НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

справа № 631/526/20

провадження № 2/631/190/21

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(заочне)

27 серпня 2021 року смт Нова Водолага

Нововодолазький районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді - Пархоменко І. О.,

при секретарі - Бондаренко І. М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду цивільну справу за позовною заявою ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА БРАТЕРСЬКЕ до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

В С Т А Н О В И В:

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО БРАТЕРСЬКЕ звернулось до Нововодолазького районного суду Харківської області з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості у розмірі 150000,00 грн. та судових витрат по справі. В обґрунтування позовних вимог зазначено наступне.

Постановою господарського суду Київської області від 21.01.2020 по справі ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО БРАТЕРСЬКЕ визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором підприємства призначено арбітражного керуючого Косякевича С. О. Офіційне оприлюднення щодо визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури розміщено на офіційному веб-порталі Вищого господарського суду України. Відповідно до ст. 61 Кодексу України з питань банкрутства, ліквідатор з дня свого призначення виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута та функції з управління та розпорядження майном банкрута та заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості. Під час виконання обов`язків ліквідатора, арбітражному керуючому Косякевичу С. О. стало відомо, що розмір дебіторської та кредиторської заборгованостей підприємства збільшився протягом останніх років. Підприємство направляло отриманні кошти на надання поворотної фінансової допомоги і не розраховувалось зі своїми постачальниками. Це призвело до збільшення поточної дебіторської заборгованості (фінансова допомога надана) та кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги. Так, відповідно до інформації з банківських виписок по рахунках ФГ БРАТЕРСЬКЕ з поміж інших, дебітором банкрута рахується ОСОБА_1 . Дані з банківських виписок позивача вказують на те, що ФГ БРАТЕРСЬКЕ надало відповідачу зворотну фінансову допомогу на загальну суму 1460000,00 гривень. 13.04.2020 року було направлено претензію щодо погашення заборгованості. До теперішнього часу зазначену заборгованість ОСОБА_1 не погасив. ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО БРАТЕРСЬКЕ просило суд стягнути з ОСОБА_1 частково заборгованість у розмірі 150000,00 грн..

Представник ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО БРАТЕРСЬКЕ в судове засідання не з`явився, через канцелярії суду надав клопотання, відповідно до якого підтримує позовні вимоги в повному обсязі, просить стягнути з відповідача заборгованість та зазначає, що розгляд справи може відбутися без представника позивача за наявності наданих доказів по справі. Також зазначив, що не заперечує проти прийняття заочного рішення на підставі наявних у справі матеріалів.

Відповідач у судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про день та час слухання справи, про причини неявки суд не повідомив, відзив на позов не надав.

Зі згоди представника позивача, суд вважає за можливе ухвалити рішення при заочному розгляді справи, що відповідає положенням ст. 280 ЦПК України.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши надані учасниками судового процесу докази в їх сукупності, проаналізувавши положення чинного законодавства, суд дійшов наступного.

Постановою господарського суду Київської області від 21.01.2020 року по справі 911/2566/19 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО БРАТЕРСЬКЕ визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором підприємства призначено арбітражного керуючого Косякевича С.О. (а. с. 6-12).

За статтею 61 Кодексу України з питань банкрутства, ліквідатор, з дня свого призначення, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута та функції з управління та розпорядження майном банкрута та заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості.

З виписки по особовому рахунку вбачається, що з 01.06.2016 року по 01.11.2019 ФГ БРАТЕРСЬКЕ надало ОСОБА_1 зворотну фінансову допомогу на загальну суму 1460000,00 гривень (а.с. 18-32).

13.04.2020 року на адресу відповідача було направлено претензію щодо погашення заборгованості (а. с. 16).

Згідно зі ст. 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики)або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Відповідно до вимог ст. 1049 ЦК України визначено, що позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором. Якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред`явлення вимоги позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред`явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором. Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками або зарахування грошової суми, що позичалася на його банківський рахунок.

За вимогами ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Приписами ст. 610 ЦК України визначено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання), і відповідно до ст. 611 цього Кодексу у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Відповідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Згідно з п. 4 ст. 129 Конституції України однією з основних засад судочинства є змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави (ч. 1 ст. 2 ЦПК України).

Зі змісту ч. ч. 1, 2 ст. 12 ЦПК України вбачається, що цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов?язків, передбачених законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається, як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Стаття 76 ЦПК України, передбачає, що доказами у справі є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Приписами частин 1, 5, 6 ст. 81 ЦПК України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається, як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або добровільності їх визнання.

Оскільки, відповідач не надав відзив на позов, не навів доказів, які б спростовували доводи позивача, суд доходить висновку, що позовні вимоги ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА БРАТЕРСЬКЕ підлягають задоволенню.

Також, при ухваленні рішення відповідно до приписів ст. 265 ЦПК України суд вирішує питання щодо розподілу судових витрат.

При поданні позовної заяви позивачем, відповідно до Закону України "Про судовий збір", було сплачено судовий збір в сумі 2250,00 грн., що підтверджено платіжним дорученням.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України, стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 509, 526 - 530, 625, 629, 1048, 1050, 1054, 1055,1056, 1077 ЦК України, ст. ст. 12, 13, 76 - 81, 95, 141, 258, 263 - 265, 280 - 282, 289, 354 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА БРАТЕРСЬКЕ до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , на користь ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА БРАТЕРСЬКЕ заборгованість у розмірі 150000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень 00 копійки.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , на користь ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА БРАТЕРСЬКЕ понесені судові витрати по сплаті судового збору у розмірі 2250,00 гривень.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому ЦПК України. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Апеляційна скарга на рішення суду подається учасниками справи до Харківського апеляційного суду через Нововодолазький районний суд Харківської області до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених цим Кодексом, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Відомості щодо учасників справи:

Позивач: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО БРАТЕРСЬКЕ , місцезнаходження: 07211, Київська область, Іванківський район, с. Мусійки, вул. Центральна, буд. 145, код ЄДРПОУ 38589325;

Відповідач: ОСОБА_1 , останнє відоме місце проживання чи перебування: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 .

Суддя І. О. Пархоменко

Дата ухвалення рішення 27.08.2021
Зареєстровано 03.09.2021
Оприлюднено 03.09.2021

Судовий реєстр по справі 631/526/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 27.08.2021 Нововодолазький районний суд Харківської області Цивільне
Ухвала від 27.08.2021 Нововодолазький районний суд Харківської області Цивільне
Ухвала від 26.03.2021 Нововодолазький районний суд Харківської області Цивільне
Ухвала від 11.11.2020 Нововодолазький районний суд Харківської області Цивільне
Ухвала від 13.10.2020 Нововодолазький районний суд Харківської області Цивільне
Ухвала від 31.07.2020 Нововодолазький районний суд Харківської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 631/526/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону