ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2021 року м. Київ № 640/18994/21

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі: судді Катющенка В.П., за участю секретаря судового засідання Рябого І.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовомГоловного управління ДПС у Львівській області до про приватного акціонерного товариства "АЕРОБУД" стягнення 799853,98 грн, В С Т А Н О В И В:

Головне управління ДПС у Львівській області звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом, у якому просить суд стягнути з приватного акціонерного товариства "АЕРОБУД" податковий борг у сумі 799853,98 грн з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що вказана сума податкового боргу є узгодженою, проте відповідачем в установлений строк не сплачена.

Ухвалою суду від 12.07.2021 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі № 640/18994/21 та призначено справу до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження у судове засідання на 03.08.2021.

30.07.2021 до суду від представника позивача Н.Ворошилової надійшло клопотання на виконання ухвали суду від 12.07.2021 та додано до матеріалів інтегровані картки платника податків станом на 28.07.2021.

Представник позивача у судове засідання 03.08.2021 не прибув, про дату, час та місце судового розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідач у судове засідання 03.08.2021 не забезпечив явку уповноваженого представника, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце судового розгляду справі, відповідно до частини одинадцятої статті 126 Кодексу адміністративного судочинства України, вважається повідомленим належним чином.

Враховуючи неприбуття у судове засіданні 03.08.2021 учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється на підставі частини четвертої статті 229 Кодексу адміністративного судочинства України.

На підставі частини третьої статті 243 Кодексу адміністративного судочинства України у судовому засіданні 03.08.2021 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЕРОБУД" перебуває за не основним місцем обліку в Головному управлінні ДПС у Львівській області.

Станом на день розгляду даної адміністративної справи за відповідачем обліковується податковий борг в сумі 799853,98 грн, який виник за наступних обставин.

Згідно податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки відповідачем самостійно визначено до сплати суми податку, що підлягає сплаті, за 2018 рік в розмірі 49013,30 грн.

У податковій декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки відповідачем самостійно визначено до сплати суми податку, що підлягає сплаті, за 2019 рік в розмірі 21985,55 грн.

Згідно розрахунку до податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки відповідачем самостійно визначено до сплати суми податку, що підлягає сплаті, за 2020 рік в розмірі 24871,32 грн.

У розрахунку до податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки відповідачем самостійно визначено до сплати суми податку, що підлягає сплаті, за І квартал 2021 рік в розмірі 7899,00 грн.

Згідно з пунктом 57.1 Податкового кодексу України платник податків зобов`язаний самостійно сплатити суму податкового зобов`язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Проте, відповідачем не було сплачено самостійно визначену суму податкового зобов`язання у перелічених деклараціях з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Крім того, 09.04.2019 Головним управлінням ДФС у Львівській області прийнято податкове повідомлення-рішення від 09.04.2019 № 0035375312, яким до ПРАТ "АЕРОБУД" застосовано штрафні (фінансові) санкції за платежем "податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки" в сумі 170,00 грн.

Згідно повідомлення про вручення поштового відправлення 16.04.2019 вказане податкове повідомлення-рішення вручено відповідачеві.

Відповідно до пункту 57.3 статті 57 Податкового кодексу України у разі визначення грошового зобов`язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов`язаний сплатити нараховану суму грошового зобов`язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов`язання платник податків зобов`язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження.

Разом з тим, в установлені строки відповідачем не було сплачено визначену контролюючим органом суму штрафної санкції, що підтверджується картками облікового рахунку.

Відповідно до статті 129 Податкового кодексу України контролюючим органом на суму податкового боргу з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, нараховано пеню в розмірі 3253,92 грн.

Також, матеріалами справи підтверджується, що ПРАТ "АЕРОБУД" було подано до контролюючого органу податкові декларації з плати за землю, у яких останнім самостійно визначено до сплати суми податку.

Поряд з цим, з інтегрованої картки вбачається, що відповідачем не сплачено в установлені строки суми податкового зобов`язання з орендної плати, а саме:

за травень-грудень 2018 року в розмірі 162399,41 грн;

за 2019 рік в розмірі 243599,13 грн;

за 2020 рік в розмірі 243599,13 грн;

за січень-березень 2021 року в розмірі 60899,79 грн.

Відповідно до статті 129 Податкового кодексу України контролюючим органом на суму податкового боргу нараховано пеню в розмірі 14716,69 грн.

Згідно з підпунктом 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України грошове зобов`язання в сумі 799853,98 грн вважається податковим боргом.

Відповідно до пункту 59.1 статті 59 Податкового кодексу України у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення. Податкова вимога може надсилатися (вручатися) контролюючим органом за місцем обліку платника податків, в якому обліковується податковий борг платника податків.

Встановлено, що Головним управління ДФС у Львівській області була сформована та направлена відповідачу податкова вимога № 17683-17 від 04.09.2017 на суму податкового боргу в розмірі 11383,36 грн, проте вказана вимога залишена останнім без реагування.

Пунктом 59.5 статті 59 Податкового кодексу України передбачено, що у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Згідно з пунктом 95.1 статті 95 Податкового кодексу України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Відповідно до абзацу 1 пункту 95.3 статі 95 Податкового кодексу України стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Згідно з пунктом 95.4 статті 95 Податкового кодексу України контролюючий орган на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків. Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Враховуючи викладене та беручи до уваги, що відповідач доказів оскарження податкового повідомлення-рішення контролюючого органу, доказів погашення боргу у сумі 799853,98 грн суду не надав, суд вважає позов обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Судові витрати, відповідно до статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України, не стягуються.

Керуючись статтями 9, 14, 72-77, 90, 139, 229, 241-246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов Головного управління ДПС у Львівській області (79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35, ідентифікаційний код 43968090) задовольнити.

Стягнути з рахунків у банках приватного акціонерного товариства АЕРОБУД (03148, м. Київ, вул. Пшенична, буд. 4, ідентифікаційний код 21598792) суму податкового боргу у розмірі 799853,98 грн.

Рішення набирає законної сили в строк і порядку, передбачені статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України. Рішення суду може бути оскаржено за правилами, встановленими статтями 293, 295-297 Кодексу адміністративного судочинства України з урахуванням п/п. 15.5 п. 15 Розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України (в редакції Закону № 2147-VIII).

Суддя В.П. Катющенко

Повний текст рішення складено та підписано 9 серпня 2021 року.

Дата ухвалення рішення 03.08.2021
Зареєстровано 11.08.2021
Оприлюднено 12.08.2021

Судовий реєстр по справі 640/18994/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 03.08.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 12.07.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону