КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

УХВАЛА

02 вересня 2021 року

м. Київ

Справа № 905/2382/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Погребняка В.Я. - головуючий, Банаська О.О., Жукова С.В.,

розглянувши матеріали касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Лео 2002"

на ухвалу Господарського суду Донецької області

від 02.06.2020

у складі судді Кротінова О.В.,

та постанову Східного апеляційного господарського суду

від 15.04.2021

у складі колегії суддів: Дучал Н.М., - головуючий, Гетьман Р.А., Склярук О.І.,

за заявою Акціонерного товариства "Сбербанк",

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Маріупольський млинкомбінат"

про банкрутство,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Лео 2002" (далі - ТОВ "Лео 2002", заявник) 13.05.2021 звернулось до Верховного Суду з касаційною скаргою на ухвалу Господарського суду Донецької області від 02.06.2020 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 15.04.2021 у справі № 905/2382/18.

Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи № 905/2382/18 було визначено колегію суддів у складі: головуючий суддя - Погребняк В.Я., суддя - Жуков С.В., суддя - Банасько О.О., що підтверджується протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 29.06.2021.

Ухвалою Верховного Суду від 15.07.2021 касаційну скаргу ТОВ "Лео 2002" залишено без руху у відповідності з положенням статті 290 Господарського процесуального кодексу України, надано строк для усунення недоліків протягом десяти днів з дня вручення ухвали.

23.07.2021 заявником подано заяву про усунення недоліків касаційної скарги разом з доказами сплати судового збору в сумі 8 408,00 грн., що підтверджується квитанцією № 10543 від 22.07.2021.

В обґрунтування вимог касаційної скарги заявник зазначає, що судові рішення судів попередніх інстанцій прийнято з порушення норм матеріального та процесуального права, зокрема статей 42 Кодексу України з процедур Банкрутства; ст. ст. 3, 6, 11, 12, 203, 204, 215, 216, 234, 626, 627, 638, 553-559 Цивільного кодексу України; ст. ст. 13, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 236 ГПК України; без урахування правових позицій Верховного Суду викладених у постанові Великої Палати Верховного Суду від 27.11.2018 у справі № 905/1227/17, постанові Верховного Суду від 28.02.2018 у справі № 909/330/16, постанові Верховного Суду від 16.03.2021 у справі № 910/3356/20, постанові Верховного Суду від 22.05.2018 у справі № 923/795/17, постанові Верховного Суду від 19.06.2019 у справі № 756/4814/16-ц та постанові Верховного Суду України від 21.01.2015 у справі № 6-197цс14.

В обґрунтування клопотання про поновлення процесуального строку на касаційне оскарження викладене в касаційній скарзі, заявник зазначає, що копію постанови Східного апеляційного господарського суду від 15.04.2021 не отримував, про повний текс оскаржуваного судового рішення йому стало відомо 29.04.2021 в день оприлюднення в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Відповідно до частини 2 статті 288 Господарського процесуального кодексу України учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження, якщо касаційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому такого судового рішення.

Виходячи з положень пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо забезпечення права скаржника на доступ до суду та пункту 8 частини 2 статті 129 Конституції України про забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у визначених законом випадках, колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду визнала наведені скаржником підстави для поновлення строку на касаційне оскарження поважними, дійшла висновку про поновлення строку на касаційне оскарження та відкриття касаційного провадження у справі № 905/2382/18 за касаційною скаргою ТОВ "Лео 2002" на ухвалу Господарського суду Донецької області від 02.06.2020 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 15.04.2021.

ТОВ "Лео 2002" заявлено клопотання про зупинення дії ухвали Господарського суду Донецької області від 02.06.2020 та постанови Східного апеляційного господарського суду від 15.04.2021 до закінчення їх перегляду в касаційному порядку.

Абзацом 2 частини 4 статті 294 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що за наявності клопотання особи, яка подала касаційну скаргу, суд у разі необхідності вирішує питання про зупинення виконання рішення (ухвали) суду або зупинення його дії, якщо зупинити його виконання неможливо.

Частиною 1 статті 332 Господарського процесуального кодексу України визначено, що суд касаційної інстанції за заявою учасника справи або за своєю ініціативою може зупинити виконання оскарженого рішення суду або зупинити його дію (якщо рішення не передбачає примусового виконання) до закінчення його перегляду в касаційному порядку.

Клопотання про зупинення виконання судового рішення має бути мотивованим, містити підстави для зупинення виконання судового рішення, підтверджені належними доказами. У клопотанні заявник повинен навести обґрунтування його вимог та довести, що захист його прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для відновлення порушених прав необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, або буде неможливим повернення виконання судових рішень у разі,.

Колегія суддів зазначає, що доводи викладені в обґрунтування заяви скаржника про зупинення дії судових рішень судів попередніх інстанцій зводяться до викладення фактичних обставин справи та незгоди з оскаржуваними рішеннями.

Водночас, оскарження судового рішення в касаційному порядку не є безумовною підставою для зупинення його дії судом касаційної інстанції.

Касаційний суд не може ставити під сумнів законність судових рішень судів попередніх інстанцій на стадії вирішення питання про відкриття касаційного провадження тільки через те, що такі судові рішення оскаржено і скаржник вважає їх незаконними.

Відтак, зважаючи на викладене, суд касаційної інстанції не вбачає правових підстав для задоволення клопотання про зупинення дії ухвали Господарського суду Донецької області від 02.06.2020 та постанови Східного апеляційного господарського суду від 15.04.2021 у справі № 905/2382/18 до закінчення їх перегляду в касаційному порядку.

На підставі викладеного та керуючись статтями 234, 288, 290, 294, 332 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Лео 2002" про поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження задовольнити.

2. Поновити Товариству з обмеженою відповідальністю "Лео 2002" строк на касаційне оскарження.

3. Відкрити касаційне провадження у справі № 905/2382/18 Господарського суду Донецької області за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Лео 2002" на ухвалу Господарського суду Донецької області від 02.06.2020 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 15.04.2021.

4. Повідомити учасників справи, що розгляд касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Лео 2002" на ухвалу Господарського суду Донецької області від 02.06.2020 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 15.04.2021 відбудеться 12 жовтня 2021 року о 11:00 у приміщенні Касаційного господарського суду за адресою: м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 в залі судових засідань №330.

5. В задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Лео 2002" про зупинення дії ухвали Господарського суду Донецької області від 02.06.2020 та постанови Східного апеляційного господарського суду від 15.04.2021 - відмовити.

6. Надати учасникам справи строк для подання відзиву на касаційну скаргу до 23.09.2021.

7. Звернути увагу учасників справи на тимчасовий характер вжитих судом процесуальних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 серед учасників відкритих судових засідань.

8. Довести до відома учасників справи, що явка їх представників в судове засідання не є обов`язковою.

9. Звернути увагу учасників справи на можливість розгляду касаційної скарги за відсутності їх представників за наявними у справі матеріалами у разі подання відповідного клопотання.

10. Повідомити учасників справи про можливість подати процесуальні документи (заяви, клопотання, скарги, відзиви тощо), письмові та електронні докази на електронну адресу суду, поштою, факсом або дистанційні засоби зв`язку, вчинити інші процесуальні дії в електронній формі з використанням власного електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису.

11. Рекомендувати учасникам справи ознайомлення з матеріалами справи, за наявності такої технічної можливості, здійснювати в дистанційному режимі, шляхом надсилання сканкопій матеріалів судової справи на електронну адресу, зазначену у відповідній заяві, яку подавати через дистанційні засоби зв`язку.

12. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://supreme.court.gov.ua .

Головуючий В.Я. Погребняк

Судді О.О. Банасько

С.В. Жуков

Дата ухвалення рішення 02.09.2021
Зареєстровано 03.09.2021
Оприлюднено 06.09.2021

Судовий реєстр по справі 905/2382/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 19.10.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.10.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 13.10.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 12.10.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.10.2021 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 30.09.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.09.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.09.2021 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 30.09.2021 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 15.09.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 02.09.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 20.08.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 20.08.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 20.08.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.08.2021 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 19.08.2021 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 19.08.2021 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 19.08.2021 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 16.08.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.08.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону