ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

Справа № 522/16669/21

Провадження №2/522/8120/21

УХВАЛА

02 вересня 2021 року Суддя Приморського районного суду міста Одеси Шенцева О.П.,розглянувши заяву судді Шенцевої Ольги Петрівни про самовідвід по цивільній справі за позовом Державного закладу Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова Міністерства охорони здоров`я України до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , треті особи: Міністерство охорони здоров`я України, Департамент культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації про визнання договорів недійсними, -

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м.Одеси надійшла позовна заява Державного закладу Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова Міністерства охорони здоров`я України до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , треті особи: Міністерство охорони здоров`я України, Департамент культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації про визнання договорів недійсними.

Головуюча суддя по справі заявила самовідвід, з метою виключення всіх обставин, які можуть викликати сумнів в об`єктивності та неупередженості судді при розгляді вказаної справи.

У відповідності до ст. 39 ЦПК України, із підстав, зазначених у статтях 36, 37 і 38 цього Кодексу, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач зобов`язані заявити самовідвід.

Згідно до ч.1 ст.40 ЦПК України, питання про самовідвід судді може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження у справі. Питання про самовідвід судді вирішується в нарадчій кімнаті ухвалою суду, що розглядає справу (ч. 9 ст. 40 ЦПК України).

Відповідно до ст. 36 ЦПК України, суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо: він є членом сім`ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім`ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу; він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі; він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи; було порушено порядок визначення судді для розгляду справи; є інші обставини, що викликають сумнів в неупередженості або об`єктивності судді.

Суддя підлягає відводу (самовідводу) також за наявності обставин, встановлених статтею 37 цього Кодексу.

Зокрема, ч.1 ст. 37 ЦПК України, встановлено, що суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої інстанції, не може брати участі в розгляді цієї самої справи в судах апеляційної і касаційної інстанцій, а так само у новому розгляді справи судом першої інстанції після скасування рішення суду або ухвали про закриття провадження у справі.

З аналізу вказаних норм чинного законодавства України вбачається, що Законом передбачено недопустимість участі судді в розгляді справи, у разі існування обставин, що викликають сумнів в неупередженості або об`єктивності судді.

Перевіривши матеріали справи, вважаю за необхідне заявити самовідвід за наступних підстав.

Суддею Шенцевою О.П. вже розглядалась заява ОСОБА_4 про перегляд рішення Приморського районного суду м.Одеси від 15.03.2013 р. за нововиявленими обставинами по цивільній справі № 2-2708/11 за позовом Управління охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної адміністрації до ОСОБА_4 про зобов`язання привести будівлю-пам`ятку у первісний стан.

За наслідками розгляду вказаної заяви рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 10 квітня 2014 року, заява ОСОБА_4 про перегляд за нововиявленими обставинами рішення Приморського районного суду м. Одеси № 2-2708/11 від 15.03.2013 р., була задоволена, рішення Приморського районного суду м. Одеси від 15.03.2013 р. по цивільній справі за позовом Управління охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної адміністрації до ОСОБА_4 про зобов`язання привести будівлю-пам`ятку у первісний стан, було скасоване, та у задоволенні позову Управлінню охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної адміністрації було відмовлено.

Предметом розгляду по цивільній справі № 2-2708/11 було зобов`язання відповідача за власний рахунок демонтувати неправомірно добудовану мансарду над одноповерховою частиною будівлі - пам`ятки за адресою: АДРЕСА_1 , та привести у первісній стан приміщення цієї будівлі - пам`ятки згідно з Планом поверхів будинку літери А по АДРЕСА_1 , який є частиною Паспорту пам`ятки архітектури місцевого значення (охоронний № 630) від 2007 року.

Предметом розгляду справи 522/16669/21 є визнання недійсним договорів щодо частини будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з п.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий розгляд його справи незалежним і безстороннім судом, а наявність безсторонності повинна визначатись суб`єктивними та об`єктивними критеріями. Відповідно до суб`єктивного критерію беруться до уваги особисті переконання та поведінка окремого судді, тобто чи виявляв суддя упередженість або безсторонність у даній справі. Відповідно до об`єктивного критерію визначається, серед інших аспектів, чи забезпечував суд як такий та його склад відсутність будь-яких сумнівів у його безсторонності. У кожній окремій справі слід враховувати, чи мають стосунки, що розглядаються, таку природу та ступень, що свідчать про небезсторонність суду.

Вимога безсторонності , згідно з судовою практикою Європейського суду з прав людини (рішення у справах Білуха проти України , Салов проти України , Мироненко проти України , Фельдман проти України ) характеризується двома критеріями: перший полягає у намаганні визначити особисте переконання судді у конкретній справі, а другий - у з`ясуванні того, чи забезпечив суддя достатні гарантії для виключення будь-якого розумного сумніву з цього приводу у сторін.

У справі "П`єрсак проти Бельгії" Європейський суд з прав людини висловив позицію, згідно з якою, незважаючи на той факт, що безсторонність зазвичай означає відсутність упередженості, або, навпаки, її наявність може бути перевірено різноманітними способами провів розмежування між суб`єктивним підходом, який відображає особисте переконання громадянина у конкретній справі, та об`єктивним підходом, який визначає, чи були достатні гарантії, щоб виключити будь-які сумніви з цього приводу. Таким чином, на основі вищезазначеного, слід зробити висновок, що при оцінці безсторонності суду слід розмежовувати суб`єктивний та об`єктивний аспект.

Щодо суб`єктивної складової даного поняття, то у справі "Хаушильд проти Данії" зазначається, що Європейському суду з прав людини не потрібні докази фактичної наявності упередженості судді для відсторонення його від справи. Суддя вважається безстороннім, якщо тільки не з`являються докази протилежного.

Таким чином, існує презумпція неупередженості судді, але якщо з`являються сумніви щодо цього, то для його відводу достатньо заяви сторони про сумнів в об`єктивному розгляді справи.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини (рішення від 09.11.06. у справі Білуга проти України , від 28.10.98. у справі Ветштайн проти Швейцарії тощо) важливим питанням є довіра, яку суди повинні вселяти у громадськість у демократичному суспільстві. Судді зобов`язані викликати довіру в учасників судового розгляду, а тому будь-який суддя, стосовно якого є підстави для підозри у недостатній неупередженості, повинен брати самовідвід або бути відведений.

Враховуючи викладене та у зв`язку з тим, що суддя вже брала участь у розгляді заяви ОСОБА_4 про перегляд рішення Приморського районного суду м.Одеси від 15.03.2013 р. за нововиявленими обставинами по цивільній справі № 2-2708/11 за позовом Управління охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної адміністрації до ОСОБА_4 про зобов`язання привести будівлю-пам`ятку у первісний стан, вважаю за необхідне і за доцільне з метою дотримання балансу інтересів між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод, та інтересів сторін і цілями, для досягнення яких буде спрямоване рішення по даній справі, а також з метою запобігання у подальшому сумнівів і нарікань у об`єктивності і неупередженості головуючого в очах суспільства та з інших підстав, вважаю за необхідне, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 36, ст. 39 ЦПК України заявити по даній цивільній справі самовідвід, щоб виключити будь-які сумніви щодо безсторонності судді.

Під час прийняття рішення про самовідвід по вищевказаній цивільній справі, суд також приймає до уваги положення ст.3 Європейського статуту судді, яка передбачає, що суддя не тільки повинен бути неупередженим, але й має сприйматися будь-ким як неупереджений.

Частиною першою статті 41 ЦПК України передбачено, що у разі задоволення заяви про відвід судді, який розглядає справу одноособово, справа розглядається в тому самому суді іншим суддею, який визначається у порядку, встановленому статтею 33 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 14, 36, 39, 40, 258-260 Цивільного процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Заявити собі - судді Приморського районного суду м. Одеси Шенцевій О.П. самовідвід від участі як головуючого по цивільній справі № 522/16669/21, провадження 2/522/8120/21 за позовом Державного закладу Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова Міністерства охорони здоров`я України до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , треті особи: Міністерство охорони здоров`я України, Департамент культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації про визнання договорів недійсними.

Передати матеріали цивільної справи № 522/16669/21, провадження 2/522/8120/21 за позовом Державного закладу Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова Міністерства охорони здоров`я України до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , треті особи: Міністерство охорони здоров`я України, Департамент культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації про визнання договорів недійсними,до канцелярії Приморського районного суду м. Одеси для подальшого розподілу у порядку встановленому ч.3 ст.14 Цивільного процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя

02.09.2021

Дата ухвалення рішення 02.09.2021
Зареєстровано 05.09.2021
Оприлюднено 05.09.2021

Судовий реєстр по справі 522/16669/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.12.2021 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 18.10.2021 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 21.09.2021 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 07.09.2021 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 02.09.2021 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону