ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про повернення заяви за нововиявленими обставинами

25.08.2021м. ДніпроСправа № 904/2980/20

Суддя Мартинюк С.В., розглянувши заяву Головного управління ДПС у Київській області про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали господарського суду від 09.03.2021 у справі

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Річ Таун Ірпінь", м. Ірпінь

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Будтрейд Сервіс", м. Дніпро

про визнання банкрутом

Без повідомлення (виклику) учасників справи

ВСТАНОВИВ:

04.06.2020 ТОВ "Річ Таун Ірпінь" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство, на підставі ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 03.08.2020 прийнято заяву ТОВ "Річ Таун Ірпінь", м. Ірпінь про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Будтрейд Сервіс", м. Дніпро до розгляду в підготовчому засіданні на 12.08.2020.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.08.2020 відкрито провадження у справі №904/2980/20 за заявою ТОВ "Річ Таун Ірпінь" про визнання банкрутом ТОВ "Будтрейд сервіс" та призначено розпорядником майна ТОВ "Будтрейд сервіс" арбітражного керуючого Різника Олександра Юрійовича.

Постановою господарського суду від 17.11.2020 боржника визнано банкрутом, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Шимана Є.О.

Ухвалою господарського суду від 09.03.2021 затверджено ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора, юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю "Будтрейд Сервіс" (49069, м.Дніпро, вул. Січових Стрільців, б.81, оф.26; ідентифікаційний код юридичної особи: 37563935). ліквідовано, провадження у справі №904/2980/20- закрито.

29.06.2021 до господарського суду Головного управління ДПС у Київській області надійшла заява про перегляд рішень за нововиявленими обставинами у справі №904/2980/20.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.07.2021 заяву Головного управління ДПС у Київській області про перегляд ухвали господарського суду за нововиявленими обставинами залишено без руху. Заявнику протягом десяти днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки позовної заяви, а саме докази сплати судового збору.

20.07.2021 до суду надійшло клопотання Головного управління ДПС у Київській області про продовження процесуального строку, встановленого судом для усунення недоліків заяви про перегляд за нововиявленими обставинами, яка обґрунтована необхідністю додаткового часу та акумулювання грошових коштів для сплати судового збору через те, що рахунки заявника заблоковані у зв`язку із безспірним списанням коштів з рахунків боржника відповідно до запитів від ГУ ДКСУ у Київській області.

Ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 05.07.2021 отримано заявником 13.07.2021, що підтверджується рекомендованими поштовими повідомленнями про вручення поштового відправлення.

Ухвалою господарського суду від 26.07.2021 клопотання Головного управління Державної податкової служби у Київській області про продовження строку, що надано ГУ ДПС у Київській області для усунення недоліків - задоволено. Заявнику продовжено строк на усунення недоліків заяви про перегляд рішень у зв`язку з нововиявленими обставинами.

Ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 26.07.2021 отримано заявником 03.08.2021, що підтверджується рекомендованими поштовими повідомленнями про вручення поштового відправлення.

17.08.2021 до господарського суду надійшло клопотання Головного управління Державної податкової служби у Київській області про продовження строку, що надано ГУ ДПС у Київській області для усунення недоліків.

З тексту клопотання про продовження строків, представник Головного управління Державної податкової служби у Київській області зазначає про відстрочення (розстрочення) спати судового збору та зазначає, що враховуючи майновий стан сторони позбавлений можливості сплатити судовий збір у строки, визначені ухвалою господарського суду від 26.07.2021, а відтак просить їх продовжити.

Господарський суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про судовий збір" враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення за таких умов: 1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або 2) позивачами є: а) військовослужбовці; б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину інваліда, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів; в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда; г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім`ї; ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена 3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров`ю.

Із системного аналізу змісту норм зазначеної статті вбачається, що положення п. п. 1 та 2 ч. 1 ст. 8 Закону "Про судовий збір" не поширюються на юридичних осіб, незалежно від наявності майнового критерію (майнового стану учасника справи - юридичної особи), а положення п. 3 ч. ст. 8 Закону "Про судовий збір" можуть бути застосовані до юридичної особи за наявності майнового критерію, але тільки у справах, визначених цим пунктом, тобто предметом позову у яких є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров`ю (постанова Великої Палати Верховного Суду від 14.01.2021 у справі № 0940/2276/18, провадження № 11-336апп20).

Відповідно до ч. 2 ст. 174 ГПК в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Господарський суд звертає увагу заявника на те, що для усунення недоліків суд встановив максимальний десятиденний строк, встановлений ГПК для усунення недоліків.

Частина 2 ст. 119 ГПК передбачає, що встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Зі змісту наведеної норми випливає, що за заявою учасника може бути продовжений тільки строк, який встановлений судом і який не сплив на час звернення учасника справи із заявою. Процесуальний строк може бути продовжений також з ініціативи суду. Разом з тим, на відміну від поновлення процесуального строку, вирішення судом питання про продовження процесуального строку не обумовлене вчиненням учасником процесуальної дії. Навпаки, процесуальний закон виходить з того, що процесуальний строк продовжується для вчинення процесуальної дії, яка ще не вчинена.

Основними засадами (принципами) господарського судочинства є, в тому числі, рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; обов`язковість судового рішення; неприпустимість зловживання процесуальними правами.

Відповідно ч. 4 ст. 174 ГПК України, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Суд наголошує, що доступ до правосуддя, в контексті пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини, не може бути абсолютним і підлягає державному регулюванню й обмеженню. Кожна держава встановлює правила судової процедури, зокрема й процесуальні заборони та обмеження, зміст яких - не допустити судовий процес у безладний рух. Доступ до правосуддя здійснюється шляхом точного, послідовного і неухильного дотримання процесуального алгоритму, що передбачений Господарським процесуальним кодексом України.

В даному випадку господарським судом враховано те, що заявнику ухвалою від 05.07.2021 було надано можливість усунути недоліки заяви, ухвалою господарського суду від 26.07.2021 було продовжено строки на усунення недоліків, однак заявник недоліки заяви не усунув, у зв`язку з чим заяву Головного управління Державної податкової служби у Київській області слід вважати неподаною і повернути позивачу.

Керуючись ч. 4 ст. 174, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Головного управління Державної податкової служби у Київській області про продовження строку, що надано ГУ ДПС у Київській області для усунення недоліків -відмовити.

Заяву Головного управління ДПС у Київській області про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали господарського суду від 09.03.2021 -повернути заявнику.

Ухвала набирає законної сили -25.08.2021 та може бути оскаржена у порядку, встановленому статтею 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя С.В. Мартинюк

Дата ухвалення рішення 25.08.2021
Зареєстровано 25.08.2021
Оприлюднено 26.08.2021

Судовий реєстр по справі 904/2980/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.06.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.02.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.01.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.11.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 19.11.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 28.10.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 18.10.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 25.08.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 26.07.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 05.07.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 09.03.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 18.02.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 12.02.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 17.11.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 17.11.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 17.11.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 15.10.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/2980/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону