ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД Справа № 640/17323/19 Суддя (судді) першої інстанції: Шевченко Н.М.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2021 року м. Київ

Шостий апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

Головуючого судді Оксененка О.М.,

суддів: Лічевецького І.О.,

Мельничука В.П.,

При секретарі: Кузьмінської К.В.,

За участю представника позивача: Багінської Л.В.,

представників відповідачів: Прилуцької Н.М., Хазанова А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг та Державної екологічної інспекції Столичного округу на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 27 травня 2021 року у справі за адміністративним позовом Громадської організації Стоп Корупції до Державної екологічної інспекції Столичного округу, Товариства з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг про визнання бездіяльності протиправною, зупинення діяльності, -

В С Т А Н О В И В :

Громадська організація Стоп Корупції звернулась до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Державної екологічної інспекції Столичного округу, Товариства з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг , в якому просила:

- визнати протиправною бездіяльність Державної екологічної інспекції Столичного округу (код ЄДРПОУ 42163667) щодо неподання позову до суду про тимчасове зупинення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг (код ЄДРПОУ 36969979) до моменту отримання висновку з оцінки впливу на довкілля;

- тимчасово зупинити діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг (код ЄДРПОУ 36969979) в частині будь-якого використання норкової ферми, що розташована за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Велика Каратуль, вул. Переяславська, 32, до моменту отримання Товариством з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг (код ЄДРПОУ 36969979) висновку з оцінки впливу на довкілля.

Позов обґрунтовано тим, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОРКОВА ФЕРМА "ВІКІНГ" здійснює діяльність за відсутності висновку державної екологічної експертизи та без оцінки впливу на довкілля, однак Державною екологічною інспекцією Столичного округу не подано до суду позову про тимчасове зупинення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг , що свідчить про необхідність зупинення діяльністі такого підприємства до моменту отримання висновку з оцінки впливу на довкілля.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 27 травня 2021 року позовні вимоги задоволено.

Визнано протиправною бездіяльність Державної екологічної інспекції Столичного округу щодо неподання позову до суду про тимчасове зупинення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Норкова Ферма Вікінг до моменту отримання висновку з оцінки впливу на довкілля.

Тимчасово зупинено діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг в частині будь-якого використання норкової ферми, що розташована за адресою: Київська обл., с. Велика Каратуль, вул. Переяславська, 32 , до моменту отримання Товариством з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг висновку з оцінки впливу на довкілля.

В апеляційній скарзі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОРКОВА ФЕРМА "ВІКІНГ" , посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи, просить скасувати вказане рішення суду першої інстанції та прийняти нове, яким відмовити у задоволенні позовних вимог.

В обґрунтування апеляційної скарги зазначає, що на даний момент за наслідками проведення позапланового заходу Державною екологічною інспекцією Столичного округу винесено припис, яким встановлено не здійснювати постійно планову діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг без висновку оцінки впливу на довкілля.

Тобто, екологічною інспекцією вжито всіх необхідних заходів щодо здійснення нагляду (контролю) за дотриманням Товариством з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг вимог законодавства у природоохоронній сфері.

У даному випадку, спірні правовідносини не є ідентичними з правовідносинами, які склались у справі №910/8122/17, яка була розглянута Великою Палатою Верховного Суду.

На думку апелянта, суд першої інстанції надав лише оцінку доводам позивача, проігнорувавши будь-які пояснення та доводи відповідачів, що не може свідчити про законність такого судового рішення.

Крім того, не погоджуючись з вказаним рішенням, Державна екологічна інспекція Столичного округу подала апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи, просить скасувати вказане рішення суду першої інстанції в частині визнання протиправною бездіяльність Державної екологічної інспекції Столичного округу щодо неподання позову до суду про тимчасове зупинення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Норкова Ферма Вікінг до моменту отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, і в частині стягнення судових витрат з такого відповідача, та прийняти нове, яким відмовити у задоволенні таких позовних вимог.

Зазначена апеляційна скарга обгрунтована тим, що у даному випадку Громадська організація Стоп Корупції не є органом державного нагляду (контролю), та не здійснює публічно-владних управлінських функцій у заявлених відносинах.

Як зазначає апелянт, даний спір слід тлумачити у більш широкому значенні, тобто як поняття, що стосується тих спорів, які не підлягають розгляду у порядку адміністративного судочинства, і тих, які взагалі не підлягають судовому розгляду.

Враховуючи, що Державною екологічною інспекцією Столичного округу з урахуванням характеру та кількості виявлених порушень було застосовано до ТОВ Норкова ферма Вікінг захід реагування у вигляді складання припису, яким зобов`язано вказане підприємство усунути порушення вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, тому вимога щодо зупинення господарської діяльності ТОВ Норкова ферма Вікінг є передчасною.

До того ж, доводи Громадської організації Стоп Корупції не містять жодного правового обгрунтування у чому полягає протиправна бездіяльність Державної екологічної інспекції Столичного округу, що свідчить про відсутність судового захисту.

У відзиві на апеляційну скаргу Державної екологічної інспекції Столичного округу позивачем зазначено про те, що звернення до суду є способом захисту порушених прав, свобод та інтересів позивача.

На думку позивача, систематичне здійснення ТОВ Норкова ферма Вікінг господарської діяльності з порушенням вимог законодавства через недотримання санітарних та природоохоронних норм призвело до порушення прав мешканців села Велика Каратуль Переяслав-Хмельницького району Київської області, а саме: права на безпечне для життя і здоров`я довкілля.

Як зазначає позивач, провадження діяльності з вирощування хутрових тварин - норок на об`єкті за адресою: вул. Переяслівська, 32 у селі Велика Каратуль Переяслав-Хмельницького району Київської області за відсутності висновку державної екологічної експертизи/ висновку з оцінки впливу на довкілля є незаконним, що свідчить про наявність підстав для задоволення позовних вимог.

У відзиві на апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг позивачем вказано, що оскільки Громадська організація Стоп Корупції є природоохоронною організацією, та відповідно до її Статуту, та положень Орхуської Конвенції наділена повноваженнями щодо представництва інтересів суспільста та окремих його членів з метою захисту порушених екологічних прав людини та громадянина з метою усунення порушень вимог екологічного законодавства, тому така організація є належним позивачем у даній справі.

Окрім того, оскільки здійснення державної екологічної експертизи є обов`язковим для видів діяльності та об`єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, тому необхідною умовою для утримання, розведення та відгодівлі хутрових тварин є наявність такої експертизи або висновку, що у даном випадку здійснено не було.

У зв`язку з бездіяльністю Державної екологічної інспекції Столичного округу щодо не звернення до суду з відповідним позовом про тимчасове зупинення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг (код ЄДРПОУ 36969979) до моменту отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, слід задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

Перевіривши повноту встановлення судом першої інстанції фактичних обставин справи та правильність застосування ним норм матеріального і процесуального права, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів справи, Громадська організація Стоп корупції , код ЄДРПОУ 39946405 є неприбутковою незалежною організацією, що провадить незалежні журналістські розслідування і правозахисну діяльність з метою запобігання зловживанню владою, протидії корупції і сприяння демократичним перетворенням в Україні, основною діяльністю якої є сприяння охорони, збереженню та захисту довкілля, надання допомоги у захисті екологічних прав та інтересів, сприяння розвитку природоохоронної справи.

У відповідності до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 179481866 від 02.09.2019, ТОВ Норкова ферма Вікінг на праві приватної власності належить - Комплекс, норкова ферма з поголів`ям основного стада 30 000 самок , загальною площею 34926,8 кв.м, що розташована за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Велика Каратуль, вул. Переяславська, буд. 32.

На думку позивача, зазначене підприємство за вказаною адресою під час провадження своєї господарської діяльності систематично порушує правила екологічної безпеки, забруднює атмосферне повітря, землі та воду, що суттєво впливає на екологічну ситуацію в селі.

Так, Бориспільським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Київській області 12.10.2018 відкрито кримінальне провадження № 12018110100002145 за фактом вчинення службовими особами ТОВ Норкова ферма Вікінг порушення правил екологічної безпеки, забруднення земель, атмосферного повітря та вод, а також жорстокого поводження з тваринами, на території села Велика Каратуль, Переяслав-Хмельницького району, Київської області, попередня правова кваліфікація правопорушень - частина третя статті 299, стаття 236 Кримінального кодексу України.

У подальшому, 27.11.2018 начальником управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області Акберовим А., спільно з начальником відділу державного контролю управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області Гайовим Р.А. та у присутності слідчого СВ Бориспільського ВП ГУ НП України в Київській області лейтенанта поліції Черкасова Є.В., на підставі листа слідчого ВП ГУ НП України в Київській області №7/2861 від 19.11.2018 та ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 08.11.2018 - здійснено перевірку (огляд) звіроферми ТОВ Норкова ферма Вікінг , яка розташована за адресою: вул. Переяславська, 32, с. Велика Каратуль Переяслав-Хмельницького району Київської області, за результатами якої складено акт від 27.11.2018 № 10-04.1-12/10949.

Згідно вказаного Акту перевірки атмосферне повітря та вода забруднені шкідливими речовинами, оскільки підприємством неправомірно збільшено кількість вирощування поголів`я норок (більше ніж на 40 тис. голів) та шедів (на 31 більше).

Як наслідок, перевіряючі дійшли до висновку, що для подальшої діяльності ТОВ Норкова ферма Вікінг , яка не призведе до негативного впливу на навколишнє середовище та здоров`я населення, необхідно організувати та встановити фактичну санітарно-захисну зону та прийняти рішення про зміну технології виробництва, що передбачає зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу, його перепрофілювання або закриття.

Враховуючи те, що ТОВ Норкова ферма Вікінг здійснюється діяльність з утримання, відгодівлі та розведення хутрових тварин - норок за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Велика Каратуль, вул. Переяславська, буд. 32 за відсутності висновку державної екологічної експертизи та без оцінки впливу на довкілля, позивач звернувся до суду із вказаним позовом, зазначивши, що Державна екологічна інспекція Столичного округу допустила протиправну бездіяльність щодо неподанням позову до суду про тимчасове зупинення діяльності такого підприємства.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що оскільки у відповідності до норм Конституції України кожному право на безпечне для життя і здоров`я довкілля, відтак до моменту отримання ТОВ Норкова ферма Вікінг на комплексі, норковій фермі, що розташований за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Велика Каратуль, вул. Переяславська, буд. 32, висновку з оцінки впливу на довкілля підприємство діє з порушенням вимог природоохоронного законодавства, вказане є підставою для тимчасового зупинення діяльності зазначеного підприємства до усунення виявлених порушень.

Колегія суддів не погоджується з наведеними висновками суду першої інстанції з огляду на таке.

Згідно зі статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (далі - Конвенція) кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Відповідно до статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

За визначенням пункту 1 частини першої статті 4 КАС України адміністративна справа - переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір.

У свою чергу, згідно пункту 2 частини першої статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України, публічно-правовий спір - спір, у якому хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функції, в тому числі на виконання делегованих повноважень, і спір виник у зв`язку із виконанням або невиконанням такою стороною зазначених функцій.

У відповідності до частини першої статті 19 КАС України юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема спорах фізичних чи юридичних осіб із суб`єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом установлено інший порядок судового провадження.

Отже, до компетенції адміністративних судів належать спори фізичних чи юридичних осіб з органом державної влади, органом місцевого самоврядування, їхньою посадовою або службовою особою, предметом яких є перевірка законності рішень, дій чи бездіяльності цих органів (осіб), прийнятих або вчинених ними під час здійснення владних управлінських функцій, крім спорів, для яких законом установлений інший порядок судового вирішення.

Водночас, визначальними ознаками приватно-правових відносин є, зокрема, наявність майнового чи немайнового особистого інтересу суб`єкта. Спір буде мати приватноправовий характер, якщо він обумовлений порушенням приватного права певного суб`єкта, що підлягає захисту в спосіб, передбачений законодавством для сфери приватноправових відносин.

Як свідчать матеріали справи, позивач, звертаючись до суду з даним позовом заявлено позовні вимоги як до Державної екологічної інспекції Столичного округу про визнаеея протиправною бездіяльність Державної екологічної інспекції Столичного округу щодо неподання позову до суду про тимчасове зупинення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг до моменту отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, так і до Товариства з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг щодо тимчасового зупинення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг в частині будь-якого використання норкової ферми, що розташована за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Велика Каратуль, вул. Переяславська, 32, до моменту отримання Товариством з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг висновку з оцінки впливу на довкілля.

При цьому, Громадська організація Стоп корупції покликалась на публічно-правовий характер спору у цій справі та необхідність його вирішення у порядку адміністративного судочинства.

Суд першої інстанції, досліджуючи питання щодо наявності у Громадської організації Стоп корупції повноважень звернення до суду із вимогою про зупинення діяльності товариства, виходив з того, що позивач фактично реалізує повноваження органів державної влади, які мають здійснювати контроль за дотриманням суб`єктами господарювання вимог законодавства щодо захисту навколишнього середовища та щодо дотриманням природоохоронного законодавства.

На думку суду попередньої інстанції, Громадська організація Стоп корупції є природоохоронною організацією, яка відповідно до положень Орхуської конвенції та Законів України Про охорону навколишнього природного середовища , Про громадські об`єднання , а також відповідно до свого статуту, має право на представництво в суді екологічних інтересів суспільства та окремих його членів з метою захисту порушених екологічних прав людини та громадянина або з метою усунення порушень вимог екологічного законодавства.

Тобто, як зазначає суд першої інстанції, у даному випадку Громадська організація Стоп корупції фактично реалізує повноваження органів державного нагляду (контролю), які мають здійснювати контроль за дотриманням суб`єктами господарювання вимог законодавства щодо охорони довкілля та населення від шкідливого впливу діяльності ТОВ Норкова ферма Вікінг .

У відповідності до статті 50 Конституції України кожен має право на безпечне для життя і здоров`я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Екологічні інтереси населення можуть підлягати судовому захисту на підставі частини сьомої статті 41 Конституції України, відповідно до якої використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі, а також приписів статті 66 Основного Закону, відповідно до якої ніхто не повинен заподіювати шкоду довкіллю.

При цьому, Законом України № 832-ХІV від 06 липня 1999 року було ратифіковано Конвенцію про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська Конвенція).

З огляду на норму частини першої статті 9 Конституції України, якою передбачено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України, відтак положення Орхуської конвенції є нормами прямої дії, а положення національного законодавства про процедури і механізми судового захисту порушених екологічних прав та інтересів можуть їх конкретизувати.

Стаття 9 Орхуської конвенції передбачає право і гарантії доступу до судового й адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що вчинені з порушенням права на доступ до інформації чи права на участь у процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля.

Пунктом 3 статті 9 Орхуської конвенції на її Договірні Сторони покладається зобов`язання, зокрема, забезпечувати доступ громадськості до процедур оскарження дій та бездіяльності державних органів і приватних осіб, що порушують вимоги національного екологічного законодавства.

Відповідно до Орхуської конвенції представники громадськості мають право оспорювати порушення національного законодавства у сфері довкілля незалежно від того, належать такі порушення до прав на інформацію і на участь громадськості при прийнятті рішень, гарантованих Орхуською конвенцією, чи ні (згідно з Керівництвом із провадження Орхуської конвенції (ООН, 2000 рік), далі - Керівництво). Орхуська конвенція забезпечує доступ до правосуддя як на підставі власних положень, так і в порядку забезпечення дотримання національного природоохоронного законодавства.

Громадським об`єднанням є добровільне об`єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів (частина перша статті 1 Закону України № 4572-VI від 22 березня 2012 року Про громадські об`єднання ).

З матеріалів справи вбачається, що згідно з п. 2.1 Статуту Громадської організації Стоп корупції основною метою діяльністю організації серед іншого є сприяння охорони, збереженню та захисту довкілля, надання допомоги у захисті екологічних прав та інтересів, сприяння розвитку природоохоронної справи.

Пунктом 2.2 Статуту Громадської організації Стоп корупції передбачено, що основними напрямками діяльності організації серед іншого є:

- п. 2.2.6 - організація громадського екологічного моніторингу за станом довкілля;

- п. 2.2.7 - організація й проведення заходів в порядку передбаченому чинним законодавством України, спрямованих на припинення діяльності, яка загрожує екологічній безпеці, біологічному різноманіттю, здоров`ю громадян України;

- п. 2.2.8 - здійснення громадського контролю за дотриманням законів, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища, соціального захисту з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать чинному законодавству;

- п. 2.2.11 - сприяння у залученні громадськості до процесу прийняття рішень органами державної влади у сфері екології, природокористування та охорони навколишнього природного середовища;

- п. 2.2.28 - представляє й захищає свої права і законні інтереси, а також права і законні інтереси своїх членів, інших юридичних та фізичних осіб в органах державної влади та місцевого самоврядування, в усіх судових установах України, на підприємствах, в установах, в громадських та інших організаціях;

- п. 2.2.32 - сприяння в організації та проведенні заходів та акцій в екологічній сфері суспільства;

- п. 2.2.33 - сприяння громадськості у формуванні державної екологічної політики, участі у підготовці рішень, реалізація яких суттєво або може вплинути на стан довкілля;

- п. 2.2.34 - сприяння у боротьбі за припинення діяльності, що загрожує екологічній безпеці, біологічному різноманіттю здоров`я громадян України;

- п. 2.2.35 - звертатись до адміністративних та судових процедур для оскарження дій або бездіяльності приватних осіб і громадських органів, які порушують положення громадського законодавства, що стосується навколишнього середовища.

Таким чином, враховуючи викладене, Громадська організація Стоп корупції є природоохоронною організацією, яка відповідно до положень Орхуської конвенції та Законів України Про охорону навколишнього природного середовища , Про громадські об`єднання , а також відповідно до свого статуту, має право на представництво в суді екологічних інтересів суспільства та окремих його членів з метою захисту порушених екологічних прав людини та громадянина або з метою усунення порушень вимог екологічного законодавства.

При цьому, обґрунтовуючи вказану позицію, суд першої інстанції зазначає про її відповідність правовому висновку Великої Палати Верховного Суду, висловленому у постанові від 11 грудня 2018 року по справі №910/8122/17.

Так, у справі № 910/8122/17 за позовом Міжнародної благодійної організації Екологія-Право-Людина до Товариства з обмеженою відповідальністю Аквадельф про заборону діяльності дельфінарію, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку щодо публічно-правового характеру спору та необхідності його вирішення в порядку адміністративного судочинства з огляду на те, що органи державної влади не здійснювали належним чином визначених законодавством повноважень у сфері захисту диких тварин, а тому позивач, в такому випадку, фактично реалізував відповідні повноваження органу державної влади як суб`єкта владних повноважень.

У вищевказаній справі Велика Палата вказувала, що позивач (Міжнародна благодійна організація Екологія-Право-Людина ) у відповідному спорі фактично реалізує повноваження органу державної влади (як суб`єкта владних повноважень) щодо захисту диких тварин, які незаконно використовуються у комерційних цілях саме з огляду на те, що фактичні обставини справи свідчили про незабезпечення з боку органів державної влади належного захисту диких тварин, які використовуються у видовищних заходах та комерційних цілях.

Оскільки зверненням з таким позовом позивач (Міжнародна благодійна організація Екологія-Право-Людина ) фактично замінювала органи державної влади у питанні здійснення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, Велика Палата дійшла висновку, що цей спір має публічно-правовий характер, а отже, повинен вирішуватися в порядку адміністративного, а не господарського судочинства.

Разом з тим, досліджуючи питання щодо комплексу заходів державного нагляду (контролю) та результатів таких заходів, здійснених органами державної влади з питань охорони навколишнього природного середовища щодо охорони довкілля та населення від шкідливого впливу діяльності ТОВ Норкова ферма Вікінг , слід зазначити наступне.

Як свідчать матеріали справи, згідно Акту перевірки від 27.11.2018 № 10-04.1-12/10949 вбачається, що фактичне забруднення атмосферного повітря та води шкідливими речовинами пов`язане із неправомірним збільшенням кількості вирощування поголів`я норок (більше ніж на 40 тис. голів) та шедів (більше на 31).

Так, відповідно до висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо облаштування санітарно-захисної зони із встановленням її нормативного розміру для об`єкту Норкова ферма з поголів`ям основного стада 30000 самок в селі Велика Каратуль, Переяслав-Хмельницького районну, Київської області № 05.03.02-07/119173 від 04.12.2012 здійснювалось дослідження діяльності норкової ферми, з урахуванням наступних характеризуючих показників: потужність поголів`я основного стада в 30000 самок норки, річна програма поголів`я - 150000 голів/рік, 72 шеди на 56448 звіромісця - клітки, де можливо було утримувати 169 344 звірі (по 3 звіра в клітці).

Описані перевищення кількості шедів та поголів`я норок, на думку контролюючого органу, призводять до збільшення валових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від діяльності ТОВ Норкова ферма Вікінг .

Надалі, Державною екологічною інспекцією Столичного округу проведено планову перевірку державного нагляду (контролю) з 18.04.2019 по 26.04.2019 щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів проведеного, за результатами якої складено акт № 03-02/99.

У ході перевірки ТОВ Норкова ферма Вікінг виявлено ряд порушення законодавства у сфері навколишнього природного середовища, за фактом виявлених яких складено протокол про адміністративне правопорушення від 26.04.2019 № 000313 щодо порушення головним інженером ТОВ Норкової ферми Вікінг Усіком Віктором Григоровичем вимог статей 17, 32, 33 Закону України Про відходи , та як наслідок винесено постанову про накладення на нього адміністративного стягнення від 26.04.2019 № 000689 за статтею 82-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення на суму 85,00 грн.

У подальшому, екологічною інспекцією у період з 19.11.2019 по 29.11.2019 здійснено позапланову перевірку щодо додержанням ТОВ Норкова ферма Вікінг вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, зокрема додержання припису від 26.05.2019 № 03-02/000687.

Як наслідок, Державною екологічною інспекцією Столичного округу складено припис від 29.11.2019, згідно з яким наказано ТОВ Норкова ферма Вікінг у відповідності зі статтями 3-5 Закону України Про оцінку впливу на довкілля не здійснювати постійно планову діяльність ТОВ Норкова ферма Вікінг без висновку оцінки впливу на довкілля, що відноситься до другої категорії видів планової діяльності - потужності для вирощування інших хутрових тварин (2 тис. голів і більше).

Тобто, екологічною інспекцією було проведено позаплановий захід державного нагляду (контролю), за результатами якого було складено Акт перевірки та винесено припис за результатами відповідної перевірки, яким визначено усунути наявні порушення.

Крім того, за погодженням Державної екологічної інспекції України № 2.1/540ПГ від 26.06.2020, у період з 09.07.2020 по 21.07.2020 Державною екологічною інспекцією Столичного округу проведено позаплановий захід державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання ТОВ Норкова ферма Вікінг вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів та складено акт № 181 від 21.07.2020.

Згідно із вказаним актом Державною екологічною інспекцією Столичного округу під час проведення перевірки контролюючим органом встановлено ряд порушень вимог законодавства ТОВ Норкова ферма Вікінг , зокрема ст. 3, частини третьої статті 17 Закону України Про оцінку впливу на довкілля , оскільки відсутній висновок з оцінки впливу на довкілля (висновок державної екологічної експертизи).

До того ж, відповідно до акту Державної екологічної інспекції Столичного округу від 12.02.2021 №02-550 висновок оцінки впливу на довкілля (висновок державної екологічної експертизи) відсутній, що є порушенням статті 3, частини третьої статті 17 Закону України № 2059.

На підставі вищевикладеного, Державною екологічною інспекцією Столичного округу прийнято припис від 12.02.2021, відповідно до якого зокрема вимагалось отримати та надати висновок з оцінки впливу на довкілля до 12.03.2021.

З огляду на вищевикладене, Державною екологічною інспекцією Столичного округу здійснюються всі належні заходи щодо здійснення нагляду (контролю) за дотриманням ТОВ Норкова ферма Вікінг вимог законодавства у природоохоронній сфері.

Проаналізувавши зазначене, колегія суддів дійшла висновку, що правовідносини у даній справі не є ідентичними правовідносинам у справі № 910/8122/17, яка перебувала на розгляді Великої Палати Верховного Суду, а бажання позивача - Громадської організації Стоп корупції замінити органи державної влади у питанні здійснення контролю за дотриманням суб`єктами господарювання вимог законодавства щодо охорони довкілля та населення від шкідливого впливу діяльності жодним чином не може бути обґрунтованим та є безпідставним, оскільки Державною екологічною інспекцією Столичного округу складено припис від 29.11.2019, згідно з яким наказано ТОВ Норкова ферма Вікінг не здійснювати постійно планову діяльність ТОВ Норкова ферма Вікінг без висновку оцінки впливу на довкілля, та припис від 12.02.2021, відповідно до якого зокрема вимагалось отримати та надати висновок з оцінки впливу на довкілля до 12.03.2021.

У даному випадку, позивач не може замінити органи державної влади у питанні здійснення контролю за дотриманням суб`єктами господарювання вимог законодавства щодо охорони довкілля, оскільки право Громадської організації Стоп корупції на звернення до суду із таким позовом не є безумовним та може бути реалізовано за певних обставин.

У справі № 910/8122/17 Велика Палата Верховного Суду здійснила аналіз вчинених компетентними державними органами дій, направлених на усунення порушень екологічного законодавства та оформлення дозвільних документів, і у цій справі Судом було встановлено відсутність затвердженого порядку оформлення вищевказаного документа дозвільного характеру та його форми, що унеможливлює видачу дозволів на утримання диких тварин у неволі.

Тобто, Великою Палатою Верховного Суду у справі № 910/8122/17 встановлена нездатність здійснити чи забезпечити дотримання природоохоронного законодавства державними органами або приватними суб`єктами діяльності.

З урахуванням наведеного, колегія суддів приходить до висновку, що правовідносини у даній справі не є ідентичними правовідносинам у справі № 910/8122/17, та правова позиція не є релевантною до даного предмету спору.

Вказане узгоджується з висновом, викладеним у постанові Верховного Суду від 07 липня 2020 року у справі №640/15402/19.

До того ж, судовими рішеннями у справах №640/14574/19 та у справах №640/1840/19 встановлено, що Департаментом екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації для ТОВ Норкова ферма Вікінг видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від 18.08.2016 терміном дії 10 років з 18.08.2016 до 18.08.2026 за № 3223380401-5 за адресою: 08440, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Велика Каратуль, вул. Переяславська, 32, на підставі документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, та згідно звіту за результатами інструментального контролю викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел ТОВ Норкова ферма Вікінг , складений ТОВ НВП Екозахист , звіт Комплексне наукове санітарно-гігієнічне дослідження та обстеження умов функціонування норкової ферми в с. В. Каратуль, Переяслав-Хмельницького р-ну Київської області , складений Державною установою Інститут громадського здоров`я ім. О.М. Марзєєва , наднормативне забруднення повітря робочої зони специфічними для об`єктів речовинами відсутнє.

Окрім того, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за від 12.10.2018 № 12018110100002145 не може свідчити про протиправність висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи Матеріалів облаштування санітарно-захисної зони із встановленням її нормативного розміру для об`єкту Норкова ферма з поголів`ям основного стада 30 000 самок в с. В.Каратуль, Переяслав-Хмельницького району, Київської області № 05.03.02-07/119173 від 04.12.2012 року, оскільки постановою слідчого Слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області від 11.07.2019 закрито вказане кримінальне провадження.

Згідно частини четвертої статті 78 КАС України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

З огляду на те, що відповідні органи державної влади, їх посадові особи належним чином здійснюють надані їм повноваження державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища за дотриманням суб`єктами господарювання вимог законодавства щодо охорони довкілля та населення від шкідливого впливу господарської діяльності, відтак реалізація Громадською організацією Стоп корупції повноважень органу державної влади як суб`єкта владних повноважень, є неможливою.

При цьому, Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ) у п. 53 рішення від 08 квітня 2010 року у справі Меньшакова проти України зазначив, що право на суд не є абсолютним і може підлягати легітимним обмеженням у випадку, коли доступ особи до суду обмежується або законом, або фактично таке обмеження не суперечить п. 1 статті 6 Конвенції, якщо воно не завдає шкоди самій суті права і переслідує легітимну мету за умови забезпечення розумної пропорційності між використовуваними засобами та метою, яка має бути досягнута .

Відповідно до частини другої статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відтак, реалізуючи передбачене статтею 55 Основного Закону право на судовий захист, звертаючись до суду, особа вказує власне суб`єктивне уявлення про порушене право чи охоронюваний інтерес та спосіб його захисту. Право на захист - це самостійне суб`єктивне право, яке з`являється в його володільця у момент порушення чи оспорення останнього.

У відповідності до п. п. 2, 3, 4 ст. 5 КАС України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом: визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень; визнання дій суб`єкта владних повноважень протиправними та зобов`язання утриматися від вчинення певних дій; визнання бездіяльності суб`єкта владних повноважень протиправною та зобов`язання вчинити певні дії.

З системного аналізу положень наведених норм вбачається, що завдання адміністративного судочинства полягає у захисті саме порушених прав особи у публічно-правових відносинах.

Конституційний Суд України, вирішуючи питання, порушені в конституційному зверненні і конституційному поданні щодо тлумачення частини другої статті 55 Конституції України, в рішенні від 14.12.2011 №19-рп/2011 зазначив, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави (частина друга статті 3 Конституції України). Для здійснення такої діяльності органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи наділені публічною владою, тобто мають реальну можливість на підставі повноважень, встановлених Конституцією і законами України, приймати рішення чи вчиняти певні дії. Особа, стосовно якої суб`єкт владних повноважень прийняв рішення, вчинив дію чи допустив бездіяльність, має право на захист.

Утвердження правової держави, відповідно до приписів статті 1, другого речення частини третьої статті 8, статті 55 Основного Закону України, полягає, зокрема, у гарантуванні кожному судового захисту прав і свобод, а також у запровадженні механізму такого захисту.

Рішення, прийняті суб`єктами владних повноважень, дії, вчинені ними під час здійснення управлінських функцій, а також невиконання повноважень, встановлених законодавством (бездіяльність), можуть бути оскаржені до суду відповідно до частин першої, другої статті 55 Конституції України.

У справі за конституційним поданням щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) Конституційний Суд України в Рішенні від 01 грудня 2004 року №18-рп/2004 дав визначенню поняттю охоронюваний законом інтерес , який вживається в ряді законів України, у логічно-смисловому зв`язку з поняттям право (інтерес у вузькому розумінні цього слова), означає правовий феномен, який: а) виходить за межі змісту суб`єктивного права; б) є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони; в) має на меті задоволення усвідомлених індивідуальних і колективних потреб; г) не може суперечити Конституції і законам України, суспільним інтересам, загальновизнаним принципам права; д) означає прагнення (не юридичну можливість) до користування у межах правового регулювання конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом; є) розглядається як простий легітимний дозвіл, тобто такий, що не заборонений законом. Охоронюваний законом інтерес регулює ту сферу відносин, заглиблення в яку для суб`єктивного права законодавець вважає неможливим або недоцільним.

Поняття охоронюваний законом інтерес у всіх випадках вживання його у законах України у логічно-смисловому зв`язку з поняттям права має один і той же зміст.

Отже, обов`язковою умовою надання правового захисту судом є наявність відповідного порушення суб`єктом владних повноважень прав, свобод або інтересів особи на момент її звернення до суду.

При цьому, право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб не є абсолютним. Людина має таке право за умови, якщо вважає, що рішення, дія чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб порушують або ущемляють її права і свободи чи перешкоджають їх здійсненню, а тому потребують правового захисту в суді.

Таким чином, суд під час розгляду справи повинен встановити факт або обставини, які б свідчили про порушення прав, свобод чи інтересів позивача з боку відповідача - суб`єкта владних повноважень, створення перешкод для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав та свобод позивача.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 12 квітня 2018 року у справі №826/8803/15.

У той же час, відсутність порушеного права чи невідповідність обраного позивачем способу його захисту способам, визначеним законодавством, є підставою для прийняття судом рішення про відмову в позові.

З матеріалів позовної заяви вбачається, що позивач фактично не згодний з реалізацією відповідачем своїх повноважень щодо неподання позову до суду про тимчасове зупинення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг до моменту отримання висновку з оцінки впливу на довкілля.

Як зазначив Верховний Суд України у постанові від 24.11.2015 у справі №21-3538а15, сама по собі бездіяльність - це триваюча пасивна поведінка суб`єкта, яка виражається у формі невчинення дії (дій), яку він зобов`язаний був і міг вчинити. Тобто, бездіяльність не має чітко окреслених часових меж, а саме явище бездіяльності є триваючим.

Втім, чинне законодавство не надає у даному випадку Громадській організації Стоп корупції права на захист, тобто права на звернення до суду з цим адміністративним позовом, так як позивач у цьому спорі фактично реалізує повноваження органу державної влади (як суб`єкта владних повноважень) щодо спонукання останнього на звернення до суду.

Натомість, як зазначено вище, протиправної бездіяльності чи дій з боку суб`єкта владних повноважень не встановлено, Державною екологічною інспекцією Столичного округу реалізовано відносно ТОВ Норкова ферма Вікінг заходи державного нагляду (контролю) в межах наданих повноважень і в спосіб, встановлений законодавством.

Суд наголошує, що завданням адміністративного судочинства завжди є контроль легальності. Перевірка доцільності переступає компетенцію адміністративного суду і виходить за межі завдання адміністративного судочинства. Завдання адміністративного судочинства полягає не у забезпеченні ефективності державного управління, а в гарантуванні дотримання вимог права, інакше було б порушено принцип розподілу влади.

Отже, колегія суддів приходить до висновку, що оскільки позивач не надав дійсного (фактичного) порушення відповідачем - Державною екологічною інспекцією Столичного округу у питанні здійснення контролю за дотриманням суб`єктами господарювання вимог законодавства щодо охорони довкілля, тому підстави для задоволення позовних вимог про визнання протиправною бездіяльність Державної екологічної інспекції Столичного округу щодо неподання позову до суду про тимчасове зупинення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Норкова Ферма Вікінг до моменту отримання висновку з оцінки впливу на довкілля - відсутні.

Згідно з частиною сьомою статті 7 Закону України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду.

Частиною п`ятою статті 4 Закону України Про держнагляд у сфері господарської діяльності передбачено, що виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб`єктами господарювання можуть бути призупинені виключно за рішенням суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 46 Кодексу адміністративного судочинства, громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, громадські об`єднання, юридичні особи, які не є суб`єктами владних повноважень, можуть бути відповідачами лише за адміністративним позовом суб`єкта владних повноважень:

1) про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності громадського об`єднання;

2) про примусовий розпуск (ліквідацію) громадського об`єднання;

3) про затримання іноземця або особи без громадянства чи примусове видворення за межі території України;

4) про встановлення обмежень щодо реалізації права на свободу мирних зібрань (збори, мітинги, походи, демонстрації тощо);

5) в інших випадках, коли право звернення до суду надано суб`єкту владних повноважень законом.

Тобто, що законодавством право на звернення до суду із відповідними позовними вимогами, а саме щодо зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб`єктами господарювання, надано лише відповідним органам державного нагляду (контролю) як суб`єктам владних повноважень.

Отже, враховуючи, що чинним законодавством право на звернення до суду із відповідними позовними вимогами, а саме щодо зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб`єктами господарювання, надано лише відповідним органам державного нагляду (контролю) як суб`єктам владних повноважень, а позивачем, яка не є суб`єктом владних повноважень та не наділена законом правом на звернення до адміністративного суду для вирішення такого спору, заявлено позовні вимоги до ТОВ Норкова ферма Вікінг щодо зупинення їх діяльності, тому дані позовні вимоги не підлягають розгляду в судовому порядку адміністративним судом (у тому числі у судовому порядку будь-якої юрисдикції).

Згідно пункту 1 частини першої статті 238 КАС України суд закриває провадження у справі: якщо справу не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства.

Таким чином, наявні правові підстави для закриття провадження щодо вказаних позовних вимог.

Відповідно до частини першої статті 317 Кодексу адміністративного судочинства України, підставами для скасування судового рішення суду першої інстанції повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення є: 1) неповне з`ясування судом обставин, що мають значення для справи; 2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими; 3) невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи; 4) неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права.

Згідно з частиною першою ст.319 КАС України судове рішення першої інстанції, яким закінчено розгляд справи, підлягає скасуванню повністю або частково в апеляційному порядку і позовна заява залишається без розгляду або провадження у справі закривається у відповідній частині з підстав, встановлених відповідно статтями 238, 240 цього Кодексу.

Оскільки суд першої інстанції порушив норми процесуального права, тому апеляційні скарги є частково обґрунтованими, а оскаржуване рішення підлягає скасуванню з прийняттям нового про закриття провадження в частині позовних до ТОВ Норкова ферма Вікінг , а в іншій частині позовних вимог слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 242, 250, 308, 310, 315, 317, 319, 321, 322, 325, 328, 329 КАС України суд,

ПОСТАНОВИВ :

Апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг та Державної екологічної інспекції Столичного округу - задовольнити частково.

Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 27 травня 2021 року - скасувати.

Прийняти нову постанову, якою у задоволенні адміністративного позову Громадської організації Стоп Корупції до Державної екологічної інспекції Столичного округу, Товариства з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг про визнання бездіяльності протиправною, зупинення діяльності в частині позовних вимог про визнання протиправною бездіяльність Державної екологічної інспекції Столичного округу (код ЄДРПОУ 42163667) щодо неподання позову до суду про тимчасове зупинення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг (код ЄДРПОУ 36969979) до моменту отримання висновку з оцінки впливу на довкілля - відмовити.

Провадження в частині позовних вимог про тимчасове зупинення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг (код ЄДРПОУ 36969979) в частині будь-якого використання норкової ферми, що розташована за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Велика Каратуль, вул. Переяславська, 32, до моменту отримання Товариством з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг (код ЄДРПОУ 36969979) висновку з оцінки впливу на довкілля - закрити.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду у порядку та строки, визначені ст.ст. 329-331 КАС України.

Головуючий суддя О.М. Оксененко

Судді І.О. Лічевецький

В.П. Мельничук

Дата ухвалення рішення 03.08.2021
Зареєстровано 06.08.2021
Оприлюднено 06.08.2021

Судовий реєстр по справі 640/17323/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.11.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 27.09.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 03.08.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 03.08.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.07.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.07.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.07.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.07.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.07.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 27.05.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 24.09.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 23.07.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону