ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"25" серпня 2021 р.м. Одеса Справа № 916/1133/21 Господарський суд Одеської області у складі:

Суддя Гут С.Ф.

При секретарі судового засідання Тарасенко Ю.Г.,

За участю представників сторін:

від позивача: Демченко А.О.,

від відповідача: Черток О.В.,

розглянувши справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІІЯ" до Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна інфекційна лікарня" Одеської міської ради про стягнення 406695,04 грн.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 28.04.2021 р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі № 916/1133/21, призначено її розгляд в порядку загального позовного провадження на 25.05.2021 р.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 25.05.2021 р. відкладено підготовче засідання на 10.06.2021 р.

Протокольною ухвалою Господарського суду Одеської області від 10.06.2021 р. відкладено підготовче засідання на 22.06.2021 р.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 22.06.2021 р. продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та відкладено підготовче засідання на 08.07.2021 р.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 08.07.2021 р. закрито підготовче провадження та призначено судове засідання для розгляду справи по суті на 26.07.2021 р.

Протокольною ухвалою Господарського суду Одеської області від 26.07.2021 р. оголошено перерву в судовому засіданні до 25.08.2021 р.

25.08.2021 р. судом після повернення з нарадчої кімнати, в порядку ст.240 ГПК України, проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши в відкритому судовому засіданні матеріали справи, надані позивачем докази, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІІЯ" ТОВ "ООЕК") звернулось до Господарського суду Одеської області з позовною заявою про стягнення з Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна інфекційна лікарня" Одеської міської ради (КНП "МКІЛ" ОМР) 406695,04 грн заборгованості за спожиту у грудні 2020 р. активну електричну енергію.

Обґрунтовуючи звернення з позовом до Господарського суду Одеської області ТОВ "ООЕК" посилається на приписи ст.ст.11,202,526,625,629,714 ЦК України, ст.ст.193,199 ГК України, договір про закупівлю електричної енергії у постачальника універсальних послуг від 13.02.2020 р. № 02-285-УП, комерційну пропозицію № 2/1-УП (яка є додатком до договору), рахунок на оплату від 04.01.2021 р. № 02/285-1, акт приймання-передавання товарної продукції від 31.12.2020 р. тощо.

У відзиві на позовну заяву КНП "МКІЛ" ОМР просить відмовити у задоволенні позову, посилаючись на те, що у відповідності до акту приймання-передавання товарної продукції, підписаного сторонами 31.12.2020 р., КНП "МКІЛ" ОМР спожито 136329 кВт*год на загальну вартість 406695,04 грн, рахунок на оплату ТОВ "ООЕК" виставлено 04.01.2021 р. (на наступний фінансовий рік, який у відповідності до бюджетного кодексу співпадає з календарним роком). Після відновлення бюджетного фінансування 16.02.2021 р. платіжним дорученням № 7 КНП "МКІЛ" ОМР сплачено ТОВ "ООЕК" 616000,00 грн. Вказана сума зарахована Державною казначейською службою України на рахунок позивача 17.02.2021 р., потім КНП "МКІЛ" ОМР звернувся до позивача з листом (який отримано останнім 19.02.2021 р.), в якому просить отриманий платіж у розмірі 616000,00 грн зарахувати наступним чином: 406695,04 грн вважати оплатою за договором від 13.02.2020 р. № 02-285-УП; 209304,96 грн вважати оплатою за договором від 21.12.2020 р. № 167.

У відповіді на відзив ТОВ "ООЕК" звертає увагу, зокрема на зміст доданого до відзиву платіжного доручення від 16.02.2021 р. № 7, у призначенні платежу якого зазначено: 0712020;2610;оплата за електроен.за 01.21р;дог.№167 від 21.12.2020 р., д.у.№1 від 16.02.2021 р. зг. акту п.п.тов.прод.№1 від 11.02.21 р.; ПДВ 102666,64 грн. . Повідомляє, що 21.12.2020 р. між ТОВ "ООЕК" та КНП "МКІЛ" ОМР укладено договір про закупівлю електричної енергії у постачальника № 167 (строк постачання електричної енергії з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р.), у зв`язку з чим платіж в розмірі 616000,00 грн сплачений відповідачем за договором від 21.12.2020 р. № 167, що підтверджується призначенням платежу. Оплата в розмірі 616000,00 грн внесена відповідачем самостійно та відповідно до умов договору від 21.12.2020 р. № 167. Зазначає, що ані відповідач, ані позивач не є розпорядником бюджетних коштів та не уповноважені самостійно змінювати цільове використання бюджетних коштів із визначенням бюджетним призначенням, зокрема, шляхом направлення листа з відповідною пропозицію до ТОВ "ООЕК".

У запереченнях на відповідь на відзив КНП "МКІЛ" ОМР посилається, серед іншого на те, що, укладений між ТОВ "ООЕК" та КНП "МКІЛ" ОМР договір від 21.12.2020 р. № 167 не передбачає авансові платежі, оплата згідно умов договору здійснюється за фактично спожиту електричну енергію на підставі підписаних актів прийняття-передавання товарної продукції та виставлених рахунків. Посилається на п.4.6 та п.4.24 Правил роздрібного ринку електричної енергії та на те, що позивачем не повернуто надмірно сплачені кошти та не зараховано їх як остаточний розрахунок за договором від 13.02.2020 р. № 02-285-УП.

У письмових поясненнях ТОВ "ООЕК" звертає увагу, зокрема на те, що кошти в розмірі 616000,00 грн перераховано на вірний розрахунковий рахунок позивача відповідно до укладеного з відповідачем договору від 21.12.2020 р. № 167, заяви щодо повернення коштів від КНП "МКІЛ" ОМР не надходило.

13.02.2020 р. між ТОВ "ООЕК" (Постачальник) та КНП "МКІЛ" ОМР (Споживач) укладено договір про закупівлю електричної енергії у постачальника універсальних послуг № 02-285-УП, відповідно до п.1.1 якого цей договір встановлює порядок та умови постачання електричної енергії споживачу постачальником універсальних послуг та укладається сторонами з урахуванням статей 633,634,641,641 Цивільного кодексу України, Закону України Про публічні закупівлі та абз.3,4 п.3.1.7 Правил роздрібного ринку електричної енергії, що затверджені Постановою НКРЕКП № 312 від 14.03.2018 р. (ПРРЕЕ).

Відповідно до п.2.1 договору від 13.02.2020 р. за цим договором учасник продає електричну енергію, за кодом CPV за ДК 021:2015-09310000-5 - Електрична енергія (універсальна послуга), Замовнику для забезпечення потреб електроустановок Замовника, а Замовник оплачує Учаснику вартість спожитої (купленої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору. Кількість електричної енергії на січень-грудень 2020 року визначено в обсязі 1036346 кВт*год. відповідно до додатку 2 Обсяги очікуваного споживання електричної енергії Замовнику .

Відповідно до п.2.3 договору від 13.02.2020 р. строк постачання електричної енергії (надання універсальної послуги): січень-грудень 2020 р.

Відповідно до п.5.1 договору від 13.02.2020 р. ціна цього договору на 2020 рік становить 2877004,28 грн (два мільйони вісімсот сімдесят сім тисяч чотири грн. 28 коп.), в тому числі ПДВ 479500,71 грн. (чотириста сімдесят дев`ять тисяч п`ятсот грн. 71 коп.)

Відповідно до 5.9 договору від 13.02.2020 р. розрахунки замовника за цим договором здійснюються на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Учасника (спецрахунок). Оплата вартості електричної енергії за цим Договором здійснюється Замовником виключно шляхом перерахування коштів на спецрахунок Учасника. Оплата вважається здійсненою після того, як на спецрахунок Учасника надійшла вся сума коштів. Спецрахунок Учасника зазначається у платіжних документах Учасника, у тому числі у разі його зміни.

Відповідно до п.5.10 договору від 13.02.2020 р. оплата рахунку Учасника за цим договором має бути здійсненна Замовником у строки, визначені в рахунку, але не менше 5 (п`яти) робочих днів від дати отримання Замовником цього рахунку, або 5 (п`яти) робочих днів від строку оплати, зазначеного в комерційній пропозиції, прийнятої Замовником.

Відповідно до п.6.2.1 договору від 13.02.2020 р. Замовник зобов`язується забезпечити своєчасну та повну оплату спожитої електричної енергії відповідно до умов договору та пов`язаних з постачання електричної енергії послуг згідно з умовами цього договору.

Відповідно до п.13.1 договору від 13.02.2020 р. цей договір укладається на строк до 31.12.2020 року, та набирає чинності з моменту підписання договору сторонами.

Згідно із п.13.11 договору від 13.02.2020 р. у відповідності до п.1 ст.23 Бюджетного кодексу Україні, будь-які бюджетні зобов`язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення на 2020 рік, якщо інше не передбачено Законом про Державний бюджет України.

У розділі 14 договору від 13.02.2020 р. викладено банківські реквізити сторін, серед яких визначено, що оплата пені, 3% річних, індекс інфляції та інших платежів здійснюється на відкритий в АТ Ощадбанк розрахунковий рахунок ТОВ "ООЕК": НОМЕР_1 ; оплата за електричну енергію (спожиту та послуги з розподілу) здійснюється на відкритий в АТ Ощадбанк розрахунковий рахунок ТОВ "ООЕК": НОМЕР_2 .

Відповідно до п.2 комерційної пропозиції №2/1УП, яка є додатком до договору від 13.02.2020 р., визначено спосіб оплати: споживач здійснює повну оплату вартості обсягу спожитої електроенергії на протязі 5 робочих днів від дня отримання рахунку на підставі підписаного сторонами акту прийняття-передавання товарної продукції у розрахунковому періоді, грошовими коштами на поточний рахунок із спеціальним режимом використання TOB ООЕК . Розрахунковим вважається період з 1 числа розрахункового періоду до такого ж числа наступного місяця. Розрахунковий період прирівнюється до календарного місяця.

Відповідно до п.4 комерційної пропозиції №2/1УП, яка є додатком до договору від 13.02.2020 р., визначено термін надання рахунку за спожиту електроенергію та термін його оплати: по закінченню розрахункового періоду Постачальник надає Споживачу рахунок на оплату за фактично спожиту та розподілену електроенергію у їдкому розрахунковому періоді. Споживач здійснює оплату протягом 5 робочих днів від дня отримання рахунку, грошовими коштами на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ТОВ "ООЕК", але не пізніше ніж до 10 числа місяця, що слідує за розрахунковим. Якщо фактичне споживання електроенергії виявиться більшим ніж очікуване, різниця між сумою авансових платежів та вартістю фактично спожитої електроенергії має бути сплачена протягом 5 робочих днів з дня отримання рахунку за фактично використану електроенергію; якщо фактичне споживання виявиться меншим ніж очікуване, надлишкові кошти зараховуються як оплата наступних платежів.

Відповідно до акту прийняття-передавання товарної продукції від 31.12.2020 р. у грудні 2020 р. учасник поставив замовнику, а замовник прийняв 136329 кВт*год. електроенергії на загальну суму 406695,04 грн. з ПДВ.

Договір від 13.02.2020 р. № 02-285-УП, додатки до нього, акт прийняття-передавання товарної продукції підписано уповноваженими представниками, скріплено печатками контрагентів.

04.01.2021 р. ТОВ "ООЕК" виставлено КНП "МКІЛ" ОМР рахунок № 02/285-1 на суму 406695,04 грн з ПДВ. У виставленому рахунку визначено поточний рахунок із спеціальним режимом використання - НОМЕР_2 . Вказаний рахунок надіслано КНП "МКІЛ" ОМР 03.02.2021 р. та відповідно до відомостей онлайн сервісу АТ Укрпошта щодо відстеження поштового відправлення отримано КНП "МКІЛ" ОМР 05.03.2021 р.

Вказуючи на неоплату КНП "МКІЛ" ОМР суми, названої в рахунку від 04.01.2021 р. № 02-285/1, ТОВ "ООЕК" звернулось з позовом в рамках провадження у даній справі.

Дослідивши в відкритому судовому засіданні матеріали справи, надані докази, проаналізувавши норми чинного законодавства, суд дійшов наступних висновків.

У відповідності до ст.11 ЦК України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а підставою виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини. Правочин, різновидом якого є договори - основний вид правомірних дій - це волевиявлення осіб, безпосередньо спрямовані на виникнення, зміну або припинення цивільних прав і обов`язків. При цьому, ст.12 ЦК України передбачає, що особа здійснює свої цивільні права вільно на власний розсуд.

Частиною 1 ст.15 ЦК України закріплено право кожної особи на захист свого цивільного права у випадку його порушення, невизнання або оспорювання.

Порушення права пов`язано з позбавленням його володільця можливості здійснити (реалізувати) своє право повністю або частково.

При оспорюванні або невизнанні права виникає невизначеність у праві, викликане поведінкою іншої особи.

Отже, порушення, невизнання або оспорювання суб`єктивного права є підставою для звернення особи за захистом свого права із застосуванням відповідного способу захисту.

Згідно з ч.1 ст.16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Приписами ч.ч.1,2 ст.20 ГК України встановлено, що держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб`єктів господарювання та споживачів.

Згідно із приписами ст.525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

За правилами ст.526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Частиною 1 ст.530 ЦК України встановлено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

У відповідності до ч.1 ст.626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків, а як встановлено у ст.629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Аналогічні положення містяться в ч.ч.1,7 ст.193 ГК України, в яких визначено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться; до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом; не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Відповідно до ст.714 ЦК України за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу одна сторона (постачальник) зобов`язується надавати другій стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та інші ресурси, передбачені договором, а споживач (абонент) зобов`язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та дотримуватись передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання. До договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, положення про договір поставки, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин сторін. Законом можуть бути передбачені особливості укладення та виконання договору постачання енергетичними та іншими ресурсами.

Господарський суд, проаналізувавши наведені вище норми матеріального права в аспекті спірних правовідносин, зазначає, що між сторонами виникли господарські зобов`язання, підставою яких є письмовий договір про закупівлю електричної енергії у постачальника універсальних послуг.

При цьому ТОВ "ООЕК" належним чином виконано належним чином взяті на себе обов`язки та надано КНП "МКІЛ" ОМР у грудні 2020 р. 136329 кВт*год електричної енергії на загальну суму 406695,04 грн з ПДВ, що підтверджується дослідженим в описовій частині рішення актом прийняття-передавання товарної продукції.

В свою чергу КНП "МКІЛ" ОМР в порушення приписів ст.ст.525,526,610,629,714 ЦК України, ст.193 ГК України та умов Договору вартість отриманої електричної продукції не оплатило, не дивлячись на те, що з урахуванням приписів ч.1 ст.530 ЦК України та умов п.5.10 договору від 13.02.2020 р., п.4 комерційної пропозиції № 2/1-УП (яка є додатком договору від 13.02.2020 р.), строк виконання зобов`язань на суму 406695,04 грн настав.

Стосовно наявного в матеріалах справи платіжного доручення від 16.02.2021 р. № 7, відповідно до якого КНП "МКІЛ" ОМР на користь ТОВ "ООЕК" перераховано 616000,00 грн, господарський суд зазначає наступне.

Відповідно до платіжного доручення від 16.02.2021 р. № 7 КНП "МКІЛ" ОМР перераховано ТОВ "ООЕК" 616000,00 грн на кредит рах. № НОМЕР_3 із призначенням платежу 0712020;2610;оплата за електроен.за 01.21р;дог.№167 від 21.12.2020 р., д.у.№1 від 16.02.2021 р. зг. акту п.п.тов.прод.№1 від 11.02.21 р.; ПДВ 102666,64 грн. .

Відповідно до п.2.1 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті розрахункові документи складаються на бланках, форми яких наведені в додатках до цієї Інструкції. Реквізити розрахункових документів, їх реєстрів та відомості заповнюються згідно з вимогами, зазначеними в указівках щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, їх реєстрів та відомості (додаток 9) та відповідних главах цієї Інструкції. При цьому, згідно п.2.3 вказаної Інструкції відповідальність за правильність заповнення реквізитів розрахункового документа несе особа, яка оформила цей документ і подала до обслуговуючого банку.

Згідно пунктів 4.1,4.5 Правил роздрібного ринку електричної енергії (в редакції чинній на момент здійснення платежу - 16.02.2021 р.) розрахунки за електричну енергію та послуги, що надаються на роздрібному ринку, між учасниками цього ринку здійснюються у грошовій формі відповідно до укладених договорів. …Споживач, який купує електричну енергію відповідно до умов договору в електропостачальника, здійснює оплату за виставленим електропостачальником рахунком виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання цього електропостачальника в одному з уповноважених банків.

Відповідно до п.4.13 Правил роздрібного ринку електричної енергії (в редакції чинній на момент здійснення платежу - 16.02.2021 р.) для здійснення розрахунків за фактично спожиту електричну енергію електропостачальник має сформувати та виставити споживачу платіжний документ у паперовій або електронній формі (у випадку згоди споживача на отримання електронного платіжного документа), на підставі даних комерційного обліку, отриманих у порядку, передбаченому Кодексом комерційного обліку.

Як визначено у п.5.9 договору від 13.02.2020 р. розрахунки замовника за цим договором здійснюються на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Учасника (спецрахунок). Оплата вартості електричної енергії за цим Договором здійснюється Замовником виключно шляхом перерахування коштів на спецрахунок Учасника. Оплата вважається здійсненою після того, як на спецрахунок Учасника надійшла вся сума коштів. Спецрахунок Учасника зазначається у платіжних документах Учасника, у тому числі у разі його зміни.

У виставленому 04.01.2021 р. ТОВ "ООЕК" рахунку за спожиту електричну енергію № 02-285/1 вказано поточний рахунок із спеціальним режимом використання НОМЕР_2 , проте з наданого КНП "МКІЛ" ОМР платіжного доручення від 16.02.2021 р. № 7 вбачається, що кошти в сумі 616000,00 грн перераховано ТОВ "ООЕК" на кредит рах. № НОМЕР_3 .

Аналогічний рахунок НОМЕР_3 вказаний у розділі 14 договору від 21.12.2020 р. № 167, укладеному між ТОВ "ООЕК" та КНП "МКІЛ" ОМР.

Відповідно до п.4.6 Правил роздрібного ринку електричної енергії (в редакції чинній на момент здійснення платежу - 16.02.2021 р.) у разі перерахування споживачем коштів за електричну енергію на інший рахунок електропостачальника останній має повернути ці кошти за заявою споживача або за власною ініціативою протягом 3 робочих днів з моменту їх отримання або від дня отримання від споживача інформації щодо банківських реквізитів споживача.

Відповідно до 4.24 Правил роздрібного ринку електричної енергії (в редакції чинній на момент здійснення платежу - 16.02.2021 р.) у разі виникнення у споживача заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію сторони за взаємною згодою укладають договір щодо реструктуризації заборгованості та оформлюють графік погашення заборгованості, який є додатком до договору. У разі відсутності графіка погашення заборгованості та при відсутності у платіжному документі у реквізиті призначення платежу посилань на період, за який здійснюється оплата або перевищення суми платежу, необхідної для цього періоду, ці кошти, перераховані споживачем за електричну енергію, електропостачальник має право зарахувати як погашення існуючої заборгованості цього споживача з найдавнішим терміном її виникнення. Укладення сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє споживача від оплати поточного споживання електричної енергії.

Кошти в розмірі 616000,00 грн перераховано КНП "МКІЛ" ОМР на рахунок ТОВ "ООЕК" (UA963288450000026030233524233) із призначення платежу, відтак у ТОВ "ООЕК" відсутня можливість, передбачена Правилами роздрібного ринку електричної енергії, зарахування коштів як погашення заборгованості КНП "МКІЛ" ОМР з найдавнішим терміном її виникнення, тобто зарахування як оплата за рахунком від 04.01.2021 р. № 02-285/1. Повернення відповідних коштів за ініціативою ТОВ "ООЕК" не відбулось, а матеріали справи не містять звернення КНП "МКІЛ" ОМР до ТОВ "ООЕК" із заявою про їх повернення.

Відповідно до п.33.2 Закону України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні платник несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним в документі на переказ, суті операції, щодо якої здійснюється цей переказ…

Відповідно до п.3.7 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті реквізит "Призначення платежу" платіжного доручення заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу. Повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України. Платник відповідає за дані, що зазначені в реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу". Банк перевіряє заповнення цього реквізиту на відповідність вимогам, викладеним у цій главі, лише за зовнішніми ознаками.

Відповідно до п.2.29 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті платник має право в будь-який час до списання платежу з рахунку відкликати з банку, що його обслуговує, платіжні доручення в порядку, визначеному внутрішніми правилами цього банку. платіжні доручення відкликаються лише в повній сумі.

Саме платник відповідає за данні, що зазначені в реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу". Після списання коштів з рахунку платника в останнього відсутня можливість змінити Призначення платежу .

Відповідно до п.4.24 Правил роздрібного ринку електричної енергії (в редакції чинній на момент здійснення платежу - 16.02.2021 р.) спірні питання, які виникають між відповідними учасниками роздрібного ринку щодо проведення розрахунків за електричну енергію, надані послуги оператора системи чи постачальника послуг комерційного обліку, вирішуються сторонами укладених договорів в установленому законодавством порядку, у тому числі шляхом переговорів або в судовому порядку.

Відповідно до листа Національного Банку України від 09.06.2011 №25-111/1438-7141 Про заміну інформації у реквізиті Призначення платежу після списання коштів з рахунку платника питання щодо уточнення інформації, зазначеної у реквізиті "Призначення платежу", вирішується між сторонами переказу без участі банку.

Враховуючи вищевикладене, звернення КНП "МКІЛ" ОМР з листом до ТОВ "ООЕК" (який отримано останнім 19.02.2021 р.), в якому просить отриманий платіж у розмірі 616000,00 грн зарахувати наступним чином: 406695,04 грн вважати оплатою за договором від 13.02.2020 р. № 02-285-УП; 209304,96 грн вважати оплатою за договором від 21.12.2020 р. № 167., є виключно пропозицією, прийняття якої залежить від волевиявлення ТОВ "ООЕК".

У відповідності до ст.76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Зі змісту ст.77 ГПК України вбачається, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Статтею 86 ГПК України встановлено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Частинами ч.ч.1,2,3 ст.13 ГПК України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Принцип рівності сторін у процесі вимагає, щоб кожній стороні надавалася розумна можливість представляти справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону у суттєво невигідне становище відносно другої сторони (п.87 Рішення Європейського суду з прав людини у справі "Салов проти України" від 06.09.2005 р.).

У Рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Надточий проти України" від 15.05.2008 р. зазначено, що принцип рівності сторін передбачає, що кожна сторона повинна мати розумну можливість представляти свою сторону в умовах, які не ставлять її в суттєво менш сприятливе становище в порівнянні з опонентом.

Змагальність означає таку побудову судового процесу, яка дозволяє всім особам - учасникам певної справи відстоювати свої права та законні інтереси, свою позицію у справі.

Принцип змагальності є процесуальною гарантією всебічного, повного та об`єктивного з`ясування судом обставин справи, ухвалення законного, обґрунтованого і справедливого рішення у справі.

Відповідачем у встановленому законом порядку позовні вимоги позивача не спростовано.

Щодо інших аргументів, які були наведені сторонами та яким не була надана оцінка судом, то Європейський суд з прав людини вказав, що п.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги, між іншим, різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Отже, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі ст.6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи (рішення у справі "Проніна проти України" від 18.07.2006 року).

Згідно зі ст.17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Зазначені рішення Європейського суду з прав людини суд застосовує у цій справі як джерело права.

Згідно п.2 ч.1 ст.129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог .

Керуючись ст.ст.13,20,73,74,76,86,126,129,165,232,233,237,238,240,241 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІІЯ" до Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна інфекційна лікарня" Одеської міської ради про стягнення 406695,04 грн задовольнити.

Стягнути з Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна інфекційна лікарня" Одеської міської ради (65023, м. Одеса, вул. Пастера, буд. 5/7, код 01999023) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІІЯ" (65007, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, буд. 88, код 42114410) заборгованість за спожиту активну електричну енергію у розмірі 406695/чотириста шість тисяч шістсот дев`яносто п`ять/грн 04 коп. та 6100/шість тисяч сто/грн 43 коп. судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Наказ видати в порядку ст.327 ГПК України.

Повний текст складено 06 вересня 2021 р.

Суддя С.Ф. Гут

Дата ухвалення рішення 25.08.2021
Зареєстровано 06.09.2021
Оприлюднено 06.09.2021

Судовий реєстр по справі 916/1133/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 04.10.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 25.08.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 08.07.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 22.06.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 25.05.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 28.04.2021 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону