ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2021 року м. Київ № 640/1370/19

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі: судді Келеберди В.І., розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін справу за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Навітас Інжиніринг до Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, -

В С Т А Н О В И В :

Товариство з обмеженою відповідальністю Навітас Інжиніринг звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, у якому просить суд визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві від 11 жовтня 2018 року № 0701621212.

В обґрунтування заявлених позовних вимог, позивач посилається на те, оскаржуване податкове повідомлення-рішення є протиправним та підлягає скасуванню, оскільки, позивачем не допускалось прострочення сплати узгоджених грошових зобов`язань, що також встановлено рішеннями суду у справах № 826/2260/18, № 826/10446/17, а інших підстав для наведених у висновках акта перевірки обставин порушення норм ПК України, у відповідача, у силу норм п. 129.6 ст. 129 ПК України, не було.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 30.01.2019 відкрито провадження в справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

21.02.2019 до суду від представника ГУ ДФС у м. Києві надійшов відзив на позовну заяву, в якому представник відповідача, заперечуючи проти задоволення позовних вимог, послався на те, що оскаржуване рішення було прийняте у відповідності до норм чинного законодавства, адже факт порушення позивачем граничного строку сплати податку на прибуток встановлено за результатами проведення камеральної перевірки, а отже, наявні підстави для застосування до позивача штрафу у розмірі 20% у сумі 17040,74 за оскаржуваним податковим повідомленням-рішенням. (а.с. 84-85)

Вивчивши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається із матеріалів даної справи, ГУ ДФС у м. Києві було проведено камеральну перевірку з питань своєчасності сплати податку прибуток платником ТОВ Навітас Інжиніринг , за наслідками якої, контролюючим органом було складено акт № 6924/26-15-12-12-12/39337473 від 11.09.2018.

Так, актом перевірки було встановлено, що платник порушив терміни сплати (перерахування) самостійно узгодженої суми грошового зобов`язання по податку на прибуток задекларовані в податковій декларації на прибуток підприємства, а саме: 138241,00 грн. з граничним терміном сплати 10.03.2016, сплачено 02.03.2018 року із затримкою 772 дні, сумою погашення податкового боргу: 61659,70 грн.; 23544,00 грн. граничним терміном сплати 11.03.2017, сплачено 02.03.2018 із затримкою 356 дні, сумою погашення податкового боргу: 23544,00 грн.

Не погоджуючись із вказаним актом, платником податків було подано відповідні заперечення у яких, зокрема, вказано, що: 03.10.2017 ДФС було проведено аналогічну камеральну перевірку з питань своєчасності сплати податку ТОВ Навітас Інжиніринг на прибуток за наслідками якої, винесено акт № 945/26-15-12-12-12/39337473 від 03.10.2017, та, в подальшому 03.11.2018 винесено податкове повідомлення-рішення № 0105491212 за платежем з податку на прибуток приватних підприємств в сумі 23544 грн. 00 копійок та штрафу в розмірі 20% в сумі 4708 грн. 80 копійок. Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 21.05.2018 у справі № 826/2260/18 вказане повідомлення-рішення було скасовано, та судом встановлено, що податок на прибуток в сумі 138241,00 грн. граничним терміном сплати 10.03.2016 зараховано до бюджету 01.03.2016, а 23544,00 грн. граничним терміном сплати 11.03.2017 зараховано до бюджету 28.02.2017. Однак, вказані заперечення прийняті контролюючим органом до уваги не були.

Відтак, на підставі акта перевірки від 11.09.2018, Головним Управлінням Державної фіскальної служби у м. Києві винесено податкове повідомлення-рішення № 00701621212 від 11.10.2018 з вимогою щодо сплати штрафу у розмірі 17040,74 грн., що складає 20% від грошового зобов`язання по сплаті податку на прибуток в сумі 85203,70 грн.

Не погоджуючись з цим податковим повідомленням-рішенням, позивачем, 29.10.2018 було подано скаргу до ДФС України.

Рішенням ДФС України від 20 грудня 2018 року № 41202/6/99-99-11-06-01-25 про результати розгляду скарги в її задоволенні було відмовлено, оскільки перевіркою встановлено, що ТОВ Навітас Інжинірінг на порушення вимог п. 57.1 - ст. 57 Податкового кодексу України податкові зобов`язання з податку на прибуток визначені в податкових деклараціях з податку на прибуток (реєстраційний № 9276239485 від 27.06.2016 та № 9270430690 від 27.02.2017) сплачено із затримкою граничних строків сплати податкового зобов`язання в кількості більше 30 календарних днів. Відповідно, на момент погашення в картці особового рахунку в автоматичному режимі розрахувались штрафні санкції за несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов`язань згідно з п. 126.1 ст. 126 Кодексу у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Не погоджуючись з вказаним податковим повідомленням-рішенням контролюючого органу, вважаючи його протиправним та таким, що підлягає скасуванню, позивач звернувся до суду з даним позовом.

При вирішенні спору, суд виходить з наступного.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, перелік податків та зборів, що справляються в Україні, порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулюються Податковим кодексом України (далі - ПК України).

Згідно приписів п. 126.1 ст. 126 ПК України (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин), у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов`язання (крім випадків, передбачених пунктом 126.2 цієї статті) протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах: при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов`язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу; при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов`язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Зі змісту акта перевірки слідує, що перевіркою встановлено, що ТОВ Навітас Інжинірінг , на порушення вимог п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України, податкові зобов`язання з податку на прибуток визначені в податкових деклараціях з податку на прибуток (реєстраційний № 9276239485 від 27.06.2016 та № 9270430690 від 27.02.2017), сплачено із затримкою граничних строків сплати податкового зобов`язання в кількості більше 30 календарних днів (772 дні та 356 днів). Відповідно, на момент погашення в картці особового рахунку в автоматичному режимі розрахувались штрафні санкції за несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов`язань згідно з п. 126.1 ст. 126 Кодексу у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Водночас, суд звертає увагу на те, що відповідно до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2015 рік, податок на прибуток позивачем за вказаний період складає 138241,00 грн. Згідно платіжного доручення № 949 від 01 березня 2016 року з призначенням*;101;39337473; 11021000 податок на прибуток за 2015 рік;;; вказані податкові зобов`язання були виконані в повному обсязі та належним чином.

Також, відповідно до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2016 рік, податок на прибуток позивача за вказаний період складає 23544,00 грн. Згідно платіжного доручення № 2198 від 28 лютого 2017 року з призначенням*;101;39337473; податок на прибуток за 2016 рік;;; вказані податкові зобов`язання були виконані в повному обсязі та належним чином.

Наведені вище обставини було встановлено рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 21.05.2018, винесеного у справі № 826/2260/18. На підставі ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 02.10.2018, апеляційна скарга відповідача була повернута Головному Управлінню ДФС у м. Києві, відтак, вказане рішення набрало законної сили.

У рішенні суду від 21.05.2018 у справі № 826/2260/18, предметом розгляду було податкове повідомлення-рішення від 03.11.2017 № 0105491212 за платежем з податку на прибуток приватних підприємств в сумі 23544, 0 грн. та штрафу в розмірі 20% в сумі 4708,8 грн. винесене Головним управлінням Державної фіскальної служби у м. Києві щодо ТОВ Навітас Інжиніринг . У висновках акта перевірки, на підставі якого було прийняте оскаржуване у тій справі рішення, зазначено, що позивачем порушено терміни сплати (перерахування) самостійно узгодженої суми грошових зобов`язань по податку на прибуток ТОВ Навітас інжинірінг задекларованої в податковій декларації з податку на прибуток підприємства за 2016р. Фактична дата сплати 28.02.2017р. (граничний термін сплати 10.03.2016р.). Відповідальність за порушення правил сплати (перерахування) податку на прибуток передбачена ст. 126 Податкового кодексу України. Суд, за наслідком розгляду спору, констатував, що відповідно до даних інтегрованої картки АІС Податковий блок, 01.03.2016 до бюджету позивачем сплачено суму 138241, 0 грн., яка 01.03.2016 зарахована до бюджету. Також, 28.02.2017 до бюджету позивачем сплачено суму 23544,0 грн., яка 28.02.2017 зарахована до бюджету. Таким чином, факт своєчасності сплати узгоджених грошових зобов`язань за 2015 р. та 2016 р. підтверджується наявними в матеріалах справи платіжними дорученнями та даними інтегрованої картки АІС Податковий блок.

Відповідно до норм ч. 4 ст. 78 КАС України, обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Таким чином, обставина щодо належного виконання позивачем зобов`язань по сплаті податку на прибуток, не потребує окремого розгляду та доказування на підставі ч. 4 ст. 78 КАС України.

Отже, у позивача відсутній борг по сплаті податку на прибуток за 2015 та 2016 роки.

Крім того, постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 25 жовтня 2017 року у справі № 826/10446/17 за позовом Головного управління ДФС у м. Києві до Товариства з обмеженою відповідальністю Навітас Інжинірінг про стягнення заборгованості у розмірі 123359, 49 грн. у задоволенні адміністративного позову відмовлено.

При зверненні до суду з позовом у справі № 826/10446/17, податковий орган наголошував на тому, що відповідача (ТОВ Навітас Інжинірінг ) перед бюджетом виникла заборгованість з податку на додану вартість та податку на прибуток у загальному розмірі 123359,49 грн., внаслідок несплати в установлений законодавством строк узгоджених грошових зобов`язань.

Водночас, судом було встановлено відповідно до даних, відображених в обліковій картці відповідача, доданої до матеріалів справи 12 жовтня 2017 року з податку на додану вартість вбачається, що в період з 27 квітня 2017 року по 30 квітня 2017 року заборгованість ТОВ Навітас Інжинірінг була відсутня. Більш того, з облікової картки з податку на прибуток також вбачається, що у період з 01 березня 2016 року по 10 березня 2016 року за товариством не рахувалась податкова заборгованість. Тобто, після виставлення ТОВ Навітас Інжинірінг 04 березня 2015 року податкової вимоги, сума податкового боргу відповідачем повністю погашалась, проте контролюючим органом не була виставлена нова податкова вимога, що свідчить про порушення процедури стягнення податкового боргу.

Тож, постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 25 жовтня 2017 року у справі № 826/10446/17, яке набрало законної сили, встановлено, що з 01 березня 2016 року по 10 березня 2016 року за товариством не обліковувалось жодного податкового боргу.

Позивач наголошує на тому, що єдиною підставою з якої міг виходити контролюючий орган, зазначаючи наявність податкового боргу, може бути віднесення вказаних платежів на погашення фактичного боргу, що виник у зв`язку з не проведенням платежу ПАТ Банк Фінанси та Кредит . На момент здійснення платежу, вказаний банк до переліку неплатоспроможних віднесений не був і діяв у звичному режимі. Позивач повідомляє, що вказані обставини, встановлені рішенням Господарського суду міста Києва від 25.05.2015 у справі № 910/7251/15-г за позовом ТОВ Навітас Інжиніринг до Публічного акціонерного товариства Банк "Фінанси та Кредит про зобов`язання вчинити дії, яким вказаний позов було задоволено частково та рішенням Державної фіскальної служби України № /10/26-15-10-31-35 про результати розгляду первинної скарги, було скасовано повідомлення-рішення № 0025121204 з вимогою щодо сплати штрафу за затримку на 356 календарних сплати податку на прибуток приватних підприємств у розмірі 12623 грн. 00 коп.

Згідно норм п. 129.6 ст. 129 ПК України, за порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", з вини банку або органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, такий банк/орган сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, та штрафні санкції у розмірах, встановлених цим Кодексом, а також несе іншу відповідальність, встановлену цим Кодексом, за порушення порядку своєчасного та повного внесення податків, зборів, платежів до бюджету або державного цільового фонду. При цьому платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне або перерахування не в повному обсязі таких податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції.

Отже, наведене вище, на переконання суду, вказує на необґрунтованості висновків акта перевірки, яким було встановлено порушення термінів сплати самостійно узгодженої суми грошового зобов`язання по податку на прибуток ТОВ Навітас Інжиніринг задекларованої в податковій декларації з податку на прибуток підприємства (на 772 та 356 днів відповідно) (а.с. 9-10), тобто, під час розгляду спору, сторона відповідача, жодним чином не спростувала доводів позивача, що були покладені в основу позовних вимог, а лише у відзиві здійснила посилання на загальні норми податкового законодавства, проте не розкрила обставин, з яких виходив податковий орган при прийнятті оскаржуваного рішення про застосування до позивача штрафних санкцій за порушення строку сплати грошового зобов`язання з податку на прибуток підприємств.

Таким чином, під час прийняття податкового повідомлення-рішення № 0701621212 від 11.10.2018, Головним управлінням державної фіскальної служби України у місті Києві було порушено п. 129.6 ст. 129 Податкового Кодексу України, та не доведено правомірності прийняття вказаного рішення, що є підставою для визнання його протиправним та скасування цього рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Частиною 2 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позовні вимоги, у даному випадку, підлягають задоволенню, а оскаржуване податкове повідомлення-рішення - скасуванню.

Відповідно до статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Як вбачається з наявних у матеріалах справи доказів, під час звернення позивача з даним позовом до суду останнім сплачено судовий збір за заявлені позовні вимоги у розмірі 1921,00 грн., що підтверджується наявним у матеріалах справи платіжним дорученням від 24.01.2019 № 4475, які підлягають стягненню з відповідача, на користь останнього у повному обсязі.

Керуючись статтями 9, 72-77, 90, 139, 242 - 246, 255 КАС України, Окружний адміністративний суд міста Києва,

В И Р І Ш И В :

Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю Навітас Інжиніринг до Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення - задовольнити .

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві від 11 жовтня 2018 року № 0701621212.

Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Навітас Інжиніринг понесені ним судові витрати по сплаті судового збору в розмірі 1921,00 грн. (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна гривня) за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві.

За приписами статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Порядок та строки подання апеляційної скарги врегульовано приписами статей 294-297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Повне найменування сторін:

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю Навітас Інжиніринг (ЄДРПОУ 39337473, 03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 3)

Відповідач: Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві (ЄДРПОУ 39439980, 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19)

Суддя В.І. Келеберда

Дата ухвалення рішення 08.09.2021
Зареєстровано 09.09.2021
Оприлюднено 10.09.2021

Судовий реєстр по справі 640/1370/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 22.12.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.11.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.11.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.10.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 08.09.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Постанова від 12.02.2019 Київський районний суд м.Харкова Адмінправопорушення
Ухвала від 30.01.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 640/1370/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону