ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А

про прийняття позовної заяви до розгляду

та відкриття провадження у справі

08 вересня 2021 року м. Київ№ 640/24881/21 Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Кармазін О.А., ознайомившись з позовною заявою та доданими до неї матеріалами

Комунального підприємства Київський метрополітен до Державної аудиторської служби України про визнання протиправним та скасування висновку,- В С Т А Н О В И В:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" (03056, м. Київ, пр-т Перемоги 35, код ЄДР: 03328913) звернулося до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до Державної аудиторської служби України (04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 4, код ЄДР: 40165856), в якому просить суд визнати протиправним та скасувати висновок Державної аудиторської служби України про результати моніторингу процедури закупівлі № UA-2021-05-19-001643-с за предметом закупівлі: Рейки, код 34940000-8 за ДК 021:2015 Залізничне обладнання в частині встановлення порушень у сфері публічних закупівель, зокрема порушення вимог абзацу 2 пункту 2 частини 1 статті 31 Закону України Про публічні закупівлі під час розгляду тендерної пропозиції ТОВ Метінвест-СМЦ .

Спір виник із публічно-правових відносин у яких відповідач є суб`єктом владних повноважень. Зазначений спір згідно з вимогами ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства України (далі по тексту - КАС України) належить до компетенції адміністративних судів та має розглядатися в порядку адміністративного судочинства.

При ознайомленні з позовною заявою суддею встановлено, що позивачем пред`явлено вимогу, яка згідно п. 10 ч. 6 ст. 12 КАС України належить до справ незначної складності (п. 20 ч. 1 ст. 4; ч. 2 ст. 12 КАС України) та у відповідності до ч. 1 ст. 257, ч. 5 ст. 262 КАС України підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 260 КАС України питання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Відповідно до ч. 9 ст. 171 КАС України про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій, відповідно до п. 6 ч. 9 ст. 171 КАС України, зазначаються, крім іншого, дата, час і місце проведення судового засідання для розгляду справи по суті, якщо справа буде розглядатися за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

У той же час, враховуючи предмет і підстави позову, а також положення ст. 262 КАС України, суддя дійшов до висновку про можливість розгляду даної адміністративної справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

Згідно з ч. 2 ст. 49 КАС України якщо адміністративний суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до судового розгляду встановить, що судове рішення може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку.

Як видно з матеріалів позову, рішення по справі може вплинути на права та обов`язки товариства з обмеженою відповідальністю СОТА УКРАЇНА (04111, м. Київ, вул. Черняховського, 29, код ЄДР: 41323412), оскільки вказане товариство визнано переможцем процедури закупівлі № UA-2021-05-19-001643-с за предметом закупівлі: Рейки, код 34940000-8 за ДК 021:2015 Залізничне обладнання , з урахуванням чого суд дійшов висновку про наявність підстав для залучення останнього до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.

Крім того, рішення у справі може вплинути на права та обов`язки Товариства з обмеженою відповідальністю Метінвест-СМЦ (01015, м. Київ, вул. Лейппизька, 15А, код ЄДР: 34093721), оскільки у спірному висновку відповідачем зазначено про порушення вимог абзацу 2 пункту 2 частини 1 статті 31 Закону України Про публічні закупівлі під час розгляду тендерної пропозиції ТОВ Метінвест-СМЦ , з урахуванням чого суд дійшов висновку про наявність підстав для залучення ТОВ Метінвест-СМЦ до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.

Керуючись вимогами п. 20 ч. 1 ст.4, ст. ст. 12, 49, 160-162, 171, 257, 258, 260-262, ч. 4 ст. 9, ч.ч. 1 - 4 ст. 77, ч.ч. 3, 6 ст. 80 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя, -

У Х В А Л И В:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження в адміністративній справі.

2. Справа буде розглядатись одноособово суддею Кармазіним О.А. в порядку спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи та проведення судового засідання.

3. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОТА УКРАЇНА" (04111, м. Київ, вул. Черняховського, 29, код ЄДР: 41323412).

4. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю Метінвест-СМЦ (01015, м. Київ, вул. Лейппизька, 15А, код ЄДР: 34093721).

У відповідності до ч. 11 ст. 171 КАС України зобов`язати позивача невідкладно надіслати на адресу третіх осіб копії позовної заяви з доданими до неї матеріалами. Докази надіслання невідкладно надати до суду.

5. Запропонувати відповідачу надати з дотриманням вимог ст. 162 КАС України відзив на позов протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення відповідачу ухвали про відкриття провадження у справі (ч. 1 ст. 261 КАСУ) із наданням доказів на підтвердження правомірності рішення, вчинених дій / допущеної бездіяльності або заяву про визнання позову.

6. Відповідач може подати заперечення, передбачені ч. 4 ст. 260 КАС України протягом п`яти днів з дати отримання копії даної ухвали (ч. 12. ст. 171 КАС України).

7. Відповідач має право подати клопотання, передбачене ч. 7 ст. 262 КАС України, в строк для подання відзиву, а позивач - не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву.

8. Витребувати у Державної аудиторської служби України належним чином засвідчені копії всіх документів, на підставі яких прийнято висновок від 20.08.2021 про результати моніторингу процедури закупівлі № UA-2021-05-19-001643-с за предметом закупівлі: Рейки, код 34940000-8 за ДК 021:2015 Залізничне обладнання .

9. Позивач має право подати до суду, з дотриманням вимог ч.ч. 2- 4 ст. 162 КАС України, - відповідь на відзив , а відповідач, з дотриманням вимог ч.ч. 2 - 4 ст. 162 КАСУ, - заперечення (пояснення, міркування та аргументи щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень) протягом п`яти днів з дати отримання відповідно, відзиву/заперечень (ч. 2 ст. 261 КАСУ).

10. Треті особи мають право подати, з дотриманням вимог ч.ч. 2 - 4 ст. 162 КАС України, - пояснення щодо позову протягом десяти днів з дня вручення третім особам ухвали про відкриття провадження у справі, а щодо відзиву - протягом десяти днів з дня його отримання (ч. 3 ст. 261 КАСУ).

11. Витребувати у Товариство з обмеженою відповідальністю Метінвест-СМЦ належним чином засвідчені копії тендерної пропозиції, які надавались на виконання вимог тендерної документації по процедурі закупівлі № UA-2021-05-19-001643-с за предметом закупівлі: Рейки, код 34940000-8 за ДК 021:2015 Залізничне обладнання .

12. Звернути увагу учасників справи, що подання інших заяв по суті, крім тих, що зазначені вище - статтею 261 КАС України - не передбачено та, відповідно, судом не приймаються.

13. У порядку ч. 4. ст. 9, ч. 1 та ч. 3 ст. 77 КАС України запропонувати позивачу надати суду протягом п`яти днів з дати отримання даної ухвали:

- всі наявні документи та пояснення, які на думку позивача мають значення для розгляду даної справи та підтверджують доводи позивача, крім тих, що вже надані з позовною заявою.

14. Звернути увагу учасників справи, що копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними (ч. 9 ст. 79 КАС України).

15. На підставі ч. 3 ст. 166 КАС України встановити, що заяви з процесуальних питань подаються до суду з наданням доказів їх направлення іншим учасникам справи.

16. Роз`яснити учасникам справи, що веб-адресою сторінки в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається, є http://court.gov.ua/fair/sud2670/.

17. Копію даної ухвали направити учасникам справи. Відповідачу також надіслати копію позовної заяви з доданими до неї документами.

В силу вимог ч. 2 ст. 256 КАС України набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя О.А. Кармазін

Дата ухвалення рішення 08.09.2021
Зареєстровано 09.09.2021
Оприлюднено 10.09.2021

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону