ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

ПРО БАНКРУТСТВО

21.07.2021Справа № 910/8776/21

За заявою Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" (69013, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, буд. 4; ідентифікаційний номер 20508143)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Авіація" (01021, м. Київ, Кловський узвіз, 11; ідентифікаційний код 36590318)

про відкриття провадження у справі про банкрутство

Суддя Чеберяк П.П.

Представники сторін:

Від заявника Сидорчук І.С. - представник, Мельниченко Р.В. - представник

Від боржника не з`явилися

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа" звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Авіація" (01021, м. Київ, Кловський узвіз, 11; ідентифікаційний код 36590318) у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.06.2021 заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Авіація" прийнято до розгляду та призначено підготовче судове засідання на 21.07.2021.

У судовому засіданні 21.07.2021 представник заявника надав пояснення по суті заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Авіація".

Представник боржника у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство суду не подав.

Розглянувши заяву Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Авіація", дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, судом встановлено наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Бізнес Авіація" зареєстроване за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 11; ідентифікаційний код 36590318.

За твердженнями заявника у Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Авіація" наявна заборгованість у розмірі 593 933,34 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Відповідно до ч. 3 ст. 39 Кодексу, якщо провадження у справі відкривається за заявою кредитора, господарський суд перевіряє можливість боржника виконати майнові зобов`язання, строк яких настав. Боржник може надати підтвердження спроможності виконати свої зобов`язання та погасити заборгованість.

Як вбачається з матеріалів заяви Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Авіація" рішенням Господарського суду м. Києва від 11.11.2019 у справі № 910/10213/19 стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Авіація" на користь Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" 585 156,00 грн. заборгованості та 8 777,34 грн. витрат по сплаті судового збору.

03.12.2019 Господарським судом м. Києва видано наказ про примусове виконання рішення Господарського суду м. Києва від 11.11.2019 у справі № 910/10213/19.

Постановою Печерського РВ ДВС м. Києва від 15.07.2020 було відкрито виконавче провадження ВП № 62584671 з примусового виконання наказу господарського суду м. Києва від 03.12.2019 № 910/10213/19.

За результатами проведених виконавчих дій заборгованість боржником не погашена.

Відповідно до ч. 5 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство або відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство.

Згідно з ч. 6 ст. 39 Кодексу суд відмовляє у відкритті провадження у справі про банкрутство, якщо вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження, або якщо вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.

21.07.2021 в підготовчому засіданні судом не було встановлено підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Авіація" перелічених у ч. 6 ст. 39 Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 35 Кодексу України з процедур банкрутства у разі відсутності підстав для відмови у прийнятті, залишення без руху або для повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство господарський суд приймає заяву до розгляду, про що не пізніше п`яти днів з дня її надходження постановляє ухвалу.

Відповідно до ч. 2 ст. 35 Кодексу України з процедур банкрутства підготовче засідання суду проводиться не пізніше 14-ти днів з дня постановлення ухвали про прийняття заяви про відкриття провадження у справі, а за наявності поважних причин (здійснення сплати грошових зобов`язань кредиторам тощо) - не пізніше 20 днів.

При цьому, суд зазначає, що відповідно до ч. 6 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.

Наразі, судом встановлено, що в матеріалах справи відсутні докази задоволення боржником у повному обсязі вимог кредитора, які містяться у заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Зважаючи на викладене, за наслідками розгляду у підготовчому засіданні заяву Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Авіація" , суд вважає за доцільне її задовольнити у передбачений діючим законодавством спосіб, шляхом відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Авіація".

Згідно з ч. 8 ст. 39 Кодексу питання введення процедури розпорядження майном боржника та призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати вирішується господарським судом в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Приписами п. 2 1 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що Заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією.

Ініціюючий кредитор або боржник - фізична особа додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу.

Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією.

У разі якщо заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) не містить пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією або до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) не додано заяви цього арбітражного керуючого про участь у справі, або з підстав, визначених частиною третьою статті 28 цього Кодексу, цього арбітражного керуючого не може бути призначено розпорядником майна або керуючим реструктуризацією, або заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство подано боржником - юридичною особою, призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією здійснюється господарським судом самостійно з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, у порядку, що діяв до дня введення цього Кодексу в дію, шляхом застосування автоматизованої системи.

У заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Авіація" заявник просив суд призначити розпорядникам майна боржника арбітражного керуючого Карабань К.Б.

До заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство додано заяву арбітражного керуючого Карабань К.Б. про участь у справі в якій остання повідомила, що має свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1983 від 13.01.2021, судимості за вчинення корисливих злочинів та заборони суду займатися діяльністю арбітражного керуючого не має, управління боржником раніше не здійснювала, не є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів, не має конфлікту інтересів, має усю необхідну матеріально-технічну базу для здійснення повноважень у даній справі.

Таким чином, враховуючи імперативні приписи п. 2 1 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства суд вважає за доцільне призначити розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Авіація" арбітражного керуючого Карабань К.Б. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1983 від 31.01.2021).

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12-ть місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

У зв`язку з викладеним вище, суд встановлює розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Карабань К.Б. розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна боржника із розрахунку трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника.

Таким чином, встановивши факт загрози неплатоспроможності боржника, а також визначившись з кандидатурою арбітражного керуючого для призначення розпорядником майна боржника, керуючись ст. 28, 39 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

У Х В А Л И В:

1. Відкрити провадження у справі № 910/8776/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Авіація" (01021, м. Київ, Кловський узвіз, 11; ідентифікаційний код 36590318).

2. Визнати грошові вимоги Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Авіація" у розмірі 593 933,34 грн.

3. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

4. Ввести процедуру розпорядження майном боржника.

5. Призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Карабань Катерину Борисівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1983 від 13.01.2021).

6. Встановити основну грошову винагороду арбітражному керуючому Карабань Катерині Борисівні в розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника.

7. Офіційно оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Авіація" (01021, м. Київ, Кловський узвіз, 11; ідентифікаційний код 36590318) у встановленому законодавством порядку.

8. Заборонити боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

9. Встановити розпоряднику майна боржника строк до 20.08.2021 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів відповідно до норм наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення реєстру вимог кредиторів" від 02.07.2010 № 788, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду.

10. Встановити розпоряднику майна боржника строк до 21.09.2021 для проведення інвентаризації майна боржника.

11. Попереднє засідання суду призначити на 29.09.21 о 11:30 год. Засідання буде проведено в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44 - Б в залі судових засідань № 1.

12. Копію ухвали надіслати заявнику, боржнику, засновникам (учасникам) боржника, розпоряднику майна боржника, органу державної податкової служби за місцезнаходженням боржника, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника, місцевому загальному суду, органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням боржника.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя П.П. Чеберяк

Дата ухвалення рішення 21.07.2021
Оприлюднено 05.08.2021

Судовий реєстр по справі 910/8776/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 19.09.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.08.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.08.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 02.08.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 14.06.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 13.06.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.05.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.01.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 20.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 21.07.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.06.2021 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/8776/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону