходило.

Процесуальні дії у справі, судом не вчинялись.

Ухвалою суду від 07 травня 2021 року відкрито спрощене позовне провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні) та повідомлено сторін, що розгляд справи по суті розпочнеться через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі та буде розглянута у строк не більше шістдесяти днів із дня відкриття провадження у справі.

Відповідно до ч. 5 ст. 262 КАС України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше.

Обставини справи.

Судом встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю НОВАКОМП (далі за текстом ТОВ НОВАКОМП , Відповідач), код ЄДРПОУ 42719524, зареєстроване юридичним департаментом Одеської міської ради 26.12.2018 року за №15561020000068575.

За даними Головного управління ДПС в Одеській області (далі - ГУ ДПС в Одеській області, Позивач) ТОВ НОВАКОМП перебуває за основним місцем обліку як платник податків у ГУ ДПС в Одеській області, Приморська державна податкова інспекція (Приморський район м. Одеси) з 26.12.2018 року та зареєстроване за №155218343166.

Так, 16.03.2021 року, відповідно до інтегрованої картки платника (ІКП), податковий борг по податку на додану вартість ТОВ НОВАКОМП становить 73 700 грн. 16 коп.

Проте, станом на 16.03.2021 року, відповідно до довідки-розрахунку заборгованості та розрахунку заборгованості, стягненню підлягає заборгованість у сумі 73 530 грн. 16 коп.

Заборгованість з податку на додану вартість виникла в результаті проведення перевірки своєчасності реєстрації податкових накладних, в результаті якої складено акт за №502/15-32-50-04/42719524 від 29.01.2020 року та винесено податкове повідомлення- рішення за №0042795004 від 13.03.2020року на суму 73 530,16 грн. (ш/с).

Зазначаємо , що станом на 20.04.2021 року платником податків ТОВ НОВАКОМП борг не погашено.

Джерела права й акти їх застосування.

Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з ст. 67 Конституції України, кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

В силу ч. 2 ст. 124 Конституції України, юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

Відповідно до п. п. 14.1.175. п.14.1 ст.14 ПК України, податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня нарахована на суму такого грошового зобов`язання.

В силу статті 15 Податкового кодексу України, відповідач є платником податків і зборів.

Податковий кодекс України, регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Відповідно до п.15.1 ст. 15 Податкового кодексу України, платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об`єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об`єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов`язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Згідно з п.п. 20.1.34. п. 20.1. ст. 20 ПК України контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини. Рішення суду щодо надання вказаного дозволу є підставою для прийняття контролюючим органом рішення про погашення усієї суми податкового боргу. Рішення контролюючого органу підписується його керівником та скріплюється гербовою печаткою контролюючого органу. Перелік відомостей, які зазначаються у такому рішенні,, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Відповідно до п. 36.1 ст. 36 ПК України, податковим обов`язком визнається обов`язок платника податків обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи.

Крім того, пунктом 36.5. ст.36 ПК України, встановлено, що відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов`язку несе платник податків, крім випадків, визначених цим Кодексом або законами з питань митної справи.

Пунктом 54.1. ст. 54 ПК України передбачено, що крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов`язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов`язання та/або пені вважається узгодженою.

Так відповідно до п. 58.3. ст. 58 ПК України, податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) платнику податків, якщо його передано посадовій особі такого платника податків під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення. У разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення- рішення або податкові вимоги, або рішення про результати розгляду скарги через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення або податкову вимогу, або рішення про результати розгляду скарги, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення або податкова вимога, або рішення про результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

Згідно з п. 59.1. ст. 59 ПК України, у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов`язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Відповідно до п.59.5 ст.59 ПК України, у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення.

Згідно із п. 87.11 ст. 87 ПК України орган стягнення звертається до суду з позовом про стягнення суми податкового боргу платника податку - фізичної особи. Стягнення податкового боргу за рішенням суду здійснюється державною виконавчою службою відповідно до закону про виконавче провадження.

Пунктом 95.3 ст. 95 ПКУ визначено, що стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Висновки суду.

Судом встановлено, що у зв 'язку з несплатою Відповідачем заборгованості податковим органом було винесено податкову вимогу форми Ю №56446-50 від 24.04.2020 року (копія додається), яку було направлено рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення на адресу ТОВ НОВАКОМП .

Докази сплати суми податкового боргу на час розгляду справи відповідачем не надані, а позивач зазначає про несплату.

Приймаючи до уваги викладене, оцінюючи надані докази в сукупності, суд вважає, що позовні вимоги обґрунтовані, документально підтверджені, відповідають чинному законодавству, отже підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КАС України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 78 цього Кодексу (ч. 1 ст. 77 КАС України).

Згідно зі ст. 242 КАС України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні. Судове рішення має відповідати завданню адміністративного судочинства, визначеному цим Кодексом.

Керуючись статтями 2, 5-9, 77, 90, 189, 242 - 246, 263 КАС України, суд, -

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов Головного управління ДПС в Одеській області (вул. Семінарська, 5 м. Одеса, 65044) до Товариства з обмеженою відповідальністю НОВАКОМП (вул. Транспортна 5-а, м. Одеса, 65059) - задовольнити.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю НОВАКОМП (код ЄДРПОУ 42719524), а саме з усіх відкритих рахунків в банках, обслуговуючих підприємство суму заборгованості з податку на додану вартість на загальну суму 73 530 (сімдесят три тисячі п`ятсот тридцять) гривень 16 копійок, на бюджетний рахунок иА588999980313030029000015744, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), МФО 899998, код 37607526, отримувач коштів Одеській обл../м.Одеса/Приморський р-н/14060100.

В зв`язку з перебуванням судді Бутенко А.В. у відпустці, повний текст рішення складений та підписаний суддею у перший робочий день після виходу з відпустки.

Порядок і строки оскарження рішення визначаються ст.ст.293, 295 КАС України.

Рішення набирає законної сили в порядку і строки, встановлені ст.255 КАС України.

Суддя Бутенко А.В.

Дата ухвалення рішення 02.08.2021
Зареєстровано 04.08.2021
Оприлюднено 05.08.2021

Судовий реєстр по справі 420/7125/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 02.08.2021 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.05.2021 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 420/7125/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону