Ухвала
від 05.08.2021 по справі 753/10984/21
ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/10984/21

провадження № 2/753/6938/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" серпня 2021 р. Дарницький районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді: Котвицького В.Л.,

при секретарі судових засідань: Яценко Ю.О.

за участі представника позивача Скалецької І.О.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Голос.ЮА", ОСОБА_3 про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації,

В С Т А Н О В И В :

Позивач у червні 2021 року звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Голос.ЮА", ОСОБА_3 про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації

Ухвалою суду від 24.06.2021 відкрито провадження у справі, призначено розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

До початку підготовчого судового засідання до суду надійшла спільна заява сторін про укладення мирової угоди, її затвердженні судом та закриття провадження у справі.

Присутня в судовому засіданні представник позивача - адвокат Скалецька І.О. просила зазначену заяву задовольнити, затвердити укладену між сторонами угоду та провадження у справі закрити.

Представник Відповідача 1 та Відповідача 2 - адвокат Вітер В.М. в судове засідання не з`явився, надіслав на адресу суду заяву про розгляд справи за відсутності відповідачів та їх представника, просив спільну заяву про укладення мирової угоди задовольнити, затвердити укладену між сторонами угоду та провадження у справі закрити.

Суд, розглянувши мирову угоду, дослідивши матеріали цивільної справи, вважає заяву про затвердження мирової угоди обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 207 ЦПК України, мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок і може стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, що мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією ж ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Із наданої суду мирової угоди вбачається, що сторони погодили умови спростування поширеної ІНФОРМАЦІЯ_1 на сайті "Голос UA" інформації. Мирова угода не суперечить закону, стосується лише прав та обов`язків сторін та не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

При цьому суд зазначає, що затвердження судом мирової угоди як форма вирішення спору є спрощеною процесуальною процедурою, в якій не передбачено обов`язку доказування та оцінки доказів.

Згідно п.5 ч.1 ст.255 ЦПК України, суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Відповідно до ч.2 ст.256 ЦПК України, у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду з приводу спору між тими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Вивчивши мирову угоду, суд вважає, що вона не суперечить закону, стосується лише прав та обов`язків сторін та предмета позову, умови мирової угоди не порушують прав, свобод чи інтересів інших осіб, а тому суд приходить до висновку про необхідність затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі.

Спільна заява сторін про затвердження мирової угоди та мирова угода приєднані до матеріалів справи. Сторонам відомі наслідки такого рішення та закриття провадження у справі, що передбачені ст. 256 ЦПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 141-142, 207, 353-355 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Спільну заяву представника позивача - адвоката Скалецької Ірини Олександрівни і представника відповідачів ОСОБА_3 та Товариства з обмеженою відповідальністю "Голос.ЮА" - адвоката Вітра В`ячеслава Миколайовича про укладення мирової угоди - задовольнити.

Затвердити мирову угоду, укладену 05.08.2021 між ОСОБА_2 в особі адвоката Скалецької Ірини Олександрівни та ОСОБА_3 і Товариством з обмеженою відповідальністю "Голос.ЮА" (код ЄДРПОУ 35812742), відповідно до якої:

1.Дійсна Мирова угода укладається Сторонами відповідно до статті 207 ЦПК України з метою усунення за згодою Сторін виниклого спору, щодо спростування недостовірної інформації, захисту честі, гідності, ділової репутації.

2.Сторони констатують, що ОСОБА_2 звернувся до ОСОБА_3 , Товариства з обмеженою відповідальністю Голос.ЮА з позовом про спростування недостовірної інформації, захист честі, гідності, ділової репутації.

3.Сторони підтверджують, що правові наслідки відмови від позовних вимог, а також підписання цієї мирової угоди, їм відомі та вони зробили обізнаний вибір на користь мирного врегулювання спору, без будь-якого примусу з чиєїсь сторони.

4. ОСОБА_3 та Товариство з обмеженою відповідальністю Голос.ЮА , протягом трьох наступних днів, з дня набрання чинності ухвалою про затвердження судом цієї Мирової угоди, зобов`язуються видалити публікацію, розміщену на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_3 під заголовком: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

5. ОСОБА_3 та Товариство з обмеженою відповідальністю Голос.ЮА , протягом трьох наступних днів, з дня набрання чинності ухвалою про затвердження судом цієї Мирової угоди, зобов`язуються на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_7 зробити публікацію наступного змісту:

Шановні читачі та користувачі інтернету!

Доводимо до Вашого відома що інформація стосовно ОСОБА_2 , поширена ІНФОРМАЦІЯ_1 та розміщена на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_3 під заголовком: ІНФОРМАЦІЯ_4 , є недостовірною інформацією, як і інформація, що була підставою для такої публікації!

Як стало відомо, відомості які стали підставою для даної публікації не відповідають дійсності та не підтвердились. Всі зазначені в публікації під назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 твердження, складаються з висловлювання відомостей, які надходили від інших осіб та оціночних суджень, однак не знайшли свого підтвердження у подальшому

Редакція приносить вибачення ОСОБА_2 за поширення недостовірної інформації щодо нього та висловлює повагу йому, як спортсмену, що на протязі багатьох років прославляв Україну на спортивній арені .

6.Публікацію змістом, що викладений у пункті 5 цієї Мирової угоди, Відповідачі розміщують на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_7 без обмеження доступу будь-якій особі строком не менше ніж на 1 (один) рік з дати публікації.

7.Сторони дійшли згоди, що судові витрати які понесла кожна із Сторін, покладаються на Сторону яка понесла такі витрати;

8.Сторони даної Мирової угоди повністю усвідомлюють умови, мету та сутність цієї Мирової угоди.

9.Наслідки припинення провадження по справі у зв`язку з укладенням Мирової угоди, передбачені статтею 208 ЦПК України, сторонам відомі та зрозумілі.

10.Сторони підтверджують, що всі викладені умови цієї Мирової угоди відповідають їх реальному волевиявленню та інтересам і породжують настання наслідків, зазначених у тексті цієї Мирової угоди - Наслідки затвердження цієї Мирової угоди Сторонам відомі.

11.Дія цієї Мирової угоди припиняється після повного остаточного виконання Сторонами своїх зобов`язань передбачених цією угодою.

12.Сторонам також відомо, що у разі невиконання затвердженої судом Мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

13.Цю Мирову угоду укладено при повному розумінні Сторонами її предмету, змісту і термінології, українською мовою в чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін і один примірник для суду.

Реквізити сторін:

Позивач - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області 17.06.2004, місце реєстрації: АДРЕСА_1 .

Відповідач 1 - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспортні дані: паспорт серія НОМЕР_4 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України у м.Києві 22.06.1995 р., місце реєстрації: АДРЕСА_2 .

Відповідач 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю Голос.ЮА , код ЄДРПОУ: 35812742, юридична адреса: 01021, м.Київ, вул. Михайла Грушевського, 28/2, Н/П №43.

Закрити провадження у цивільній справі за позовом ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Голос.ЮА", ОСОБА_3 про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації.

Роз`яснити учасникам справи, що згідно ст. 208 ЦПК України ухвала про затвердження даної мирової угоди є виконавчим документом і у разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Строк пред`явлення ухвали до виконання - три роки.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд міста Києва. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання копії ухвали.

Повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Суддя В.Л. Котвицький

СудДарницький районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення05.08.2021
Оприлюднено06.08.2021
Номер документу98802739
СудочинствоЦивільне

Судовий реєстр по справі —753/10984/21

Ухвала від 05.08.2021

Цивільне

Дарницький районний суд міста Києва

Котвицький В. Л.

Ухвала від 24.06.2021

Цивільне

Дарницький районний суд міста Києва

Котвицький В. Л.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні