ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

і м е н е м У к р а ї н и

17 серпня 2021 року м. Дніпросправа № 280/2903/21

Третій апеляційний адміністративний суд

у складі колегії суддів:

судді-доповідача Чумака С.Ю.,

суддів: Чабаненко С.В., Юрко І.В.,

розглянувши в порядку письмового провадження в приміщенні суду в місті Дніпрі апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю РУФ БІЛДІНГ

на рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 26 травня 2021 року у справі № 280/2903/21

за позовом Квартирно-експлуатаційного відділу м. Запоріжжя до Східного офісу Держаудитслужби про визнання протиправним і скасування висновку,

третя особа: Товариства з обмеженою відповідальністю РУФ БІЛДІНГ ,

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернувся до суду з позовом, в якому просив визнати протиправним і скасувати висновок Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області, який було оприлюднено у системі публічних закупівель Рrоzоrrо 02.04.2021 за результати моніторингу процедури відкритих торгів на закупівлю робіт Капітальний ремонт будівлі № 9/77 (їдальня), 55 оаБР, м.Запоріжжя, військове містечко № 9 , ідентифікатор закупівлі: UА-2020-09-23-005232-b, яким встановлено порушення Квартирно-експлуатаційним відділом м. Запоріжжя ч. 4 ст. 41 Закону в частині невідповідності умов договору про закупівлю змісту тендерної пропозиції переможця товариства з обмеженою відповідальністю "РУФ БІЛДИНГ".

Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 26 травня 2021 року в задоволенні адміністративного позову відмовлено.

Не погодившись з таким судовим рішенням, третя особа подала апеляційну скаргу, в якій просить рішення суду скасувати та прийняти нове рішення, яким задовольнити позов у повному обсязі.

В обґрунтування апеляційної скарги зазначає, що товариством сплачено 50 тисяч гривень у якості забезпечення виконання договору згідно з умовами тендерної документації, інших платежів за умовами договору підряду він здійснювати не повинен, а тому зазначена сума сплачена саме як забезпечення виконання зазначеного договору, у зв`язку з чим висновки суду першої інстанції щодо неможливості ідентифікувати призначення цього платежу є безпідставними і занадто формальними. Товариством повністю виконуються умови договору і підстави для його розірвання відсутні.

У відзиві на апеляційну скаргу відповідач просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення суду - без змін.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ ТА ВСТАНОВЛЕНІ ВІДПОВІДНО ДО НИХ СПІРНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Згідно з п. 5 розділу 6 Тендерної документації предмета закупівлі Капітальний ремонт будівлі № 9/77 (їдальня) 55 оаБР, м. Запоріжжя, військове містечко № 9 підставі положень ст. 27 Закону учасник-переможець не пізніше дати укладання договору про закупівлю повинен внести забезпечення виконання договору про закупівлю. Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю: 5% (п`ять відсотків) вартості договору про закупівлю . (т. № 1 а.с. 42)

Також у зазначеному пункті вказано, що у разі невнесення учасником-переможцем депозиту у формі забезпечувального грошового платежу на рахунок замовника в розмірі 5% від ціни договору про закупівлю у відведений замовником строк (не пізніше ніж за 1 (один) день до дати укладання Договору закупівлі за державні кошти) такий Договір не укладається з вини учасника та вважаєьться відмовою учасника від підписання договору.

Згідно з платіжним дорученням від 4 листопада 2020 року № 252 ТОВ РУФ БІЛДІНГ пререрахувало на рахунок позивача у Державній казначейській службі 50 тисяч гривень з призначенням платежу Капітальний ремонт будівлі № 9/77 (їдальня) 55 оаБР, м. Запоріжжя, військове містечко № 9 (UА-2020-09-23-005232-b). (т. № 1 а.с. 61)

5 листопада 2020 року між позивачем та третьою особою укладений договір підряду № 05/1-2020, відповідно до якого його предметом є виконання робіт на об`єкті Капітальний ремонт будівлі № 9/77 (їдальня) 55 оаБР, м. Запоріжжя, військове містечко № 9 . (т. № 1 а.с. 53-60)

Відповідно до п. 3.1 Договору підряду його договірна ціна становить 21 205 205,93 грн, з яких на 2020 рік - один мільйон гривень, на 2021 рік - 20205205,93 грн.

Відповідно до наказу Східного офісу Держаудитслужби від 31.03.2021 № 377 на підставі виявлених органом державного фінансового контролю ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель, моніторинг процедури закупівлі: Капітальний ремонт будівлі № 9/77 (їдальня) 55 оаБР, м. Запоріжжя, військове містечко № 9 , ID: UА-2020-09-23-005232-b, яка проводиться Квартирно-експлуатаційним відділом м. Запоріжжя розпочато моніторинг процедур закупівель. Нормативною підставою моніторингу зазначено частину другу статті 8 Закону України від 25.12.2015 № 922-VІІІ Про публічні закупівлі , пункт 9 Положення про управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області (зі змінами), затвердженого наказом Східного офісу Держаудитслужби від 29.08.2016 № 3.

Згідно з Висновком про результати моніторингу закупівлі від 02.04.2021 б/н, затвердженим 02.04.2021 Начальником Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області (далі - Висновок) встановлено, що за вимогами тендерної документації замовника, затвердженої рішенням уповноваженої особи від 09.10.2020 № 19, а саме: пунктом 5 розділу VІ Забезпечення виконання договору про закупівлю передбачено, що на підставі положень ст. 27 Закону учасник-переможець не пізніше дати укладання договору про закупівлю повинен внести забезпечення виконання договору про закупівлю. Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю: 5% (п`ять відсотків) вартості договору про закупівлю . На виконання норми п. 8 ч. 2 ст. 22 Закону у складі ТД Замовником наведено проект договору про закупівлю (Додаток №1). Вказаний проект договору має пункт 11.5 наступного змісту: Генпідрядник забезпечує виконання своїх зобов`язань за Договором у розмірі 5% вартості Договору наданням грошового депозиту внесення якого підтверджується платіжним дорученням від ____ №____ на суму ________ грн. (_________грн) . На виконання зазначених вимог учасником переможцем ТОВ "РУФ БІЛДИНГ" в складі тендерної пропозиції надано відповідний гарантійний лист від 16.10.2020 № 430. Також, у складі тендерної пропозиції учасником - переможцем тендеру ТОВ "РУФ БІЛДИНГ" надано підписаний проект договору, який містить відповідний пункт і відповідну вимогу щодо обов`язку учасника - переможця внести забезпечення виконання договору про закупівлю в розмірі 5% (п`ять відсотків) вартості договору про закупівлю . Таким чином, виходячи зі змісту тендерної пропозиції учасника-переможця ТОВ "РУФ БІЛДИНГ", останнім надано згоду на виконання вимог Замовника щодо внесення забезпечення виконання договору про закупівлю в розмірі 5% вартості договору про закупівлю. За результатами тендеру укладено договір підряду від 05.11.2020 № 05/11-2020 з переможцем торгів ТОВ "РУФ БІЛДИНГ", який оприлюднений в електронній системі з питань публічних закупівель 5 листопада 2020 року. Аналізом вказаного договору та додаткових угод до нього встановлено, що розділ ХІ Інші умови договору договору підряду від 05.11.2020 № 05/11-2020 не містить вимоги щодо надання Генпідрядником забезпечення виконання договору. Викладений факт є порушенням ч. 4 ст. 41 Закону, яким передбачено, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції/пропозиції за результатами електронного аукціону. Отже, Замовником в порушення вказаної законодавчої норми укладено договір з учасником - переможцем, який за своїм змістом відрізняється від тендерної пропозиції учасника переможця та суперечить вимогам тендерної документації. Дослідженням питання правомірності укладання договору за результатами тендеру встановлено порушення ч.4 ст.41 Закону в частині невідповідності умов договору про закупівлю змісту тендерної пропозиції переможця. Відповідно до положень п. 2 ч. 1 ст. 43 Закону договір є нікчемним у разі укладення його з порушенням вимог ч. 4 ст. 41 цього Закону. З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 2 та 5 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні , Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області зобов`язало позивача здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень, зокрема в межах законодавства розірвати договір та протягом п`яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів. (а.с. 20-23)

Вважаючи вказаний Висновок протиправним, позивач звернувся до суду з позовом про його скасування.

Відмовляючи в задоволенні позову, суд першої інстанції виходив з того, що позивачем у порушення приписів ч. 4 ст. 41 Закону України Про публічні закупівлі укладено з ТОВ "РУФ БІЛДИНГ" Договір підряду № 05/11-2020 від 05.11.2020, який за своїм змістом відрізняється від тендерної пропозиції учасника-переможця та суперечить вимогам Тендерної документації. Також суд погодився з відповідачем, що наведене у Платіжному дорученні № 252 від 04.11.2020 на суму 50000,00 грн як призначення платежу не відповідає вимогам Тендерної документації та не дає змоги достовірно ідентифікувати цей платіж як забезпечення виконання Договору підряду № 05/11-2020 від 05.11.2020.

НОРМИ ПРАВА, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ СПІРНІ ПРАВОВІДНОСИНИ, ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ СУДОМ

Відповідно до ст. 27 Закону України Про публічні закупівлі замовник має право вимагати від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого забезпечення передбачено тендерною документацією або в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.

Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю: 1) після виконання переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі договору про закупівлю; 2) за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі/спрощеної закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним; 3) у випадках, передбаченихстаттею 43цього Закону; 4) згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п`яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.

Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 5 відсотків вартості договору про закупівлю.

Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених цим Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі замовниками не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких замовників .

Згідно з п. 8 ч. 2 ст. 22 Закону України Про публічні закупівлі у тендерній документації зазначаються такі відомості: проект договору про закупівлю з обов`язковим зазначенням порядку змін його умов.

Відповідно до ч. 4 ст. 41 Закону України Про публічні закупівлі умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції/пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі або узгодженої ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов`язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції/пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 43 Закону України Про публічні закупівлі , договір про закупівлю є нікчемним у разі: укладення договору з порушенням вимог частини четвертої статті 41 цього Закону.

Отже, як приписи Закону України Про публічні закупівлі , так і умови Тендерної документації не містили умови внесення до змісту Договору підряду положень про сплату учасником-переможцем грошового забезпечення виконання цього Договору, а тому висновки як відповідача, так і суду першої інстанції з цього приводу є безпідставними.

Невідповідність в цій частині змісту укладеного Договору та його проєкту, в якому зазначені відомості містились, не мають правового значення для вирішення спору, оскільки проєкт Договору не є нормативним актом, ні Закон, ні Тендерна документація не містять положень щодо обов`язкової відповідності змісту Договору його проєкту.

Невнесення до Договору вимог про забезпечення його виконання є логічним і відповідає вимогам як Закону, так і Тендерної документації, оскільки сплата такого забезпечення є передумовою укладення Договору, який у випадку невнесення на рахунок замовника грошових коштів у розмірі 5% від ціни Договору, не укладається. У зв`язку з цим необхідності вносити до Договору положення про його забезпечення немає, оскільки на момент укладення Договору таке забезпечення вже повинно бути внесено. Натомість, у пунктах 11.5-11.7 Договору зазначені положення про умови повернення забезпечення виконання, що також підтверджує доводи позивача та третьої особи, що на момент укладення договору грошові кошти в рахунок забезпечення вже були сплачені.

Як зазначалось вище, ціна Договору на 2020 рік визначена в розмірі 1 мільйон гривень, 5% від цієї суми складає 50 тисяч гривень, які і були 4 листопада 2020 року, тобто за 1 день до укладення Договору, як і передбачено Тендерною документацією, сплачені ТОВ РУФ БІЛДІНГ на рахунок позивача, що підтверджується наданим платіжним дорученням.

Отже, умови Тендерної документації в цій частині виконані третьою особою повністю, а тому оскаржений Висновок відповідача є протиправним і підлягає скасуванню.

Доводи відповідача, з якими погодився і суд першої інстанції, що в призначенні платежу немає посилання на те, що сплачена сума є саме забезпеченням виконання Договору підряду, не впливають на вирішення спору по суті, оскільки це не спростовує факту сплати зазначених коштів. Відповідно до умов Тендерної документації та Договору підряду учасник-переможець, яким у спірних відносинах є ТОВ РУФ БІЛДІНГ , не повинен був сплачувати на рахунок замовника жодних інших грошових коштів, а тому апеляційний суд погоджується з доводами апелянта, що сплачена сума в розмірі 50 тисяч гривень є саме забезпеченням виконання Договору підряду, який наступного дня після сплати відповідно до умов Тендерної документації був укладений між позивачем та третьою особою.

Відповідачем не надано жодних доказів і не наведено жодних доводів, що сплачені 4 листопада 2020 року 50 тисяч гривень були перераховані у зв`язку з якимись іншими зобов`язаннями ніж ті, які є предметом розгляду в цій справі.

ВИСНОВОК АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ

Відмовляючи у задоволенні позову, суд першої інстанції помилково дійшов висновку про відсутність підстав для скасування спірного висновку.

За таких обставин, з огляду на неправильне застосування судом першої інстанції норм матеріального права а порушення норм процесуального права, апеляційний суд дійшов висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, а рішення суду - скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 243, 308, 311, 315, 317, 321, 322, 325, 328 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю РУФ БІЛДІНГ задовольнити.

Рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 26 травня 2021 року у справі № 280/2903/21 скасувати.

Адміністративний позов Квартирно-експлуатаційного відділу м. Запоріжжя до Східного офісу Держаудитслужби про визнання протиправним і скасування висновку задовольнити.

Визнати протиправним і скасувати висновок Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області від 2 квітня 2021 року про результати моніторингу процедури закупівлі UА-2020-09-23-005232-b.

Стягнути на користь Квартирно-експлуатаційного відділу м. Запоріжжя (ідентифікаційний код 07809992) судовий збір за подання адміністративного позову в розмірі 2270 (дві тисячі двісті сімдесят) гривень за рахунок бюджетних асигнувань Східного офісу Держаудитслужби (ідентифікаційний код 40477689).

Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю РУФ БІЛДІНГ (ідентифікаційний код 42726280) судовий збір за подання апеляційної скарги в розмірі 3405 (три тисячі чотириста п`ять) гривень за рахунок бюджетних асигнувань Східного офісу Держаудитслужби (ідентифікаційний код 40477689).

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом 30 днів з дня складення повного судового рішення.

Суддя-доповідач С.Ю. Чумак

суддя С.В. Чабаненко

суддя І.В. Юрко

Дата ухвалення рішення 17.08.2021
Зареєстровано 20.08.2021
Оприлюднено 25.08.2021

Судовий реєстр по справі 280/2903/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 17.08.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.08.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.07.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.07.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 26.05.2021 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 26.05.2021 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.04.2021 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.04.2021 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону