ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/10984/21

провадження № 2/753/6938/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" серпня 2021 р. Дарницький районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді: Котвицького В.Л.,

при секретарі судових засідань: Яценко Ю.О.

за участі представника позивача Скалецької І.О.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Голос.ЮА", ОСОБА_3 про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації,

В С Т А Н О В И В :

Позивач у червні 2021 року звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Голос.ЮА", ОСОБА_3 про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації

Ухвалою суду від 24.06.2021 відкрито провадження у справі, призначено розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

До початку підготовчого судового засідання до суду надійшла спільна заява сторін про укладення мирової угоди, її затвердженні судом та закриття провадження у справі.

Присутня в судовому засіданні представник позивача - адвокат Скалецька І.О. просила зазначену заяву задовольнити, затвердити укладену між сторонами угоду та провадження у справі закрити.

Представник Відповідача 1 та Відповідача 2 - адвокат Вітер В.М. в судове засідання не з`явився, надіслав на адресу суду заяву про розгляд справи за відсутності відповідачів та їх представника, просив спільну заяву про укладення мирової угоди задовольнити, затвердити укладену між сторонами угоду та провадження у справі закрити.

Суд, розглянувши мирову угоду, дослідивши матеріали цивільної справи, вважає заяву про затвердження мирової угоди обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 207 ЦПК України, мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок і може стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, що мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією ж ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Із наданої суду мирової угоди вбачається, що сторони погодили умови спростування поширеної ІНФОРМАЦІЯ_1 на сайті "Голос UA" інформації. Мирова угода не суперечить закону, стосується лише прав та обов`язків сторін та не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

При цьому суд зазначає, що затвердження судом мирової угоди як форма вирішення спору є спрощеною процесуальною процедурою, в якій не передбачено обов`язку доказування та оцінки доказів.

Згідно п.5 ч.1 ст.255 ЦПК України, суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Відповідно до ч.2 ст.256 ЦПК України, у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду з приводу спору між тими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Вивчивши мирову угоду, суд вважає, що вона не суперечить закону, стосується лише прав та обов`язків сторін та предмета позову, умови мирової угоди не порушують прав, свобод чи інтересів інших осіб, а тому суд приходить до висновку про необхідність затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі.

Спільна заява сторін про затвердження мирової угоди та мирова угода приєднані до матеріалів справи. Сторонам відомі наслідки такого рішення та закриття провадження у справі, що передбачені ст. 256 ЦПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 141-142, 207, 353-355 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Спільну заяву представника позивача - адвоката Скалецької Ірини Олександрівни і представника відповідачів ОСОБА_3 та Товариства з обмеженою відповідальністю "Голос.ЮА" - адвоката Вітра В`ячеслава Миколайовича про укладення мирової угоди - задовольнити.

Затвердити мирову угоду, укладену 05.08.2021 між ОСОБА_2 в особі адвоката Скалецької Ірини Олександрівни та ОСОБА_3 і Товариством з обмеженою відповідальністю "Голос.ЮА" (код ЄДРПОУ 35812742), відповідно до якої:

1.Дійсна Мирова угода укладається Сторонами відповідно до статті 207 ЦПК України з метою усунення за згодою Сторін виниклого спору, щодо спростування недостовірної інформації, захисту честі, гідності, ділової репутації.

2.Сторони констатують, що ОСОБА_2 звернувся до ОСОБА_3 , Товариства з обмеженою відповідальністю Голос.ЮА з позовом про спростування недостовірної інформації, захист честі, гідності, ділової репутації.

3.Сторони підтверджують, що правові наслідки відмови від позовних вимог, а також підписання цієї мирової угоди, їм відомі та вони зробили обізнаний вибір на користь мирного врегулювання спору, без будь-якого примусу з чиєїсь сторони.

4. ОСОБА_3 та Товариство з обмеженою відповідальністю Голос.ЮА , протягом трьох наступних днів, з дня набрання чинності ухвалою про затвердження судом цієї Мирової угоди, зобов`язуються видалити публікацію, розміщену на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_3 під заголовком: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

5. ОСОБА_3 та Товариство з обмеженою відповідальністю Голос.ЮА , протягом трьох наступних днів, з дня набрання чинності ухвалою про затвердження судом цієї Мирової угоди, зобов`язуються на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_7 зробити публікацію наступного змісту:

Шановні читачі та користувачі інтернету!

Доводимо до Вашого відома що інформація стосовно ОСОБА_2 , поширена ІНФОРМАЦІЯ_1 та розміщена на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_3 під заголовком: ІНФОРМАЦІЯ_4 , є недостовірною інформацією, як і інформація, що була підставою для такої публікації!

Як стало відомо, відомості які стали підставою для даної публікації не відповідають дійсності та не підтвердились. Всі зазначені в публікації під назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 твердження, складаються з висловлювання відомостей, які надходили від інших осіб та оціночних суджень, однак не знайшли свого підтвердження у подальшому

Редакція приносить вибачення ОСОБА_2 за поширення недостовірної інформації щодо нього та висловлює повагу йому, як спортсмену, що на протязі багатьох років прославляв Україну на спортивній арені .

6.Публікацію змістом, що викладений у пункті 5 цієї Мирової угоди, Відповідачі розміщують на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_7 без обмеження доступу будь-якій особі строком не менше ніж на 1 (один) рік з дати публікації.

7.Сторони дійшли згоди, що судові витрати які понесла кожна із Сторін, покладаються на Сторону яка понесла такі витрати;

8.Сторони даної Мирової угоди повністю усвідомлюють умови, мету та сутність цієї Мирової угоди.

9.Наслідки припинення провадження по справі у зв`язку з укладенням Мирової угоди, передбачені статтею 208 ЦПК України, сторонам відомі та зрозумілі.

10.Сторони підтверджують, що всі викладені умови цієї Мирової угоди відповідають їх реальному волевиявленню та інтересам і породжують настання наслідків, зазначених у тексті цієї Мирової угоди - Наслідки затвердження цієї Мирової угоди Сторонам відомі.

11.Дія цієї Мирової угоди припиняється після повного остаточного виконання Сторонами своїх зобов`язань передбачених цією угодою.

12.Сторонам також відомо, що у разі невиконання затвердженої судом Мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

13.Цю Мирову угоду укладено при повному розумінні Сторонами її предмету, змісту і термінології, українською мовою в чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін і один примірник для суду.

Реквізити сторін:

Позивач - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області 17.06.2004, місце реєстрації: АДРЕСА_1 .

Відповідач 1 - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспортні дані: паспорт серія НОМЕР_4 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України у м.Києві 22.06.1995 р., місце реєстрації: АДРЕСА_2 .

Відповідач 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю Голос.ЮА , код ЄДРПОУ: 35812742, юридична адреса: 01021, м.Київ, вул. Михайла Грушевського, 28/2, Н/П №43.

Закрити провадження у цивільній справі за позовом ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Голос.ЮА", ОСОБА_3 про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації.

Роз`яснити учасникам справи, що згідно ст. 208 ЦПК України ухвала про затвердження даної мирової угоди є виконавчим документом і у разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Строк пред`явлення ухвали до виконання - три роки.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд міста Києва. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання копії ухвали.

Повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Суддя В.Л. Котвицький

Дата ухвалення рішення 05.08.2021
Оприлюднено 06.08.2021

Судовий реєстр по справі 753/10984/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.08.2021 Дарницький районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 24.06.2021 Дарницький районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 753/10984/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону