ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

11.08.2021

Справа № 522/7888/13-ц

Провадження № 6/522/497/21

У Х В А Л А

11 серпня 2021 року м. Одеса

Приморський районний суд м. Одеси в складі:

головуючої судді Свяченої Ю.Б.,

при секретарі судового засідання Прусс О.М,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Одесі матеріали заяви представника Товариства з обмеженою відповідальністю Факторингова компанія Фінвест Груп про заміну стягувача, про видачу дублікату виконавчого документа та поновлення строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк ІнвестБанк до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

В С Т А Н О В И В:

ТОВ "ФК "ФІНВЕСТ ГРУП" 26 квітня 2021 року звернулось до суду з заявою, в якій просить замінити сторону стягувана, на користь якого ухвалене рішення Приморського районного суду м. Одеси від 04 грудня 2013 року по справі № 522/7888/13-ц - з ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" (скорочена назва- ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" , юридична адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська 2-Б, (код ЄДРПОУ 20935649) (Банк) на правонаступника - ТОВ Факторингова компанія Фінвест Груп (пр. Богдана Хмельницького, 208Б, м. Дніпро, 49033, код ЄДРПОУ 42323667) (Новий кредитор): за позовом ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" до ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про стягнення заборгованості за кредитним договором №14-08 від 06.02.2008 року; видати дублікат виконавчого листа по справі № 522/7888/13-ц про стягнення з ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) заборгованості за кредитним договором від 06 лютого 2008року за № 14-08 у розмірі 42 434,56 дол. США, що за офіційним курсом НБУ станом на 26 березня 2013 року складає 339 179,44 грн. на користь ТОВ Факторингова компанія Фінвест Груп (пр. Богдана Хмельницького, 208Б, м. Дніпро, 49033, код ЄДРПОУ 42323667); поновити строк для пред`явлення виконавчого листа по справі №522/7888/13-ц до виконання.

Ухвалою суду від 28 квітня 2021 року справа прийнята до провадження та призначено судовий розгляд на 14 червня2021 року.

У судове засідання 14 червня 2021 року сторони не з`явилися, про дату, час і місце розгляду справи повідомлялися належним чином. Від представника заявника надійшло клопотання про відкладення розгляду. Розгляд справи відкладено на 11 серпня 2021 року.

У судове засідання 11 серпня 2021 року учасники справи не з`явились, сповіщені належним чином, про поважність причин не явки суд не повідомили.

Відповідно до ст. 433, 442 ЦПК України суд у десятиденний строк розглядає це питання у судовому засіданні з повідомленням сторін та заінтересованих осіб. Неявка сторін та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

У разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали справи, заяву, вважає її такою, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що рішенням Приморського районного суду м.Одеси від 04 грудня 2013 року, позов ПАТ Комерційний банк ІНВЕСТБАНК (скорочена назва - ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" , юридична адреса: 65048, м.Одеса, вул. Велика Арнаутська 2-Б, (код ЄДРПОУ 20935649) до ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про стягнення заборгованості за кредитним договором від 06 лютого 2008 р. за № 14-08 у розмірі 42 434,56 дол. США, що за офіційним курсом НБУ станом на 26 березня 2013 року складає 339 179,44 грн. та судові витрати у розмірі 3391,79 грн. - задоволено.

В провадженні Першого Приморського ВДВС м. Одеса ГТУЮ в Одеській області, в рамках виконавчого провадження № 53310579 здійснювалось примусове виконання виконавчого листа по стягненню боргу з ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ). Стягувачем за вказаним виконавчим провадженням виступав Комерційний банк ІНВЕСТБАНК (скорочена назва - ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" , код ЄДРПОУ 20935649).

14 серпня 2020 року між ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" (скорочена назва - ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" , юридична адреса: 65048, м.Одеса, вул. Велика Арнаутська 2-Б, ідентифікаційний код (код за ЄДРПОУ): 20935649, від імені якого діє уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" Паламарчук Віталій Віталійович (Банк) та ТОВ Факторингова компанія Фінвест Груп (код ЄДРПОУ 42323667) (Новий кредитор), укладено Договір № 5 про відступлення права вимоги (далі за текстом - Договір).

Відповідно до п.1 Договору, ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" (Банк) відступив TOB Факторингова компанія Фінвест Груп (Новий кредитор) належні Банку, а Новий кредитор набув права вимоги Банку до позичальників та/або заставодавців (іпотекодавців) та/або поручителів та/або фізичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців та/або юридичних осіб, зазначених у Додатку №1 до цього Договору, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту(овердрафту) та/або договорами поруки та/або договорами іпотеки (іпотечними договорами) та/або договорами застави та/або договорами та/або контрактами, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку №1 до Договору.

Згідно з Додатком № 1 до Договору, 06 лютого 2008 року між ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" (код ЄДРОПУ 20935649), було укладено кредитний договір № 14-08 (№з/п 56 Додатку №1 до Договору).

Отже, право вимоги належного виконання обов`язків за кредитним договором від 06 лютого 2008 року № 14-08, після укладання Договору від 14 серпня 2020 року, перейшли до Нового кредитора, а саме до ТОВ Факторингова компанія Фінвест Груп (ЄДРПОУ 42323667).

Частиною 1 статті 512 ЦК України передбачено, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно ч. 1 ст. 513 ЦК України, правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Відповідно до статті 514 ЦК України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 516 ЦК України передбачено, що заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

За змістом ч. ч. 1, 2, 5 ст. 442 ЦПК України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням державного чи приватного виконавця або за заявою сторони суд замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

У зв`язку з вищезазначеним, суд дійшов висновку, що заява ТОВ "ФК "ФІНВЕСТ ГРУП" в частині вимог про заміну стягувача обґрунтована та підлягає задоволенню.

Заявник обгрунтовує поважність причин пропуску пред`явлення до виконання виконавчого листа за вказаним рішення суду тим, що внаслідок процедури ліквідації первісного стягувача ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" банком по незалежним від теперішнього стягувача причинам, строк на пред`явлення виконавчого листа до виконання був пропущений, а сам виконавчий лист втрачений.

Відповідно до п.17.4 Розділу ХІІІ Перехідні положення ЦПК України, у разі втрати виконавчого документа суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий документ, може видати його дублікат, якщо стягувач або державний виконавець, приватний виконавець звернувся із заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред`явлення виконавчого документа до виконання.

Згідно ч.1 ст. 433 ЦПК України, у разі пропуску строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання з причин, визнаних судом поважними, пропущений строк може бути поновлено.

Заявник, тобто ТОВ "ФК "ФІНВЕСТ ГРУП" пропустив строк встановлений для пред`явлення виконавчого листа до виконання та не має оригіналу виконавчих листів.

Заявник як новий стягувач має довести поважність причин пропуску строку пред`явлення виконавчих листів до виконання за весь період, включаючи і строк, який був пропущений первісним кредитором.

Дійсно, заявник уклав договір про відступлення йому права вимоги лише 14.08.2020 року, однак, обставини вказані в заяві не є поважними причинами пропуску строку звернення виконавчих листів до виконання, так як посилання заявника на обставини процедури ліквідації банку (первісного стягувача) не обгрунтовують поважність причин пропуску строку для пред`явлення виконавчого листа до виконання, які, як вбачається з матеріалів справи отримані представником ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" 06 грудня 2016 року, тобто ще до початку процедури ліквідації 12 січня 2017 року.

Згідно до ч. 1 та 2 ст. 15 Закону України Про виконавче провадження сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ.

Статтею 19 Закону України Про виконавче провадження закріплені права учасників виконавчого провадження, серед яких: право ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, заявляти відводи у випадках, передбачених цим Законом, мають право доступу до автоматизованої системи виконавчого провадження, право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність виконавця у порядку, встановленому цим Законом, надавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у вчиненні виконавчих дій, надавати усні та письмові пояснення, заперечувати проти клопотань інших учасників виконавчого провадження та користуватися іншими правами, наданими законом.

Сторона виконавчого провадження як і сторона судового процесу мають цікавитись про стан розгляду його справи.

Європейський суд з прав людини в рішенні від 07 липня 1989 року у справі Юніон Аліментаріа проти Іспанії зазначив, що заявник зобов`язаний демонструвати готовність брати участь на всіх етапах розгляду, що стосуються безпосереднього його, утримуватися від використання прийомів, які пов`язані із зволіканням у розгляді справи, а також максимально використовувати всі засоби внутрішнього законодавства для прискорення процедури слухання.

Як наголошує в своїх рішеннях Європейський суд, позивач як сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитися провадженням у її справі, добросовісно користуватися належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

За таких обставин, враховуючи, що ТОВ "ФК "ФІНВЕСТ ГРУП" не довело поважність причин пропуску строку пред`явлення виконавчого листа до виконання первісним стягувачем ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" , який мав всі можливості з грудня 2016 року пред`явити цей виконавчий лист до виконання, а оскільки до правонаступника первісного стягувача ТОВ "ФК "ФІНВЕСТ ГРУП" перейшли як права так і обов`язки банку, то суд приходить до висновку про відмову у задоволенні заяви про видачу дублікату та поновлення пропущеного строку для пред`явлення виконавчого документу до виконання у зв`язку з необгрунтованістю заяви.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 512-516 ЦК України, ст.ст. 4, 12, 76-81, 141, ч.2 ст.247, 258-259, 260,261, 263, 268, 353-354, 442 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву представника Товариства з обмеженою відповідальністю Факторингова компанія Фінвест Груп про заміну стягувача, про видачу дублікату виконавчого документа та поновлення строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк ІнвестБанк до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості - задовольнити частково.

Замінити сторону стягувача, на користь якого ухвалене рішення Приморського районного суду м.Одеси від 04 грудня 2013 року по справі № 522/7888/13-ц - з Публічного акціонерного товариства Комерційний банк ІНВЕСТБАНК (скорочена назва- ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" , юридична адреса: 65048, м.Одеса, вул. Велика Арнаутська 2-Б, (код ЄДРПОУ 20935649) (Банк) на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю Факторингова компанія Фінвест Груп (пр. Богдана Хмельницького, 208Б, м. Дніпро, 49033, код ЄДРПОУ 42323667) (Новий кредитор) : за позовом ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК" до ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про стягнення заборгованості за кредитним договором №14-08 від 06.02.2008 року.

В іншій частині заяви - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Приморський районний суд міста Одеси шляхом подачі апеляційної скарги протягом 15 днів з дня отримання копії ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження, а в разі її оскарження - після розгляду справи апеляційним судом, якщо вона не буде скасована.

Повний текст ухвали суду складено 20 серпня 2021 року.

Суддя: Ю.Б. Свячена

Дата ухвалення рішення 11.08.2021
Оприлюднено 26.08.2021

Судовий реєстр по справі 522/7888/13-ц

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.08.2021 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 28.04.2021 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 03.11.2016 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 12.05.2014 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 08.04.2014 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 13.02.2014 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Рішення від 04.12.2013 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 22.04.2013 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 522/7888/13-ц

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону