ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39994/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В., при секретарі Процко М.О., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням представника товариства з обмеженою відповідальністю РЕСТОРАН ДІЛОВІ ЗУСТРІЧІ адвоката Безсмертного А.В. про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні № 42020100000000391 від 04.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 364 та ч.2 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат Безсмертний А.В. в інтересах ТОВ РЕСТОРАН "ДІЛОВІ ЗУСТРІЧІ" (код ЄДРПОУ 20049404), звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт на майно, а саме: земельну ділянку загальною площею 0,1618 га, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 5-7, кадастровий номер 8000000000:76:032:0036 (далі по тексту - Земельна ділянка), власником якої є Київська міська рада (код ЄДРПОУ 20049404) та яка перебуває в оренді ТОВ РЕСТОРАН "ДІЛОВІ ЗУСТРІЧІ" (код ЄДРПОУ 20049404) (цільове призначення - для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування; категорія земель - землі житлової та громадської забудови; вид використання - для будівництва, експлуатації та обслуговування готельного комплексу), шляхом заборони будь-яким особам розпорядження, використання означеним майном та проведення з ним будь-яких земельних, проектних, підготовчих, будівельних робіт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 червня 2021 року у проваджені № 757/29029/21-к, у кримінальному провадженні 42020100000000391 від 04.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 364 та ч.2 ст. 364-1 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням з доданими доказами в тому обсязі, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що з 04 вересня 2020 року матеріали кримінального провадження № № 42020100000000391 від 04.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, перебувають у провадженні слідчого ГСУ НП України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.04.2020 накладено арешт на майно, яке 27.05.2021 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42020100000000391.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Системний аналіз наведених адвокатом Безсмертним А.В. у клопотанні про скасування арешту доводів та матеріалів кримінального провадження № 42020100000000391 свідчить про відсутність належного обгрунтування наявності підстав та необхідності накладення арешту на земельну ділянку загальною площею 0,1618 га, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 5-7, кадастровий номер 8000000000:76:032:0036.

Зокрема:

Щодо відповідності арештованого майна критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України

Кримінальне провадження № 42020100000000391 від 04.09.2020 року розслідується тривалий час (9 місяців), проте по теперішній час досудовим слідством належними та допустимими доказами не доведено відповідність арештованого майна критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, відсутні дані, які саме сліди кримінальних правопорушень, що є предметом кримінального провадження, містить на собі це майно та їх криміналістичну характеристику, коли, ким і яким чином встановлено наявність таких слідів, а також дані, що арештоване майно є предметом, засобом чи знаряддям злочину.

Крім того, матеріалами кримінального провадження не доведено існування обставин, які підтверджується, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, на яке накладено арешт.

Таким чином, арештована земельна ділянка в розумінні ст. 98 КПК України не може бути речовим доказом та не може мати значення в даному кримінальному провадженні.

Щодо отримання містобудівних умов та обмежень забудови та дозвільних документів на будівництво за відсутності правовстановлювальних документів на землю

Договір оренди земельної ділянки між Київською міською радою та ТОВ РЕСТОРАН "ДІЛОВІ ЗУСТРІЧІ" укладено та нотаріально посвідчено 21 серпня 2006 р., а зареєстровано Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської державної адміністрації - 23 серпня 2006 р., що визначає, з огляду на чинне на той час законодавство, датою закінчення 5-річного терміну оренди 23 серпня 2011 р.

Після завершення договору оренди ТОВ РЕСТОРАН "ДІЛОВІ ЗУСТРІЧІ" продовжувало користуватися земельною ділянкою за адресою: вул. Круглоуніверситеська, 5-7 в Печерському районі міста Києва кадастровий номер: 8000000000:76:032:0036 (у т.ч. сплачувало орендну плату), звернулося до Київської міської ради щодо поновлення договору оренди, а від Київської міської ради (як від орендодавця) упродовж місячного строку з дня закінчення договору не надійшло листа-повідомлення про заперечення у поновленні договору оренди землі, а тому в силу приписів ч. 6 ст. 33 Закону України "Про оренду землі" (у редакції до 15 липня 2020 року) відбулося автоматичне поновленння договору на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені ним.

Цей факт, жодним чином не спростовує та обставина, що Київською міською радою на підставі звернення ТОВ РЕСТОРАН "ДІЛОВІ ЗУСТРІЧІ" від 02.09.2011 N 75 29.11.2012, тобто після автоматичного поновлення договору оренди, було ухвалено рішення від № 634/8918 про поновлення договору оренди.

На переконання слідчого судді, таке рішення Київської міської ради, навпаки, є підтвердженням волевиявлення останньої на поновлення договору оренди земельної ділянки, як і укладення 16.09.2013 з ТОВ РЕСТОРАН "ДІЛОВІ ЗУСТРІЧІ" угоди про поновлення, якою одночасно було внесено погоджені сторонами зміни до договору оренди.

Матеріали кримінального провадження не містять даних про те, що рішення Київської міської ради від 29.11.2012 № 634/8918 чи вказана угода від 16.09.2013 про поновлення договору оренди є нечинними.

Отже, прийняття Київською міською радою рішення від 29.11.2012 № 634/8918 про поновлення ТОВ РЕСТОРАН "ДІЛОВІ ЗУСТРІЧІ" договору оренди земельної ділянки на 5 років та укладення між сторонами 16.09.2013 року угоди про поновлення та про внесення змін та доповнень до Договору оренди земельної ділянки, а також 15.08.2019 договору про поновлення договору оренди земельної ділянки (посвідчений приватним нотаріусом Київського місього округу Дем`яненко Т.М., р.н. № 620 від 15.08.2019) є підтвердженням правомірності користування ТОВ РЕСТОРАН "ДІЛОВІ ЗУСТРІЧІ" арештованою земельною ділянкою в період з 23.08.2011 року по 16.09.2013 року.

Відповідно, станом на 03.04.2013 року, тобто на дату звернення ТОВ РЕСТОРАН "ДІЛОВІ ЗУСТРІЧІ" до Департаменту містобудування та архітектури із заявою (вхідний номер № 4726/0/120-13 від 03.04.2013, реєстраційний номер №030-000079985-006) щодо видачі містобудівних умов і обмежень забудови договір оренди земельної ділянки був чинним (автоматично поновленим відповідно до ч. 6 ст. 33 Закону України Про оренду землі ), що, у свою чергу, обумовлювало законне право орендаря ТОВ РЕСТОРАН "ДІЛОВІ ЗУСТРІЧІ" ) на її забудову земельної ділянки, у т.ч. право на отримання вихідних даних для проектування (містобудівні умови та обмеження) та дозвільних документів на виконання будівельних робіт.

Щодо нецільового використання земельної ділянки

Статтею 20 Земельного кодексу України передбачено, що віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.

Поділ земель на категорії за основним цільовим призначенням визначено статтею 19 Земельного Кодексу України, і однією з таких категорій є "землі житлової та громадської забудови".

Визначена категорія цільового призначення земельної ділянки характеризує конкретний напрям її використання та її правовий режим.

Згідно з положеннями статті 24 Закону України Про регулювання містобудівної діяльності забудова земельної ділянки здійснюється в межах її цільового призначення, встановленого відповідно до законодавства.

Приписами частини 4 статті 26 Закону України Про регулювання містобудівної діяльності передбачено, що право на забудову земельної ділянки реалізується її власником або користувачем за умови використання земельної ділянки відповідно до вимог містобудівної документації.

Частиною 5 статті 20 ЗК України передбачено, що види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель (крім земель сільськогосподарського призначення та земель оборони) визначаються її власником або користувачем самостійно в межах вимог, встановлених законом до використання земель цієї категорії, з урахуванням містобудівної документації та документації із землеустрою.

При цьому, ст. 39 Земельного кодексу України передбачено, що використання земель житлової та громадської забудови здійснюється відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою з дотриманням будівельних норм.

Містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з урахуванням даних державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі в цифровій формі як просторово орієнтована інформація в державній системі координат на паперових і електронних носіях.

Судом встановлено, що за даними Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, земельна ділянка загальною площею 0,1618 га, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 5-7 , кадастровий номер 8000000000:76:032:0036, має цільове призначення - для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування; категорія земель - землі житлової та громадської забудови; вид використання - для будівництва, експлуатації та обслуговування готельного комплексу.

Чинний Генеральний план міста Києва затверджено рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804 і відповідно до нього земельна ділянка, на яку накладено арешт, за функціональним призначенням відноситься до території житлової середньо- та малоповерхової забудови (існуючі).

Об`єктом містобудування, що споруджується на арештованій земельній ділянці, є "Будівництво житлового комплексу з апартаментами".

Таким чином, ТОВ РЕСТОРАН "ДІЛОВІ ЗУСТРІЧІ" використовує арештовану земельну ділянку за її цільовим призначенням (тобто в межах категорії "землі громадської та житлової забудови"), за передбаченим чинною містобудівною та землевпорядною документацією на місцевому рівні функціональним видом її використання та згідно з метою оренди, визначеною у відповідному договорі оренди, укладеним з Київською міською радою.

Доказів протилежного матеріали кримінального провадження не містять і органом досудового розслідування не надано доказів, що спростовують таке твердження.

Щодо порушення законодавства про охорону культурної спадщини

Частиною 3 ст. 32 Закону України Про охорону культурної спадщини встановлено, що з метою захисту традиційного характеру середовища населених місць вони заносяться до Списку історичних населених місць України.

Список історичних населених місць України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини затверджується Кабінетом Міністрів України.

Частиною 1 статті 31 Закону України Про охорону культурної спадщини визначено, що правовий режим охоронюваної археологічної території визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини.

Частина четверта статті 32 Закону України Про охорону культурної спадщини передбачає, що на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам`яток, історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України, забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

Судом встановлено, що 18.11.2019 р. ТОВ РЕСТОРАН "ДІЛОВІ ЗУСТРІЧІ" звернулося листом (вх. № 1893/0/6319) до Міністерством культури України з проханням щодо видачі дозволу на проведення земляних робіт на Об`єкті будівництва.

18 грудня 2019 року Міністерством культури України видано Дозвіл № 22-104/19з на проведення земляних робіт на території пам`ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць на об`єкті "Будівництво житлового комплексу з апартаментами на вул. Круглоуніверситетська, 5-7 в Печерському районі м. Києва" на території вул. Круглоуніверситетська, 5-7 (Центральний історичний ареал, зона регулювання забудови І категорії).

Дозвіл видано на підставі проектної документації, розробленої та погодженої у встановленому чинним законодавством порядку Міністерством культури України, що підтверджується листом від 22.06.2017 р. за № 409/10/61-17.

Крім того, як встановлено слідчим суддею, співробітниками Інституту археології Національної академії наук України здійснено рятівні Архітектурно-археологічні дослідження на території, за адресою: вул. Круглоуніверситетська, 5, за наслідками чого складено звіт та надана Довідка-погодження №125/01-15-1077 від 23 грудня 2019 року. Встановлено, що об`єктів культурної спадщини, які підлягають консервації або музеєфікації на місці та подальшому використанню, та/або археологічного культурного шару не виявлено, з огляду на що Інституту археології Національної академії наук України не заперечує проти продовження земляних та будівельних робіт на земельній ділянці по вул. Круглоуніверситетська, 5-7.

Таким чином, у 2020 році на арештованій земельній ділянці будівельні роботи виконувалися на підставі отриманого відповідно до чинного законодавства України дозволу № 22-104/19з на проведення земляних робіт на території пам`ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць від 18.12.2019, чим спростовується висновок досудового слідства про те, що виконання земельних та будь-яких інших робіт по об`єкту "Будівництво житлового комплексу з апартаментами на вул. Круглоуніверситетській, 5-7 у Печерському районі м. Києва" здійснюється з порушеннями вимог ч. 3 ст. 32, ч. 3 ст. 35 Закону України Про охорону культурної спадщини , а саме - без отримання в 2020 році відповідного дозволу центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини.

З огляду на наведені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що арештована земельна ділянка не відповідає критеріям речового доказу, передбаченим ст. 98 КПК України, а також що відсутні достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, які розслідуються в рамках кримінального провадження №42020100000000391 від 04.09.2020 року, оскільки відсутні докази на підтвердження нецільового використання земельної ділянки, відсутності правовстановлювальних документів щодо неї та порушення законодавства про охорону культурної спадщини.

Наведене, відповідно, виключає можливість законного пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 364 та ч.2 ст. 364-1 КК України.

Крім того, посадовим особам ТОВ РЕСТОРАН "ДІЛОВІ ЗУСТРІЧІ" (код ЄДРПОУ 20049404) у даному кримінальному провадженні не було повідомлено про підозру у скоєнні будь-яких кримінальних правопорушень, тому клопотання адвоката Безсмертного А.В. в інтересах ТОВ РЕСТОРАН "ДІЛОВІ ЗУСТРІЧІ" про скасування арешту майна, підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Безсмертного А.В. в інтересах в інтересах ТОВ РЕСТОРАН "ДІЛОВІ ЗУСТРІЧІ" (код ЄДРПОУ 20049404) про скасування арешту майна, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 червня 2021 року у проваджені № 757/29029/21-к, у кримінальному провадженні 42020100000000391 від 04.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 364 та ч.2 ст. 364-1 КК України, а саме на земельну ділянку загальною площею 0,1618 га, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 5-7, кадастровий номер 8000000000:76:032:0036, власником якої є Київська міська рада (код ЄДРПОУ 20049404) та яка перебуває в оренді ТОВ РЕСТОРАН "ДІЛОВІ ЗУСТРІЧІ" (код ЄДРПОУ 20049404) (цільове призначення - для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування; категорія земель - землі житлової та громадської забудови; вид використання - для будівництва, експлуатації та обслуговування готельного комплексу), шляхом заборони будь-яким особам розпорядження, використання означеним майном та проведення з ним будь-яких земельних, проектних, підготовчих, будівельних робіт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Дата ухвалення рішення 02.08.2021
Оприлюднено 09.08.2021

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/39994/21-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону