ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

16 серпня 2021 року о/об 11 год. 20 хв.Справа № 280/4986/19 м.Запоріжжя Запорізький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Прасова О.О. при секретарі Новіковій Д.А., за участю представника позивача Саланської І.Л., представника відповідача Корольова О.О., розглянувши у місті Запоріжжі у відкритому судовому засіданні у порядку загального позовного провадження адміністративну справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма "ЕЛТА" (69083, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Музична, буд.2; код ЄДРПОУ 23790967)

до Головного управління ДПС у Запорізькій області (69107, Запорізька область, м.Запоріжжя, проспект Соборний, буд.166; код ЄДРПОУ ВП 44118663)

про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,

ВСТАНОВИВ:

До Запорізького окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма "ЕЛТА" (надалі - позивач, ТОВ ВКФ "ЕЛТА" ) до Головного управління ДПС у Запорізькій області (надалі - відповідач, ГУ ДПС у Запорізькій області), в якому позивач просить суд визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення Головного управління ДФС у Запорізькій області: 1) №0006521402 від 20.05.2019 за формою Р , яким позивачу збільшено суму грошового зобов`язання за платежем податок на прибуток приватних підприємств на суму 4357456 грн. 00 коп. та нараховані штрафні (фінансові) санкції у сумі 1089364 грн. 00 коп.; 2) №0006511402 від 20.05.2019 за формою Р , яким позивачу збільшено суму грошового зобов`язання за платежем податок на додану вартість на суму 5097566 грн. 00 коп. та нараховані штрафні (фінансові) санкції у сумі 2548783 грн. 00 коп.; 3) №0006531402 від 20.05.2019 за формою П , яким позивачу зменшено суму від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток у розмірі 1637841 грн. 00 коп.; 4) №0006751408 від 22.05.2019 за формою С , яким позивачу нараховані штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, норм регулювання обігу готівки та застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг у сумі 40000 грн. 00 коп.; 5) №0006741408 від 22.05.2019 за формою С , яким позивачу нараховані штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, норм регулювання обігу готівки та застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг у сумі 2416184 грн. 60 коп.

У позовній заяві (т.1, а.с.4-34) зазначено наступне. ТОВ ВКФ "ЕЛТА" має необхідні матеріальні та трудові ресурси для здійснення господарської діяльності за обраними видами економічної діяльності (КВЕД), що було встановлено контролюючим органом при проведенні перевірки та описано у Довідці про загальну інформацію щодо платника податків ТОВ ВКФ "ЕЛТА" , яка є Додатком №2 до Акту перевірки №169/08-01-14-02/23790967. ТОВ ВКФ "ЕЛТА" до перевірки був наданий повний обсяг первинних бухгалтерських та податкових документів з питання здійснення фінансово-господарської діяльності з контрагентами ТОВ "МЕРІ КОСМЕТИК" , ТОВ "ПОСТ-ТАЙМ" , ТОВ "ПРОМ ГРАВІС" , ТОВ "АЛЬКОР-ТЕКС" , ТОВ "ОТОРГ-ГРУП" , ТОВ "ТД РЕДСТАР" , ТОВ Оптіма Косметик , ТОВ "ПО "ДЕТАЛЬ" , які підтверджують реальне здійснення господарських операцій, а саме: Договори поставки, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, договори про переведення боргу, договори про відступлення права вимоги, акти зарахування зустрічних вимог, податкові накладні, податкові декларації по податку на прибуток за перевіряємі періоди. Також контролюючим органом при проведенні перевірки було досліджено журнали-ордери TOB ВКФ ЕЛТА по наступних бухгалтерських рахунках: 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками , 6851 Розрахунки з іншими кредиторами , 281 Товари на складі , 201 Сировина і матеріали , 231 Готова продукція , 902 Собівартість реалізованих товарів , 702 Дохід від реалізації товарів , 311 Поточні рахунки в національній валюті . Отже, TOB ВКФ ЕЛТА підтвердило фактичне здійснення вказаних господарських операцій належним чином оформленими первинними бухгалтерськими документами, які відображають реальність даних операцій, та які спричинили реальні зміни майнового стану платника податків. Вироки суду не є належним доказом твердження контролюючого органу тто нереальність господарських операцій TOB ВКФ EЛTA з контрагентами TOB Пост-Тайм та TOB ТД Редстар . Із вироку Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 06.10.2017 по справі №331/6372/17 та із вироку Херсонського міського суду Херсонської області від 08.06.2017 по справі №766/9175/17 вбачається, що судом не було встановлено, що саме господарські операції між TOB ВКФ EЛTA , TOB Пост-Тайм та TOB ТД Редстар є фіктивними. Судом взагалі не досліджувались взаємовідносини між TOB ВКФ EЛTA , TOB Пост-Тайм та TOB ТД Редстар , відомості про обставини та докази, які спростовують реальність господарських операцій у вироках відсутні. Вироки Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 06.10.2017 по справі №331/6372/17, Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 18.04.2019 по справі №331/1690/19 та Херсонського міського суду Херсонської області від 08.06.2017 по справі №766/9175/17 не можуть вважатись беззаперечним доказом нереальності господарських операцій з контрагентами TOB Пост-Тайм , TOB ТД Редстар , TOB Оптіма-Косметик та ТОВ "МЕРІ КОСМЕТИК" . З урахуванням того, що до перевірки були надані належним чином оформлені первинні документи бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах ТОВ ВКФ EЛTA з TOB Пост-Тайм , TOB ТД Редстар , TOB Оптіма-Косметик та TOB Мері Косметик , які підтверджують реальне здійснення господарських операцій, вироки суду не можуть бути беззаперечним доказом у суді нереальності господарських операцій з вказаними контрагентами. Дефектність та наявність ознак фіктивності контрагента платника податків сама собою не свідчить про обізнаність платника податків із протиправним характером діяльності його контрагента або про дефектність самих господарських операцій, а відтак не є вичерпним доказом при встановленні реальності або нереальності господарської операції, наявності або відсутності в ній ділової мети, яка за змістом пп.14.1.231 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України передбачає обов`язкову спрямованість будь-якої операції на отримання позитивного економічного ефекту. Не мають жодної преюдиційної сили та жодним чином не спростовують факту реального здійснення перевіряємих господарських операцій пояснення водія ОСОБА_1 щодо непричетності до перевезення товару, отриманого від TOB Мері Косметик , TOB Пром Гравіс , TOB Алькор-Текс , TOB Оторг-Груп , TOB ТД Редстар , TOB Оптіма Косметик та TOB ПО ДЕТАЛЬ , викладені у Протоколі допиту його як свідка від 26.04.2018, наданому СУ ГУ ДФС у Запорізькій області. Показання свідка ОСОБА_1 не були перевірені судом, не відображені у вироку та відповідно до ст.78 КАС України не мають преюдиційної сили в питанні, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою. Крім цього, відповідно до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України №363 від 14.10.1997, товарно-транспортна накладна - це єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи. ТТН складається вантажовідправником й після прийняття вантажу водій (експедитор) підписує всі її екземпляри. TOB ВКФ ЕЛТА не є ані вантажовідправником, ані перевізником, не складає товарно-транспорті накладні, TOB ВКФ ЕЛТА позбавлене можливості впливати на її заповнення третіми особами, відповідно, не може нести відповідальність за дефекти у заповненні такого документу. Крім цього, наявність транспортних документів на перевезення товарно-матеріальних цінностей за наслідками формування бази оподаткування податком на прибуток не є обов`язковими при оподаткуванні операцій з поставки, вони є обов`язковими при оподаткуванні операцій за договорами саме перевезення. Крім того, товарно-транспортні накладні є доказом факту перевезення (переміщення) товару, натомість факт передання товару та, відповідно, набуття права власності на нього, підтверджується наданою до перевірки видатковою накладною. Підписана покупцем та постачальником видаткова накладна про отримання товару є беззаперечним доказом переходу права власності на такий товар у момент її підписання, а тому висновок контролюючого органу про нереальність господарських операцій з постачання товарів через дефектність ТТН, а саме пояснення водія про непричетність до перевезення товарів, є незаконним. Контролюючим органом у Акті перевірки було встановлено, що придбані у ТОB Мері Косметик , TOB Пост-Тайм , TOB Пром Гравіс , TOB Алькор-Текс , TOB Оторг-Груп , TOB ТД Редстар , TOB Оптіма Косметик , TOB ПО ДЕТАЛЬ товари були реалізовані TOB ВКФ EJITA його контрагентам, а також використані у власному виробництві, станом на дату проведення перевірки кредиторська заборгованість відсутня. Перевіркою підтверджено відображення TOB ВКФ EЛTA перевіряємих господарських операцій у його податковій звітності за відповідні періоди, факт реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. Також контролюючим органом не заперечується факт наявності у контрагентів TOB ВКФ EЛTA в момент оформлення відповідних податкових накладних статусу платника податку на додану вартість. У разі наявності у державних органів інформації про зловживання в системі оподаткуван ня конкретною компанією, вони повинні застосовувати відповідні заходи саме до цього суб`єк та, а не розповсюджувати негативні наслідки на інших осіб при відсутності зловживання з їх боку (Рішення Європейського суду з прав людини від 09.01.2007 у справі Інтерсплав про ти України ). В Акті перевірки відсутня інформація про те, що контролю ючий орган досліджував та встановив обставини того, що перевіряємі господарські операції не могли бути вчинені контрагентами ТОВ ВКФ "ЕЛТА" із залученням орендованих транспортних засобів, праці найманих працівників на підставі відповідних цивільно-правових угод, укладених вищевказаними контрагентами позивача з третіми особами. TOB ВКФ EЛTA до перевірки була надана КОРО №3000252853р/2, зареєстрована 20.12.2016, за 2017 рік. Особою, відповідальною за ведення касової книги, у тому числі внесен ня до неї записів про оприбутковані суми готівки є касир ОСОБА_2 . 30.03.2017 касиром TOB ВКФ EЛTA ОСОБА_3 було надруковано Z звіт №0172 від 30.03.2017 та у КОРО здійснено запис про оприбуткування готівки у сумі 20336,62 грн., ПДВ - 4722,77 грн. Контролюючий орган стверджує про неповне оприбуткування TOB ВКФ EЛTA готівки на загальну суму 8000,00 грн., проте із наданої до перевірки КОРО вбачається, що касиром було допущено помилку при зазначенні суми оприбуткованої готівки, а саме замість цифри 8 написано 0. При цьому зазначена касиром сума ПДВ з оприбуткованої готівки вказана вірно: 4722,77 грн. Якби касиром була оприбуткована сума 20336,62 грн., то сума ПДВ склала би 3389,44 грн. Касиром ОСОБА_3 на ім`я директора TOB ВКФ ЕЛТА ОСОБА_4 була надана пояснювальна, у якій вказано, що помилка, а саме написання замість цифри 8 цифри 0, була допущена нею через поганий зір. Про допущену касиром помилку контролюючий орган було повідомлено письмовим поясненням за підписом директора TOB ВКФ ЕЛТА від 27.03.2019 за №26. Допущення касиром помилки при зазначенні суми оприбуткованої готівки при вчиненні запису у КОРО за 30.03.2017 підтверджується попереднім та наступним записами в КОРО, а саме: - за результатами операційного дня 29.03.2017 відповідно до Z звіту №0171 за 29.03.2019, службове внесення - 36084,66 грн., службова видача не проводилась, готівки оприбутковано у сумі 13405,66 грн., ПДВ 2234,28 грн. (разом - 49490,32 грн.); - за результатами операційного дня 30.03.2017 відповідно до Z звіту №0172 за 30.03.2019, початковий залишок - 49490,32 грн., службова видача - 40000,00 грн., оприбутковано готівки 20336,62 (вказано помилково, замість 28336,62 грн.), ПДВ 4722,77 грн. Відповідно до Z звіту №0172 Готівкові кошти у касі : Початковий залишок: 49490,32 грн. Службове внесення: 00, 00 грн. Службове вилучення: 40000,00 грн. Кінцевий залишок: 37826,94 грн. Виручка Готівкою: 28336,62 грн. Безготівкова: 00,00 грн. Кінцевий залишок розрахований наступним чином: 49490,32 грн. - 40000,00 грн. + 28336,62 грн. = 37826,94 грн. Відповідно до запису у КОРО за 31.03.2017 та Z звіту №0173 кінцевий залишок у розмірі 37828,94 грн. було перенесено на наступний день. Отже TOB ВКФ ЕЛТА не було допущено порушення п.2.6 глави 2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні , затвердженого постановою правління Національного банку України від 15.12.2004 за №637. Уся готівка у розмірі 28336,62 грн. була оприбуткована у касу, що потверджується вищенаведеними розрахунками. Касиром TOB ВКФ ЕЛТА було допущено помилку при написанні суми оприбуткованої готівки за 30.03.2017, проте ця помилка не потягла за собою порушення п.2.6 глави 2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, оскільки записи у КОРО були здійснені виходячи з фактично оприбуткованої готівки у сумі 28336,62 грн., а не з помилково вказаної суми готівки 20336,24 грн. Отже TOB ВКФ ЕЛТА уся сума готівки у розмірі 28336,62 грн., отриманої 30.03.2017, була оприбутко вана у касу. Крім цього, указом Президента України від 20.06.2019 за №418/2019 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України , який набрав чинності 23.06.2019, твким, що втратив чинність, зокрема, Указ Президента України від 12.06.1995 Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки . Норми абз.3 ст.1 вказаного указу вказані контролюючим органом у податковому повідомлені-рішенні від 22.05.2019 за №000675 у якості підстави для застосування до ТОВ ВКФ "ЕЛТА" санкцій за порушення законодавства про патентування, норм регулювання обігу готівки та застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг у сумі 40000,00 грн. Оскільки накази TOB ВКФ EJITA №б/н від 05.01.2018 та №б/н від 29.06.2018 не були враховані контролюючим органом при проведенні перевірки, в порядку, встановленому п.86.7 ст.86, п.44.6, п.44.7 ст.44 Податкового кодексу України, TOB ВКФ ЕЛТА повторно були надані на адресу контролюючого органу копії наказів TOB ВКФ EЛТА №б/н від 05.01.2018 Про встановлення ліміту каси , №б/н від 05.01.2018 Про порядок розрахунку ліміту каси , №б/н від 29.06.2018 Про встановлення ліміту каси та №б/н від 29.06.2018 Про порядок розрахунку ліміту каси , які підтверджують дотримання TOB ВКФ EJITA вимог чинного законодавства щодо затвердження порядку розрахунку ліміту каси з урахуванням норм Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні , затвердженого постановою правління Національного банку України №148 від 29.12.2017. Що стосується посилання контролюючого органу на пояснення головного бухгалтера ТОВ ВКФ EЛTA ОСОБА_5 , то позивач зазначає наступне. У перевіряємому періоді у TOB ВКФ ЕЛТА працювали два касира - ОСОБА_6 та ОСОБА_3 . Саме касири є відповідальними за дотримання вимог чинного законодавства з питань дотримання порядку ведення касових операцій та були ознайомлені з усіма наказами директора TOB ВКФ ЕЛТА , які стосуються ліміту каси. Підпис головного бухгалтера TOB ВКФ ЕЛТА про ознайомлення на наказах №б/н від 05.01.2018 та №б/н від 29.06.2018 відсутній. TOB ВКФ ЕЛТА не припускалось порушень п.50, п.53, п.1-2 Положення про ведення касових операцій в національній валюті в України , затвердженого постановою правління Національного банку України №148 від 29.12.2017 в частині не встановлення ліміту залишку готівки в касі у відповідності до норм законодавства.

Представник позивача підтримав позовну заяву.

Відповідачем подано до суду відзив на позовну заяву, в якому зазначено про таке. Викладене в адміністративному позові з боку TOB ВКФ ЕЛТА є необґрунтованими, оскільки у Акті проведеної планової виїзної перевірки в повному обсязі викладено на підставі яких законодавчих актів складені первинні документи між TOB ВКФ ЕЛТА з ТОВ "МЕРІ КОСМЕТИК" (код ЄДРПОУ 40213595), ТОВ "ПОСТ-ТАЙМ" (код ЄДРПОУ 39999829), ТОВ "ПРОМ ГРАВІС" (код ЄДРПОУ 40421683), ТОВ "АЛЬКОР-ТЕКС" (код ЄДРПОУ 41315050), ТОВ "ОТОРГ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 40910356), ТОВ "ТД РЕДСТАР" (код ЄДРПОУ 40176784), ТОВ Оптіма Косметик (код ЄДРПОУ 40213569) та ТОВ "ПО "ДЕТАЛЬ" (код ЄДРПОУ 41054843) не мають законних підстав для відображення їх у обліку. 18.04.2019 Жовтневим районним судом м.Запоріжжя відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Михайлівка Запорізької області, громадянина України, винесено Вирок у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.205, ч.3 ст.27, ч.1 ст.205, ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 Кримінального кодексу України. Згідно листа Регіонального сервісного центу МВС України в Запорізькій області від 08.05.2019 за №31/8-2601 (вх.ГУ10.05.2019 №37966/10), на підприємстві відсутні зареєстровані транспортні засоби, автомобіль ГАЗ 3307 АЕ7720 CO, який вказаний в ТТН 16.05.2015 був знятий з реєстраційного обліку, після чого, 27.12.2017, під новим держномером, був зареєстрований на нового власника по договору, укладеному в ТСЦ . У відношенні посадової особи підприємства TOB ТД РЕДСТАР в Єдиному реєстрі судових рішень зареєстровано Вирок винесений Жовтневим районним судом м.Запоріжжя від 06.10.2017 по кримінальному провадженню №1-кп/331/491/2017, зміст якого наведено в Акті перевірки. Від BOCA ПДВ ОУ Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізький області отримано протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 28.03.2018 проведений майором податкової міліції Антоховим О.П., в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018081280000015 від 25.01.2018 з якого було встановлено непричетність ОСОБА_8 до створення TOB "ПО "ДЕТАЛЬ" (код ЄДРПОУ 41054843) та ведення господарської діяльності даного підприємства. В ході дослідження ТТН встановлено, що замовником перевезень є TOB Оторг-Груп , перевезення товару з пункту навантаження: м.Запоріжжя, вул.Базова, 12 до пункту розвантаження: м.Запоріжжя, вул.Музична, 2 здійснювалось автомобільним транспортом ГАЗ 3307 АЕ7720CO, водій ОСОБА_1 без зазначення водійського посвідчення. Із зовнішніх джерел інформації, зокрема, за даними єдиного державного реєстру судових рішень встановлено наступне: у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадженні №42017000000000929 від 24.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченю ст.212 КК України. Також, в ході дослідження ТТН встановлено, що замовником перевезень є TOB Пром Гравіс , перевезення товару з пункту навантаження: м.Запоріжжя, вул.Базова, 12 до пункту розвантаження: м.Запоріжжя, вул.Музична, 2 здійснювалось автомобільним транспортом ГАЗ АЕ7720CO, водій ОСОБА_1 без зазначення водійського посвідчення. Із зовнішніх джерел інформації, зокрема, за даними єдиного державного реєстру судових встановлено наступне: Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001712 від 25.05.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205-1, ч. 2 ст.209, ч.1 ст.255, ч.2 ст.256, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України. Крім того, із зовнішніх джерел інформації, зокрема, за даними єдиного державного реєстру суд рішень встановлено наступне: у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 28.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100060000023 за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. У відношенні посадової особи підприємства TOB Пост-Тайм в Єдиному реєстрі судових рішень зареєстровано Вирок по справі №766/9175/17 н/п 1-кп/766/3590/17 від 08.06.2017, який детально наведено в Акті перевірки. Проведеним аналізом діяльності контрагентів - постачальників TOB Мері Косметик (код ЄДРПОУ 40213595), TOB Пост-Тайм (код ЄДРПОУ 39999829), TOB Пром Гравіс (код ЄДРПОУ 40421683), TOB Алькор-Текс (код ЄДРПОУ 41315050), TOB Оторг-Груп (код ЄДРПОУ 40910356), TOB ТД Редстар (код ЄДРПОУ 40176784), TOB Оптіма Косметик (код ЄДРПОУ 40213569) та TOB ПО ДЕТАЛЬ (код ЄДРПОУ 41054843), встановлено наступне: - визнані судом фіктивними, зокрема, TOB Пост-Тайм та TOB ТД Редстар , пояснення посадових осіб щодо непричетності, зокрема TOB Мері Косметик , TOB Оптіма Косметик та TOB ПО ДЕТАЛЬ ; - пояснення водія щодо непричетності до перевезення товару отриманого від TOB Мері Косметик (код ЄДРПОУ 40213595), TOB Пром Гравіс (код ЄДРПОУ 40421683), TOB Алькор-Текс (код ЄДРПОУ 41315050), TOB Оторг-Груп (код ЄДРПОУ 40910356), TOB ТД Редстар (код ЄДРПОУ 40176784), TOB Оптіма Косметик (код ЄДРПОУ 40213569) та TOB ПО ДЕТАЛЬ (код ЄДРПОУ 41054843); - кількість працівників - 1 особа (керівник), тобто відсутність достатньої кількості працівника провадження господарської діяльності; - відсутність складських приміщень, власного чи орендованого нерухомого майна, транспортних засобів; - є фігурантами кримінальних проваджень; - станом на час проведення перевірки - не надають звітність до контролюючого органу; - відсутність первинного введення в обіг товарів, які в подальшому реалізовані на TOB ВКФ ЕЛТА , ТОВ "МЕРІ КОСМЕТИК" (код ЄДРПОУ 40213595), TOB Пост-Тайм (код ЄДРПОУ 39999829), TOB Пром Гравіс (код ЄДРПОУ 40421683), TOB Алькор-Текс (код ЄДРПОУ 41315050), TOB Оторг-Груп (код ЄДРПОУ 40910356), TOB ТД Редстар (код ЄДРПОУ 40176784), TOB Оптіма Косметик (код ЄДРПОУ 40213569), TOB ПО ДЕТАЛЬ (код ЄДРПОУ 41054843) нереальних господарських операцій на адресу TOB ВКФ "EЛTA" у зв`язку із відсутністю необхідних умов для здійснення господарської діяльності та формування активу за рахунок надходження товарів з джерела невідомого походження з його легалізацією за рахунок використання документів. В ході перевірки загального стану надходжень готівки з каси банку до каси підприємства на підставі банківських виписок за поточними рахунками; звірення банківських виписок (за сумами коштів, одержаних з банку, і датами) та перевірки відповідності записів у касовій книзі, даним прибуткових касових ордерів, також перевірки журналів-ордерів по рахункам №301 та №311, повноти та своєчасності оприбуткування в касі та книгах обліку розрахункових операцій готівкових надходжень встановлено: - відповідно до Z звіту №0172 від 30.03.2017 в касу підприємства надійшла готівка в сумі 28336 грн. 62 коп. В розділі II КОРО №3000252853р/2, зареєстрованій 20.12.2016, готівка оприбуткована в сумі 20336 грн. 62 коп. Сума неповного оприбуткування готівки становить 8000 грн. 00 коп. TOB ВКФ ЕЛТА не затверджено порядок розрахунку ліміту каси з урахуванням норм Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні , затвердженого постановою правління Національного банку України №148 від 29.12.2017, з 01.07.2018 по 30.09.2018, що призвело до понадлімітних залишків готівки на кінець робочого дня. Фахівцями ГУ ДФС у Запорізькій області під час проведення документальної планової сревірки 20.03.2019 вручено головному бухгалтеру TOB ВКФ ЕЛТА Мартюшевій Ф.О. лист Про надання пояснень та копій підтверджуючих документів за період з 01.04.2016 по 30.09.2018. TOB ВКФ ЕЛТА надано до ГУ ДФС у Запорізькій області завірені належним чином копії документів, які були предметом перевірки та пояснення щодо виявлених порушень. Відповідно до пояснення головного бухгалтера TOB ВКФ ЕЛТА ОСОБА_5 на лист контролюючого органу від 20.03.2019 надано всі копії документів в повному обсязі. Будь-які інші документи, що стосуються касової дисципліни за період з 01.04.2016 по 30.09.2018 на підприємстві відсутні. Таким чином, підприємством порушено п.50, п.53, п.1-2 Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні , затвердженого постановою правління Національного банку України №148 від 29.12.2017, в частині не встановлення ліміту залишку готівки в касі у відповідності до норм законодавства, що призвело до понадлімітних залишків готівки в касі підприємства на суму 1208092 грн. 30 коп.

Представник відповідача проти позовної заяви заперечував.

Ухвалою судді від 21.10.2019 відкрито загальне позовне провадження у справі та призначено підготовче судове засідання на 18.11.2019.

Ухвалою суду від 18.11.2019 зупинено провадження у справі до 23.12.2019.

Ухвалою суду від 23.12.2019 зупинено провадження у справі до 02.03.2020.

Ухвалою суду від 02.03.2020 зупинено провадження у справі до 13.04.2020.

Ухвалою суду від 13.04.2020 зупинено провадження у справі до 30.06.2020.

Ухвалою суду від 30.06.2020 зупинено провадження у справі до 31.08.2020.

Ухвалою суду від 31.08.2020 зупинено провадження у справі до набрання законної сили судовим рішенням Жовтневого районного суду м.Запоріжжя у кримінальній справі №331/2370/20.

Ухвалою суду від 24.05.2021 поновлено провадження у справі з 22.06.2021 та призначено підготовче судове засідання на 22.06.2021.

Ухвалою суду від 22.06.2021 зупинено провадження у справі до 09.08.2021.

09.08.2021 ухвалою суду закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 16.08.2021.

Розглянувши наявні матеріали та фактичні обставини справи, дослідивши і оцінивши надані докази в їх сукупності, суд з`ясував наступне.

У період з 07.02.2019 по 21.03.2019 ГУ ДФС у Запорізькій області проведено документальну планову виїзну перевірку ТОВ ВКФ "ЕЛТА" (код ЄДРПОУ 23790967) з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2016 по 30.09.2018, за результатами якої складено Акт №169/08-01-14-02/23790967 від 28.03.2019 (надалі - Акт перевірки №169/08-01-14-02/23790967 від 28.03.2019) (т.1, а.с.39-133).

Результатом розгляду ГУ ДФС у Запорізькій області Акту перевірки №169/08-01-14-02/23790967 від 28.03.2019 стало прийняття відносно ТОВ ВКФ "ЕЛТА" :

1) податкового повідомлення-рішення №0006521402 від 20.05.2019, яким позивачу збільшено грошове зобов`язання за платежем податок на прибуток приватних підприємств на суму 5446820 грн. 00 коп., з яких: за податковими зобов`язаннями - 4357456 грн. 00 коп.; за штрафними (фінансовими) санкціями - 1089364 грн. 00 коп. (т.1, а.с.158-159);

2) податкового повідомлення-рішення №0006571402 від 20.05.2019, яким позивачу збільшено грошове зобов`язання за платежем податок на додану вартість на суму 7646349 грн. 00 коп., з яких: за податковими зобов`язаннями - 5097566 грн. 00 коп.; за штрафними (фінансовими) санкціями - 2548783 грн. 00 коп. (т.1, а.с.160-161);

3) податкового повідомлення-рішення №0006531402 від 20.05.2019, яким позивачу зменшено від`ємне значення об`єкта оподаткування податком на прибуток на суму 1637841 грн. 00 коп. (т.1, а.с.162-163);

4) податкового повідомлення-рішення №0006751408 від 22.05.2019, яким позивачу нараховано штрафну (фінансову) санкцію за порушення законодавства про патентування, норм регулювання обігу готівки та застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг у сумі 40000 грн. 00 коп. (т.1, а.с.166-167);

5) податкового повідомлення-рішення №0006741408 від 22.05.2019, яким позивачу нараховано штрафну (фінансову) санкцію за порушення законодавства про патентування, норм регулювання обігу готівки та застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг у сумі 2416184 грн. 60 коп. (т.1, а.с.168-169).

Спір з приводу калькуляцій сум між сторонами відсутній.

І. 27.03.2019 директором ТОВ ВКФ "ЕЛТА" Рубахіною О.В. надано під підпис головному державному ревізору-інспектору відділу фактичних перевірок контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС у Запорізькій області Чічкань С.А. письмові пояснення від 27.03.2019 за вих.№26, в яких зазначено: … На Ваш запит від 20.03.2019 підприємство ТОВ ВКФ "ЕЛТА" надало завіренні копії наступних документів (за періоди з квітня по грудень 2016 року; за 2017 рік; з січня по вересень 2018 року): 1.Касові книги. 2.Прибуткові та видаткові касові ордери. 3.Накази про затвердження ліміту каси. 4.Супровідні відомості до суми з готівковою виручкою. 5.Договір з банком на інкасацію грошових коштів. 6.Книги обліку розрахункових операцій. 7.Реєстраційне свідоцтво РРО. 8.Оборотно-сальдові відомості по рахункам №№301, 311, 372, 685. 9.Наказ про облікову політику підприємства. 10.Наказ про оприбуткування готівки. Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів підприємство не веде. Книгу обліку виданої та прийнятої готівки підприємство також не веде. 30 березня 2017 року у касовій книзі касира була записана сума 20336,62 грн. замість суми 28336,62 грн. Це відбулось через слабкий зір касира (пояснювальна додається). … (т.1, а.с.195)

У ст.1 Указу Президента України Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки (втратив чинність 23.06.2019) зазначено: 1. Установити, що у разі порушення юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами - громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, які є суб`єктами підприємницької діяльності, а також постійними представництвами нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність, норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються Національним банком України, до них застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу: за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах - у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день; за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки - у п`ятикратному розмірі неоприбуткованої суми; за витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень (крім коштів, отриманих із кас установ банків) на виплати, що пов`язані з оплатою праці (за винятком екстрених (невідкладних) обставин - соціальних виплат громадянам на поховання, допомоги при народженні дитини, одиноким та багатодітним матерям, на лікування в разі хвороби, компенсацій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), за наявності податкової заборгованості - в розмірі здійснених виплат; за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів - у розмірі 25 відсотків виданих під звіт сум; за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів, - у розмірі сплачених коштів; за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням - у розмірі витраченої готівки. Установити, що за невстановлення установами банків лімітів залишку готівки в касах з них стягується штраф у п`ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний випадок такого невстановлення. Правила організації контролю за додержанням норм з регулювання обігу готівки встановлюються Національним банком України за погодженням з Державною податковою адміністрацією України. Передбачені цією статтею штрафи в повному обсязі стягуються до державного бюджету в порядку, встановленому законодавством .

Відповідно до ст.58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи. (…).

Згідно з п.2.6 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні , затвердженого 15.12.2004 постановою Правління Національного банку України №637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за №40/10320 (надалі - Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні ) (яке було чинним на час виникнення спірних правовідносин та втратило чинність 05.01.2018), уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися. Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги відповідно до вимог глави 4 цього Положення, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів. У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або використанням РК оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК). Підприємствам, яким Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" надано право проводити розрахунки готівкою із споживачами без використання РРО та РК і специфіка функціонування яких унеможливлює оформлення ними кожної операції касовим ордером (продаж проїзних і перевізних документів; білетів державних лотерей; квитків на відвідування культурно-спортивних і видовищних закладів тощо), дозволяється оприбутковувати готівку наприкінці робочого дня за сукупністю операцій у цілому за робочий день з оформленням касовими документами і відображенням у відповідній книзі обліку. Суми готівки, що оприбутковуються, мають відповідати сумам, визначеним у відповідних касових (розрахункових) документах.

Відповідно до Z-звіту №0172 за 30.03.2017 у касу ТОВ ВКФ "ЕЛТА" надійшла готівка у сумі 28336 грн. 62 коп. (т.1, а.с.198; т.3, а.с.134).

Водночас, у розділі ІІ Книги обліку розрахункових операцій (КОРО) №3000252853р/2, зареєстрованій 20.12.2016, готівка вказана у сумі 20336 грн. 62 коп. (т.1, а.с.197; т.3, а.с.133, 135).

Тобто, сума не вірно вказаної готівки становить 8000 грн. 00 коп.

У Пояснювальній записці від 26.03.2018 касира ОСОБА_2 на адресу директора ТОВ ВКФ "ЕЛТА" Рубахіної О.В. зазначено: … 30 березня 2017 року мною була здійснена помилка при заповненні звітів у касовій книзі касира, а саме у графі загальна сума замість 28336,62 грн. (по Z-звіту) була записана 20336,62 грн. Дана помилка відбулась через проблеми із зором. … (т.1, а.с.196).

Кінцевий залишок у Z-звіті №0172 за 30.03.2017 у сумі 37826,94 грн. розрахований наступним чином: 37826,94 грн. = 49490,32 грн. (початковий залишок) - 40000,00 грн. (службове вилучення) + 28336,62.

При цьому, кінцевий залишок у сумі 49490,32 грн., зазначений у Z-звіті №0171 за 29.03.2017 (т.3, а.с.134), та початковий залишок у сумі 37826,94 грн., зазначений у Z-звіті №0173 за 31.03.2017 (т.3, а.с.134), відображено у розділі ІІ Книги обліку розрахункових операцій (КОРО) №3000252853р/2, зареєстрованій 20.12.2016 (т.1, а.с.197; т.3, а.с.133, 135).

З огляду на викладене, вбачається, що відбулась помилка, яка фактично не вплинула на облік позивачем руху готівки та сум розрахунків, позивачем у касу була оприбуткована готівка у сумі 28336,62 грн., а не 20336,62 грн.

Таким чином, суд вважає, що позивачем не порушено приписи п.2.6 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні , як-то зазначено в Акті перевірки №169/08-01-14-02/23790967 від 28.03.2019.

Як зазначено у п.1-2 постанови правління Національного банку України від 29.12.2017 за №148 Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні , суб`єктам господарювання до 30 червня 2018 року (включно): 1) розробити та затвердити порядок оприбуткування готівки в касі та порядок розрахунку ліміту каси з урахуванням норм Положення про ведення касових операцій; 2) користуватися лімітами каси, установленими та затвердженими до набрання чинності цією постановою.

Згідно з п.50 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні , затвердженого 29.12.2017 Постановою Правління Національного банку України №148 (у редакції на час виникнення спірних правовідносин) (надалі - Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні ), установа, підприємство, небанківська фінансова установа на підставі цього Положення та з урахуванням особливостей роботи зобов`язані розробити та затвердити внутрішнім документом порядок розрахунку ліміту каси установи, підприємства, небанківської фінансової установи та їх відокремлених підрозділів. У розрахунку враховується строк здавання установою, підприємством, небанківською фінансовою установою готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках, визначений відповідним договором банківського рахунку. Ліміт каси установи, підприємства, небанківські фінансові установи встановлюють на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси за рішенням керівника установи, підприємства, небанківської фінансової установи або уповноваженої ним особи. Установа, підприємство, небанківська фінансова установа затверджує внутрішніми документами установлений ліміт каси. Для відокремлених підрозділів ліміт каси установлюється і доводиться до їх відома відповідним внутрішнім документом установи, підприємства - юридичної особи, небанківської фінансової установи. Установи/підприємства, що розпочинають свою діяльність, а також підприємства, діяльність яких була пов`язана виключно з безготівковими розрахунками та які відповідно до встановленого законодавством України порядку отримують право на здійснення додаткового виду діяльності, що передбачає здійснення готівкових розрахунків, на перші три місяці їх роботи (з дня першого готівкового розрахунку) ліміт каси встановлюють згідно з прогнозними розрахунками. Ліміт каси, установлений з урахуванням прогнозних розрахунків, у двотижневий строк після закінчення перших трьох місяців їх роботи переглядається за фактичними показниками діяльності.

Відповідно до п.53 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (у редакції на час виникнення спірних правовідносин) ліміт каси вважається нульовим, якщо установою/підприємством його не встановлено (незалежно від причин такого невстановлення). Уся готівка, що перебуває в касі установи/підприємства на кінець робочого дня і не здана нею/ним відповідно до вимог цього Положення, уважається понадлімітною, якщо установою/підприємством ліміт каси не встановлено (незалежно від причин такого невстановлення).

Судом досліджено: наказ ТОВ ВКФ "ЕЛТА" від 05.01.2018 за №б/н Про порядок розрахунку ліміту каси (т.1, а.с.191); наказ ТОВ ВКФ "ЕЛТА" від 05.01.2018 за №б/н Про встановлення ліміту каси (т.1, а.с.192); наказ ТОВ ВКФ "ЕЛТА" від 29.06.2018 за №б/н Про порядок розрахунку ліміту каси (т.1, а.с.193); наказ ТОВ ВКФ "ЕЛТА" від 05.01.2018 за №б/н Про встановлення ліміту каси (т.1, а.с.194).

Всі наведені накази ТОВ ВКФ "ЕЛТА" мають посилання на п.50 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні , затвердженого 29.12.2017 Постановою Правління Національного банку України №148 (у редакції на час виникнення спірних правовідносин).

Протилежного відповідачем не доведено.

Відповідачем не надано до суду доказів того, що під час перевірки позивачем надавались вказані накази з іншим змістом.

Матеріалами справи не підтверджується зазначене на сторінках 89-90 Акту перевірки №169/08-01-14-02/23790967 від 28.03.2019, а саме: … ТОВ ВКФ "ЕЛТА" не затверджено порядок розрахунку ліміту каси з урахуванням норм Положення №148 (із змінами та доповненнями) з 01.07.2018р. по 30.09.2018р., що призвело до понадлімітних залишків готівки на кінець робочого дня. … Загальна сума понадлімітної готівки 1208092,30 грн. … .

Таким чином, суд вважає, що позивачем не порушено приписи п.1-2 постанови правління Національного банку України від 29.12.2017 за №148 Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні , п.50, п.53 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні , затвердженого 29.12.2017 Постановою Правління Національного банку України №148 (у редакції на час виникнення спірних правовідносин), як-то зазначено в Акті перевірки №169/08-01-14-02/23790967 від 28.03.2019.

ІІ. Судом досліджено: Протокол обшуку від 22.03.2017 (т.3, а.с.11-13); Оборотно-сальдову відомість по рахунку 201 за квітень 2016 року - грудень 2016 року (т.3, а.с.111-118); Оборотно-сальдову відомість по рахунку 201 за 2017 рік (т.3, а.с.119-123); Оборотно-сальдову відомість по рахунку 201 за січень 2018 року - квітень 2018 року (т.3, а.с.124-127); Оборотно-сальдову відомість по рахунку 26 за квітень 2016 року - грудень 2016 року (т.3, а.с.128-129); Оборотно-сальдову відомість по рахунку 26 за 2017 рік (т.3, а.с.130-131); Оборотно-сальдову відомість по рахунку 26 за січень 2018 року - квітень 2018 року (т.3, а.с.132); Планфакторні аналізи собівартості продукції за квітень-грудень 2016 року, січень-грудень 2017 року, січень-квітень 2018 року (т.3, а.с.137-250; т.4, а.с.1-250; т.5, а.с.1-17); Реєстр видаткових накладних за жовтень-грудень 2016 року, січень-грудень 2017 року, січень-грудень 2018 року, січень-травень 2019 року (т.5, а.с.138-250; т.6, а.с.1-123).

1) Позивачем в обґрунтування позовних вимог щодо взаємовідносин з ТОВ "МЕРІ КОСМЕТИК" (код ЄДРПОУ 40213595) надано до суду: Договір поставки №4/16 від 20.01.2016; Видаткову накладну №0530 від 30.05.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН0530 від 30.05.2016; Видаткову накладну №0534 від 31.05.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН0534 від 31.05.2016; Видаткову накладну №0535 від 31.05.2016; Товарно-транспортну накладну №0535 від 31.05.2016; Видаткову накладну №0619 від 17.06.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН619 від 17.06.2016; Видаткову накладну №0620 від 23.06.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН620 від 23.06.2016; Видаткову накладну №0621 від 24.06.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН621 від 24.06.2016; Видаткову накладну №0705 від 05.07.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН705 від 05.07.2016; Видаткову накладну №1507-1 від 15.07.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН1507-1 від 15.07.2016; Видаткову накладну №086 від 19.08.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН86 від 19.08.2016; Видаткову накладну №08-18 від 26.08.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН8-18 від 26.08.2016; Видаткову накладну №08-34 від 30.08.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН8-34 від 30.08.2016; Видаткову накладну №08-35 від 30.08.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН8-35 від 30.08.2016; Видаткову накладну №09-7 від 08.09.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН9-7 від 08.09.2016; Видаткову накладну №2309-32 від 23.09.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН2309-32 від 23.09.2016; Видаткову накладну №09-36 від 28.09.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН9-36 від 28.09.2016; Видаткову накладну №09-40 від 29.09.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН9-40 від 29.09.2016; Видаткову накладну №10/30 від 24.10.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН10/30 від 24.10.2016; Видаткову накладну №10/31 від 24.10.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН10/31 від 24.10.2016; Видаткову накладну №10/32 від 25.10.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН10/32 від 25.10.2016; Видаткову накладну №10/35 від 27.10.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН10/35 від 27.10.2016; Видаткову накладну №10/34 від 27.10.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН10/34 від 27.10.2016; Видаткову накладну №10/33 від 27.10.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН10/33 від 27.10.2016; Видаткову накладну №10/37 від 27.10.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН10/37 від 27.10.2016; Видаткову накладну №11/3 від 03.11.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН11/3 від 03.11.2016; Видаткову накладну №11/6 від 14.11.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН11/6 від 14.11.2016; Видаткову накладну №11/21 від 29.11.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН11/21 від 29.11.2016; Видаткову накладну №11/22 від 29.11.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН11/22 від 29.11.2016; Видаткову накладну №11/23 від 29.11.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН11/23 від 29.11.2016; Видаткову накладну №11/24 від 29.11.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН11/24 від 29.11.2016; Видаткову накладну №11/20 від 30.11.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН11/20 від 30.11.2016; Видаткову накладну №11/26 від 30.11.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН11/26 від 30.11.2016; Видаткову накладну №11/27 від 30.11.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН11/27 від 30.11.2016; Аналіз рахунку 631 за квітень 2016 року - вересень 2018 року; Обороти рахунку 631 за квітень 2016 року - вересень 2019 року; Аналіз рахунку 361 за квітень 2016 року - вересень 2018 року; Обороти рахунку 361 за квітень 2016 року - вересень 2019 року; Акти про зарахування зустрічних однорідних вимог від 30.09.2016, від 01.12.2016, від 30.04.2016 (т.1, а.с.226-241; т.2. а.с.1-71).

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 29.11.2019 у справі №331/1690/19 (провадження №11-кп/803/2459/19) апеляційну скаргу представника ТОВ ВКФ "ЕЛТА" задоволено - вирок Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 18.04.2019 щодо ОСОБА_7 скасовано і призначено новий розгляд у суді першої інстанції (т.5, а.с.53)

Ухвалою Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 26.04.2021 у справі №331/2370/20 (провадження №1-кп/331/174/2021), яка набрала законної сили 06.05.2021, закрито кримінальне провадження (№32020080000000026 від 15.06.2020) за обвинуваченням ОСОБА_7 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1 та ч.2 ст.205-1 КК України, у зв`язку зі спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, та звільнено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1 та ч.2 ст.205-1 КК України, у зв`язку закінченням строку давності притягнення до відповідальності на підставі ст.49 КК України (т.6, а.с.162-164, 167).

Зокрема, в Ухвалі Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 26.04.2021 у справі №331/2370/20 (провадження №1-кп/331/174/2021) зазначено: … Так, ОСОБА_7 11 січня 2016 року, у денний час (більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду, встановити не вдалося), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , виготовив та завірив власним підписом наступні документи: - протокол №1 Установчих зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю МЕРІ КОСМЕТИК від 11.01.2016 року відповідно до якого, створено ТОВ "МЕРІ КОСМЕТИК" ; призначено ОСОБА_7 директором ТОВ "МЕРІ КОСМЕТИК" ; затверджено статут ТОВ "МЕРІ КОСМЕТИК" , та при цьому до п.4 протоколу вніс завідомо неправдиві відомості про місцезнаходження підприємства за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд.20-е, офіс 45, достовірно знаючи, що за вказаною адресою підприємство не перебуває; - статут ( ЗАТВЕРДЖЕНО Протоколом №1 установчих зборів засновників ТОВ "МЕРІ КОСМЕТИК" від 11 січня 2016 року), ТОВ "МЕРІ КОСМЕТИК" , до п.1.3 якого вніс завідомо неправдиві відомості про місцезнаходження товариства за адресою: м.Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд.20-е, офіс 45 та ТОВ "МЕРІ КОСМЕТИК" достовірно знаючи, що за вказаною адресою підприємство не перебуває; - реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 11.01.2016 року в яку вніс неправдиві відомості, про місцезнаходження товариства: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд.20-е, офіс 45, достовірно знаючи, що за вказаною адресою підприємство не перебуває. В цей же день, а саме 11.01.2016, ОСОБА_7 в денний час, перебуваючи в приміщенні Комунарської районної адміністрації м. Запоріжжя за адресою: м.Запоріжжя, вул.Чумаченко, б.32, подав вищевказані документи, які містили завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради - Шолудько Світлані Володимирівні. На підставі підписаних та поданих ОСОБА_7 установчих документів ТОВ "МЕРІ КОСМЕТИК" , Департаментом реєстраційних послуг Запорізької міської ради, 11.01.2016 року проведено державну реєстрацію ТОВ "МЕРІ КОСМЕТИК" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи №40213595 та внесено відомості, згідно яких місцем знаходження Товариства є: м.Запоріжжя, вул.Північне шосе, буд.20-е, оф.45, де воно фактично ніколи не знаходилось, господарську діяльність не здійснювало. Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, в порушення Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців №755-IV від 15 травня 2003 року, виконав всі необхідні дії, направлені на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ "МЕРІ КОСМЕТИК" (ЄДРПОУ 40213595) завідомо неправдивих відомостей, а також на умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості. Крім цього, ОСОБА_7 11 січня 2016 року, діючи повторно, у денний час (більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду, встановити не вдалося), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , виготовив та завірив власним підписом наступні документи: - протокол №1 Установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю Оптима Косметик від 11.01.2016 року відповідно до якого, створено Оптима Косметик ; призначено ОСОБА_7 директором Оптима Косметик ; затверджено статут Оптима Косметик , та при цьому до п.4 протоколу вніс завідомо неправдиві відомості про місцезнаходження підприємства за адресою: м.Запоріжжя, вул.Північне шосе, буд.20-е, офіс 45, достовірно знаючи, що за вказаною адресою підприємство не перебуває; - статут ( ЗАТВЕРДЖЕНО Протоколом №1 установчих зборів засновників ТОВ Оптима Косметик від 11 січня 2016 року), ТОВ Оптима Косметик , до п.1.3 якого вніс завідомо неправдиві відомості про місцезнаходження товариства за адресою: м.Запоріжжя, вул.Північне шосе, буд.20-е, офіс 45 та ТОВ Оптима Косметик достовірно знаючи, що за вказаною адресою підприємство не перебуває; - реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ Оптима Косметик від 11.01.2016, в яку вніс неправдиві відомості, про місцезнаходження товариства: м.Запоріжжя, вул.Північне шосе, буд.20-е, офіс 45, достовірно знаючи, що за вказаною адресою підприємство не перебуває. В цей же день, а саме 11.01.2016, ОСОБА_7 в денний час, перебуваючи в приміщенні Комунарської районної адміністрації м.Запоріжжя за адресою: м.Запоріжжя, вул.Чумаченко, б.32, діючи повторно, реалізовуючи свій злочинний умисел, подав вищевказані документи, які містили завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради - Бойко Олені Володимирівні. На підставі підписаних та поданих ОСОБА_7 установчих документів ТОВ Оптима Косметик , Департаментом реєстраційних послуг Запорізької міської ради, проведено державну реєстрацію ТОВ Оптима Косметик в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи №40213569 та внесено відомості, згідно яких місцем знаходження Товариства є: м.Запоріжжя, вул.Північне шосе, буд.20-е, оф.45, де воно фактично ніколи не знаходилось, господарську діяльність не здійснювало. Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, в порушення Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців №755-IV від 15 травня 2003 року, повторно виконав всі необхідні дії, направлені на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ Оптима Косметик (ЄДРПОУ 40213569) завідомо неправдивих відомостей, а також на умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості. … До суду надійшло клопотання захисника обвинуваченого - адвоката Хомутова В.О. про закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності, оскільки з моменту вчинення кримінального правопорушення пройшло більше п`яти років, а злочин відноситься до категорії нетяжких злочинів. В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 клопотання підтримав, просив закрити кримінальне провадження, зазначивши, що свою провину визнає у повному обсязі щодо подання неправдивих відомостей під час реєстрації юридичних осіб, однак наполягав на звільненні його від кримінальної відповідальності через сплив строків давності. Прокурор Кузьмічов Ю.Ю. в суді вказав, строк притягнення обвинуваченого до відповідальності дійсно сплив, тому перешкод для закриття провадження не вбачається. … .

Зі змісту Ухвали Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 26.04.2021 у справі №331/2370/20 (провадження №1-кп/331/174/2021) вбачається, що судом не досліджувались господарські операції між ТОВ "МЕРІ КОСМЕТИК" , ТОВ Оптіма Косметик та ТОВ ВКФ "ЕЛТА" .

ТОВ ВКФ "ЕЛТА" в Ухвалі Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 26.04.2021 у справі №331/2370/20 (провадження №1-кп/331/174/2021) не згадується.

В обґрунтування викладеного в Акті перевірки №169/08-01-14-02/23790967 від 28.03.2019 щодо господарських операцій ТОВ ВКФ "ЕЛТА" з ТОВ "МЕРІ КОСМЕТИК" , ТОВ Оптіма Косметик відповідачем надано до суду: Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 24.06.2020 (кримінальне провадження №32020080000000026 від 15.06.2020) (т.5, а.с.64-66); Протокол допиту свідка ОСОБА_1 від 17.06.2020 (кримінальне провадження №32020080000000026 від 15.06.2020) (т.5, а.с.67-68); Обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_7 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.366 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020080000000026 від 15.06.2010 (т.5, а.с.82-119).

Судом досліджено Змінений обвинувальний акт у кримінальному провадженні №32020080000000026 від 15.06.2020 відносно ОСОБА_7 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.205-1 КК України (т.6, а.с.191-213).

У листі СПД-ФО ОСОБА_9 від 16.06.2020 за №1/06/2020 на адресу заступника начальника 2 ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області зазначено: … У відповідь на вишу вимогу №200/0.897.08-01-04-03 від 15.06.2020, повідомляємо наступне. В вказаний період, а саме з 01.01.2016р., по теперішній час, мною, як власником приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , договори оренди (суборенди) складських та офісних приміщень з ТОВ Оптіма Косметик (ЄДРПОУ 40213569) та ТОВ "МЕРІ КОСМЕТИК" (ЄДРПОУ 40213595) не укладалися, представники вищезазначених підприємств за даною адресою фактично не знаходилися. … (т.5, а.с.70).

Однак, на думку суду, зазначене у листі СПД-ФО ОСОБА_9 від 16.06.2020 за №1/06/2020 на адресу заступника начальника 2 ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області не свідчить про не можливість використання ТОВ "МЕРІ КОСМЕТИК" та ТОВ Оптима Косметик приміщень за адресою: м.Запоріжжя, вул.Базова, 12 - зокрема, за правочинами з орендаторами/суборендаторами (про що власник цих приміщень може й не знати).

2) Позивачем в обґрунтування позовних вимог щодо взаємовідносин з ТОВ "ПОСТ-ТАЙМ" (код ЄДРПОУ 39999829) надано до суду: Договір поставки №18/04-16 від 18.04.2016; Видаткову накладну №19 від 26.05.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН19 від 26.05.2017; Видаткову накладну №11 від 18.04.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН11 від 18.04.2016; Аналіз рахунку 6851 за травень 2016 року - вересень 2018 року; Обороти рахунку 6851 за травень 2016 року - вересень 2019 року; банківські виписки (т.3, а.с.34-48).

У Вироку Херсонського міського суду Херсонської області від 08.06.2017 у справі №766/9175/17 (н/п 1-кп/766/3590/17), який набрав законної сили 11.07.2017, затверджено угоду про визнання винуватості, укладену 22.05.2017 між прокурором Херсонської відділу прокуратури Херсонської області Легким Олексієм Романовичем та обвинуваченим ОСОБА_10 . ОСОБА_10 визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205 та ч.1 ст.205-1 КК України та призначено покарання: - за ч.1 ст.205 КК України покарання у вигляді штрафу у розмірі шістсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, які складають 10200,00 грн.; - за ч.1 ст.205-1 КК України покарання у вигляді штрафу у розмірі п`ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, які складають 8500,00 грн. На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно погоджено призначення покарання у виді штрафу у розмірі шістсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, які складають 10200,00 грн. (т.5, а.с.71-72).

Зокрема, у Вироку Херсонського міського суду Херсонської області від 08.06.2017 у справі №766/9175/17 (н/п 1-кп/766/3590/17) зазначено: … ОСОБА_10 22.09.2015 року за результатами державної реєстрації придбав суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ "ПОСТ-ТАЙМ" чим виконав усі необхідні дії для реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, в результаті чого отримав можливість використовувати печатку, статутні документи та реєстраційні документи ТОВ "ПОСТ-ТАЙМ" у незаконній діяльності, а саме: проведення за винагороду транзитних безтоварних операцій для надання податкової вигоди суб`єктам господарювання у вигляді необґрунтованого формування податкового кредиту з ПДВ. … .

Зі змісту Вироку Херсонського міського суду Херсонської області від 08.06.2017 у справі №766/9175/17 (н/п 1-кп/766/3590/17) вбачається, що судом не досліджувались господарські операції між ТОВ "ПОСТ-ТАЙМ" та ТОВ ВКФ "ЕЛТА" .

ТОВ ВКФ "ЕЛТА" у Вироку Херсонського міського суду Херсонської області від 08.06.2017 у справі №766/9175/17 (н/п 1-кп/766/3590/17) не згадується.

3) Позивачем в обґрунтування позовних вимог щодо взаємовідносин з ТОВ "ПРОМ ГРАВІС" (код ЄДРПОУ 40421683) надано до суду: Договір поставки №01/03 від 01.03.2017; Видаткову накладну №27 від 29.03.2017; Товарно-транспортну накладну №ПН27 від 29.03.2017; Видаткову накладну №28 від 29.03.2017; Товарно-транспортну накладну №ПН28 від 29.03.2017; Видаткову накладну №24 від 28.03.2017; Товарно-транспортну накладну №ПН24 від 28.03.2017; Аналіз рахунку 63 за травень 2016 року - вересень 2018 року; Обороти рахунку 63 за квітень 2016 року - вересень 2019 року; Договір №22/06/17 цесії (відступлення права вимоги) від 22.06.2017; Протокол №3/17 загальних зборів учасників ТОВ Торговий будинок Косметик Трейд від 29.08.2017; Акт про зарахування зустрічних однорідних вимог від 30.11.2017 (т.1, а.с.20-33).

4) Позивачем в обґрунтування позовних вимог щодо взаємовідносин з ТОВ "АЛЬКОР-ТЕКС" (код ЄДРПОУ 41315050) надано до суду: Договір поставки №14 від 03.07.2017; Видаткову накладну №37 від 18.07.2017; Товарно-транспортну накладну №ПН37 від 18.07.2017; Видаткову накладну №34 від 20.07.2017; Товарно-транспортну накладну №ПН34 від 20.07.2017; Видаткову накладну №126 від 31.08.2017; Товарно-транспортну накладну №126 від 31.08.2017; Аналіз рахунку 631 за квітень 2016 року - вересень 2018 року; Обороти рахунку 631 за квітень 2016 року - вересень 2019 року; Аналіз рахунку 6851 за квітень 2016 року - вересень 2018 року; Обороти рахунку 6851 за квітень 2016 року - вересень 2019 року; Договір №14/1 цесії (відступлення права вимоги) від 24.09.2017; банківські виписки (т.1, а.с.209-225).

5) Позивачем в обґрунтування позовних вимог щодо взаємовідносин з ТОВ "ОТОРГ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 40910356) надано до суду: Договір поставки №7 від 02.01.2017; Видаткову накладну №158 від 25.01.2017; Товарно-транспортну накладну №00000158 від 25.01.2017; Видаткову накладну №163 від 27.01.2017; Товарно-транспортну накладну №00000163 від 27.01.2017; Видаткову накладну №170 від 30.01.2017; Товарно-транспортну накладну №00000170 від 30.01.2017; Видаткову накладну №175 від 30.01.2017; Товарно-транспортну накладну №00000175 від 30.01.2017; Видаткову накладну №176 від 31.01.2017; Товарно-транспортну накладну №ПН176 від 31.01.2017; Видаткову накладну №177 від 31.01.2017; Товарно-транспортну накладну №ПН177 від 31.01.2017; Аналіз рахунку 631 за квітень 2016 року - вересень 2018 року; Обороти рахунку 631 за квітень 2016 року - вересень 2019 року; Аналіз рахунку 6851 за квітень 2016 року - вересень 2018 року; Обороти рахунку 6851 за квітень 2016 року - вересень 2019 року; Договір №012/06/17 цесії (відступлення права вимоги) від 12.06.2017; Протокол №3/17 загальних зборів учасників ТОВ Торговий будинок Косметик Трейд від 29.08.2017; банківські виписки (т.2, а.с.232-251; т.3, а.с.1-10).

6) Позивачем в обґрунтування позовних вимог щодо взаємовідносин з ТОВ "ТД РЕДСТАР" (код ЄДРПОУ 40176784) надано до суду: Аналіз рахунку 631 за квітень 2016 року - вересень 2018 року; Обороти рахунку 631 за квітень 2016 року - вересень 2019 року; Аналіз рахунку 6851 за квітень 2016 року - вересень 2018 року; Обороти рахунку 6851 за квітень 2016 року - вересень 2019 року; Договір №15/11/17 цесії (відступлення права вимоги) від 15.11.2017; Акт про зарахування зустрічних однорідних вимог від 28.02.2018; Видаткову накладну №78 від 31.03.2017; Товарно-транспортну накладну №ПН78 від 31.03.2017; Видаткову накладну №106 від 25.04.2017; Товарно-транспортну накладну №ПН106 від 25.04.2017 (т.3, а.с.14-19, 107-110).

У Вироку Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 06.10.2017 у справі №331/6372/17 (провадження №1-кп/331/491/2017), який набрав законної сили 07.11.2017, затверджено угоду про визнання винуватості від 30 серпня 2017 року у кримінальному провадженні №1-кп/331/491/2017, укладену між прокурором Драч Тарасом Васильовичем та обвинуваченим ОСОБА_11 . Визнано ОСОБА_11 винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України та призначено йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 700 (сімсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 11900,00 гривень (т.5, а.с.73-74).

Зокрема, у Вироку Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 06.10.2017 у справі №331/6372/17 (провадження №1-кп/331/491/2017) зазначено: … З метою реалізації умислу на придбання суб`єкту підприємницької діяльності для подальшого прикриття незаконної діяльності, в кінці листопада 2016 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 , діючи на прохання ОСОБА_12 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, перебуваючи в м. Запоріжжя, за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 92, отримав від ОСОБА_7 для підпису протокол №2 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю ТД РЕДСТАР (код ЄДРПОУ 40176784), наказ №2 від 17.11.2016 про призначення на досаду директора, згідно яких 17.11.2016 ОСОБА_11 був прийнятий до Товариства як новий учасник, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 17.11.2016 р., а також інші документи необхідні для перереєстрації ТОВ "ТД РЕДСТАР" (код ЄДРПОУ 40176784). Усвідомлюючи, що господарську діяльність ТОВ "ТД РЕДСТАР" (код ЄДРПОУ 40176784) будуть здійснювати інші особи, реалізовуючи умисел на придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_11 погодився щодо змісту внесених даних до протоколу №2 від 17.11.2016 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю ТД РЕДСТАР (код ЄДРПОУ 40176784) щодо включення його до складу учасників товариства і затвердження діяльності ТОВ "ТД РЕДСТАР" (ЄДРПОУ 40176784) на підставі статуту, підписав наказ №3 від 17.11.2016 про призначення його на посаду директора ТОВ "ТД РЕДСТАР" (код ЄДРПОУ 40176784). У подальшому, 17.11.2016 р. більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, знаходячись у приміщенні офісу, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний 92, з метою здійснення перереєстрації ТОВ "ТД РЕДСТАР" (код ЄДРПОУ 40176784) ОСОБА_11 підписав заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 06.01.2016 №15/5) ТОВ "ТД РЕДСТАР" (код ЄДРПОУ 40176784) від 17.11.2016, яка містила неправдиві відомості про те, що за участю ОСОБА_11 здійснено зміну керівника юридичної особи, зміну складу засновників та видів економічної діяльності юридичної особи та ін. Надалі документи ТОВ "ТД РЕДСТАР" (код ЄДРПОУ 40176784), необхідні для здійснення перереєстрації, ОСОБА_11 , цього ж дня, знаходячись у приміщенні офісу, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний 92, надав ОСОБА_7 з метою подальшого подання до державних органів, які здійснюють державну реєстрацію суб`єктів підприємництва, тим самим виконав всі необхідні умови для придбання (перереєстрації на своє ім`я) суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності. До реєстраційної служби Запорізької міської ради 17.11.2016 року невстановлені особи надали документи ТОВ "ТД РЕДСТАР" (код ЄДРПОУ 4176784), згідно яких проведено реєстраційну дію - державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи. … Виконавши добровільно необхідні дії по придбанню (перереєстрації на своє ім`я) підприємства ТОВ "ТД РЕДСТАР" (код ЄДРПОУ 40176784) ОСОБА_11 надав можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам здійснювати контроль за переведенням безготівкових грошових коштів з розрахункових рахунків підприємства ТОВ "ТД РЕДСТАР" (код ЄДРПОУ 40176784) на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності, здійснюючи таким чином прикриття незаконної діяльності. Так, впродовж грудня 2016 року невстановлені у ході досудового розслідування особи відображали в податковій звітності ТОВ "ТД РЕДСТАР" код ЄДРПОУ 40176784) та подавали до органів ДФС України податкову звітність, де зазначали контрагентів з реквізитами: ТОВ "ХОТ ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 40176873), ТОВ "ЛЕКС СТРОЙ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40574501), ТОВ "ІНГРІЯ 2015" (код ЄДРПОУ 39959084), ТОВ Тенайз (код ЄДРПОУ -3951544), ТОВ "КРАФТЕР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39546811), ТОВ "ОПТІМА-Д" код ЄДРПОУ 39593898), ТОВ "ТЕРРА-БУД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39593966), ТОВ "ФРІ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40178074), ТОВ "БЕВІКОН" (код ЄДРПОУ 40951523), ТОВ "ЮНКОМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40558778), ТОВ "ІНСАЙН КОРПОРЕЙТ" (код ЄДРПОУ 40694069), ТОВ "КОМПАНІЯ БУДТЕХМОНТАЖ" код ЄДРПОУ 40713793), ТОВ Грантин (код ЄДРПОУ 40951539), ТОВ Люкс Торг 2013 (код ЄДРПОУ 40717065), що підтверджує факт використання ТОВ "ТД РЕДСТАР" (код ЄДРПОУ 40176784) для прикриття їх незаконної діяльності. … .

Зі змісту Вироку Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 06.10.2017 у справі №331/6372/17 (провадження №1-кп/331/491/2017) вбачається, що судом не досліджувались господарські операції між ТОВ "ПОСТ-ТАЙМ" та ТОВ ВКФ "ЕЛТА" .

ТОВ ВКФ "ЕЛТА" у Вироку Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 06.10.2017 у справі №331/6372/17 (провадження №1-кп/331/491/2017) не згадується.

7) Позивачем в обґрунтування позовних вимог щодо взаємовідносин з ТОВ Оптима Косметик (код ЄДРПОУ 40213569) надано до суду: Договір поставки №17 від 20.01.2016; банківські виписки; Видаткову накладну №0511 від 11.05.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН511 від 11.05.2017; Видаткову накладну №0524 від 24.05.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН524 від 24.05.2016; Видаткову накладну №0525 від 25.05.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН525 від 25.05.2016; Видаткову накладну №0526 від 25.05.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН0526 від 25.05.2016; Видаткову накладну №0528 від 27.05.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН0528 від 27.05.2016; Видаткову накладну №0531 від 30.05.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН0531 від 30.05.2016; Видаткову накладну №0601 від 07.06.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН601 від 07.06.2016; Видаткову накладну №0608 від 14.06.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН608 від 14.06.2016; Видаткову накладну №0611 від 20.06.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН611 від 20.06.2016; Видаткову накладну №0617 від 22.06.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН617 від 22.06.2016; Видаткову накладну №0618 від 22.06.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН618 від 22.06.2016; Видаткову накладну №0619 від 23.06.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН619 від 23.06.2016; Видаткову накладну №0620 від 23.06.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН620 від 23.06.2016; Видаткову накладну №0621 від 24.06.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН621 від 24.06.2016; Видаткову накладну №0613 від 27.06.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН613 від 27.06.2016; Видаткову накладну №0622 від 27.06.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН622 від 27.06.2016; Видаткову накладну №0615 від 29.06.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН615 від 29.06.2016; Видаткову накладну №0624 від 29.06.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН624 від 29.06.2016; Видаткову накладну №0625 від 29.06.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН625 від 29.06.2016; Видаткову накладну №0807-1 від 08.07.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН807-1 від 08.07.2016; Видаткову накладну №1307-1 від 13.07.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН1307-1 від 13.07.2016; Видаткову накладну №1507-1 від 15.07.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН1507-1 від 15.07.2016; Видаткову накладну №2007-1 від 20.07.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН2007-1 від 20.07.2016; Видаткову накладну №2207-1 від 22.07.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН2207-1 від 22.07.2016; Видаткову накладну №2607-1 від 26.07.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН2607-1 від 26.07.2016; Видаткову накладну №2807-1 від 28.07.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН2807-1 від 28.07.2016; Видаткову накладну №2907-1 від 29.07.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН2907-1 від 29.07.2016; Видаткову накладну №29/017-7 від 29.07.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН29/017-7 від 29.07.2016; Видаткову накладну №08-1 від 05.08.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН8-1 від 05.08.2016; Видаткову накладну №08-03 від 09.08.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН8-3 від 09.08.2016; Видаткову накладну №087 від 10.08.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН87 від 10.08.2016; Видаткову накладну №08-11 від 19.08.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН8-11 від 19.08.2016; Видаткову накладну №08-12 від 19.08.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН8-12 від 19.08.2016; Видаткову накладну №08-16 від 22.08.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН8/16 від 22.08.2016; Видаткову накладну №08-20 від 25.08.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН8/20 від 25.08.2016; Видаткову накладну №08-15 від 22.08.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН8-15 від 22.08.2016; Видаткову накладну №08-21 від 30.08.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН8-21 від 30.08.2016; Видаткову накладну №08-23 від 31.08.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН8-23 від 31.08.2016; Видаткову накладну №08-24 від 31.08.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН8-24 від 31.08.2016; Видаткову накладну №09-5 від 13.09.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН9-5 від 13.09.2016; Видаткову накладну №09-8 від 21.09.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН9-8 від 21.09.2016; Видаткову накладну №2309-13 від 23.09.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН2309-13 від 23.09.2016; Видаткову накладну №2309-14 від 23.09.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН2309-14 від 23.09.2016; Видаткову накладну №2309-16 від 26.09.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН2309-16 від 26.09.2016; Видаткову накладну №09-18 від 29.09.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН9-18 від 29.09.2016; Видаткову накладну №09-20 від 29.09.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН9-20 від 29.09.2016; Видаткову накладну №09-21 від 29.09.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН9-21 від 29.09.2016; Видаткову накладну №09-22 від 30.09.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН9-22 від 30.09.2016; Видаткову накладну №10/8 від 10.10.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН10/8 від 10.10.2016; Видаткову накладну №10/14 від 19.10.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН10/14 від 19.10.2016; Видаткову накладну №10/21 від 24.10.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН10/21 від 24.10.2016; Видаткову накладну №10/22 від 26.10.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН10/22 від 26.10.2016; Видаткову накладну №11/7 від 09.11.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН11/7 від 09.11.2016; Видаткову накладну №11/9 від 14.11.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН11/9 від 14.11.2016; Видаткову накладну №11/12 від 23.11.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН11/12 від 23.11.2016; Видаткову накладну №11/13 від 23.11.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН11/13 від 23.11.2016; Видаткову накладну №11/22 від 28.11.2016; Товарно-транспортну накладну №ПН11/22 від 28.11.2016; Аналіз рахунку 631 за квітень 2016 року - вересень 2018 року; Аналіз рахунку 6851 за квітень 2016 року - вересень 2018 року; Обороти рахунку 631 за квітень 2016 року - вересень 2019 року; Обороти рахунку 6851 за квітень 2016 року - вересень 2019 року; Аналіз рахунку 361 за квітень 2016 року - вересень 2018 року; Обороти рахунку 361 за квітень 2016 року - вересень 2019 року; Акти про зарахування зустрічних однорідних вимог від 01.02.2017, від 01.12.2016, від 30.09.2016, від 30.04.2016, від 31.08.2017, від 28.02.2018; Договір №06/06/17 цесії (відступлення права вимоги) від 06.06.2017; банківські виписки; Протокол №3/17 загальних зборів учасників ТОВ Торговий будинок Косметик Трейд від 29.08.2017 (т.2, а.с.72-231).

8) Позивачем в обґрунтування позовних вимог щодо взаємовідносин з ТОВ "ПО "ДЕТАЛЬ" (код ЄДРПОУ 41054843) надано до суду: Договір поставки №04/05 від 04.05.2017; Видаткову накладну №184 від 20.05.2017; Товарно-транспортну накладну №ПН184 від 20.05.2017; Аналіз рахунку 6851 за травень 2016 року - вересень 2018 року; Обороти рахунку 6851 за травень 2016 року - вересень 2019 року; Договір №07/06/17 цесії (відступлення права вимоги) від 07.06.2017; Протокол №3/17 загальних зборів учасників ТОВ Торговий будинок Косметик Трейд від 29.08.2017; банківські виписки (т.3, а.с.49-59).

Ухвалою Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 09.01.2020 у справі №335/13343/19 (№1-кп/335/384/2020), яка набрала законної сили 17.01.2020, закрито кримінальне провадження №32019080000000063 відносно ОСОБА_8 за ч.2 ст.205-1 КК України. Звільнено ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності (т.5, а.с.81).

Зі змісту Ухвали Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 09.01.2020 у справі №335/13343/19 (№1-кп/335/384/2020) вбачається, що судом не досліджувались господарські операції між ТОВ "ПО "ДЕТАЛЬ" та ТОВ ВКФ "ЕЛТА" .

ТОВ ВКФ "ЕЛТА" в Ухвалі Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 09.01.2020 у справі №335/13343/19 (№1-кп/335/384/2020) не згадується.

Також, ТОВ ВКФ "ЕЛТА" та його господарські операції з ТОВ "ПО "ДЕТАЛЬ" не згадуються й у Протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 29.11.2019 (т.5, а.с.75-76) та Обвинувальному акті у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_8 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32019080000000063 від 27.11.2019 (т.5, а.с.77-80).

Відповідачем не надано до суду об`єктивних, достовірних доказів неможливості складання податкових накладних, які зазначені в Акті перевірки №169/08-01-14-02/23790967 від 28.03.2019 (доказів анулювання Свідоцтва про реєстрацію платником податку на додану вартість, припинення юридичної особи, тощо).

Відповідачем не зазначено та до суду не надано доказів наявності невідповідностей (дефектності) у податкових накладних, які зазначені в Акті перевірки №169/08-01-14-02/23790967 від 28.03.2019, Формі і Порядку їх заповнення, встановлених наказом Міністерства фінансів України №1307 від 31.12.2015, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за №137/28267. Відтак, об`єктивних причин неможливості використання податкових накладних, які зазначені в Акті перевірки №169/08-01-14-02/ НОМЕР_1 від 28.03.2019, відповідачем нічим не доведено.

В Акті перевірки №169/08-01-14-02/ НОМЕР_1 від 28.03.2019 - не зазначено про наявність порушень Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій , затвердженого наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.1999 за №892/4185, при здійсненні позивачем обліку операцій з наведеними в Акті перевірки №169/08-01-14-02/ НОМЕР_1 від 28.03.2019 контрагентами.

Відповідачем не надано до суду доказів визнання судом недійсними правочинів, укладених позивачем з контрагентами зазначеними в Акті перевірки №169/08-01-14-02/ НОМЕР_1 від 28.03.2019.

Доказів реалізації відповідачем повноважень, передбачених пп.20.1.30 п.20.1 ст.20 Податкового кодексу України, щодо визнання договорів позивача з контрагентами зазначеними в Акті перевірки №169/08-01-14-02/ НОМЕР_1 від 28.03.2019 недійсними - до суду не надано.

Доказів притягнення службових осіб позивача до кримінальної відповідальності за здійснення операцій з контрагентами викладених в Акті перевірки №169/08-01-14-02/ НОМЕР_1 від 28.03.2019, відповідачем до суду не надано.

Суд вважає, що обставини щодо діяння фізичної особи, встановлені під час розгляду кримінальної справи відносно цієї особи, не можна вважати обов`язковими при оцінці адміністративним судом правомірності поведінки юридичної особи-контрагента, якщо йдеться про відповідальність за порушення податкового законодавства цією юридичною особою.

Тобто, обставини, встановлені вироком суду у кримінальній справі відносно відносно фізичної особи, не можуть бути покладені в основу судового рішення в адміністративному процесі без їх перевірки та підтвердження належними та допустимими доказами.

Вирок не дає підстав для автоматичного висновку про нереальність господарських операцій, внаслідок чого є нагальна необхідність перевіряти доведеність кожного податкового правопорушення і здійснювати комплексне дослідження усіх складових господарських операцій, з врахуванням обставин, встановлених при дослідженні вказаної справи.

Аналогічне має застосовуватись й при наявності ухвали суду про закриття кримінального провадження відносно обвинуваченої особи у звязку зі спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Саме таке дослідження здійснюється судом, яким з`ясовано, що зазначені ТОВ "ПОСТ-ТАЙМ" , ТОВ "ТД РЕДСТАР" , ТОВ "ПО "ДЕТАЛЬ" , ТОВ "МЕРІ КОСМЕТИК" , ТОВ Оптіма Косметик виступали виключно постачальниками товару, належно оформляли господарські операції з позивачем, та у встановленому порядку відображали їх в податковому обліку. Протилежного відповідачем не доведено.

Таким чином, преюдицію утворюють виключно лише ті обставини, які безпосередньо досліджувалися і встановлювалися судом, що знайшло відображення в мотивувальній частині судового акта. Лише згадувані, але такі, що не одержали оцінку суду, обставини не можуть розглядатися як встановлені судом і не набувають властивості преюдиціальності.

В контексті наведеного, суд критично оцінює посилання відповідача на наведені Вироки та Ухвали судів у кримінальних справах як на підставу нереальності господарських правовідносин позивача з ТОВ "ПОСТ-ТАЙМ" , ТОВ "ТД РЕДСТАР" , ТОВ "ПО "ДЕТАЛЬ" , ТОВ "МЕРІ КОСМЕТИК" , ТОВ Оптіма Косметик , оскільки вказані Вироки та Ухвали стосуються конкретних фізичних осіб та не стосуються ТОВ ВКФ "ЕЛТА" , натомість оцінка діяльності уповноважених осіб ТОВ "ПОСТ-ТАЙМ" , ТОВ "ТД РЕДСТАР" , ТОВ "ПО "ДЕТАЛЬ" , ТОВ "МЕРІ КОСМЕТИК" , ТОВ Оптіма Косметик у згаданих Вироках та Ухвалах не надавалась.

У наведених Вироках та Ухвалах суду зазначається лише про наявність ознак фіктивного підприємництва щодо контрагентів позивача-постачальників. Натомість факт наявності ознак такого злочину з боку підприємства позивача-покупця не встановлювався.

Також, судом враховано і правосуб`єктність сторін на час укладення спірних правочинів, зокрема, контрагенти позивача на момент укладення договорів та оформлення первинних документів, як і позивач, були належними учасниками цивільних та господарських правовідносин та були платниками податку на додану вартість, податку на прибуток підприємства.

Первинними документами, наданими позивачем до суду, підтверджується реальність господарських операцій між позивачем та ТОВ "ПОСТ-ТАЙМ" , ТОВ "ТД РЕДСТАР" , ТОВ "ПО "ДЕТАЛЬ" , ТОВ "МЕРІ КОСМЕТИК" , ТОВ Оптіма Косметик .

Аналогічна правова позиція висловлена Верховним Судом у судових рішеннях, наприклад, від 27.02.2018 у справі №813/1766/17, від 20.11.2018 у справі №808/2858/16, де викладені висновки про застосування норм права в контексті ч.5 ст.242 КАС України є обов`язковими для врахування судами.

Також, сама наявність кримінальних проваджень №32016080000000122, №42018081280000018, №32018081280000015, 32016080000000121, №42015080000000154, №42017000000000929, №42017000000001712, №32018100060000023, №32017230000000014, в яких фігурують контрагенти позивача - не є беззаперечним аргументом для визнання операцій позивача з цими контрагентами фіктивними (на чому наполягає відповідач), а лише потребує додаткової перевірки наявності чи відсутності дефектності (з правової точки зору) наданих позивачем документів у підтвердження чи то спростування відповідних фактів.

Відповідачем не надано до суду доказів відсутності змін в активах позивача за його операціями з контрагентами зазначеними в Акті перевірки №169/08-01-14-02/23790967 від 28.03.2019.

Належної оцінки платіжним документам, фінансовій звітності позивача контролюючий орган ані під час самої перевірки, ані під час розгляду Акту перевірки №169/08-01-14-02/23790967 від 28.03.2019 - не надав.

Заперечуючи щодо можливості отримання позивачем товарів від ТОВ "МЕРІ КОСМЕТИК" , ТОВ "ПОСТ-ТАЙМ" , ТОВ "ПРОМ ГРАВІС" , ТОВ "АЛЬКОР-ТЕКС" , ТОВ "ОТОРГ-ГРУП" , ТОВ "ТД РЕДСТАР" , ТОВ Оптіма Косметик , ТОВ "ПО "ДЕТАЛЬ" , відповідачем під час перевірки не з`ясовано хто ж саме їх постачав, джерело надходження товарів до позивача.

Зокрема, відповідач не надав до суду доказів: проведення зустрічної звірки з контрагентами позивача, зазначеними в Акті перевірки №169/08-01-14-02/23790967 від 28.03.2019, в порядку п.73.3, п.73.5 ст.73 Податкового кодексу України, Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок , затверджених 27.12.2010 постановою Кабінету Міністрів України №1232; з`ясування обставин здійснення господарських операцій з поставки на користь позивача товарів.

Відповідачем не надано до суду доказів не можливості ТОВ "МЕРІ КОСМЕТИК" , ТОВ "ПОСТ-ТАЙМ" , ТОВ "ПРОМ ГРАВІС" , ТОВ "АЛЬКОР-ТЕКС" , ТОВ "ОТОРГ-ГРУП" , ТОВ "ТД РЕДСТАР" , ТОВ Оптіма Косметик , ТОВ "ПО "ДЕТАЛЬ" поставити позивачу товари, відсутності у цих суб`єктів господарювання основних засобів виробництва, достатніх трудових ресурсів.

На думку суду, лише інформація з баз даних Державної фіскальної служби України (ІС Податковий блок , Архів електронної звітності, Єдиний реєстр податкових накладних, тощо) за відсутності додаткового документального підтвердження не може спростовувати реальності господарських операцій позивача з контрагентами, можливості перевезення товару за товарно-транспортними накладними, які стосуються предмету спору у даній справі.

Крім того, відповідачем не доведено: що в Україні мешкає лише один ОСОБА_1 і що він є саме ОСОБА_1 (паспорт НОМЕР_2 від 23.02.2001, виданий Комунарським РВ в м.Запоріжжі), інформацію про якого зазначено в товарно-транспортних накладних наявних у матеріалах даної справи; що податкова міліція не помилилася в особі при отриманні свідчень від свідка ОСОБА_1 (паспорт НОМЕР_2 від 23.02.2001, виданий Комунарським РВ в м.Запоріжжі).

Позивач не повинен нести відповідальність за протиправні дії своїх контрагентів (які навіть не доведені відповідачем) при відсутності у нього умислу на вчинення таких дій. Наявність у позивача умислу на вчинення протиправних дій у господарських операціях з контрагентами, зазначеними в Акті перевірки №169/08-01-14-02/ НОМЕР_1 від 28.03.2019 відповідачем - не доведено.

Аналогічна правова позиція викладена і у п.38 рішення Європейського Суду з прав людини від 09.01.2007 у справі Інтерсплав проти України (2007 рік, заява №803/02), а саме: … коли державні органи володіють будь-якою інформацією про зловживання у системі відшкодування ПДВ, що здійснюються конкретною компанією, вони можуть вжити відповідних заходів з метою запобігання або усунення таких зловживань. Суд, однак, не може прийняти зауваження Уряду щодо загальної практики з відшкодування ПДВ за відсутності будь-яких ознак, які б вказували на те, що заявник був безпосередньо залучений до таких зловживань .

З урахуванням приписів ч.1, ч.2 ст.9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , п.1.2, п.2.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за №168/704, надані позивачем до суду докази, документи у сукупності підтверджують фактичне виконання позивачем та його контрагентами, зазначеними в Акті перевірки №169/08-01-14-02/ НОМЕР_1 від 28.03.2019, своїх зобов`язань, реальне здійснення господарських операцій.

З огляду на приписи ст.44 Податкового кодексу України документально підтверджено формування позивачем податкових зобов`язань по податку на додану вартість та по податку на прибуток підприємства по господарським операціям з контрагентами, зазначеними в Акті перевірки №169/08-01-14-02/23790967 від 28.03.2019, у періоди, оподаткування яких становить предмет спору у справі.

З наданих позивачем пояснень, документів вбачається використання позивачем товарів, отриманих від ТОВ "МЕРІ КОСМЕТИК" , ТОВ "ПОСТ-ТАЙМ" , ТОВ "ПРОМ ГРАВІС" , ТОВ "АЛЬКОР-ТЕКС" , ТОВ "ОТОРГ-ГРУП" , ТОВ "ТД РЕДСТАР" , ТОВ Оптіма Косметик , ТОВ "ПО "ДЕТАЛЬ" , у власній господарській діяльності.

Отже, досліджені судом первинні документи, регістри бухгалтерського обліку та фінансової звітності, інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків і зборів підтверджують здійснення господарських операцій позивача з контрагентами, зазначеними в Акті перевірки №169/08-01-14-02/23790967 від 28.03.2019.

Тобто, документально підтверджено обґрунтоване формування позивачем податкових зобов`язань по податку на додану вартість та по податку на прибуток підприємства з контрагентами, зазначеними в Акті перевірки №169/08-01-14-02/23790967 від 28.03.2019, за періоди, оподаткування яких становить предмет спору у справі.

Судом вивчено приписи п.44.1 ст.44, пп.134.1.1 п.134.1 ст.134, п.135.1 ст.135, п.198.1, п.198.2, п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України (які були чинними у податкові періоди, оподаткування яких становить предмет спору у справі).

У пп.14.1.231 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України зазначено, що розумна економічна причина (ділова мета) - це причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності.

Матеріали справи свідчать про наявність ділової мити у позивача за господарськими операціями з контрагентами, зазначеними в Акті перевірки №169/08-01-14-02/23790967 від 28.03.2019.

Відповідачем документально не доведено, що контрагентів позивача знято з реєстрації як юридичну особу або у них анульовано Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість - на день складання первинних документів. Тобто, відповідачем не спростовано, що контрагентами позивача, зазначеними в Акті перевірки №169/08-01-14-02/23790967 від 28.03.2019, складені первинні документи за реально здійсненими господарськими операціями, які призводили до фактичного руху активів позивача.

Вважаючи фінансові операції позивача з контрагентами, зазначеними в Акті перевірки №169/08-01-14-02/23790967 від 28.03.2019, сумнівними, відповідач не надав до суду відповідних карток передбачених Положенням про банк даних про сумнівні фінансові операції , затвердженим 21.05.2003 наказом ДПА України №233, Положенням про порядок ведення банку даних про сумнівні фінансові операції , затвердженим 17.11.2011 наказом ДПС України №155 чи інформації з АРМ Збір інформації про сумнівні операції .

Відповідно до п.6 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 Витрати , затвердженого 31.12.1999 Наказом Міністерства фінансів України №318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за №27/4248 (надалі - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 Витрати ), витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов`язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

У п.7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 Витрати зазначено: витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов`язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Як зазначено у п.5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 Дохід , затвердженого 29.11.1999 Наказом Міністерства фінансів України №290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 за №860/4153 (надалі - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 Дохід ), дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов`язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Критерії визнання доходу, наведені в цьому Положенні (стандарті), застосовуються окремо до кожної операції. Проте ці критерії потрібно застосовувати до окремих елементів однієї операції або до двох чи більше операцій разом, якщо це випливає із суті такої господарської операції (операцій).

Згідно з п.8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 Дохід дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов: покупцеві передані ризики й вигоди, пов`язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив); підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов`язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Як передбачено п.5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 Зобов`язання , затвердженого 31.01.2000 наказом Міністерства фінансів України №20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.2000 за №85/4306, зобов`язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов`язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

Відповідачем як під час перевірки, так і при розгляді Акту перевірки №169/08-01-14-02/23790967 від 28.03.2019 не надано належної оцінки витратам позивача, які підтверджуються наявними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов`язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку, за періоди, оподаткування яких становить предмет спору по справі.

Таким чином, не знаходять своє підтвердження порушення позивачем вимог п.44.1 ст.44, пп.134.1.1 п.134.1 ст.134, п.135.1 ст.135, п.198.1, п.198.2, п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України, за періоди, зазначені в Акті перевірки №169/08-01-14-02/23790967 від 28.03.2019 за господарськими операціями позивача з контрагентами, зазначеними в даному Акті.

За відсутності порушень податкового законодавства відсутніми є і підстави до вжиття заходів, передбачених п.54.3 ст.54, п.58.1 ст.58 Податкового кодексу України.

Звідси, нарахування податкових зобов`язань, зменшення від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток підприємства, застосування відповідачем штрафних (фінансових) санкцій до позивача є необґрунтованим.

З урахуванням приписів ч.2 ст.2 КАС України суд оцінивши докази, які є у справі, в їх сукупності приходить до висновку, що податкові повідомлення-рішення №0006521402 від 20.05.2019, №0006511402 від 20.05.2019, №0006531402 від 20.05.2019, №0006751408 від 22.05.2019, №0006741408 від 22.05.2019 прийняті контролюючим органом не обґрунтовано, без урахування всіх обставин, що мають значення для прийняття рішення, не розсудливо, а отже є не правомірними і підлягають скасуванню.

У ст.19 Конституції України зазначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Як зазначено у ч.1 ст.9 КАС України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ст.77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

З урахуванням з`ясованих обставин, досліджених матеріалів справи суд приходить до висновку, що позовні вимоги позивача підлягають задоволенню. Доводи відповідача не приймаються судом до уваги виходячи з вище зазначеного.

Судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи (ч.1 ст.132 КАС України).

Суд вирішує питання щодо судових витрат у рішенні, постанові або ухвалі (ч.1 ст.143 КАС України).

Оскільки відповідачем у справі було ГУ ДПС у Запорізькій області, то з нього мають бути стягнуті на користь позивача понесені ним судові витрати у вигляді сплаченого судового збору у сумі 19210 грн. 00 коп.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.9, 77, 132, 139, 143, 243-246 КАС України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма "ЕЛТА" (69083, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Музична, буд.2; код ЄДРПОУ 23790967) до Головного управління ДПС у Запорізькій області (69107, Запорізька область, м.Запоріжжя, проспект Соборний, буд.166; код ЄДРПОУ ВП 44118663) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень - задовольнити у повному обсязі.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС у Запорізькій області №0006521402 від 20.05.2019 за формою «Р» , яким Товариству з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма "ЕЛТА" збільшено грошове зобов`язання з податку на прибуток приватних підприємств на суму 5446820 грн. 00 коп., у тому числі: 4357456 грн. 00 коп. - за податковими зобов`язаннями; 1089364 грн. 00 коп. - за штрафними (фінансовими) санкціями.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС у Запорізькій області №0006511402 від 20.05.2019 за формою «Р» , яким Товариству з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма "ЕЛТА" збільшено грошове зобов`язання з податку на додану вартість на суму 7646349 грн. 00 коп., у тому числі: 5097566 грн. 00 коп. - за податковими зобов`язаннями; 2548783 грн. 00 коп. - за штрафними (фінансовими) санкціями.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС у Запорізькій області №0006531402 від 20.05.2019 за формою «П» , яким Товариству з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма "ЕЛТА" зменшено від`єме значення з податку на прибуток на суму 1637841 грн. 00 коп.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС у Запорізькій області №0006751408 від 22.05.2019 за формою «С» , яким Товариству з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма "ЕЛТА" нараховано штрафну (фінансову) санкцію за порушення законодавства про патентування, норм регулювання обігу готівки та застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг у сумі 40000 грн. 00 коп.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС у Запорізькій області №0006741408 від 22.05.2019 за формою «С» , яким Товариству з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма "ЕЛТА" нараховано штрафну (фінансову) санкцію за порушення законодавства про патентування, норм регулювання обігу готівки та застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг у сумі 2416184 грн. 60 коп.

Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма "ЕЛТА" (69083, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Музична, буд.2; код ЄДРПОУ 23790967) за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у Запорізькій області (69107, Запорізька область, м.Запоріжжя, проспект Соборний, буд.166; код ЄДРПОУ ВП 44118663) судові витрати у вигляді сплаченого судового збору в сумі 19210 грн. 00 коп.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга може бути подана до Третього апеляційного адміністративного суду через Запорізький окружний адміністративний суд.

Повний текст судового рішення складено 25.08.2021.

Суддя О.О. Прасов

Дата ухвалення рішення 16.08.2021
Зареєстровано 29.08.2021
Оприлюднено 29.08.2021

Судовий реєстр по справі 280/4986/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.12.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.12.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.11.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.11.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.11.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.11.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.11.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.11.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.11.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.09.2021 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 16.08.2021 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 16.08.2021 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.08.2021 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.06.2021 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.05.2021 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 31.08.2020 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 31.08.2020 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 30.06.2020 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 30.06.2020 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 30.06.2020 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону