Ухвала
від 12.08.2021 по справі 640/22298/21
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А

про залишення позовної заяви без руху

13 серпня 2021 року м. Київ № 640/22298/21

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Кармазін О.А., ознайомившись з позовною заявою та доданими до неї матеріалами

ОСОБА_1 до Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації про визнання протиправним та скасування розпорядження, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу,- В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) звернулася до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (03115, м. Київ, пр-т Перемоги, 97, код ЄДР: 37395418), в якому просить суд:

1) визнати протиправним та скасувати розпорядження голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.08.2021 № 150-к/тр Про звільнення ОСОБА_1 ;

2) поновити ОСОБА_1 на посаді начальника Управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;

3) cтягнути з Управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації на користь ОСОБА_1 середній заробіток за час вимушеного прогулу в сумі, визначеній на момент ухвалення судового рішення по даній справі;

4) допустити до негайного виконання рішення суду в частині поновлення ОСОБА_1 на посаді начальника Управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу у межах стягнення за один місяць.

Вирішуючи питання про наявність підстав для відкриття провадження у справі, суддя виходить з наступного.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 171 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) суддя після одержання позовної заяви з`ясовує, чи відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 цього Кодексу.

Згідно з ч. 4 ст. 161 КАС України позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Відповідно до ч. 2 ст. 79 КАС України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом із поданням позовної заяви.

В порушення вказаних вимог позивачем не надано суду розпорядження голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.08.2021 № 150-к/тр Про звільнення ОСОБА_1 .

Так. у прохальній частині позовної заяви позивачем заявлено клопотання про витребування у Святошинської районної державної адміністрації розпорядження голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.08.2021 № 150-к/тр Про звільнення ОСОБА_1 та належний розрахунок середньої заробітної плати.

В той же час, відповідно до ч. 1 ст. 80 КАС України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази , вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно з ч. 2 ст. 80 КАС України у клопотанні про витребування доказів повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини , які може підтвердити цей доказ, або аргументи , які він може спростувати; заходи, яких особа, що подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно , докази вжиття таких заходів , та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 79 КАС України учасник справи також повинен надати докази , які підтверджують, що він здійснив усі залежні від нього дії , спрямовані на отримання відповідного доказу.

Однак, суд зазначає, що позивачем не надано суду жодних доказів того, що позивач здійснила усі залежні від неї дії, спрямовані на отримання відповідних документів, які позивач просить суд витребувати у відповідачів.

Також , у вступній частині позову позивач визначає третю особу по даному спору - Управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

У той же час, відповідно до вимог ч.ч. 2 та 4 ст. 49 КАС України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов`язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням учасників справи.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається , на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Згідно частини п`ятої цієї статті про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Проте, у позові не міститься клопотання/заяви про залучення третьої особи до участі у справі із зазначенням на яких підставах третю особу належить залучити до участі у справі та на які права, свободи, інтереси або обов`язки цієї особи може вплинути рішення у справі.

Крім того, положеннями ст. 94 КАС України визначено, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Згідно з ч. 1 ст. 72 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування (ч. 1 ст. 73 КАС України).

Згідно з ч. 1 ст. 76 КАС України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

В той же час, суд звертає увагу позивача на те, що текст документу повинен містити інформацію , заради зафіксування якої було створено документ (п. 5.21 Національних стандартів України Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003). Відповідно до п. 4.1. цього стандарту, документ повинен містити (п. 20) - текст документа, який є головним елементом документу. Іншими словами, документ, що надається, повинен мати текст, який можливо дослідити та який несе певний зміст.

Більш того, навіть до правил ЄСПЛ встановлено певні вимоги до документів, зокрема, відповідно до Пояснювальної нотатки для осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини, вимоги до поданих копій: текст повинен бути зрозумілим і читабельним; копії повинні бути повними (всього документу).

Так, суд зазначає, що більшість документів, надані позивачем до позовної у такому вигляді, з яких майже неможливо у повному обсязі встановити зміст таких документів , заради фіксування інформації яких останні було створено, з огляду на що позивачу слід надати копії доданих до позовної заяви доказів у належному вигляді, з яких би можливо було встановити у повному обсязі зміст таких документів , заради фіксування інформації яких останні було створено.

Отже, наведене вище свідчить про недотримання вимог Кодексу адміністративного судочинства України та є недоліками позовної заяви, що в свою чергу створює перешкоди для вирішення питання про наявність підстав для відкриття провадження у справі.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 169 КАС України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, у якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Враховуючи вищевикладене, позовна заява підлягає залишенню без руху із встановленням позивачу строку для усунення недоліків шляхом подання до суду (вул. Болбочана Петра, 8, корп. 1, блок А, м. Київ, 01601) протягом 10 днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху:

1) розпорядження голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.08.2021 № 150-к/тр Про звільнення ОСОБА_1 або надати докази, які підтверджують обставини, що позивач здійснила усі залежні від неї дії, спрямовані на отримання відповідних документів, які позивач просить суд витребувати у відповідачів;

2) заяви про залучення третьої особи до участі у справі, а також на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі та на які права, свободи, інтереси або обов`язки цієї особи може вплинути рішення у справі:

3) належним чином засвідчених копій доказів, які додані до позовної заяви у вигляді, з яких можливо у повному обсязі встановити зміст таких документів , заради фіксування інформації яких останні було створено (відповідно до кількості учасників справи ).

Керуючись статтями 160-162, 169, 241-243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя -

У Х В А Л И В:

1. Позовну заяву залишити без руху.

2. Встановити позивачу строк для усунення недоліків - протягом 10 днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

3. Попередити позивача про те, що у випадку неусунення недоліків позовної заяви позовна заява буде повернута йому відповідно до пункту 1 частини третьої статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України.

4. Копію ухвали невідкладно надіслати особі, що звернулась із позовною заявою.

Відповідно до положень ст. 169 та ч. 1 ст. 294 КАС України ухвала про залишення позову без руху не оскаржується.

Відповідно до ч. 2 ст. 256 КАС України ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, під час розгляду справи в письмовому провадженні, набирає законної сили з моменту її підписання суддею (суддями).

Суддя О.А. Кармазін

Дата ухвалення рішення12.08.2021
Оприлюднено13.08.2021

Судовий реєстр по справі —640/22298/21

Постанова від 14.02.2022

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Оксененко Олег Миколайович

Ухвала від 13.02.2022

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Оксененко Олег Миколайович

Ухвала від 13.02.2022

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Оксененко Олег Миколайович

Ухвала від 29.12.2021

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Оксененко Олег Миколайович

Рішення від 08.12.2021

Адміністративне

Окружний адміністративний суд міста Києва

Кармазін О.А.

Ухвала від 06.10.2021

Адміністративне

Окружний адміністративний суд міста Києва

Кармазін О.А.

Ухвала від 25.09.2021

Адміністративне

Окружний адміністративний суд міста Києва

Кармазін О.А.

Ухвала від 23.09.2021

Адміністративне

Окружний адміністративний суд міста Києва

Кармазін О.А.

Ухвала від 15.09.2021

Адміністративне

Окружний адміністративний суд міста Києва

Кармазін О.А.

Ухвала від 01.09.2021

Адміністративне

Окружний адміністративний суд міста Києва

Кармазін О.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні