ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2021 року м. Полтава Справа № 440/2544/21

Полтавський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді - Клочка К.І., розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження у порядку письмового провадження справу за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Регіональної комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян в особі Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавської обласної державної адміністрації про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити певні дії,

В С Т А Н О В И В:

23 березня 2021 року позивач ОСОБА_1 (надалі також позивач) звернувся до Полтавського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Регіональної комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян в особі Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (надалі також Комісія) про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити певні дії, а саме просить:

- визнати протиправним та скасувати рішення Регіональної комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян, оформлене витягом з протоколу №9 від 17 листопада 2020 року в частині відмови у заміні посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорія 1А на посвідчення нового зразка, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року №551;

- зобов`язати Регіональну комісію з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян замінити посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1А на посвідчення нового зразка, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року №551.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що спірне рішення Комісії є необґрунтованим, відтак підлягає скасуванню у судовому порядку.

Ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від 29 березня 2021 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження в адміністративній справі, постановлено розгляд справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

Ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від 9 липня 2021 року до участі у справі залучено Полтавську обласну державну адміністрацію у якості другого відповідача.

Комісія позов не визнала та у відзиві на позовну заяву, зокрема зазначає, що спірне рішення Комісією прийнято правомірно, з огляду на те, що у документах, поданих позивачем, наявні розбіжності у довідках, а саме: у довідці Галузевого державного архіву Міністерства оборони України відсутні відомості щодо виконання ОСОБА_1 робіт по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС , довідка в/ч А1091 від 10 квітня 1997 року №117/2 містить інформацію про дні участі ОСОБА_1 в роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1989 році.

У відзиві на позовну заяву Полтавська обласна державна адміністрація у задоволенні позову просить відмовити з огляду на те, що наданими ОСОБА_1 документами не підтверджено факт виконання ним робіт по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС категорії 1, а тому правові підстави для заміни на посвідчення нового зразка відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року, відсутні.

Дослідивши письмові докази і письмові пояснення сторін, викладені у заявах по суті справи, суд встановив наступні обставини та спірні правовідносини.

ОСОБА_1 , згідно посвідчення серії НОМЕР_1 та вкладки № НОМЕР_2 , виданого Полтавською обласною державною адміністрацією, має статус учасника ліквідації наслідків аварії Чорнобильської АЕС. Вказане посвідчення та вкладиш видано безстроково.

Також, згідно довідкою МСЕК серії МСЕ №0254204 1 листопада 2008 року ОСОБА_1 безстроково встановлено третю групу інвалідності у зв`язку з захворюванням, пов`язаним з виконанням обов`язків військової служби по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Департаментом соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації ради листом від 29 січня 2021 року за вих.№04.01-13/1189 повідомлено адвоката позивача, що на засіданні Комісії з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян, що діє при Полтавській обласній державній адміністрації, розглянуті документи особової справи ОСОБА_1 та прийнято рішення про надіслання особової справи ОСОБА_1 на розгляд Комісії зі спірних питань визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, що діє при Міністерстві соціальної політики України, для прийняття відповідного рішення.

За результатами розгляду документів ОСОБА_1 Комісією, що оформлене протоколом №9 від 17 листопада 2020 року, вирішено, що з врахуванням листа Комісії зі спірних питань Міністерства соціальної політики України від 9 жовтня 2020 року №8164/0/78-20/2912, надані документи, які містяться у справі ОСОБА_1 не підтверджують факт виконання ним робіт по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у зоні відчуження, тому правові підстави для проведення заміни посвідчення нового зразка відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року, відсутні.

Не погодившись із рішенням відповідача, позивач звернувся до суду з даним позовом задля захисту своїх порушених прав.

Надаючи оцінку правовідносинам, що виникли між сторонами, суд виходить з наступного.

Відповідно до частини першої статті 55 Конституції України надано кожному право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Закон України від 28 лютого 1991 року №796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (далі - Закон №796-XII) визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на охорону їх життя і здоров`я та створює єдиний порядок визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій, умов проживання і трудової діяльності на них, соціального захисту потерпілого населення.

Згідно зі статті 9 Закону №796-XII особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, є:

1) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії та її наслідків;

2) потерпілі від Чорнобильської катастрофи - громадяни, включаючи дітей, які зазнали впливу радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

4) громадяни, які постраждали від радіоактивного опромінення внаслідок будь-якої аварії, порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил зберігання і захоронення радіоактивних речовин, що сталося не з вини потерпілих.

Відповідно до статті 10 Закону №796-XII учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вважаються громадяни, які безпосередньо брали участь у будь-яких роботах, пов`язаних з усуненням самої аварії, її наслідків у зоні відчуження у 1986-1987 роках незалежно від кількості робочих днів, а у 1988-1990 роках - не менше 30 календарних днів, у тому числі проведенні евакуації людей і майна з цієї зони, а також тимчасово направлені або відряджені у зазначені строки для виконання робіт у зоні відчуження, включаючи військовослужбовців, працівники державних, громадських, інших підприємств, установ і організацій незалежно від їх відомчої підпорядкованості, а також ті, хто працював не менше 14 календарних днів у 1986 році на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або їх будівництві. Перелік цих пунктів визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пунктів 2, 3 частини першої статті 14 Закону №796-XII для встановлення пільг і компенсацій визначаються такі категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження,, зокрема: - з моменту аварії до 1 липня 1986 року - незалежно від кількості робочих днів; - з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року - не менше 5 календарних днів; - у 1987 році - не менше 14 календарних днів, а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи;

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали: - у зоні відчуження з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року - від 1 до 5 календарних днів; - у зоні відчуження в 1987 році - від 1 до 14 календарних днів.

Згідно зі статтею 15 Закону №796-XII підставами для визначення статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС є період роботи (служби) у зоні відчуження, що підтверджено відповідними документами.

Видача довідок про період роботи (служби) по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також на територіях радіоактивного забруднення, про заробітну плату за цей період здійснюється підприємствами, установами та організаціями (військкоматами), а про період проживання на територіях радіоактивного забруднення, евакуацію, відселення, самостійне переселення - органами місцевого самоврядування.

Визначення рівнів забруднення, доз опромінення, відновлення їх шляхом розрахунку здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням відповідних державних органів та обласних державних адміністрацій.

Відповідно до частини першої статті 65 Закону №796-XII учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілим від Чорнобильської катастрофи видаються посвідчення, виготовлені за зразками, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

При зміні категорії, а також у випадках, передбачених статтею 17 цього Закону, посвідчення підлягає заміні (частина друга статті 65 Закону №796-XII).

Згідно з частинами третьою та четвертою статті 65 Закону №796-XII посвідчення "Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" та "Потерпілий від Чорнобильської катастрофи" є документами, що підтверджують статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та надають право користування пільгами, встановленими цим Законом.

Видача посвідчень провадиться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями за поданням районних державних адміністрацій.

Частина п`ята статті 65 Закону №796-XII визначає, що порядок видачі посвідчень встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 10 Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серня 1992 року №501 (який втратив чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року №51), учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС посвідчення видаються на підставі одного з таких документів: а) посвідчення про відрядження в зону відчуження; б) військовий квиток і довідка командира військової частини про участь в ліквідації наслідків аварії в зоні відчуження; в) довідка про підвищену оплату праці в зоні відчуження (із зазначенням кількості днів і населеного пункту); г) рішення суду про встановлення факту перебування в зоні відчуження.

Згідно з пунктом 10 Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20 січня 1997 року №51 (що був чинний до 25 липня 2018 року), видача посвідчень провадиться: народним депутатам України, відповідальним працівникам Секретаріату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого арбітражного суду України, Прокуратури України, Кабінету Міністрів України, а також керівникам центральних органів виконавчої влади, Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, працівникам підприємств і організацій, розташованих у зоні відчуження, - Мінпраці; іншим потерпілим і учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також дружині (чоловіку) або опікуну дітей померлого громадянина, смерть якого пов`язана з Чорнобильською катастрофою - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за поданням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування за місцем проживання.

Посвідчення видаються: учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на підставі одного з таких документів: а) посвідчення про відрядження в зону відчуження; б) військового квитка і довідки командира військової частини або архіву про участь у ліквідації наслідків аварії у зоні відчуження; в) довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження (із зазначенням кількості днів і населеного пункту).

Відповідно до пункту 11 Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 551 (що набрав чинності 25 липня 2018 року), посвідчення видаються уповноваженими органами за місцем проживання (реєстрації) особи на підставі рішень комісій з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян, утворених уповноваженими органами (надалі - регіональні комісії).

Посвідчення видаються: учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - на підставі одного з таких документів: - довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження із зазначенням кількості днів і населеного пункту, підтвердженої первинними документами (наказ чи розпорядження про відрядження до зони відчуження із зазначенням періоду роботи (служби) в зоні відчуження, особового рахунка, табеля обліку робочого часу, посвідчення про відрядження в зону відчуження з відміткою підприємства про прибуття та вибуття працівника, шляхових листів (за наявності), трудової книжки (у разі потреби); - довідки архівної установи про участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в зоні відчуження із зазначенням періоду служби (виконання робіт), днів виїзду на об`єкти або в населені пункти зони відчуження, у разі потреби - довідки командира військової частини, військового квитка, витягу з особової справи військовослужбовця, завіреного в установленому порядку.

Викладене у протоколі №9 від 17 листопада 2020 року рішення Комісії, яке оскаржує позивач, мотивоване не підтвердженням факту виконання робіт у зоні відчуження.

Водночас, судом встановлено, що на розгляд Комісії були надані наступні документи: довідка в/ч А 1091 від 10 квітня 1997 року №117/2; копія військового квитка; архівна довідка Галузевого державного архіву Міністерства оборони України від 26 листопада 2018 року №179/1/16112; архівна довідка Галузевого державного архіву Міністерства оборони України від 25 жовтня 2019 року №179/1/6367; виписка з військового квитка; заява-пояснення ОСОБА_1 ; копія висновку експертної ради Полтавської міжвідомчої експертної Ради від 17 липня 1997 року №8; копія довідки МСЕК від 11 вересня 2000 року №0310040; копія довідки МСЕК від 10 листопада 2008 року №0254204; копія посвідчення громадянина, який постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 Серії НОМЕР_1 від 19 серпня 1997 року з вкладкою № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ОСОБА_1 .

Слід зазначити, що у військовому квитку позивача на сторінці за номером 23-24 містяться відомості про участь позивача в ліквідації наслідків Чорнобильської АЕС.

Отже, під час розгляду справи судом встановлено, що участь позивача в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС підтверджується належними доказами у справі, та є підставою для визначення статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Суд зазначає, що позивач тривалий час, з 19 серпня 1997 року, має статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1 категорії, користувався відповідними пільгами, встановленими законодавством України, та розраховував на стабільність і передбачуваність свого статусу.

Додатково, особливу увагу варто звернути на те, що посвідчення підлягає заміні при зміні категорії, а також у випадках, передбачених статтею 17 Закону №796-XII.

Конституційне поняття "Закон України", на відміну від поняття "законодавство України", не підлягає розширеному тлумаченню, це - нормативно-правовий акт, прийнятий Верховною Радою України в межах повноважень. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України є підзаконними, а тому не можуть обмежувати права громадян, які встановлено законами.

У позивача не відбулося зміни категорії особи, яка постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

На переконання суду, заміна вже наявного посвідчення та видача посвідчення не є аналогічними за правовим змістом поняттями.

При цьому обставини, на підставі яких було видано попереднє посвідчення не змінилися, категорія посвідчення не змінюється, обставини передбачені статтею 17 Закону №769 відсутні, отже, у даному випадку має місце не видача посвідчення, що потребує встановлення наявності у особи відповідного статусу, а саме заміна посвідчення аналогічної категорії, що прямо передбачено пунктом 7 Постанови №551, жодних застережень чи особливих умов або процедур законодавцем не вказано.

Також, ані положення Постанови №551, ані Порядку №551 не вказують, що з метою заміни посвідчення особа має повторно підтвердити відповідний статус, за наявності відповідних підтверджуючих документів.

Суд додатково звертає увагу, що Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28 лютого 1991 року №796-ХІІ не містить положень, про необхідність підтвердження статусу, у зв`язку із заміною старого зразка посвідчення на новий.

З огляду на вищевикладене, суд вважає необгрунтованим висновок відповідача, оформлений протоколом №9 від 17 листопада 2020 року, про відсутність правових підстав для заміни посвідчення учасника ліквідації аварії на ЧАЕС категорії 1 на посвідчення нового зразка, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року з огляду на непідтвердження факту виконання позивачем робіт по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у зоні відчуження.

Як вже зазначалось, пунктом 11 Порядку №551 визначено, що посвідчення видаються уповноваженими органами за місцем проживання (реєстрації) особи на підставі рішень комісій з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян, утворених уповноваженими органами (далі - регіональні комісії).

Згідно з пунктом 7 Порядку №551 покладено обов`язок, зокрема на обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації провести до 1 січня 2021 року заміну посвідчень у зв`язку із затвердженням нових зразків посвідчень.

Таким чином, в межах спірних правовідносин, саме облдержадміністрації наділені повноваженнями щодо заміни посвідчень учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

Відповідно до Положення про Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням Полтавської обласної державної адміністрації від 12 березня 2020 року №136, Департамент є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний та підконтрольний Міністерству соціальної політики України.

Згідно з пунктом 4 Положення Департамент забезпечує на території Полтавської області реалізацію державної політики з питань соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення, зокрема громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Отже, Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації, з урахуванням вище зазначених нормативно-правових актів не наділений повноваженнями заміни посвідчень учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

Таким чином, враховуючи, що органами, здійснюють заміну посвідчень, є зокрема, облдержадміністрації, то саме на Полтавську обласну державну адміністрацію покладено обов`язок з видачі ОСОБА_1 посвідчення учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС нового зразку.

Зазначене свідчить, що Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації не є належним відповідачем за позовною вимогою про зобов`язання замінити належне ОСОБА_1 посвідчення учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС на посвідчення нового зразку.

Отже, суд дійшов висновку, що належним відповідачем по справі, що розглядається є Полтавська обласна державна адміністрація.

Аналогічний правовий висновок висловлено Другим апеляційним адміністративним судом у постанові від 14 квітня 2021 року (справа №520/13502/2020).

Враховуючи вищевикладене, суд вважає протиправним та таким, що слід скасувати рішення Регіональної комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян в особі Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації, оформлене протоколом №9 від 17 листопада 2020 року, у частині відмови у заміні посвідчення ОСОБА_1 як учасника ліквідації аварії на ЧАЕС категорії 1 на посвідчення нового зразка, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року №551 та зобов`язати Полтавську обласну державну адміністрацію замінити ОСОБА_1 посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1 на посвідчення нового зразка відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року №551.

Таким чином, позов ОСОБА_1 належить задовольнити.

Підстави для розподілу судових витрат відсутні.

Керуючись статтями 241-245 Кодексу адміністративного судочинства України, -

В И Р І Ш И В:

Позов ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) до Регіональної комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян в особі Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (вул. Ціолковського, 47, м. Полтава, 36023, код ЄДРПОУ 031995234), Полтавської обласної державної адміністрації (вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, код ЄДРПОУ 43421817) про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити певні дії задовольнити повністю.

Визнати протиправним та скасувати рішення Регіональної комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян в особі Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації, оформлене протоколом №9 від 17 листопада 2020 року, в частині відмови у заміні посвідчення ОСОБА_1 як учасника ліквідації аварії на ЧАЕС категорії 1 на посвідчення нового зразка, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року №551.

Зобов`язати Полтавську обласну державну адміністрацію замінити ОСОБА_1 посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1 на посвідчення нового зразка відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року №551.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга подається до Другого апеляційного адміністративного суду через Полтавський окружний адміністративний суд протягом тридцяти днів після складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя К.І. Клочко

Дата ухвалення рішення 02.08.2021
Зареєстровано 05.08.2021
Оприлюднено 05.08.2021

Судовий реєстр по справі 440/2544/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 02.08.2021 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.07.2021 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.03.2021 Полтавський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону