ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

У Х В А Л А

10 серпня 2021 року справа № 927/481/21

Господарський суд Чернігівської області у складі судді Демидової М.О., за участю секретаря судового засідання Хіловської І.Д., розглянувши матеріали справи за позовом ОСОБА_1 , АДРЕСА_1

e-mail: відсутня

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прогресивні інвестиційні стратегії", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ФОНДУ "ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО", 01001, місто Київ, провулок Тараса Шевченка, будинок 3

e-mail: kyapic@gmail.com

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача-Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім", с. Городище, вул. Перемоги, 79, Бахмацький район, Чернігівська область, 16520, код 32659577

електронна адреса: info@agrodim.in.ua

про розірвання договору купівлі-продажу частки, скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, витребування з володіння частки у розмірі 24,9 % у статутному капіталі

за участю представників сторін:

від позивача: Ніцос А.А., адвокат, посвідчення;від відповідача: Крищенко Л.В., адвокат, посвідчення;

від третьої особи: не прибув;

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 подано позов до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прогресивні інвестиційні стратегії", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ФОНДУ "ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО" про:

- розірвання договору купівлі-продажу частки у статному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім" (ідентифікаційний код 32659577) від 07.05.2019 року, укладений між ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Носівським РВ УМВС України в Чернігівській області 04.01.1998, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), від імені якої діяла Чередник Ольга Миколаївна на підставі довіреності від 14.09.2018, посвідченої приватним нотаріусом Носівського районного нотаріального округу Дмитренко В.М. та зареєстрованої в реєстрі за №733, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ" (адреса місцезнаходження: 01001, місто Київ, провулок Тараса Шевченка, будинок 3, ідентифікаційний код 38870645), що, діє на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АЕ №286775, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 24.12.2013, строк дії Ліцензії з 24.12.2013 необмежений, що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового Закритого Недиверсифіковоного Фонду "ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО", реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300271;

- скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу щодо зміни складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, проведену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 07.05.2019 за № 1040107004600100;

- витребування з володіння Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прогресивні інвестиційні стратегії" (адреса місцезнаходження: 01001, місто Київ, провулок Тараса Шевченка, будинок 3, ідентифікаційний код 38870645), що діє на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АЕ №286775, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 24.12.2013, строк дії Ліцензії з 24.12.2013 необмежений, що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового Закритого Недиверсифіковоного Фонду "ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО", реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300271, на користь ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Носівським РВ УМВС України в Чернігівській області 04.01.1998, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) частку у розмірі 24,9% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім" (адреса місцезнаходження: 16520 , Чернігівська область, Бахмацький район, с. Городище, вул. Перемоги, 79, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 3265957), що у грошову еквіваленті становить 1867500,00 грн.

Позов обґрунтований порушенням відповідачем істотних умов укладеного сторонами договору купівлі-продажу частки у статному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім" від 07.05.2019, а саме: невиконанням відповідачем обов`язку щодо сплати ціни частки у сумі 421809 грн. 73 грн. у встановлений договором строк. У зв`язку із розірванням договору відсутня правова підстава для державної реєстрації змін до відомостей про Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім" щодо набуття відповідачем частки, а тому підлягає скасуванню державна реєстрація змін до відомостей про товариство щодо належної відповідачу частки у розмірі 24,9 % статутного капіталу товару, що у грошовому еквіваленті становить 1867500 грн. 00 коп., здійснена в ЄДР 07.05.2019 за № 10401070046001006. На підставі ч. 4 ст. 694 Цивільного кодексу України просить витребувати з володіння відповідача на користь позивача належної йому частки у розмірі 24,9 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім", що у грошову еквіваленті становить 1 867 500,00 грн.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 20.05.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито загальне позовне провадження у справі №927/481/21, підготовче засідання призначено на 15.06.2021; залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача-Товариство з обмеженою відповідальністю Сільськогосподарське підприємство Агродім .

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 09.06.2021 у задоволені заяви ОСОБА_1 про вжиття заходів забезпечення від 07.06.2021 відмовлено.

09.06.2021 від відповідача на адресу суду надійшов відзив на позовну заяву від 07.06.2021, у якому відповідач щодо позову заперечував у повному обсязі, посилаючись на те, що:

- положення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 07.05.2019 чітко прив`язують строк проведення розрахунків до строку повернення позики згідно договору позики. Відповідно до п.3.1. договору позики остаточною датою повернення позики є 07.05.2022. Таким чином, у договорі позики сторонами був визначений строк її повернення з вказівкою на конкретну дату. Відповідачем вказано про те, що з аналізу положень договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 07.05.2019 вбачається відсутність у ньому погодженої сторонами відкладальної обставини, оскільки жодної згадки про це договір купівлі-продажу частки не містить;

- відповідачем вчинялись дії, спрямовані на виконання взятого на себе зобов`язання за укладеним договором щодо оплати вартості придбаної частки у статутному капіталі ТОВ СП Агродім , а позивачем, у свою чергу, не вчинено дії, які випливають із суті зобов`язання, та не повідомила відповідача про свої реквізити для здійснення платежу, і така бездіяльність ОСОБА_1 призвела до неможливості виконання боржником своїх зобов`язань. Відповідач послався на п. 8.3 договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 07.05.2019, у якому учасники договору погодили, що сторона не несе відповідальності за порушення договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного його виконання;

- відповідач вважає, що позивачем обрано неналежний спосіб захисту свого права, яке вона вважає порушеним, вимагаючи розірвати договір купівлі-продажу частки замість стягнення з відповідача вартості такої частки;

- відповідач не погоджується із твердженнями позивача про те, що договір купівлі-продажу частки від 07.05.2019 за своєю правовою природою є договором купівлі-продажу в кредит, і до даних правовідносин підлягають застосуванню положення ст.694.Цивільного кодексу України. Спірний договір від 07.05.2019 не містить положень про сплату покупцем будь-яких процентів, крім чітко визначеної вартості частки, а саме 421809,73грн.

У поданому відзиві відповідач просить суд визнати поважними причини неподання відповідачем доказів у встановлений судом строк та встановити додатковий строк для подання доказів - відповіді Укрпошти щодо причин невручення ОСОБА_1 поштових переказів на суму 421 809,73грн.

14.06.2021 від відповідача на адресу суду надійшло клопотання про залучення до матеріалів справи відповіді Укрпошти щодо причин невручення ОСОБА_1 поштових переказів на суму 421809,73грн.

Судом у судовому засіданні 15.06.2021 визнано поважними причини неподання відповідачем доказів у встановлений судом строк, залучено до матеріалів справи подані докази, а також відзив.

Позивач у відповіді на відзив від 14.06.2021 щодо тверджень наведених відповідачем у відзиві на позовну заяву заперечує, зазначивши про те, що:

- договір позики передбачає повернення позики не в конкретну дату, а передбачає можливість повернення позики у будь-який момент до дати, вказаної у п. 3.1 договору позики. Тобто, право дострокового повернення позики не змінює строк її повернення, але у разі настання підстав для дострокового повернення позики, строк її повернення змінюється. Такий строк настає зі спливом 10 робочих днів, які мають рахуватися з дня наступного після дня отримання позичальником вимоги позикодавця здійснити дострокове повернення позики. Вимога позикодавця (відповідача) №1/28-05/2020 від 28.05.2020 про здійснення дострокового повернення позики була отримана Товариством 28.05.2020, що підтверджується відміткою представника Товариства на екземплярі вимоги. У вимозі відповідач повідомив Товариство про порушення з боку Маркеб Еуражиан Груп Лімітед статті 2.2 Контракту № 07/05/19 від 07.05.2019, як це передбачено п. 7.2.1.8 Договору позики. З огляду на вказані обставини та положення п. 7.2 договору позики, змінився строк повернення позики і Товариство зобов`язане було повернути позику протягом 10 робочих днів, відлік яких починався з 29.05.20, а саме до 12.06.2020. Відповідач зобов`язаний був оплатити позивачу ціну частки у сумі 421809,73 грн. у строк до 12.06. 2020 включно;

- посилання відповідача на неможливість виконання зобов`язань за договором у зв`язку зі зміною банківських реквізитів позивача і відсутністю у нього актуальних банківських реквізитів, є безпідставним, оскільки у разі відсутності кредитора у місці виконання зобов`язання або ухилення ним від прийняття виконання або в разі іншого прострочення з його боку боржник має право виконати свій обов`язок шляхом внесення належних з нього кредиторові грошей у депозит нотаріуса, нотаріальної контори. Позивач не вчиняв жодних дій, шо свідчать про ухилення ним від прийняття до виконання за договором від відповідача;

- умовами договору передбачено перехід права власності на частку до відповідача у момент її передачі позивачем, а також відстрочення оплати частки. Відповідно, договір за своєю правовою природою є договором купівлі-продажу в кредит з відстроченням платежу і до даних правовідносин підлягають застосуванню положення ст. 694 Цивільного кодексу України.

У судовому засіданні представником позивача заявлене клопотання про забезпечення позову, а також усне клопотання про оголошення перерви у підготовчому засідання для надання можливості подати клопотання про забезпечення позову до канцелярії Господарського суду Чернігівської області, з подальшим розглядом відповідного клопотання у підготовчому засіданні.

Судом у судовому засіданні 15.06.2021 постановлено протокольну ухвалу про оголошення перерви у підготовчому засіданні до 14.07.2021, 13:00.

Ухвалою суду від 17.06.2021 частково задоволено заяву ОСОБА_1 від 15.06.2021 про вжиття заходів забезпечення позову.

У підготовче засідання 14.07.2021 прибули представники позивача та відповідача.

Представник третьої особи у підготовче засідання не прибув, про час та дату підготовчого засідання повідомлявся належним чином шляхом направлення на адресу третьої особи ухвали від 15.06.2021.

29.06.2021 на адресу Господарського суду Чернігівської області підприємством зв`язку повернуто поштове відправлення, а саме ухвалу суду від 15.06.2021, надіслану судом третій особі, із зазначенням причини повернення: "за закінченням терміну зберігання".

Судом встановлено, що адреса ТОВ ТД Агродім , яка зазначена у позовній заяві повністю збігаються з адресою, зазначеною у рекомендованих повідомленнях.

Ухвала суду, яка направлялась на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім", с. Городище, вул. Перемоги, 79, Бахмацький район, Чернігівська область, 16520, міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань повернулись із відміткою поштового відділення: "адресат відмовився". Враховуючи факт направлення судом ухвали на офіційну адресу сторони у справі, враховуючи повернення вказаної ухвали із відміткою поштового відділення "адресат відмовився", суд доходить висновку про належне повідомлення учасника судового процесу про оголошення перерви у підготовчому провадженні у справі №927/481/21.

09.07.2021 від приватного виконавчого округу Чернігівської області на адресу суду надійшли (до відома) матеріали про закінчення виконавчого провадження при примусовому виконанні ухвали №927/481/21 від 17.06.2021.

17.06.2021 від позивача на адресу суду надійшло клопотання про залучення до матеріалів справи оригіналу заяви Чередник О.М. від 26.05.2021, яку, за доводами позивача, в судовому засіданні 15.06.2021 судом запропоновано надати у оригіналі.

25.06.2021 від відповідача на адресу суду надійшли письмові заперечення №2/22-06/2021 від 22.06.2021, у яких відповідач просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог позивача з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву. У поданих запереченнях відповідач вказав про те, що ухвалою суду про відкриття провадження у справі від 20.05.2021 не встановлено строку для подання заперечень, а тому заперечення подаються у розумний та достатній для позивача строк.

07.07.2021 від відповідача на адресу суду надійшли додаткові пояснення, у яких відповідачем зазначено про неналежний спосіб захисту, обраний позивачем.

07.07.2021 на адресу суду від позивача надійшло клопотання про визнання поважними причин неподання у встановлений судом строк заяви ОСОБА_3 від 16.06.2021 та встановити новий строк для подачі доказів для залучення до матеріалів справи оригіналу зазначеної заяви.

У підготовчому засіданні оголошено перерву до 10.08.2021.

У підготовче засідання 10.08.2021 прибули повноважні представники позивача та відповідача у даній справі.

Представник третьої особи у підготовче засідання не прибув, про час та дату підготовчого засідання повідомлений належним чином, що підтверджено поштовим повідомленням про вручення поштового відправлення №1446200022175 від 16.07.2021.

У підготовчому засіданні 10.08.2021 судом задоволено клопотання позивача про залучення до матеріалів справи оригіналу заяви Чередник О.М. від 26.05.2021; оригінал заяви Чередник О.М. від 26.05.2021 залучено до матеріалів справи.

У підготовчому засіданні 10.08.2021 судом відмовлено у задоволенні клопотання ОСОБА_1 про визнання поважними причин неподання у встановлений судом строк заяви ОСОБА_3 від 16.06.2021 та встановлення нового строку для подачі доказів для залучення до матеріалів справи оригіналу зазначеної заяви від 06.07.2021.

Відповідно до ч. 1-2 ст. 184 Господарського процесуального кодексу України у строк, встановлений судом, позивач має право подати відповідь на відзив, а відповідач - заперечення. Інші учасники справи мають право подати письмові пояснення щодо відповіді на відзив та заперечення до закінчення підготовчого провадження, якщо судом не встановлено інший строк.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Враховуючи викладене вище, зважаючи, що судом надано сторонам у справі можливість для надання суду визначених процесуальним законом заяв та клопотань по суті справи, визначено обставини справи, які підлягають встановленню та вжито заходів щодо зібрання відповідних доказів, вчинено належні дії з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті, суд дійшов висновку про можливість закриття підготовчого засідання та призначення справи до судового розгляду по суті.

Керуючись ст. 80,87,119,185, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження у справі №927/481/21 та призначити справу до судового розгляду по суті на 26 серпня 2021 р. 12:00 . Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Чернігівської області за адресою: проспект Миру 20, м. Чернігів, 14000, зал судових засідань №303.

2. Явка представників учасників судового процесу не є обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано 16.08.2021.

З текстом даної ухвали можна ознайомитись у Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua/.

Суддя М.О. Демидова

Дата ухвалення рішення 10.08.2021
Оприлюднено 16.08.2021

Судовий реєстр по справі 927/481/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.08.2022 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 29.07.2022 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 18.07.2022 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 05.07.2022 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 23.06.2022 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 20.06.2022 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Постанова від 16.02.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 26.01.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 08.12.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 08.12.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 10.08.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 29.07.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.07.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.07.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.07.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 12.07.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.07.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.06.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.06.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 15.06.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 927/481/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону