ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

номер провадження справи 28/34/17-18/86/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2021 справа № 910/1245/17

м.Запоріжжя Запорізької області

за позовом Заступника Генерального прокурора України - Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (юридична адреса: 01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 17; фактична адреса: 01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15) в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, -

позивача Фонду державного майна України (01601, м. Київ, вул. Генерала Алмазова (Кутузова), 18/9)

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (69600, м. Запоріжжя, вул. Теплична, 18)

до відповідача-2: Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» (адреса реєстрації: Еміліу Хурмузіу Стріт, Лофітіс Бізнес Центр, 6-й поверх, офіс 3 та 4, 3035, Лімассол, Кіпр; представник в Україні: Іванов П.О., адреса для листування : 02072, м. Київ, вул. Є. Чавдар, буд. 5, офіс 76 з поміткою для адвоката Іванова П.О. (представник Толексіс Трейдінг Лімітед)

про розірвання договору про заснування ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та повернення майна

Господарський суд Запорізької області у складі судді Левкут В.В.

при секретарі судового засідання Непомнящій Н.П.

учасники справи:

від прокуратури: Сидоренко В.А., довіреність № б/н від 21.01.2020

від позивача: Вакуляк Ю.А., витяг з ЄДР, наказ № 779-к від 28.08.2020 - в режимі відеоконференції

від відповідача-1: Безручко О.П., довіреність № 48 від 13.07.2020

від відповідача-2: Мандригеля Р.С., ордер серія ЗР № 36461 від 21.01.2020

Заступником Генерального прокурора України - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявлено позов в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, - позивача Фонду державного майна України до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» , третя особа: компанія «Толексіс Трейдінг Лімітед» про розірвання договору про заснування Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» № 85 від 22.02.2013 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013 у зв`язку з істотним порушенням вимог договору учасником - компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» та повернення майна, визначеного в акті приймання-передачі із додатками від 31.12.2013 і передавальному акті з додатками від 30.09.2015 р. до сфери управління Фонду державного майна України. Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 01.08.2017 залучено до участі у справі в якості відповідача-2 Компанію "Толексіс Трейдінг Лімітед" (Tolexis Trading Limited).

Рішенням Господарського суду Запорізької області 09.07.2018 у справі № 910/1245/17 позов задоволено. Розірвано договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» № 85 від 22.02.2013, укладений Фондом державного майна України та Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» . Зобов`язано ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» повернути до сфери управління Фонду державного майна України майно, визначене в «Акті приймання-передачі майнового комплексу Державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» до статутного капіталу ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат»» від 31.12.2013 з додатками №№ 1 - 5 і передавальному акті від 30.09.2015 №284 з додатком №1 (передавальний баланс). Судові витрати покладено на відповідача-2 (1600,00 грн. за немайновою вимогою та 240000,00 грн. за майновою вимогою).

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 12.12.2018 рішення суду від 09.07.2018 залишено без змін.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 22.03.2019 скасовані рішення Господарського суду Запорізької області від 09.07.2018 та постанова Центрального апеляційного господарського суду від 12.12.2018 у справі № 910/1245/17, справу передано на новий розгляд до Господарського суду Запорізької області.

Скасовуючи судові акти першої та апеляційної інстанцій, Верховний Суд вказав на недотримання при вирішенні даного спору судами першої та апеляційної інстанцій вимог статей 86, 236 Господарського процесуального кодексу України щодо всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності та неправильне застосування норм матеріального права. Зокрема вказав наступне:

- Суд визнав передчасним висновок судів першої та апеляційної інстанцій про наявність передбачених частиною 2 статті 651 ЦК України підстав для розірвання Договору, зважаючи на відсутність належного встановлення судами із дослідженням наданих сторонами доказів обставин істотного порушення відповідачем-2 умов Договору.

- Суд погодився з висновком судів попередніх інстанцій про те, що при укладенні Договору держава в особі позивача розраховувала на забезпечення подальшого розвитку вітчизняного виробництва титанової продукції, проведення модернізації виробництва, повного погашення простроченої заборгованості за спожиті енергоносії тощо. Водночас, суди попередніх інстанцій дійшли передчасного висновку про те, що недосягнення зазначеної мети укладення Договору відбулось саме внаслідок порушення відповідачем-2 умов Договору, не дослідивши належним чином ступінь виконання відповідачем-2 своїх інвестиційних зобов`язань.

- Суд зазначив про безпідставність твердження суду першої інстанції, що про невиконання інвестором своїх зобов`язань за Договором свідчить подання Товариством позову до відповідача-2 щодо спонукання його виконати додаткові зобов`язання, зважаючи на відсутність на момент вирішення даного спору судового рішення про задоволення зазначеного позову.

- Зазначивши про відсутність повного освоєння інвестиційних коштів Товариством, суди першої та апеляційної інстанції належним чином не встановили сам факт внесення відповідачем-2 таких коштів у передбаченому Договором розмірі та порядку. Суди послались лише на з`ясування зазначеного факту під час проведення державного фінансового аудиту діяльності Товариства та підтвердження його висновком судово-економічної експертизи, але не зазначили про встановлення відповідних обставин на підставі безпосереднього дослідження під час розгляду справи первинних документів, які підтверджують сплату грошових коштів відповідачем-2.

- Суд визнав передчасними висновки судів першої та апеляційної інстанцій, які стосуються неналежного виконання відповідачем-2 своїх зобов`язань щодо погашення заборгованості Підприємства за спожиті енергоносії, передбачених пунктами 7.2, 7.3 Договору. Суд погодився з відхиленням судами попередніх інстанцій доводів відповідача-2 про те, що заборгованість за спожиті енергоносії не є простроченою внаслідок розстрочення ухвалами суду. Суд визнав обґрунтованим відхилення посилання відповідача-1 на фактичне виконання ним за відповідача-2 додаткових зобов`язань з погашення заборгованості, яка перейшла до Товариства як до правонаступника Підприємства, оскільки умовами Договору саме на Відповідача-2 (а не на Товариство) покладений обов`язок з погашення протягом трьох місяців з дати утворення Товариства усієї заборгованості Підприємства за спожиті енергоносії, що виникла до державної реєстрації Товариства.

- Суд зазначив, що за відсутності належного з`ясування судами визначеного Договором та інвестиційною програмою обсягу зобов`язань відповідача-2 як інвестора передчасними є будь-які висновки про виконання чи невиконання зазначеною особою своїх зобов`язань (їх частини), вини відповідача-2 у порушенні зобов`язання (в разі його наявності), істотності такого порушення, а відтак і для застосування правових наслідків порушення зобов`язання у вигляді розірвання Договору.

- Суд відзначив про неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального права при задоволенні позовної вимоги про повернення до сфери управління Позивача майна, визначеного в акті приймання-передачі з додатками від 31.12.2013 і передавальному акті з додатками від 30.09.2015. Суд визнав слушним посилання скаржників на неправильне застосування судами першої та апеляційної інстанцій частини 3 статті 7 Закону України "Про державно-приватне партнерство". Зазначена правова норма регулює правовідносини, в яких об`єкти державної або комунальної власності передаються приватному партнеру для виконання умов договору без переходу права власності на них до приватного партнера та з поверненням їх державному партнеру після закінчення дії Договору. Оскільки під час розгляду справи суди не встановили обставини передання майнового комплексу Підприємства саме відповідачу-2 для виконання умов Договору, підстави для застосування наведеної норми до спірних правовідносин відсутні.

- Суд вказав, що під час нового розгляду справи судам слід взяти до уваги викладене та на підставі належних доказів з`ясувати обставини щодо конкретного обсягу зобов`язань відповідача-2 за Договором, наявності чи відсутності невиконання ним зазначених зобов`язань (їх частини), які можуть бути визнані істотним порушенням Договору, щодо наявності обставин, які є правовими підставами для повернення Товариством майнового комплексу Підприємства державі як учаснику Товариства, а також порядку такого повернення.

Ухвалою суду від 04.06.2019 справу № 910/1245/17 прийнято до розгляду, присвоєно номер провадження 28/34/17-18/86/19, ухвалено розглядати справу за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого провадження. Також, цією ухвалою, у зв`язку з отриманням запиту від Центрального апеляційного господарського суду про термінове направлення справи № 910/1245/17, провадження у справі №910/1245/17 зупинено до розгляду Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду касаційної скарги на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 16.05.2019 та ухвалу господарського суду Запорізької області від 06.02.2019 у справі №910/1245/17 та повернення матеріалів справи до Господарського суду Запорізької області.

Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 24.06.2019 у справі № 910/1245/17 відмовлено у відкриті касаційного провадження у справі за касаційною скаргою ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» на ухвалу Господарського суду Запорізької області від 06.02.2019 у справі № 910/1245/17 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 16.05.2019 у даній справі.

Ухвалою від 26.07.2019 провадження у справі № 910/1245/17 поновлено з 26.07.2019, підготовче засідання призначено на 22.01.2020. Після надходження від Заступника Генерального прокурора України - Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зазначених в п. 3 даної ухвали документів ухвалу Господарського суду Запорізької області від 26.07.2019 у справі № 910/1245/17 надіслано згідно із ст.ст.10, 15 Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 з копією нотаріально засвідченого перекладу на англійську мову поштою листом з повідомленням відповідачу-2 Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» (адреса реєстрації: Еміліу Хурмузіу Стріт, Лофітіс Бізнес Центр, 6-й поверх, офіс 3 та 4, 3035, Лімассол, Кіпр).

У підготовчому засіданні 22.01.2020 оголошено перерву до 26.02.2020; відповідач-2 підтримав подані клопотання про залишення без розгляду позовної заяви; представник відповідача-2 Іванов П.О. просив надсилати всю кореспонденцію для відповідача-2 на адресу здійснення адвокатом Івановим П.О. своєї діяльності та надав відповідну заяву, зазначив, що здійснювати переклад кореспонденції англійською мовою немає необхідності; прокурор просив суд надати час для підготовки своїх заперечень на клопотання відповідача-2 про залишення без розгляду позовної заяви.

У підготовчому засіданні 26.02.2020 розглянуто клопотання прокурора про прийняття додаткових доказів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; від відповідача-1 надійшло клопотання про приєднання документів до матеріалів справи; у підготовчому засіданні оголошено перерву до 31.03.2020.

У зв`язку з перебуванням судді Левкут В.В. з 24.03.2020 по 02.04.2020 на лікарняному, судове засідання, призначене на 31.03.2020 не відбулося.

Ухвалою від 06.04.2020 суд призначив підготовче засідання на 20.05.2020.

Від Офісу Генерального прокурора 19.05.2020 електронною поштою до суду надійшло клопотання про відкладення судового засідання, в яких посилаючись на Постанову Кабінету Міністрів України № 211 від 11 березня 2020 року «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» із змінами та доповненнями, в якому у зв`язку з запровадженням карантину, з метою недопущення розповсюдження коронавірусу COVID-19, а також беручи до уваги неможливість прибуття в засідання через тимчасову відсутність транспортного сполучення між м. Києвом та м. Запоріжжям, прокурор просив відкласти розгляд справи на будь-яку іншу дату після завершення терміну дії карантину та відновлення руху транспорту міжобласного сполучення.

Від відповідача-1 та відповідача-2 також 18.05.2020 та 15.05.2020 (відповідно) надійшли клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку з запровадженням карантину.

Ухвалою від 20.05.2020 підготовче засідання відкладено на 01.07.2020. За заявою прокурора Сидоренка В.А., який діє на підставі довіреності Заступника Генерального прокурора України - Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, згідно ухвали суду від 30.06.2020 підготовче засідання 01.07.2020 проводилось в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за участю прокурора, використовувалась система відеоконференцзв`язку « EasyCon» .

Від відповідача-1 ТОВ «ЗТМК» 25.05.2020 та 30.06.2020 надійшли клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку з карантином. У клопотанні від 30.06.2020 відповідач-1 також зазначив, що у ТОВ «ЗТМК» відбулася зміна керівного складу, у зв`язку з чим відповідачу-1 потрібен додатковий час для правової оцінки обставин справи, зокрема, для ознайомлення з матеріалами справи, після ознайомлення з матеріалами справи №910/1245/17 можлива зміна як правової позиції ТОВ «ЗТМК» так і зміна представників ТОВ «ЗТМК» у цій справі, у зв`язку з чим просив відкласти розгляд справи, визначивши наступну дату судового засідання поза межами встановленого строку карантину.

Від відповідача-2 24.06.2020 електронною поштою надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, у зв`язку з запровадженням карантину та ряду заборон щодо пересування між містами, в якому відповідач-2 також просив відкласти підготовче засідання у даній справі на іншу дату, яку визначити не раніше закінчення карантину в Україні.

Прокурор у судовому засіданні 01.07.2020 зазначив про обґрунтованість підстав для відкладення розгляду справи, зазначених відповідачами у поданих клопотаннях про відкладення розгляду справи; просив не розглядати у даному судовому засіданні клопотання відповідача-2 про залишення без розгляду позовної заяви у зв`язку з відсутністю повноважень у Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на звернення до суду із даним позовом.

Ухвалою від 01.07.2020 судом продовжено процесуальні строки в межах строку дії карантину для надання можливості реалізації процесуальних прав учасникам справи, підготовче засідання відкладене на 05.08.2020. Від відповідача-1 03.08.2020 надійшло клопотання про призначення колегіального розгляду справи № 910/1245/17 та клопотання про відкладення розгляду справи, у зв`язку з запровадженням карантину. Від відповідача-2 05.08.2020 надійшло клопотання про залишення без розгляду позовної заяви заступника ГП України - керівника САП, в порядку п. 2 ч.1 ст. 226 ГПК України (на підставі висновків постанови ВП ВС від 25.05.2020 у справі № 912/2385/18). Прокурор у судовому засіданні просив надати йому додатковий час для ознайомлення з поданим 05.08.2020 клопотанням відповідача-2 та підготовки своєї правової позиції з приводу заявленого клопотання.

У підготовчому засіданні 05.08.2020 судом задоволено клопотання прокурора про надання йому додаткового часу для ознайомлення з поданим 05.08.2020 клопотанням відповідача-2 про залишення без розгляду позовної заяви та підготовки своєї правової позиції з приводу заявленого клопотання; задоволено клопотання позивача про надання йому додаткового часу для ознайомлення з додатковими поясненнями відповідача-1, клопотанням відповідача-2 про залишення без розгляду позовної заяви та клопотанням відповідача-1 про колегіальний розгляд справи. Ухвалою від 05.08.2020 оголошено перерву у підготовчому засіданні до 30.09.2020.

У судовому засіданні 30.09.2020, розглянувши клопотання відповідача-2 про залишення позовної заяви без розгляду з виходом до нарадчої кімнати, судом оголошено вступну та резолютивну частини ухвали про відмову у задоволенні клопотань відповідача-2 про залишення позовної заяви без розгляду.

Також у судовому засіданні 30.09.2020, розглянувши клопотання ТОВ «ЗТМК» про призначення колегіального розгляду справи, вислухавши позицію інших учасників справи, суд клопотання відповідача-1 про призначення колегіального розгляду справи залишив без задоволення.

Ухвалою від 30.09.2020 підготовче провадження закрито, ухвалено почати судовий розгляд справи по суті, судове засідання з розгляду справи по суті призначено на 04.11.2020.

На адресу Господарського суду Запорізької області 30.10.2020 надійшла заява Громадської організації «Центр протидії корупції» про надання дозволу на відеотрансляцію судового засідання/судових засідань у справі № 910/1245/17 на офіційному каналі Судової влади в мережі « Youtube» , з метою висвітлення судового процесу у вказаному судовому провадженні та здійснення громадського контролю за його прозорістю та відкритістю, а також з урахуванням дотримання карантинних обмежень. Заява обґрунтована тим, що розгляд даної господарської справи набув значного суспільного інтересу та резонансу, а також попередні судові засідання у цій справі висвітлювалися ГО «Центр протидії корупції» ; представники ГО «ЦПК» , як громадські спостерігачі, що слідкують за перебігом розгляду проваджень, пов`язаних із справами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, висвітлюють всі відкриті судові засідання. Разом з тим, у зв`язку із значною кількістю засідань, запровадженими карантинними обмеженнями, а також у зв`язку із погіршенням епідеміологічної обстановки, відсутня можливість перебувати на відкритих судових засіданнях.

Ухвалою від 02.11.2020 заяву Громадської організації «Центр протидії корупції» задоволено. Надано дозвіл на здійснення прямої відеотрансляції судового засідання 04.11.2020, а також наступних судових засідань у справі № 910/1245/17. Судові засідання з 04.11.2020 проводились в режимі відеотрансляції на офіційному каналі Судової влади в мережі « Youtube» .

У судовому засіданні 04.11.2020 судом розглянуті клопотання сторін та розпочато розгляд справи по суті, надано вступне слово прокурору, у судовому засіданні оголошено перерву до 02.12.2020;

У судовому засіданні 02.12.2020 прокурор продовжив промову із вступним словом; суд заслухав вступне слово позивача; прокурор просив надати додатковий час для надання позивачу відповіді на питання відповідача-2; оголошено протокольну ухвалу про перерву у судовому засіданні до 20.01.2021.

У судовому засіданні 20.01.2021 продовжив промову зі вступним словом позивач; позивачем надано пояснення щодо поставлених питань; суд заслухав вступне слово відповідача-1 та вступне слово відповідача-2; суд перейшов на стадію перевірки обставин справи поданими доказами та оголосив протокольну ухвалу про перерву у судовому засіданні до 17.02.2021.

Ухвалою від 03.02.2021 судом задоволено заяву Фонду державного майна України про участь у судовому засіданні 17.02.2021 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою системи відеоконференцзв`язку EasyCon.

На електронну адресу суду 16.02.2021 від прокурора Сидоренка В.А. надійшов лист щодо направлення на адресу суду заяви в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Грищука М.О. щодо неможливості забезпечення участі представника САП в призначеному на 17.02.2021 судовому засіданні у справі з проханням розглянути зазначену заяву. Заява обґрунтована тим, що 17.02.2021 за участі прокурора Сидоренка В.А., яким забезпечується здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням, заплановано проведення окремих невідкладних процесуальних дій та інших заходів у ряді кримінальних проваджень, які були предметом обговорення 12.02.2021 на зустрічі Генерального прокурора І.В. Венедіктової із Головним прокурором ЄС Л.К. Ковеші у штаб-квартирі Прокуратури Європейського Союзу, у зв`язку з застосуванням Європейським Союзом до підозрюваних у цих провадженнях обмежувальних санкцій. Поряд із цим, участь у судовому засіданні інших прокурорів, визначених у довіреності заступника Генерального прокурора України - Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (яке раніше подавалось до суду) вважається неможливою через їх необізнаність з перебігом попередніх засідань та матеріалами судової справи в повному обсязі. Враховуючи викладене, в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив відкласти судовий розгляд справи з 17.02.2021 на будь-яку іншу дату. Представники відповідача-2 заперечили проти задоволення заяви про відкладення розгляду справи, просили розпочати у цьому засіданні стадію дослідження доказів з позивача та відповідачів, змінивши порядок дослідження доказів. Суд дійшов висновку про задоволення заяви прокурора про відкладення судового розгляду, причини неявки визнані судом поважними. Усне клопотання відповідача-2 щодо зміни порядку дослідження доказів судом відхилено.

Ухвалою від 17.02.2021 судове засідання з розгляду справи по суті відкладено на 18.03.2021.

У зв`язку з перебуванням судді Левкут В.В. з 16.03.2021 по 02.04.2021 на лікарняному, судове засідання, призначене на 18.03.2021 не відбулося. Ухвалою від 06.04.2020 судове засідання з розгляду справи по суті призначено на 13.05.2021.

Від Фонду державного майна України 17.03.2021 надійшла заява про долучення документів - протоколу № 1 Загальних зборів ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 24.06.2015-30.06.2015. У судовому засіданні представник позивача підтримав заяву про долучення документів, просив залучити їх до справи. Прокурор та відповідач-1 не заперечили проти задоволення заяви позивача. Судом заява долучена до матеріалів справи, проте не буде прийматись до уваги, оскільки документи із заявою подані на стадії розгляду справи по суті.

Від представника відповідача-2 адвоката Мандригелі Р.С. 30.04.2021 електронною поштою надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, призначеного на 13.05.2021 на іншу дату, з огляду на те, що 13.05.2021 він не зможе прибути до Господарського суду Запорізької області, оскільки буде перебувати за межами території України (до клопотання додано копію чартерного пасажирського квитка); адвокат звертав увагу на ті обставини, що це буде перша неявка представника Відповідача-2 адвоката Мандригелі Р.С. в судове засідання по даній справі та на поважність причини такої неявки.

Від представника відповідача-2 адвоката Іванова П.О. 12.05.2021 електронною поштою надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, призначеного на 13.05.2021 на іншу дату, з огляду на те, що 13.05.2021 він не зможе прибути до Господарського суду Запорізької області для участі у судовому засіданні, оскільки буде перебувати у відрядженні в м. Нові Білярі Одеської області (до клопотання додано копію наказу про відрядження від 11.05.2021); адвокат звертав увагу на ті обставини, що це буде перша неявка представника відповідача-2 в судове засідання по даній справі та на поважність причини такої неявки.

Прокурор, позивач та відповідач-1 не заперечили проти задоволення клопотань представників відповідача-2.

Розглянувши клопотання представників відповідача-2 про відкладення розгляду справи, суд дійшов висновку про задоволення цих клопотань, причини неявки обох представників визнані судом поважними, ухвалою від 13.05.2021 розгляд справи по суті відкладено на 10.06.2021.

У судовому засіданні з розгляду справи по суті 10.06.2021 суд перейшов на стадію перевірки обставин справи поданими доказами; у судовому засіданні оголошено перерву до 21.07.2021.

Від представника відповідача-2 21.07.2021 надійшло клопотання про призначення судово-економічної експертизи у справі № 910/1245/17, проведення якої просив доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Також 21.07.2021 від представника відповідача-2 судом отримано клопотання про виклик свідків у справі № 910/1245/17, в якому, посилаючись на суперечливість висновків, викладених у наявних у справі аудиторських документах (Аудиторський звіт від 20,07,20015 № 21-24/4, Акт ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ ЗТМК від 29.09.2017 №80.05-20/4, Акт позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ ЗТМК від 29.10.2018 № 08.15-16/5), він просив суд викликати та допитати осіб, якими складені вказані висновки: заступника начальника відділу державного фінансового аудиту ДФІ в Запорізькій області Пакевич Тетяну Володимирівну, головного інспектора відділу внутрішнього аудиту Запорізької ОДА Пилюк Наталію Олександрівну, головного державного аудитора ДФІ в Запорізькій області Тимошенко Людмилу Іванівну, начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області Долгополова Сергія Павловича.

Крім того представником відповідача-2 надано суду 21.07.20021 клопотання про виклик в судове засідання судових експертів, якими здійснювались експертизи у даній справі.

Представники прокуратури, позивача та відповідача-1 проти задоволення клопотань відповідача-2 заперечили, вказали на їх необґрунтованість та подання з порушенням строку.

Суд клопотання представника відповідача-2 про призначення судово-економічної експертизи, про виклик свідків та про виклик судових експертів залишив без розгляду на підставі ч. 2 ст. 207 ГПК України, як такі, що без поважних причин не були подані в підготовчому провадженні.

В судовому засіданні 21.07.2021 суд закінчив з`ясування обставин поданим доказами та перейшов до судових дебатів. Прокурором заявлено клопотання про надання часу для підготовки до судових дебатів. Судом проголошено протокольну ухвалу про перерву у судовому засідання з розгляду справи по суті до 04.08.20021.

В судовому засіданні 04.08.2021 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Присутній у судовому засіданні представник прокуратури підтримав позовні вимоги в повному обсязі.

В обґрунтування позовних вимог прокурор вказав на обставини істотного порушення вимог Договору учасником - Компанією "Толексіс Трейдінг Лімітед" (Tolexis Trading Limited), невиконання нею як засновником та інвестором Товариства своїх інвестиційних зобов`язань за Договором про заснування товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» № 85 від 22.02.2013 з додатковою угодою до нього від 18.10.2013, що, на думку прокурора, є підставою для розірвання цього договору та додаткової угоди і повернення майна. Посилаючись на приписи ст.ст. 526, 527, 530, 610, 651, 1212 Цивільного кодексу України, статей 173, 188, 193 Господарського кодексу України, статті 7 Закону України "Про державно-приватне партнерство", прокурор просив позов задовольнити.

Під час нового розгляду справи від Офісу Генерального прокурора до суду надійшли письмові пояснення від 21.01.2020, в яких прокурор, що приймає участь у справі, просив прийняти додаткові пояснення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у справі №910/1245/17 та врахувати їх в ході подальшого судового розгляду.

З урахуванням висновків постанови Верховного Суду від 22.03.2019 доводи прокуратури стосуються наступного:

- наявність шкоди, завданої допущеним відповідачем-2 істотним порушенням умов договору, прокурор вбачає в неможливості державою використовувати результати Договору;

- компанія ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД при укладенні Договору взяла на себе не тільки обов`язок перерахунку коштів у сумі 110 млн. дол. США задля забезпечення модернізації виробництва, а й зобов`язання щодо забезпечення їх освоєння за цільовим призначенням: на виконання визначеної інвестиційної програми, і як учасник Товариства була наділена всіма необхідними повноваженнями для участі в його управлінні та контролю за його діяльністю; відповідач-2, як інвестор та учасник Товариства, мав чіткий обов`язок забезпечити реалізацію (виконання) Стратегічної програми, затвердженої на Установчих зборах від 14.11.2013, у строки, передбачені програмою, тобто до 01.04.2015; на теперішній час строки, в межах яких мала бути реалізована ця програма, минули, а визначені нею заходи потребують уточнення та коригування з врахуванням поточного фінансового та суспільно-політичного стану в державі, взаємовідносин з колишніми країнами-партнерами, а також реалій сучасного світового ринку титанової продукції;

- умовами Договору саме на відповідача-2 (а не на Товариство) покладений обов`язок з погашення протягом трьох місяців з дати утворення Товариства усієї заборгованості Підприємства за спожиті енергоносії, що виникла до державної реєстрації Товариства; загальна сума простроченої заборгованості ДП ЗТМК за спожиту активну електричну енергію (енергоносії) за договором № 76/199 від 01.07.2000 та додатковими угодами до нього лише в частині основного боргу за рішеннями суду складає 241 380 583,66 грн.; виконання судових рішень розстрочено відповідними ухвалами господарського суду Запорізької області, прийнятими в період 18.11.2013 - 21.11.2013; загалом розстрочено виконання судових рішень щодо стягнення 273 738,053 тис. грн., з яких основний борг за спожиту активну електричну енергію становить 260 708,073 тис. грн. (в тому числі заборгованість, визначена правонаступництвом); саме зазначену прострочену суму заборгованості і мав сплатити відповідач-2 згідно покладених додаткових зобов`язань;

- з огляду на невиконання своїх обов`язків відповідачем-2, погашення заборгованості за енергоносії фактично виконано ТОВ ЗТМК шляхом укладення договору поруки від 13.05.2014; ТОВ ЗТМК як поручитель в 2014 році (з червня по листопад) на виконання договору поруки за рахунок власних коштів в сумі 18 623, 334 тис. грн. здійснило оплату простроченої заборгованості ДП ЗТМК за спожиту активну електричну енергію, яка виникла до 19.11.2013, що потягло за собою втрату активів підприємства на зазначену суму; згідно долученого до позову аудиторського звіту, іншу значну суму простроченої заборгованості за спожиту електроенергію замість відповідача-2 сплатило ДП ЗТМК за рахунок коштів, отриманих від ТОВ ЗТМК в якості поворотної фінансової допомоги;

- компанією ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД не виконано зобов`язань, передбачених п. 7 Договору щодо забезпечення реалізації Інвестиційної програми технічної модернізації виробництва ТОВ ЗТМК та частково не виконано (неналежно виконано) зобов`язання щодо погашення в повному обсязі за власний рахунок простроченої заборгованості ДП ЗТМК за спожиті енергоносії, що виникла до 19.11.2013, внаслідок чого з боку інвестора не дотримано вимог ст.ст. 526, 530 ЦК України та ст. 193 ГК України;

- неправильне застосування судами першої та апеляційної інстанцій при первісному розгляді справи частини 3 статті 7 Закону України Про державно-приватне партнерство жодним чином не впливає на наявність підстав для задоволення позовних вимог у повному обсязі та не спростовує допущених інвестором істотних порушень умов Договору, встановлених в ході судового розгляду.

Від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 26.02.2020 до суду надійшло звернення/клопотання, в якому прокурор, що приймає участь у справі, просив прийняти додаткові докази Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у справі № 910/1245/17 та врахувати їх в ході подальшого судового розгляду, а саме: копію висновку судово-економічної експертизи від 08.02.2018 № 13822, складеного експертом Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса та копію висновку судово-економічної експертизи від 13.04.2018 № 4459/18-45/7641-7643/1845, складеного експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

До суду 25.03.2020 від САП надійшли заява про поновлення строку подання доказів з додатками, заява про долучення до справи вироку стосовно ОСОБА_1 та апеляційної скарги на нього, заперечення на клопотання відповідача-2 про залишення позовної заяви без розгляду. В заяві про поновлення строку подання доказів прокурор просив визнати поважними причини визначеного в ухвалі від 22.01.2020 строку подання додаткових доказів та прийняти додаткові докази, а саме: копію висновку судово-економічної експертизи від 08.02.2018 № 13822, складеного експертом Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса та копію висновку судово-економічної експертизи від 13.04.2018 № 4459/18-45/7641-7643/1845, складеного експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Клопотання прокурора про визнання причин пропущення процесуального строку поважними та долучення доказів судом задоволено, докази долучено до матеріалів справи.

При первісному розгляді справи позивачем надані суду письмові пояснення про те, що він повністю підтримує позов прокурора та просить його задовольнити.

При новому розгляду справи від позивача 13.10.2020 надійшли письмові пояснення, в яких позивач просив поновити строк для подання пояснень, обґрунтовуючи тим, що Фонд є органом зі складною організаційною структурою, а отримання поштової кореспонденції - це складний механізм проходження документів, яким передбачено реєстрацію вхідного документа Управлінням документального забезпечення та контролю та подальшу передачу такого документа до профільного структурного підрозділу, також просив клопотання відповідача-2 про залишення без розгляду позову залишити без задоволення. Суд у задоволенні клопотання позивача про поновлення строку для подання пояснень відмовив, пояснення залучені до матеріалів справи, проте не будуть прийматись до уваги.

При новому розгляді справи від відповідача-1 12.11.2019 до господарського суду надійшов відзив на позовну заяву.

Також відповідач-1 надав суду 29.09.2020 відзив на позовну заяву, в якому, у зв`язку із змінами, які відбулися з моменту подачі позову заступником Генерального прокурора України - Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зокрема, зміною керівництва ТОВ ЗТМК , відповідач-1 змінив свою позицію, викладену у наданому суду 12.11.2019 відзиві на позов. Відповідач-1 визнав, що Компанія Толексіс Трейдінг Лімітед свої зобов`язання за Договором про заснування (із змінами) в частині забезпечення технічної модернізації виробництва та погашення простроченої заборгованості ДП ЗТМК за енергоносії не виконала. Відзначив, що замість Компанії Толексіс Трейдінг Лімітед прострочену заборгованість за енергоносії сплачено колишнім директором ТОВ ЗТМК коштами Товариства, що встановлено в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015080030002227 від 15.09.2015. Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 27.07.2020 у справі № 757/55923/16-к ТОВ ЗТМК визнано потерпілим у вказаному кримінальному провадженні.

Від відповідача-2 18.11.2019 до суду надійшов відзив на позовну заяву, а також клопотання про залишення без розгляду позовної заяви та клопотання про залишення без розгляду позовної заяви з інших підстав та витребування доказів оплати судового збору. В обґрунтування клопотань відповідач-2 зазначив, що він не визнає позовні вимоги в повному їх обсязі, разом з тим існують обставини для залишення без розгляду даного позову; вважає, що у заступника ГП України - керівника САП відсутні повноваження на подання та підписання даної позовної заяви; законом встановлений обов`язковий досудовий порядок врегулювання спору - надсилання стороною другій стороні пропозиції про розірвання договору, однак така пропозиція не надсилалась; позивач не доплатив 238400,00 грн. судового збору при поданні позову. У другому клопотання позивач просив зобов`язати заступника ГП України - керівника САП надати докази оплати судового збору на суму 238400,00 грн., у випадку їх ненадання залишити без розгляду позовну заяву.

У відзиві на позов відповідач-2 з урахуванням висновків Верховного Суду вказав наступне. Матеріалами справи підтверджується, а позивачем не заперечується, факт виконання відповідачем-2 зобов`язань за договором заснування, визначених пунктами 6.2, 6.3, 6.5.2, 6.7, щодо внесення 110 млн. доларів США у визначені договором строки. Відносно визначеного п. 7.1 Договору додаткового зобов`язання щодо забезпечення реалізації Інвестиційної програми, положеннями договору не передбачено обов`язку виконання відповідачем-2 Інвестиційної програми, а передбачене лише забезпечення її реалізації. Забезпечення реалізації Інвестиційної програми відповідач-2 розуміє так, що це інвестиційні зобов`язання на суму 110 млн. дол. США та здійснення дій, які відносяться до компетенції учасника Товариства (забезпечення участі на Загальних зборах ТОВ ЗТМК з відповідним голосуванням). З метою погашення простроченої заборгованості ДП ЗТМК відповідач-2 звертався до останнього з листом, на який отримано відповідь листом № ВК/02-51 від 13.02.2014 про відсутність простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, податків, зборів, інших платежів та за спожиті енергоносії. Вважає, що матеріали справи не містять доказів неналежного виконання відповідачем-2 своїх обов`язків за Договором про заснування. Також відзначив неможливість застосування положень ст. 651 ЦК України за відсутності всіх складових, а саме: наявності істотного порушення, наявності завданої шкоди іншій стороні внаслідок порушення, наявності значної міри позбавлення сторони того, на що вона розраховувала. В даному випадку ні ФДМУ, ні іншій особі шкода не завдана взагалі, а Держава в особі ФДМУ отримала те, на що вона розраховувала при укладенні Договору про заснування у вигляді інвестицій.

Від відповідача-2 17.02.2020 до господарського суду надійшли заперечення на письмові пояснення заступника ГП - керівника САП від 21.01.2020, в яких відповідач проти доводів прокурора заперечує та звертає увагу на наступне. В обґрунтування вимог позовної заяви прокурор надає суду як доказ Аудиторський звіт ДФІ від 20.07.2015 №21-24/4, зміст якого прямо протирічить доводам, викладеним у позові, крім того, Акт Східного офісу Держаудитслужби від 29.10.2018 № 08.15-16/5 охоплює більш ширший період перевірки ТОВ ЗТМК (з 01.01.11 по 31.12.16) і містить протилежні висновки. За наслідками розгляду матеріалів кримінального провадження №12015080030002227 Заводський районний суд м.Запоріжжя своїм вироком від 29.05.2019 у справі №757/55923/16-к визнав невинуватим директора ТОВ ЗТМК та виправдав його за недоведеністю стороною обвинувачення, що в діях обвинуваченого є склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що спростовує доводи прокурора щодо наявності встановлених фактів розтрати інвестиційних коштів. Прокурор помилково вважає досягнення мети створення ТОВ ЗТМК наслідком забезпечення відповідачем-2 освоєння інвестиційних коштів у строк до першого кварталу 2015 року. Графік використання інвестиційних коштів на суму 110 млн. доларів США встановлений виключно додатком №7 до Стратегічної програми і свідчить лише про графік освоєння інвестиційних коштів саме ТОВ ЗТМК . Згідно положень розділів 5 та 10 Статуту ТОВ ЗТМК , відповідач-2 не мав права втручатися в господарську діяльність ТОВ ЗТМК , а мав лише право голосувати на загальних зборах учасників ТОВ ЗТМК , що і виконувалось належним чином. Відповідач-2 не вбачає порушення ТОВ ЗТМК графіку використання/освоєння інвестиційних коштів, оскільки згідно протоколу Загальних зборів від 19.04.2017 та додатків до нього вбачається детальне обґрунтування ТОВ ЗТМК неможливості виконання чинної редакції Стратегічної програми, у зв`язку з чим відповідач-2 голосував за затвердження нової редакції Стратегічної програми та відповідно за можливість ТОВ ЗТМК освоїти інвестиційні кошти з метою проведення технічної модернізації виробництва (тобто реалізації/виконання ТОВ ЗТМК Інвестиційної та Стратегічної програми). Щодо відсутності підстав для застосування у даній справі положень ч. 2 ст. 651 ЦК України, відповідач-2 вказує, що Держава отримала те, на що розраховувала при укладенні Договору про заснування: інвестиційні кошти в розмірі 110 млн. доларів США, заснування ТОВ ЗТМК та виконання відповідачем-2 додаткових зобов`язань; відповідач-2 не завдавав будь-якої шкоди Державі (ФДМУ) і належним чином виконував свої обов`язки як учасника Товариства (був присутній на всіх зборах та голосував з важливих питань).

Від відповідача-2 04.08.2021 до суду надійшла заява про застосування наслідків спливу позовної давності, в якій представник відповідача-2 просив застосувати в межах справи №910/1245/17 наслідки спливу позовної давності та відмовити повністю в позові. Відпоідач-2 повторно звертає увагу суду, що договір заснування укладений 22.02.2013, додаткова угода до нього укладена 18.10.2013, а державна реєстрація ТОВ ЗТМК проведена 19.11.2013. Вважає, що право позивача на пред`явлення вимоги про розірвання договору про заснування виникло з наступного дня після реєстрації ТОВ ЗТМК , отже, строк позовної давності для пред`явлення цього позову закінчився 21.11.2016. Позовну заяву у даній справі подано 13.12.2016, що свідчить про пропуск встановленого ст. 257 ЦК України трирічного строку.

Щодо строку розгляду справи суд зазначає наступне.

Суд зазначає, що 02.04.2020 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» №540-ІХ від 30.03.2020, яким внесено зміни до Господарського та Господарського процесуального кодексів України. Зокрема, пунктом 3 частини 11 Розділу I закону внесені зміни до Господарського процесуального кодексу України:

3) розділ X "Прикінцеві положення" доповнено пунктом 4 такого змісту:

- визначено, що під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 46, 157, 195, 229, 256, 260, 288, 295, 306, 321, 341, 346, 349, а також інші процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, апеляційного оскарження, залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги, подання заяви про скасування судового наказу, розгляду справи по суті, строки, на які зупиняється провадження, подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, звернення зі скаргою, оскарження рішення третейського суду, судового розгляду справи, касаційного оскарження, подання відзиву продовжуються на строк дії такого карантину. Строк, який встановлює суд у своєму рішенні, не може бути меншим, ніж строк карантину, пов`язаного із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» .

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2020 №255 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 № 211» з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), установлено з 12 березня до 24 квітня 2020 року на всій території України карантин, дія якого неодноразово продовжувалася і наразі не припинена.

З 17.07.2020 набрав чинності Закон України від 18.06.2020 № 731-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» , яким внесено зміни до пункту 4 розділу X "Прикінцеві положення" ГПК України, відповідно до якого під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення. Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином".

Під час розгляду даної справи через введення карантинних обмежень судом застосовувались положення Законів України № 540-ІХ від 30.03.2020 та № 731-IX від 18.06.2020 № 731-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» .

Оскільки карантинні заходи в Україні не скасовані, з метою недопущення безпідставного затягування строку розгляду справи, враховуючи те, що сторонам надана можливість подати свої процесуальні заяви, навести доводи та заперечення суду з урахуванням строку дії карантину, суд вирішив за доцільне розглянути справу за наявними в ній матеріалами, яких достатньо для вирішення спору по суті.

При цьому суд зауважує, що з огляду на конкретні обставини справи, з урахуванням її складності справа розглянута судом у розумний строк, який є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, правильного вирішення справи по суті та застосування норм матеріального права.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши пояснення представників прокуратури та сторін, суд

ВСТАНОВИВ:

Постановою від 23.01.2012 №243 Деякі питання титанової галузі Кабінет Міністрів України погодився з пропозицією Фонду державного майна України (надалі - Позивача) та Міністерства промислової політики щодо передачі майнового комплексу Державного підприємства Запорізький титано-магнієвий комбінат (надалі - Підприємство) в управління Позивача, визначив Позивачеві подати пропозиції щодо утворення за участю недержавних учасників Товариства, а також поклав на Позивача обов`язок після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про погодження зазначених пропозицій виступити від імені держави засновником Товариства.

Постановою від 03.10.2012 № 955 Деякі питання утворення Товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат (далі - Постанова №955) Кабінет Міністрів України погодився з пропозицією Позивача щодо утворення Товариства з державною часткою в статутному капіталі Товариства не менш як 51 відсоток шляхом внесення до статутного капіталу Товариства з боку держави майнового комплексу Підприємства, реорганізації Підприємства шляхом приєднання до Товариства.

Постановою № 955 затверджено Положення про здійснення відбору недержавних учасників Товариства, визначено Позивачеві:

- виступити засновником Товариства з боку держави;

- забезпечити передачу до статутного капіталу Товариства майнового комплексу Підприємства;

- визначити недержавних учасників Товариства на конкурсних засадах;

- передбачити в статуті Товариства внесення недержавними учасниками Товариства вкладу до статутного капіталу лише грошовими коштами, а також додаткового вкладу, який не впливає на розмір часток кожного з учасників, для технічної модернізації виробництва у строки протягом 10 днів (50%), 90 днів (25%) і 270 днів (25%) з дня державної реєстрації Товариства, правонаступництво Товариства щодо прав та обов`язків Підприємства;

- передбачити у договорі про заснування Товариства забезпечення погашення недержавними учасниками Товариства протягом трьох місяців з дати утворення Товариства простроченої заборгованості Підприємства з виплати заробітної плати, податків, зборів, інших обов`язкових платежів та за спожиті енергоносії.

Фондом державного майна України (позивач у справі) та Компанією Толексіс Трейдінг Лімітед (відповідач-2 у справі), які разом іменуються учасники , 22.02.2013 укладений договір № 85 про заснування товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат (ТОВ ЗТМК ) (надалі - Договір).

Додатковою угодою від 18.10.2013 деякі умови Договору викладені у новій редакції.

Згідно з преамбулою Договору він укладений відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про господарські товариства", Закону України "Про управління об`єктами державної власності", Закону України "Про режим іноземного інвестування" та інших нормативно-правових актів України, Постанови №955 з метою забезпечення подальшого розвитку вітчизняного виробництва титанової продукції, забезпечення залучення інвестицій суб`єктів недержавного сектору економіки для проведення модернізації виробництва, реалізації правонаступництва за зобов`язаннями Підприємства та повного погашення заборгованості із виплати заробітної плати, заборгованості по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів, простроченої заборгованості за спожиті енергоносії тощо.

У пункті 1.1 Договору зазначено, що Договір не є установчим документом товариства. Договір визначає порядок та умови взаємовідносин між учасниками щодо створення товариства, у тому числі порядок заснування товариства, умови здійснення спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу, частки у статутному капіталі кожного з учасників, строки та прядок внесення вкладів, додаткові зобов`язання учасників та інші умови.

У пунктах 2.2-2.4 Договору визначено, що Товариство є суб`єктом господарювання державного сектору економіки, державна частка у статутному капіталі якого перевищує п`ятдесят відсотків. Товариство є підприємством з іноземними інвестиціями, на яке поширюються норми інвестиційного законодавства України. Товариство є правонаступником щодо прав і обов`язків Підприємства внаслідок реорганізації Підприємства шляхом приєднання до товариства.

За умовами Договору відповідно до Постанови №955 протягом трьох місяців з дати утворення Товариства Відповідач-2 забезпечує погашення простроченої заборгованості Підприємства з виплати заробітної плати, податків, зборів, інших обов`язкових платежів та за спожиті енергоносії (пункт 2.5 Договору).

Метою створення та діяльності Товариства є здійснення технічної модернізації виробництва та отримання прибутку за рахунок виробничої і підприємницької діяльності, ефективне управління майном та коштами товариства, забезпечення потреб в продукції, роботах та послугах товариства (пункт 3.1 Договору).

Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів учасників створюється статутний капітал, розмір якого становить 1468949019,80 грн., що в перерахунку відповідає 183779434,48 доларів США (згідно з офіційним курсом гривні до долару США, встановленим Національним банком України станом на дату підписання Додаткової угоди) (пункт 6.1 Договору в редакції Додаткової угоди). Виконання зобов`язань щодо внесення учасниками вкладів у формі майна підтверджується відповідними актами приймання-передачі майна, а у грошовій формі - документами, виданими банківською установою.

Позивач вносить вклад до статутного капіталу Товариства шляхом передачі у власність протягом тридцяти робочих днів з дня реєстрації товариства майнового комплексу Підприємства. При цьому приєднання Підприємства до Товариства здійснюється протягом року з дня державної реєстрації Товариства (пункт 6.3 Договору в редакції Додаткової угоди).

Позивач сплачує частку у статутному капіталі Товариства шляхом передачі Товариству у власність, як вклад до статутного капіталу Товариства, майнового комплексу Підприємства загальною вартістю 749164000,00 грн. згідно з висновком про вартість майнового комплексу Підприємства (станом на 30 червня 2013 року), погодженим Позивачем 30 серпня 2013 року, що в перерахунку згідно з встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до долару США станом на 18 жовтня 2013 року (7,993 грн. за один долар США) відповідає 93727511,57 доларів США, що становить 51% статутного капіталу Товариства (пункт 6.5.1 Договору в редакції Додаткової угоди).

Відповідач-2 здійснює свій вклад до статутного капіталу Товариства грошовими коштами на загальну суму 719785019,80 грн., що в перерахунку згідно з встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до долару США станом на 18 жовтня 2013 року (7,993 грн. за один долар США) відповідає 90051922,91 доларів США, що загалом становить 49% статутного капіталу Товариства (пункт 6.5.2 Договору в редакції Додаткової угоди).

Крім того, за умовами пункту 6.7 Договору (в редакції Додаткової угоди) відповідач-2 додатково до свого вкладу до статутного капіталу Товариства з метою фінансового забезпечення технічної модернізації виробництва вносить додатковий вклад грошовими коштами на загальну суму 159444980,25 грн., що в перерахунку згідно з встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до долару США станом на 18 жовтня 2013 року (7,993 грн. за один долар США) відповідає 19948077,09 доларів США, зокрема, 50% вкладу - протягом десяти днів, 25% вкладу - протягом 90 та 25% - протягом 270 днів з дня державної реєстрації Товариства. Додатковий вклад Відповідача-2 не впливає на розмір його частки у статутному капіталі Товариства та на розмір часток у статутному капіталі кожного з учасників.

Також згідно з пунктом 7.1 Договору відповідач-2 бере на себе додаткові зобов`язання щодо забезпечення реалізації Інвестиційної програми технічної модернізації виробництва товариства, згідно з якою загальна сума інвестицій, у тому числі вклад до статутного капіталу Товариства та додатковий вклад, - не менше 110000000 доларів. Інвестиційною програмою технічної модернізації виробництва товариства має бути передбачено:

- будівництво нового виробництва титанового шлаку потужністю 150 тис. т/рік з використанням трьох нових руднотермічних печей потужністю 21 МВт кожна - 63,5 млн. доларів США;

- модернізація сольового хлоратору СХ-1 продуктивністю 170 т/добу (з виконанням АСУ ТП) - 12,0 млн. доларів США;

- будівництво нової ділянки очищення ректифікації тетрахлориду титану продуктивністю 80000 т/рік - 16,0 млн. доларів США;

- створення (техніко-економічне обґрунтування, проект, робоча документація) виробництва титану губчастого продуктивністю 20000 т/рік і магнію-відновника для виробництва титану губчастого - 9,0 млн. доларів США;

- модернізація залізничного господарства і автомобільних автошляхів (техніко-економічне обґрунтування, проект, робоча документація) - 9,5 млн. доларів США;

- здійснення інших заходів щодо технічної модернізації виробництва.

Пунктом 7.1.3 Договору передбачений очікуваний ефект від реалізації програми: оновлення матеріально-технічної бази; оновлення транспортної інфраструктури; збільшення обсягу виробництва шлаку титанового до 150000 т/рік; збільшення обсягу виробництва очищеного тетрахлориду титану до 80000 т/рік; розробка програми збільшення виробництва титану губчастого до 20000 т/рік і магнію-відновника для виробництва титану губчастого до 20000 т/рік.

Пунктом 7.2 Договору на відповідача-2 покладені обов`язки із забезпечення дотримання умов конкурсу з відбору недержавних учасників Товариства, передбачених Постановою №955, зокрема, в економічній діяльності Товариства: забезпечення погашення протягом трьох місяців з дати утворення Товариства простроченої заборгованості Підприємства з виплати заробітної плати, податків, зборів, інших обов`язкових платежів, заборгованості за спожиті енергоносії, недопущення утворення простроченої заборгованості Товариства за платежами до бюджетів за соціальними платежами, інші зобов`язання.

Пунктом 7.3 Договору на відповідача-2 покладений обов`язок забезпечити погашення в повному обсязі за власний рахунок протягом трьох місяців з дати утворення Товариства простроченої заборгованості Підприємства з виплати заробітної плати, податків, зборів, інших обов`язкових платежів та за спожиті енергоносії, що виникла до державної реєстрації Товариства.

Строк дії Договору визначений у пунктах 20.1, 20.2 Договору з моменту його підписання учасниками або їх уповноваженими представниками та скріплення печатками учасників до повного виконання учасниками своїх обов`язків по створенню Товариства та повного виконання зобов`язань, у тому числі додаткових зобов`язань, згідно з Договором. Дія Договору може бути припинена достроково за згодою всіх учасників або за рішенням суду у випадках, встановлених чинним законодавством України.

Пунктом 20.8 Договору передбачено, що в разі розірвання Договору майновий комплекс Підприємства повертається державі в особі позивача як учаснику Товариства.

Згідно з протоколом установчих зборів Товариства від 14.11.2013 прийняті рішення: про утворення Товариства шляхом внесення до статутного капіталу Товариства з боку держави майнового комплексу Підприємства, що реорганізується шляхом приєднання до Товариства; про затвердження статуту Товариства та стратегічної програми розвитку та технічної модернізації виробництва Товариства, яка викладена в додатку №3 до зазначеного протоколу.

Статут Товариства зареєстрований 19.11.2013, в якому відтворені умови Договору щодо статусу Товариства як підприємства з іноземними інвестиціями, державною часткою 51%, а також щодо розміру статутного капіталу, розмірів часток учасників та зобов`язань Відповідача-2 протягом трьох місяців з дати утворення Товариства забезпечити погашення простроченої заборгованості Підприємства з виплати заробітної плати, податків, зборів, інших обов`язкових платежів та за спожиті енергоносії.

Позивачем та Товариством 31.12.2013 підписаний акт приймання-передачі майнового комплексу Підприємства вартістю 749164000,00 грн. до статутного капіталу Товариства. В акті визначено, що зобов`язання та власний капітал Підприємства передаються відповідно до передавального акту, складеного в процесі реорганізації Підприємства шляхом приєднання до Товариства.

Позивач 15.10.2015 затвердив передавальний акт №284, згідно з яким комісія у складі представників Підприємства та Товариства передала майновий комплекс, що належить до державної власності, з балансу Підприємства на баланс Товариства за даними передавального балансу станом на 30 вересня 2015 року (додаток №1).

До Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 29 жовтня 2015 року внесений запис про проведення державної реєстрації припинення Підприємства.

У додатку № 7 до Стратегічної програми розвитку та технічної модернізації виробництва Товариства, затвердженої протоколом установчих зборів від 14.11.2013 Товариства, погоджений графік використання інвестиційних коштів на суму 110 млн. доларів США, а саме: 4 квартал 2013 року - 1,70 млн. доларів США, 1 квартал 2014 року - 11,50 млн. доларів США, 2 квартал 2014 року - 24,65 млн. доларів США, 3 квартал 2014 року - 26,15 млн. доларів США, 4 квартал 2014 року - 30,0 млн. доларів США, 1 квартал 2015 року - 16,00 млн. доларів США. Тобто кінцевим терміном освоєння інвестиційних коштів є перший квартал 2015 року.

Згідно з довідками Товариства освоєні інвестиційні кошти на суму: 16417,06 тис. грн. у 2014 році та 3949,68 тис. грн. у першому кварталі 2015 року (без ПДВ).

Підставою звернення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до суду з даним позовом стало невиконання відповідачем-2 як засновником та інвестором Товариства своїх інвестиційних зобов`язань за Договором та Додатковою угодою, що, за доводами прокурора, є підставою для розірвання договору про заснування Товариства №85 від 22.02.2013 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013, а також повернення до сфери управління позивача майна, визначеного в акті приймання-передачі з додатками від 31.12.2013 і передавальному акті з додатками від 30.09.2015.

Проаналізувавши норми чинного законодавства, оцінивши докази, заслухавши прокурора та представників сторін, суд визнав позовні вимоги такими, що підлягають задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.ч. 2, 3 ст. 11 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є: договори та інші правочини… Цивільні права та обов`язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства. Аналогічні положення містить ст. 174 Господарського кодексу України (далі - ГК України), згідно з якою господарські зобов`язання між суб`єктами господарювання виникають, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом.

За визначенням ст. 626 Цивільного кодексу України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов`язками наділені обидві сторони договору.

Відповідно до частини першої ст. 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Згідно ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті змішаного договору.

За своєю правовою природою договір № 85 про заснування ТОВ ЗТМК від 22.02.2013 є змішаним договором, який визначає взаємовідносини сторін щодо створення товариства з обмеженою відповідальністю відповідно до положень ст. 142 Цивільного кодексу України, а також містить зобов`язання відповідно до Закону України «Про режим іноземного інвестування» .

Згідно ст. 627 Цивільного кодексу України встановлено, що відповідно до ст. 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Абзацами 2, 8 ч. 1 ст. 3 Закону України від 19.03.1996 № 93/96-ВР «Про режим іноземного інвестування» визначено, що іноземні інвестиції можуть здійснюватися у формі часткової участі у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними особами; в інших формах, які не заборонені законами України, в тому числі без створення юридичної особи на підставі договорів із суб`єктами господарської діяльності України.

Відповідно до ст. 4 цього Закону іноземні інвестиції можуть вкладатися в будь-які об`єкти, інвестування в які не заборонено законами України.

Укладення сторонами змішаного договору про створення товариства із визначенням у ньому форм здійснення інвестицій за погодженням сторін не суперечить вимогам законодавства.

Відповідно до змісту Договору та додаткової угоди до нього Компанія «Толексіс Трейдінг Лімітед» (відповідача-2) - є одночасно засновником ТОВ «ЗТМК» та інвестором, на якого покладені обов`язки з проведення модернізації виробництва після створення цього товариства. Строк дії договору визначений у пунктах 20.1, 20.2 договору - до повного виконання учасниками своїх обов`язків по створенню товариства та повного виконання зобов`язань, у тому числі додаткових зобов`язань, згідно з даним договором.

За правилами ч. 1 ст. 193 ГК України, ст. 526 ЦК України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.

Загальні підстави розірвання цивільно-правових договорів, визначені у нормах глави 53 Цивільного кодексу України, зокрема ст. ст. 651, 652 цього Кодексу.

Частиною 2 статті 651 Цивільного кодексу України визначено, що договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених законом або договором.

Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладені договору.

Частинами 1-4 ст. 188 ГК України визначено, що зміна та розірвання, господарських договорів в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або договором. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду. У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неотримання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона, має право передати спір на вирішення суду.

При цьому повинні враховуватися приписи частини другої статті 651 ЦК України, які є загальними для розірвання договору та які передбачають можливість розірвання договору за рішенням суду на вимогу однієї з сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, установлених договором або законом.

Зі змісту наведеної норми випливає, що підставою для розірвання договору є не лише порушення стороною умов договору, а й наявність шкоди, завданої таким порушенням іншій стороні. Тобто вирішуючи питання про оцінку істотності порушення стороною договору, необхідно встановити не лише наявність істотного порушення договору, але й наявність шкоди, завданої цим порушенням другій стороні, а також чи є справді істотною різниця між тим, на що має право розраховувати сторона, укладаючи договір, і тим, що в дійсності вона змогла отримати. Водночас у наведеній правовій нормі йдеться не лише про грошовий вираз завданої шкоди, прямі збитки, а й випадки, коли потерпіла сторона не зможе використати результати договору.

Доводи прокурора щодо наявності підстав для розірвання договору зводяться до наступного:

- компанією ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД не виконано зобов`язань, передбачених п. 7 Договору щодо забезпечення реалізації Інвестиційної програми технічної модернізації виробництва ТОВ ЗТМК та частково не виконано (неналежно виконано) зобов`язання щодо погашення в повному обсязі за власний рахунок простроченої заборгованості ДП ЗТМК за спожиті енергоносії, що виникла до 19.11.2013;

- наявність шкоди, завданої допущеним відповідачем-2 істотним порушенням умов Договору, прокурор вбачає в неможливості державою використовувати результати договору;

- невиконання Компанією "Толексіс Трейдінг Лімітед" як засновником та інвестором Товариства своїх інвестиційних зобов`язань за Договором є істотним порушенням, що є підставою для розірвання цього договору та додаткової угоди в силу приписів ч. 2 ст. 531 ЦК України і повернення майна.

Згідно із ст. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

В силу приписів ст. 599 ЦК України зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Під належним виконанням зобов`язання розуміють виконання належній особі, в належному місці, в належний строк (термін), з додержанням усіх інших вимог і принципів виконання зобов`язань. Якщо учасники зобов`язання порушують хоч би одну з умов його належного виконання, зобов`язання не припиняється, а трансформується (змінюється), оскільки в такому разі на сторону, яка допустила неналежне виконання, покладаються додаткові юридичні обов`язки у вигляді відшкодування збитків, сплати неустойки тощо. Виконання таких додаткових обов`язків, як правило, не звільняє боржника від виконання зобов`язання в натурі. Лише після того, як сторони здійснять усі дії, що випливають із зобов`язання, воно вважатиметься припиненим. Виконання, яке припиняє зобов`язання, має бути належним чином оформлене (підтверджене).

Згідно зі ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

За результатами державного фінансового аудиту діяльності Товариства за період з 01.11.2013 до 31.05.2015 Державною фінансовою інспекцією в Запорізькій області складений аудиторський звіт від 20.07.2015 №21-24/4. Аудитом встановлено наступне:

- Учасники Товариства внесли свої вклади до статутного капіталу в обсязі та у строки, передбачені Договором;

- згідно з аналізом виконання інвестором станом на 31 травня 2015 року додаткових зобов`язань фактично в рамках реалізації стратегічної програми розвитку Товариством освоєно 20366,74 тис. грн. (без ПДВ), тобто 2,3% від коштів інвестора в сумі 110 млн. дол. США в перерахунку на гривні згідно зі встановленим офіційним курсом НБУ на 18 жовтня 2013 року) та 2% - при перерахунку їх на гривні згідно з встановленим офіційним курсом НБУ на дату фактичного надходження коштів від інвестора на банківський рахунок Товариства;

- в ході аудиту Товариство не зазначило, чи впроваджені у виробництво в результаті реалізації стратегічної програми передові технології та нове устаткування. Товариство не здійснювало окремий аналітичний облік надходження та використання коштів інвестора. Аналітична інформація щодо напрямків використання коштів у сумі 110 млн. дол. США на запит аудитора не надана;

- в результаті дослідження напрямів використання коштів інвестора аудиторами встановлено, що 50% коштів інвестора в розмірі 55 млн. дол. США зараховані в іноземній валюті на поточний банківський рахунок Товариства, а в подальшому на підставі договорів строкового банківського вкладу розміщені на депозитних рахунках терміном на рік. Кошти, які повернулись з валютного депозиту, використані для вільного продажу валюти (45,20 млн. дол. США), поповнення іншого поточного рахунку (13,87 млн. дол. США), а 4,55 млн. дол. США стягнуті на підставі договору застави майнових прав у забезпечення виконання Товариством зобов`язань за кредитним договором. Отже, зазначені кошти не були використані на технічну модернізацію;

- інша половина коштів інвестора в розмірі 502,936 млн. грн. (за комерційним курсом) після обов`язкового продажу 50% іноземної валюти надійшла в національній валюті на окремий поточний банківський рахунок Товариства, частина з них була направлена на депозит. Після повернення коштів з депозиту 260,450 млн. грн. перераховані у вигляді позики грошових коштів (поворотної фінансової допомоги) на підставі відповідних договорів, 251,567 млн. грн. направлені на поповнення інших поточних банківських рахунків товариства, 24,757 млн. грн. перераховані ВАТ "Запоріжжяобленерго" (за активну електроенергію за лютий, травень, вересень 2014 року та передплата згідно з договором №76 від 01.12.2012). Станом на 31 березня 2015 року залишок грошових коштів на банківських рахунках та в касі Товариства складає 569,177 млн. грн., що становить 57% суми коштів, що надійшли від інвестора (еквівалентно 4,177 млн. дол. США);

- аудитом виявлено, що за рішеннями Господарського суду Запорізької області має бути стягнуто з Підприємства на користь ВАТ "Запоріжжяобленерго" 275732,997 тис. грн., з яких 261600,073 тис. грн. основного боргу за спожиту електричну енергію. Виконання рішень у зазначених справах розстрочено ухвалами суду у зв`язку з неспроможністю Підприємства виконати рішення суду через відсутність обігових коштів. Товариство оплатило прострочену заборгованість Підприємства, яка виникла до 19 листопада 2013 року, в сумі 18623,334 тис. грн. за власні кошти, тобто виконало частину зобов`язань відповідача-2.

У рамках кримінального провадження №12015080030002227 щодо нецільового використання товариством інвестиційних коштів Київський науково-дослідний інститут судових експертиз провів судово-економічну експертизу, за результатами якої складений висновок від 31.08.2016 №9991/16-45.

Експертизою підтверджені висновки аудиторського звіту Державної фінансової інспекції від 20.07.2015 №21-24/4 щодо перерахування Відповідачем-2 коштів на виконання Договору та Додаткової угоди в розмірі 110000000,00 доларів США та додатково 19048077,10 доларів США, погашення Товариством простроченої заборгованості Підприємства за спожиті енергоносії, яка виникла до 19 лютого 2013 року, на суму 18623330,22 грн.

Товариством 10.04.2017 затверджено звіт щодо виконання Стратегічної програми розвитку та технічної модернізації виробництва Товариства за 2014 рік - І квартал 2017 року. Відповідно до зазначеного звіту:

1) за проектом "Цех виробництва титанового шлаку" виконані інженерно-геологічні дослідження по об`єкту проектування, випробування паль і ґрунтів статичними вдавлюючими навантаженнями; за проектом "Виготовлення і постачання устаткування" визначені потенційні постачальники; за проектом "Внутрішньомайданчикове електропостачання 35 кВ (Проект) для забезпечення виробництва шлаку титанового" укладений договір на виконання проектно-вишукувальних робіт; торгові обмеження у відносинах України із Російською Федерацією зробили неможливим замовлення і придбання у виробників РФ устаткування для модернізації виробництва шлаку титанового;

2) стосовно виробництва тетрахлориду титану:

- за проектом "Ділянка хлорування. Модернізація СХ-1" ведуться завершальні роботи з будівництва сольової хлоруючої установки СХ-1;

- за проектом "АСУТП виробництва тетрахлориду титану" розроблені технічні завдання;

- за проектом "Модернізація ділянки ректифікації" проведена науково-дослідна робота, виконаний проект модернізації виробництва, видані заявки на закупівлю устаткування, частина нестандартного устаткування виготовляється силами комбінату;

- за проектом "Модернізація установки випарювання пульпи УВП-1" підготовлена конструкторська документація, ведеться постачання матеріалів та устаткування;

- виконано проектно-вишукувальні роботи по об`єкту: Товариство Цех №2. Капітальний ремонт будівлі корпусу 3 ВХіВР;

- за проектом "Реконструкція об`єктів діючого виробництва (модернізація діючого виробництва тетрохлориду титану потужністю 80 тис. т/рік)" виконуються проектно-вишукувальні роботи;

- у стадії завершення проектно-вишукувальні роботи по об`єкту: Товариство Цех №2. Реконструкція сантехнічної газоочистки;

3) стосовно виробництва магнію-відновника:

- запущені в роботу в режимі дослідної експлуатації електролізер №13 та система "Магній-1", поставлені два візки на комбінат, поставлені та налагоджені газові пальники для сушки прототипу електролізера №13;

- за проектом "Підготовчі роботи. Ділянка виробництва магнію-відновника потужністю 20 тис. т/рік" ведуться проектувальні роботи;

- за проектом "Відділення електролізу магнію, підготовка магнію-відновника, хлорних фільтрів потужністю 20 тис. т/рік" розроблене завдання на проектування, ведеться підготовка вихідних даних для виконавця проектних робіт;

- розроблені завдання на проектування для виконання проекту "Будівництво комплексної газоочисної установки цеху №7", видана заявка на визначення виконавця цього проекту;

- розроблене завдання на проектування для виконання проекту "Кремній-перетворювальна підстанція", видана заявка на визначення виконавця цього проекту;

4) стосовно виробництва титану губчастого:

- виконані роботи з монтажу кожуха печі ПСВ-450 №13, обладнання вакуумної системи і монтажу металоконструкцій робочого майданчика біля печі №13, завершене проектування установки футерування в прототип ПВС-450, укладений договір та виконані футерувальні роботи; укладений договір і здійснене постачання устаткування реторт, кришок, охолоджувача і теплового екрану для модернізованих печей ПВС-410 і прототипу ПВС-450;

- виготовлені апарати відновлення і вакуумної сепарації, на яких проводяться дослідно-промислові випробування; розроблена і затверджена конструкторська документація на зливний пристрій для модернізованого апарату відновлення;

- розроблена і затверджена конструкторська документація на зливний пристрій для модернізованого апарату відновлення, ведеться відпрацювання технології зливу і конструкції зливного пристрою;

- ведеться проектування і виконуються роботи з придбання і монтажу матеріалів і кабельної продукції АСУ ТП Система Титан-4, а також ведеться робота з монтажу приладів польового рівня АСУ ТП Система Титан-4;

- за проектом "Будівництво установки усереднення титану губчастого та допоміжної інфраструктури в корпусі 4 цеху №7" визначений виконавець і укладений договір на розробку і виготовлення устаткування, завершений монтаж технологічного ланцюжка усереднювання партій ТГ;

- виготовлений проект "Відділення миття обладнання в корпусі 2 цеху №7", виконується виготовлення обладнання допоміжної інфраструктури та монтаж відділення миття обладнання в корпусі 2 цеху №7";

- завершені будівельні роботи за проектом "Навіс для зберігання тари титану губчастого" та за проектом "Відділення ремонту алюмінієвих контейнерів";

- розроблений проект "Сортувальний комплекс №42, 43", ведеться закупка та постачання на комбінат необхідних для реалізації проекту ТМЦ;

- за проектом "Підготовчі роботи. Ділянка виробництва титану губчастого потужністю 20 тис. т/рік" здійснений монтаж перегородки в осях 39-40 корпусів 2 цеху №7, завершені будівельні роботи за проектом "Транспортний коридор цеху №7";

- за проектом "Проектно-вишукувальні роботи. Ділянка виробництва титану губчастого потужністю 20 тис. т/рік" розроблене завдання на проектування, ведеться підготовка вихідних даних для виконавця проектних робіт.

Зі змісту наведеного звіту випливає, що станом на 2017 рік більшість пунктів Стратегічної програми перебуває на стадії розробки технічних завдань і проектної документації, а ті будівельні та монтажні роботи, які виконані по деяким ділянкам виробництва, становлять незначну частину заходів з реалізації Стратегічної програми і стосуються не основного виробництва, а інфраструктури виробництва (монтаж кожуха печі ПСВ-450 №13, обладнання вакуумної системи і монтажу металоконструкцій робочого майданчика біля печі №13, монтаж приладів польового рівня АСУ ТП Система Титан-4; монтаж відділення миття обладнання в корпусі 2 цеху №7, монтаж перегородки в осях 39-40 корпусів 2 цеху №7, будівництво навісу для зберігання тари титану губчастого, відділення ремонту алюмінієвих контейнерів, транспортного коридору цеху №7).

Під час нового розгляду справи суду надані додаткові докази: Висновок судово-економічної експертизи від 08.02.2018 №13822, складений експертом Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, та Висновок комісійної судово-економічної експертизи від 13.04.2018 № 4459/18-45/7641-7643/1845, складений експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, за висновками яких документально підтверджуються висновки аудиторського звіту від 20.07.2015 № 21-24/4, складеного за результатами державного фінансового аудиту діяльності ТОВ ЗТМК за період з 01.11.2013 по 31.05.2015.

З досліджених доказів вбачається, що на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 23.01.2012 № 243 Деякі питання титанової галузі та від 03.10.2012 № 955 Деякі питання утворення товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат , за результатами проведеного конкурсу з відбору недержавного учасника ТОВ ЗТМК 22.02.2013 Фондом державного майна України в особі першого заступника Голови Фонду Іванова Є.Р. з переможцем конкурсу - компанією ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД , Республіка Кіпр, в особі уповноваженого представника Ярини І.В., укладено Договір. За Договором, додатковою угодою до нього від 18.10.2013, які укладені між Фондом державного майна України та компанією ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД , учасниками Товариства є: Фонд державного майна України, місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9; компанія ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД - юридична особа, зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, сертифікат реєстрації НЕ 148292 від 11.05.2004, місцезнаходження: Еміліу Хурмузіу Стріт, Лофітіс Бізнес Центр, 6-й поверх, офіс 3 та 4, П.К. 3035, Лімассол, Кіпр. За умовами вищевказаного Договору, додаткової угоди до нього, а також статуту Товариства, чітко визначені обов`язки компанії ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД як учасника ТОВ ЗТМК , а саме: вона мала здійснити свій вклад до статутного капіталу Товариства виключно грошовими коштами в сумі 719 785 019,8 грн., що в перерахунку згідно із встановленим НБУ офіційним курсом гривні до долара США станом на 18.10.2013 (7,993 грн. за 1 дол. США) відповідає 90 051 922,91 дол. США, додатково до свого вкладу до статутного капіталу Товариства з метою фінансового забезпечення технічної модернізації виробництва компанія мала внести вклад грошовими коштами на загальну суму 159 444 980,25 грн., що відповідає 19 948 077,09 дол. США. Водночас встановлено додаткові зобов`язання компанії ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД : забезпечити погашення в повному обсязі за власний рахунок протягом трьох місяців з дати утворення Товариства простроченої заборгованості ДП ЗТМК з виплати заробітної плати, податків, зборів, інших обов`язкових платежів та за спожиті енергоносії, що виникла до державної реєстрації Товариства; забезпечити реалізацію Інвестиційної програми технічної модернізації виробництва Товариства; визначення стратегічних програм Товариства здійснюється з урахуванням Інвестиційної програми технічної модернізації виробництва Товариства.

Державним фінансовим аудитом діяльності TOB ЗТМК за період з 01.11.2014 по 31.05.2015, висновки якого підтверджені трьома Висновками судово-економічних експертиз встановлено, що Фондом державного майна України здійснено свій вклад до статутного капіталу Товариства шляхом передачі йому майнового комплексу ДП ЗТМК вартістю 749164 тис. грн. без ПДВ (акт приймання-передачі від 31.12.2013), в свою чергу, компанією TOЛEKCIC ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД з листопада 2013 року по червень 2014 року перераховано на банківський рахунок TOB ЗТМК грошові кошти в загальній сумі 110 000 тис. дол. США (з яких 90 051,92 тис. дол. США внески в Статутний фонд), що підтверджується банківськими виписками.

Отже, учасники Товариства внесли свої вклади до статутного капіталу в обсязі та строки, передбачені Договором.

На виконання вищевказаного зобов`язання розроблено Стратегічну програму розвитку та технічної модернізації виробництва TOB ЗТМК , яка опрацьована учасниками Товариства та затверджена на установчих зборах 14.11.2013 (далі - Стратегічна програма Товариства). У ній окреслено напрями використання інвестицій компанії TOЛEKCIC ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД на загальну суму 110 млн. дол. США з урахуванням вимог, визначених Договором, з обґрунтуванням їх актуальності для Товариства. Мета Стратегічної програми Товариства - впровадження передових технологій і устаткування вітчизняних та зарубіжних фірм, що в результаті дозволить збільшити обсяги виробництва, знизити собівартість продукції, підвищити її конкурентоспроможність за рахунок зростання якості, а також дозволить вирішити екологічні питання.

За висновками Аудиту та судово-економічних експертиз, при здійсненні технічної модернізації виробництва в рамках Стратегічної програми ТОВ ЗТМК фактично освоєно кошти (виконано роботи, послуги, отримано обладнання та інші ТМЦ) в обсязі, що становить лише 2,3% від коштів інвестора в сумі 110 млн. дол. США в перерахунку на гривні згідно із встановленим офіційним курсом НБУ станом на 18.10.2013 (в сумі 879 230 тис. грн.), та 2% - при перерахунку їх на гривні згідно із встановленим офіційним курсом НБУ станом на дати фактичного надходження коштів від інвестора на банківський рахунок Товариства (в сумі 995 383 тис. грн.).

Наведене свідчить про факт неналежної реалізації Стратегічної програми Товариства, а також про відсутність її реалізації щодо впровадження передових технологій та нового устаткування, у той час як саме це було стратегічним інтересом держави та основною метою створення Товариства.

Згідно з п. 4.3 Договору та п. 5.1 Статуту Товариства його учасники мають право: брати участь особисто або через своїх представників в управлінні TOB ЗТМК , одержувати інформацію про діяльність Товариства, стан його майна, розміри прибутку та збитків, дані бухгалтерського обліку та іншу документацію. Однак, звіти про стан виконання інвестиційних зобов`язань компанії TOЛEKCIC ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД та про виконання Стратегічної програми Товариства з урахуванням строків виконання зазначених заходів, передбачених установчими документами, не складались, питання скликання позачергових зборів з метою розгляду та розв`язання проблем, пов`язаних з виконанням визначених заходів з модернізації виробництва, інвестором не вирішувалось.

Слід зазначити, що незважаючи на встановлений в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015080030002227 факт спрямування службовими особам ТОВ ЗТМК значної частини залучених інвестиційних коштів не за виключним цільовим призначенням, інвестором жодних заходів на досягнення мети створення Товариства упродовж передбачених строків освоєння цих коштів вжито не було.

Відповідно до ч.ч. 3-5 ст. 2 Закону України Про інвестиційну діяльність (в редакції на час укладання Договору) інвестиційна діяльність забезпечується шляхом реалізації інвестиційних проектів і проведення операцій з корпоративними правами та іншими видами майнових та інтелектуальних цінностей. Інвестиційний проект - це сукупність цілеспрямованих організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних заходів, які здійснюються суб`єктами інвестиційної діяльності та оформлені у вигляді планово-розрахункових документів, необхідних та достатніх для обґрунтування, організації та управління роботами з реалізації проекту. Розробленню інвестиційного проекту може передувати розроблення проектної (інвестиційної) пропозиції. Проектна (інвестиційна) пропозиція - це результат техніко-економічного дослідження інвестиційних можливостей, на підставі яких приймається рішення про реалізацію інвестиційного проекту, оформлений у вигляді пропозиції щодо ініціювання інвестиційного проекту. Розроблення проектної (інвестиційної) пропозиції є одним з етапів розроблення інвестиційного проекту .

В силу наведених норм, іноземний інвестор компанія ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД діє на підставі угоди - Договору та забезпечує свою діяльність як суб`єкт інвестиційної діяльності шляхом реалізації Інвестиційної програми, яка повинна визначати сукупність цілеспрямованих організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних заходів, які здійснюються суб`єктами інвестиційної діяльності та оформлені у вигляді планово-розрахункових документів, необхідних та достатніх для обґрунтування, організації та управління роботами з реалізації програми.

Інвестиційний проект (програма) модернізації виробництва ТОВ ЗТМК засвідчений підписом представника інвестора та печаткою інвестора - компанії ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД . Прийнята на Установчих зборах Стратегічна програма на виконання Інвестиційної програми містить перелік аналітичних, фінансових та інженерно-технічних заходів, які повинні бути здійснені суб`єктами інвестиційної діяльності та оформлені у вигляді планово-розрахункових документів. В Додатку №7 до Стратегічної програми міститься графік використання та освоєння Інвестиційних коштів на суму 110 млн. дол. США - з 4 кварталу 2013 року по 1 квартал 2015 року, тобто визначені строки проведення робіт та освоєння коштів сплинули в 1 кварталі 2015 року. Виходячи з вищезазначеного, інвестор - компанія ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД достатньо розуміла свої обов`язки, визначені договором та законодавством.

Слід також враховувати вимоги ст. 8 Закону України Про інвестиційну діяльність щодо одержання позитивного висновку державної експертизи Інвестиційного проекту (програми) у випадках та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, та строки дії такого висновку - три роки.

Таким чином, невиконання іноземним інвестором - компанією ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД Інвестиційних зобов`язань, визначених Законом та передбачених Договором про заснування, Статутом Товариства та Стратегічною програмою розвитку технічної модернізації виробництва ТОВ ЗТМК , затвердженої на Установчих зборах 14.11.2013, у тому числі в частині забезпечення реалізації Інвестиційної програми технічної модернізації виробництва Товариства призвело до невиконання в повному обсязі Інвестиційної програми у визначені строки - до 01.04.2015.

На виконання ст. 316 ГПК України щодо обов`язковості вказівок, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, під час нового розгляду справи, суд зазначає наступне.

Компанія ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД є суб`єктом інвестиційної діяльності - інвестором, який прийняв рішення про вкладення власних майнових та інтелектуальних цінностей в об`єкт інвестування, в цьому випадку - основні фонди та засоби виробництва майнового комплексу державного сектору економіки. При цьому, Договором та Статутом Товариства чітко визначено напрями такої інвестиції - здійснення технічної модернізації виробництва, тобто створення інших об`єктів власності, вартість яких з огляду на відсоткове відношення учасників підприємства може відповідати 49 % розміру статутного капіталу Товариства.

Держава, як учасник Договору, до його укладення через відповідні владні органи визначилась про необхідність розвитку відповідного сектору економіки, а саме титанової галузі. З цією метою проведено конкурс, за результатами якого обрано недержавного Інвестора, що законодавчо і матеріально забезпечило можливість реалізації такого інвестування на базі майнового комплексу та активів єдиного державного підприємства виробника у цій галузі - ДП ЗТМК . В свою чергу, інвестор - компанія ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД повинна була забезпечити технічну модернізацію виробництва шляхом виконання Інвестиційної програми. Грошовий внесок інвестора є лише частиною зобов`язань з метою виконання Інвестиційної програми. Реалізація Інвестиційної програми та її забезпечення передбачає виконання відповідних конкретних дій із встановленими строками з використанням лише інвестиційних коштів, результатом яких буде досягнення мети Договору.

Компанія ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД свої зобов`язання за Договором щодо забезпечення реалізації Інвестиційної програми технічної модернізації виробництва Товариства (п. 7.1 Договору) виконала лише в частині грошового внеску, проте не виконала в частині фактичної реалізації, а саме:

- будівництво нового виробництва титанового шлаку потужністю 150 тис. т/рік з використанням трьох нових руднотермічних печей потужністю 21 МВт кожна - 63,5 млн. дол. США;

- модернізація сольового хлоратора СХ-1 продуктивністю 170 т/добу (з виконанням АСУ ТП) - 12,0 млн. дол. CШA;

- будівництво нової ділянки очищення ректифікації тетрахлориду титану продуктивністю 80 000 т/рік - 16,0 млн. дол. США;

- створення (техніко-економічне обґрунтування, проект, робоча документація) виробництва титану губчастого продуктивністю 20 000 т/рік і магнію-відновника для виробництва титану губчастого - 9,0 млн. дол. США;

- модернізація залізничного господарства і автомобільних автошляхів (техніко-економічне обґрунтування, проект, робоча документація) - 9,5 млн. дол. США;

- здійснення інших заходів щодо технічної модернізації виробництва.

Також не досягнутий передбачений пунктом 7.1.3 Договору ефект від реалізації програми: не відбулось оновлення матеріально-технічної бази, транспортної інфраструктури, збільшення обсягів виробництва.

Вищевикладене свідчить, що невиконання взятих на себе інвестиційних зобов`язань з боку інвестора є істотними порушеннями договірних умов, внаслідок чого сторона договору - держава в особі ФДМУ, значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору, про що вказують відсутність досягнення мети створення та діяльності ТОВ ЗТМК .

Суд звертає увагу, що за висновками постанови Верховного суду від 22.03.2019 суд погодився з відхиленням судами попередніх інстанцій доводів відповідача-2 про те, що заборгованість за спожиті енергоносії не є простроченою внаслідок розстрочення ухвалами суду. Також відхилені посилання відповідача-1 на фактичне виконання ним за відповідача-2 додаткових зобов`язань з погашення заборгованості, яка перейшла до Товариства як до правонаступника Підприємства. Верховний Суд зазначив, що умовами Договору саме на відповідача-2 (а не на Товариство) покладений обов`язок з погашення протягом трьох місяців з дати утворення Товариства усієї заборгованості Підприємства за спожиті енергоносії, що виникла до державної реєстрації Товариства. Отже, Верховний Суд дійшов остаточного висновку, що погашення заборгованості за спожиті енергоносії було виключно обов`язком приватного інвестора.

Пунктом 7.3 Договору визначено додаткове зобов`язання компанії ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД щодо забезпечення погашення в повному обсязі за власний рахунок протягом трьох місяців з дати утворення Товариства простроченої заборгованості ДП ЗТМК з виплати заробітної плати, податків, зборів, інших обов`язкових платежів та за спожиті енергоносії, що виникла до державної реєстрації Товариства.

Господарським судом Запорізької області винесені рішення за позовними заявами відкритого акціонерного товариства Запоріжжяобленерго до державного підприємства ЗТМК про стягнення заборгованості за спожиту активну електричну енергію за договором № 76/199 від 01.07.2000 та додатковими угодами до нього від 01.01.2005, 01.04.2006 та 01.06.2006:

- у справі № 10/339/10 від 06.12.2010 про стягнення 34232677,50 грн. основного боргу, що утворився за період серпня та вересня 2010 року, 91060,02 грн. інфляційних витрат, 173880,21 грн. 3% річних та 100000,00 грн. пені;

- у справі № 19/5009/1481/11 від 16.05.2011 про стягнення 109882156,44 грн. основного боргу, що утворився за період 11, 12 місяці 2010 року та 1-4 місяці 2011 року, 3213604,40 грн. інфляційних витрат, 830752,69 грн. 3% річних та 624503,72 пені;

- у справі № 13/5009/5894/11-20/5009/5894/11 від 27.12.2011 про стягнення 97265749,72 грн. основного боргу, що утворився за період з квітня по липень 2011 року, 3213604,40 грн. інфляційних витрат, 830752,69 грн. 3% річних та 624503,72 грн. пені.

Крім того, 07.12.2010 Господарським судом Запорізької області винесено рішення у справі № 11/292/10 за позовною заявою відкритого акціонерного товариства Запоріжжяобленерго до Казенного підприємства ЗТМК про стягнення заборгованості за спожиту активну електричну енергію за договором № 76/199 від 01.07.2000 та додатковими угодами до нього від 01.01.2005, 01.04.2006 та 01.06.2006 в сумі 20219490,13 грн. основного боргу, 687462,66 грн. інфляційних витрат, 171173,22 грн. 3% річних та 442197,48 грн. пені. В подальшому Господарським судом Запорізької області ухвалою від 20.11.2013 за заявою Державного підприємства ЗТМК розстрочено виконання зазначеного рішення та здійснено процесуальне правонаступництво, замінено відповідача у справі з Казенного підприємства на Державне підприємство.

Загальна сума простроченої заборгованість ДП ЗТМК за спожиту активну електричну енергію (енергоносії) за договором № 76/199 від 01.07.2000 та додатковими угодами до нього від 01.01.2005, 01.04.2006 та 01.06.2006 лише в частині основного боргу за наведеними рішеннями суду складає 241380583,66 грн. В подальшому виконання вищевказаних судових рішень розстрочено відповідними ухвалами господарського суду Запорізької області у зазначених справах (прийнятих 18.11.2013 - 21.11.2013) на підставі заяв ДП ЗТМК до суду. У зазначених рішеннях суду чітко визначено, що судом на підставі ст.121 ГПК України розстрочено виконання рішення суду, тобто визначено строки погашення простроченої заборгованості боржником з урахуванням його платоспроможності.

Відповідно до умов п. 7.3 Договору про заснування та додаткової угоди до нього компанія ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД зобов`язалась забезпечити погашення в повному обсязі за власний рахунок протягом трьох місяців з дати утворення Товариства простроченої заборгованості ДП ЗТМК з виплати заробітної плати, податків, зборів, інших обов`язкових платежів та за спожиті енергоносії, що виникла до державної реєстрації Товариства. Державна реєстрація ТОВ ЗТМК здійснена 19.11.2013, отже, на момент державної реєстрації прийнято лише одне рішення суду про розстрочку виконання рішення суду, інші після дати реєстрації.

Наведене свідчить про нездійснення відповідачаем-2 прийнятих на себе зобов`язань за Договором, а саме: щодо погашення простроченої заборгованості ДП ЗТМК за спожиті енергоносії, яка виникла до державної реєстрації ТОВ ЗТМК в сумі 260 708,073 тис. грн., на протязі 3х місяців з моменту реєстрації, а саме з 19.11.2013.

Доводи відповідача-2 про неконкретність вищезазначеного зобов`язання саме в частині можливості виконання такого зобов`язання, на підставах того, що Компанія не є стороною в договорі про постачання енергоносіїв суд відхиляє як необґрунтовані. Стаття 194 ГК України визначає порядок виконання господарського зобов`язання третьою особою та зазначає, що виконання господарського зобов`язання може бути покладено в цілому або в частині на третю особу, що не є стороною в зобов`язанні. Управнена сторона зобов`язана прийняти виконання, запропоноване третьою особою - безпосереднім виконавцем, якщо із закону, господарського договору або характеру зобов`язання не випливає обов`язок сторони виконати зобов`язання особисто.

Той факт, що TOB ЗТМК оплачено (погашено) за власні кошти прострочену заборгованість ДП ЗТМК за спожиті енергоносії (активну електроенергію) є доведеним. Разом з тим, підпунктами 4.17 та 4.19 Статуту Товариства та підпунктами 2.17, 2.19, 17.3 Договору передбачено, що Товариство не несе відповідальності за зобов`язаннями його учасників, а також не відповідає за зобов`язаннями утворених ним юридичних осіб.

Слід зазначити, що дії директора ТОВ ЗТМК Сивака В.В. щодо погашення простроченої заборгованості ДП ЗТМК за вищевказаними рішеннями суду є волевиявленням та відповідальністю безпосередньо фізичної посадової особи підприємства та не спростовують і не припиняють факту невиконання зобов`язання з боку відповідача-2 та спричинення збитків підприємству.

Господарським судом Запорізької області розглянуто справу № 908/92/17 за позовною заявою товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат до компанії Толексіс Трейдінг Лімітед про:

- зобов`язання відповідача виконати додаткові зобов`язання, передбачені договором про заснування ТОВ ЗТМК № 85 від 22.02.1013р., а саме: забезпечити реалізацію Інвестиційної програми технічної модернізації виробництва ТОВ ЗТМК ;

- зобов`язання відповідача виконати додаткові зобов`язання, передбачені договором про заснування ТОВ ЗТМК № 85 від 22.02.1013, а саме: визначити стратегічну програму ТОВ ЗТМК з урахуванням Інвестиційної програми технічної модернізації виробництва ТОВ ЗТМК ;

- стягнення простроченої заборгованості державного підприємства Запорізький титано-магнієвий комбінат за спожиті енергоносії (активну електричну енергію), що виникла до 19.11.2013 (до державної реєстрації ТОВ ЗТМК ) на виконання пункту 7.3 Договору в сумі 18 623 334 грн.

Рішенням суду від 16.02.2017 у справі № 908/92/17, яке залишено без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 17.07.2017, в позові відмовлено. Постановою Вищого господарського суду України від 17.10.2017 вищевказані рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасовано в частині відмови в задоволенні позовних вимог ТОВ ЗТМК до компанії Толексіс Трейдінг Лімітед , справу № 908/92/17 у визначеній частині направлено на новий розгляд до Господарського суду Запорізької області в іншому складі суду. Прийнята судом за результатами розгляду даної справи ухвала про закриття провадження у справі знаходиться на перегляді суду апеляційної інстанції.

Відносно наданого відповідачем-2 Акта Східного офісу Держаудитслужби від 29.10.2018 № 08.15-16/5 суд відзначає, що вказаним аудитом не перевірялось додержання відповідачем-2 взятих на себе інвестиційних зобов`язань, забезпечення реалізації та освоєння Стратегічної програми.

Щодо висновків експертів КНДІСЕ від 22.10.2019 №25466/25467/19-72, КНДІСЕ від 31.08.2018 № 14708/18-71/14709/18-72, Сумського відділення ХДНІСЕ № 375/376/377/378, ХНДІСЕ № 28067 від 12.02.2020, при проведені цих експертиз досліджувались лише окремі правочини ТОВ ЗТМК та погашення ним заборгованості за спожиту електроенергію, отже, вони не стосуються питання додержання відповідачем-2 взятих на себе інвестиційних зобов`язань, забезпечення реалізації та освоєння Стратегічної програми.

Висновок науково-правової експертизи Ради науково-правових експертиз при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України від 09.02.2021 та висновок науково-правової експертизи щодо доктринального тлумачення договірного законодавства України від 17.09.2018 № 126/201-е містять питання правового характеру, які суд має самостійно визначити при прийнятті рішення. Згідно з висновком за результатами проведення лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи від 05.07.2018 № 10651/18-39, предметом дослідження було визначення кінцевої дати, на яку відповідач-2 повинен був сплатити заборгованість за електричну енергію, визначення суми такої заборгованості та способу її погашення, чому також самостійно надано оцінку судом.

Відповідачем-2 надано ряд листів, якими, на його погляд, підтверджується відсутність простроченої заборгованості ДП ЗТМК за електричну енергії, зокрема: лист в.о. директора ДП ЗТМК Королькова В.Ю. від 13.02.2014 № ВК/-2-516, адресований ФДМУ та представнику Компанії Толексіс Трейдінг Лімітед, в якому зазначено, що станом на 11.02.2014 ДП ЗТМК не має простроченої заборгованості з виплати податків, зборів, заробітної плати інших обов`язкових платежів та за спожиті енергоносії. Однак, інформація про відсутність такої заборгованості станом на 11.02.2014 не стосується виконання зобов`язань відповідача-2 за Договором, оскільки заборгованість мала бути визначена станом на 19.11.2013, до дати державної реєстрації ТОВ ЗТМК . Листом в.о. директора ДП ЗТМК Королькова В.Ю. від 25.11.2013 № 25-02.02967 директору ТОВ ЗТМК Сиваку В.В. повідомлялось про відсутність простроченої заборгованості за спожиті енергоносії, що виникла до державної реєстрації Товариства, разом з тим, в ньому зазначено про підстави відсутності простроченої заборгованості - згідно ухвал Господарського суду Запорізької області про розстрочення заборгованості.

Таким чином, той факт, що компанією TOЛEKCIC ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД не виконано зобов`язань, передбачених п. 7 Договору щодо забезпечення реалізації Інвестиційної програми технічної модернізації виробництва ТОВ ЗТМК , та частково не виконано (неналежно виконано) зобов`язання щодо погашення в повному обсязі за власний рахунок простроченої заборгованості ДП ЗТМК за спожиті енергоносії, що виникла до 19.11.2013 є доведеним.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для розірвання договору про заснування ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» № 85 від 22.02.2013 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013, оскільки обставини справи свідчать про наявність істотних порушень умов Договору з боку відповідача-2, що є підставою для розірвання за рішенням суду. Позовні вимоги в цій частині судом задовольняються.

Пунктом 20.8 Договору передбачено, що в разі розірвання цього договору майновий комплекс державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» повертається державі в особі Фонду державного майна України як учаснику товариства.

Отже, розірвання договору про заснування ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» №85 від 22.02.2013 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013 є підставою для повернення майнового комплексу ДП «ЗТМК» , який був переданий на виконання договору, оскільки правова підстава для утримання зазначеного майна відповідачем-1 відпала.

На підставі ч. 1 ст. 1212 Цивільного кодексу України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

Згідно з ч. 1 ст. 1213 Цивільного кодексу України набувач зобов`язаний повернути потерпілому безпідставно набуте майно в натурі.

Враховуючи зазначене, позовна вимога про зобов`язання відповідача-1 повернути до сфери управління Фонду державного майна України майно, визначене в «Акті приймання-передачі майнового комплексу державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат»» від 31.12.2013 з додатками №№1 - 5 і передавальному акті від 30.09.2015 №284 з додатком №1 (передавальний баланс) є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Відносно заяви відповідача-2 про сплив строків позовної давності за усіма позовними вимогами суд зазначає наступне.

Згідно із ст. 257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Відповідно до ч. 1 ст. 261 Цивільного кодексу України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Як встановлено при первісному розгляді справи і залишено без зауважень Верховним Судом під час касаційного перегляду, про порушення відповідачем-2 зобов`язань за договором №85 від 22.02.2013 позивач дізнався в кінці І кварталу 2015 року, коли закінчився строк освоєння інвестиційних коштів за Стратегічною програмою розвитку Товариства, а тому на момент подання позову в даній справі (25.01.2017 - згідно штампу вхідної кореспонденції Господарського суду м. Києва) строк позовної давності за вимогою про розірвання цього договору у зв`язку з істотним порушенням зобов`язань відповідачем-2 не сплив. За вимогою про повернення майна, яка пред`явлена до відповідача-1, позовна даність на момент пред`явлення позову не спливла, оскільки дана вимога є похідною від вимоги про розірвання договору № 85 від 22.02.2013 і підстави для її задоволення стали наявні у зв`язку з розірванням цього договору.

За приписами ч. 3 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи, і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

За приписами ч. 3 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи, і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України доказування полягає не лише в поданні особами доказів, а й у доведенні їх переконливості. Вказані докази повинні містити інформацію щодо обставин, що входять до предмета доказування, слугувати аргументами (посилками) у процесі встановлення об`єктивної істини.

У справі Салов проти України (заява № 65518/01; від 6 вересня 2005 року; пункт 89) ЄСПЛ наголосив на тому, що згідно статті 6 Конвенції рішення судів достатнім чином містять мотиви, на яких вони базуються для того, щоб засвідчити, що сторони були заслухані, та для того, щоб забезпечити нагляд громадськості за здійсненням правосуддя (рішення у справі Hirvisaari v. Finland , заява № 49684/99; від 27 вересня 2001, пункт 30). Разом з тим, у рішенні звертається увага, що статтю 6 параграф 1 не можна розуміти як таку, що вимагає пояснень детальної відповіді на кожний аргумент сторін. Відповідно, питання, чи дотримався суд свого обов`язку обґрунтовувати рішення, може розглядатися лише в світлі обставин кожної справи (рішення у справі Ruiz Torija v. Spain , заява серія A № 303-A; від 9 грудня 1994; пункт 29).

Статтею 86 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури доведено та надано достатньо належних та допустимих доказів на підтвердження своїх вимог, зокрема наявності істотного порушення умов Договору з боку відповідача-2, що останнім не спростовано.

За викладених обставин суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог, відтак позов задовольняється в повному обсязі.

Щодо вирішення питання про розподіл судових витрат суд зазначає наступне:

Згідно з ч. 9 ст. 129 ГПК України у випадку, якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Оскільки спір виник внаслідок невиконання зобов`язань відповідачем-2, у зв`язку з чим у відповідача-1 виникло зобов`язання повернути майно позивачу, суд дійшов висновку про покладення судових витрат у повному обсязі за даним позовом на відповідача-2.

Судові витрати складаються з:

- судового збору за немайновою вимогою про розірвання договору в сумі 1600,00 грн.;

- судового збору за майновою вимогою про повернення майна в сумі 240000,00 грн. (з урахуванням вартості майна за договором в редакції додаткової угоди - 749164 000,00 грн. застосована максимальна ставка судового збору: 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня 2017 року: 1600,00 грн. х 150 = 240 000,00 грн.), з яких Генеральною прокуратурою України сплачено 1600,00 грн.

Отже, з відповідача-2 підлягає стягненню на користь Генеральної прокуратури України (на даний час - Офіс Генерального прокурора) судовий збір в розмірі 3200,00 грн., який сплачений при поданні позову, а недоплата судового збору в сумі 238400,00 грн. підлягає стягненню в дохід Державного бюджету України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 74, 76-80, 123, 129, 233, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Розірвати договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» № 85 від 22.02.2013, укладений Фондом державного майна України (01601, м. Київ, вул. Генерала Алмазова (Кутузова), 18/9; ідентифікаційний код 00032945) та Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» (адреса реєстрації: Еміліу Хурмузіу Стріт, Лофітіс Бізнес Центр, 6-й поверх, офіс 3 та 4, 3035, Лімассол, Кіпр; зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, сертифікат реєстрації НЕ 148292 від 11.05.2004)/ Tolexis Trading Limited (Emiliou Chourmouziou Street, Lophitis Business Centre, 6 th floor, office 3&4, P.C. 3035, Limassol, Cyprus); представник в Україні: Іванов П.О., адреса для листування : 02072, м. Київ, вул. Є.Чавдар, буд. 5, офіс 76 з поміткою для адвоката Іванова П.О. (представник Толексіс Трейдінг Лімітед) в повному обсязі.

3. Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (69600, м. Запоріжжя, вул. Теплична, 18; ідентифікаційний код 38983006) повернути до сфери управління Фонду державного майна України (01601, м. Київ, вул. Генерала Алмазова (Кутузова), 18/9; ідентифікаційний код 00032945) майно, визначене в «Акті приймання-передачі майнового комплексу Державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат»» від 31.12.2013 з додатками №№ 1 - 5 і передавальному акті від 30.09.2015 №284 з додатком №1 (передавальний баланс). Видати наказ.

4. Стягнути з Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» (адреса реєстрації: Еміліу Хурмузіу Стріт, Лофітіс Бізнес Центр, 6-й поверх, офіс 3 та 4, 3035, Лімассол, Кіпр; зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, сертифікат реєстрації НЕ 148292 від 11.05.2004)/ Tolexis Trading Limited (Emiliou Chourmouziou Street, Lophitis Business Centre, 6 th floor, office 3&4, P.C. 3035, Limassol, Cyprus); представник в Україні: Іванов П.О., адреса для листування : 02072, м. Київ, вул. Є.Чавдар, буд. 5, офіс 76 з поміткою для адвоката Іванова П.О. (представник Толексіс Трейдінг Лімітед) на користь Генеральної прокуратури України (на даний час - Офіс Генерального прокурора) (01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15, ідентифікаційний код 00034051) 3200,00 грн. (три тисячі двісті грн. 00 коп.) судового збору. Видати наказ.

5. Стягнути з Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» (адреса реєстрації: Еміліу Хурмузіу Стріт, Лофітіс Бізнес Центр, 6-й поверх, офіс 3 та 4, 3035, Лімассол, Кіпр; зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, сертифікат реєстрації НЕ 148292 від 11.05.2004)/ Tolexis Trading Limited (Emiliou Chourmouziou Street, Lophitis Business Centre, 6 th floor, office 3&4, P.C. 3035, Limassol, Cyprus); представник в Україні: Іванов П.О., адреса для листування : 02072, м. Київ, вул. Є.Чавдар, буд. 5, офіс 76 з поміткою для адвоката Іванова П.О. (представник Толексіс Трейдінг Лімітед) в дохід Державного бюджету України (отримувач коштів: ГУК у м. Києві/м. Київ/22030106; код за ЄДРПОУ: 37993783; банк отримувача: Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві; код банку отримувача: 820019; рахунок отримувача: 31215256700001; код класифікації бюджету: 22030106, стягувач - Державна судова адміністрація України, вул. Липська, 18/5, м. Київ, 01601, ідентифікаційний код 26255795) 238400,00 грн. (двісті тридцять вісім тисяч чотириста грн. 00 коп.) судового збору. Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Відповідно до п. 17.5 Перехідних положень ГПК України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Повне рішення оформлено і підписано у відповідності до вимог ст.ст. 240, 241 ГПК України 16.08.2020.

Суддя В.В. Левкут

Дата ухвалення рішення 04.08.2021
Зареєстровано 18.08.2021
Оприлюднено 18.08.2021

Судовий реєстр по справі 910/1245/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 22.05.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 05.04.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 07.02.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 27.01.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 27.01.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 12.01.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Судовий наказ від 05.01.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Судовий наказ від 05.01.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Судовий наказ від 05.01.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Постанова від 30.11.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 04.08.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 23.07.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 18.06.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 17.05.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 13.05.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 12.05.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 07.04.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 06.04.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 18.02.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 17.02.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/1245/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону