ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

У Х В А Л А

07 вересня 2021 року м. Чернігівсправа № 927/602/21

Господарський суд Чернігівської області у складі судді Шморгуна В.В., розглянувши заяву представника ОСОБА_1 від 07.09.2021 про відвід судді у справі

Позивач: ОСОБА_1 ,

РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «Агродім» ,

код ЄДРПОУ 32659577, вул. Перемоги, буд. 79, с. Городище, Бахмацький р-н, Чернігівська область, 16520

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Прогресивні інвестиційні стратегії» ,

код 38870645, провул. Шевченка Тараса, буд. 3, м. Київ, 01001).

2. ОСОБА_2 ,

АДРЕСА_2

Предмет спору: про визнання недійсним рішення загальних зборів,

У судовому засіданні відповідно до ч. 6 ст. 233 Господарського процесуального кодексу України оголошені вступна та резолютивна частини ухвали .

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернулася до Господарського суду Чернігівської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «Агродім» про визнання недійсним рішення загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «Агродім» , оформлене Протоколом №122 від 05.06.2020 яким, зокрема, вирішено:

« 2. Припинення повноважень членів наглядової ради товариства.

3. Обрання членів наглядової ради товариства, укладення з ними цивільно-правових договорів та призначення голови наглядової ради.»

Позовні вимоги обґрунтовано порушенням корпоративних прав позивача як учасника Товариства, яка фактично не приймала участь в загальних зборах учасників Товариства (оформленого Протоколом №122 від 05.06.2020), а тому зазначене рішення прийняте з порушенням норм чинного законодавства України.

Ухвалою суду від 14.06.2021 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 29 червня 2021 року о 14:00, залучено до участі у справі, у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Прогресивні інвестиційні стратегії» та ОСОБА_2 .

У зв`язку з перебуванням судді Шморгуна В.В. у відпустці, судове засідання, призначене на 29.06.2021, не відбулось.

Ухвалою суду від 12.07.2021 підготовче засідання призначено на 22 липня 2021 року о 12:00.

Ухвалою суду від 22.07.2021 відмовлено у задоволенні клопотання позивача про забезпечення доказів шляхом допиту свідків; продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів; відкладено підготовче засідання на 05.08.2021 об 11:00; викликано у підготовче засідання, яке відбудеться 05.08.2021 об 11:00 позивача - ОСОБА_1 та відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «Агродім» . Явку сторін у це підготовче засідання визнано обов`язковою.

Ухвалою суду від 26.07.2021 виправлено описки, допущені у п. 3, 4, 5 резолютивної ухвали повного тексту ухвали суду від 22.07.2021, щодо дати наступного підготовчого засідання та викладено дату наступного підготовчого засідання 03.08.2021 об 11:00.

У підготовчому засіданні 03.08.2021 постановлено ухвалу про відкладення підготовчого засідання до 31.08.2021 до 11:00.

Ухвалою суду від 03.08.2021 викликано у підготовче засідання, яке відбудеться 31.08.2021 об 11:00 позивача (особисто)- ОСОБА_1 , відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «Агродім» , третіх осіб - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ" та ОСОБА_2 . Явка сторін у це судове засідання є обов`язковою.

У підготовчому засіданні 31.08.2021 судом постановлено ухвалу про призначення судового засідання з розгляду справи по суті на 07.09.2021 о 14:00.

Ухвалою суду від 31.08.2021 повідомлено позивача - ОСОБА_1 , відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «Агродім» , третіх осіб - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ" та ОСОБА_2 про те, що судове засідання з розгляду справи по суті відбудеться 07.09.2021 о 14:00.

07.09.2021 до початку судового засідання з розгляду справи по суті представником позивача подано до суду заяву про відвід судді від 07.09.2021.

Подана заява обґрунтована тим, що суддя Шморгун В. В. в підготовчому засіданні 31.08.2021 закрив підготовче засідання й призначив розгляд справи по суті без вирішення всіх завдань підготовчого засідання, зокрема без вирішення таких питань як уточнення підстав позову та обсягу обставин, які підлягають доведенню (без вирішення питання про прийняття / неприйняття заяви позивача про доповнення підстав позову), надання учасниками справи доказів, призначення експертизи підпису, витребування доказів, витребування додаткових доказів, тощо. Суддею Шморгуном В.В. було відмовлено в задоволенні усного клопотання представника позивача про продовження строку підготовчого провадження, незважаючи на низку невирішених питань. Суддя Шморгун В.В., посилаючись на неявку позивача особисто в двох судових засіданнях без надання доказів наявності поважних причин, вирішив, що така явка є неможливою, та закрив підготовче провадження, уникаючи призначення експертизи підпису в протоколі № 122 і одночасно позбавляючи позивача можливості подати до матеріалів справи висновків експертизи, що виконується на замовлення позивача. Суд розцінив всі заяви (про забезпечення доказів, витребування доказу, залучення третіх осіб, зупинення провадження у справі), подані позивачем в попередніх судових засіданнях, які відбулися 22.07.2021, 03.08.2021, як недобросовісну поведінку позивача і залишив їх без задоволення.

За приписами ч. 2 ст. 38 Господарського процесуального кодексу України з підстав, зазначених у статтях 35, 36 і 37 цього Кодексу, судді, секретарю судового засідання, експерту, спеціалісту, перекладачу може бути заявлено відвід учасниками справи.

Відповідно до ч. 3 ст. 38 Господарського процесуального кодексу України відвід повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

Після спливу вказаного строку заявляти відвід (самовідвід) дозволяється лише у виняткових випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) заявнику не могло бути відомо до спливу вказаного строку, але не пізніше двох днів з дня, коли заявник дізнався про таку підставу.

Із заяви про відвід судді та матеріалів справи вбачається, що інформація про результат розгляду поданих позивачем заяв стала відома представнику позивача, який був присутній в попередніх судових засіданнях, ще 22.07.2021, 03.08.2021 та 31.08.2021, коли суд відмовив в їх задоволенні.

Таким чином, фактично про усі наведені у заяві підстави для відводу позивачу стало відомо у зазначених судових засіданнях, а тому останній повинен був подати заяву про відвід судді не пізніше двох днів з дня проведення таких засідань, тобто не пізніше 26.07.2021, 05.08.2021 та 02.09.2021, відповідно щодо кожної з підстав.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Крім того, кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій (ч. 4 ст. 13 ГПК України).

Відповідно до ст. 118 Господарського процесуального кодексу України право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку.

Заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 119 Господарського процесуального кодексу України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Клопотань про поновлення пропущеного строку для подання заяви про відвід судді позивачем не подано, поважні причини пропущення строків не наведено.

Враховуючи те, що представником позивача заява про відвід судді подана з пропущенням встановленого законом строку, заява представника позивача про відвід судді Шморгуна В.В. підлягає залишенню без розгляду.

Керуючись ст. 13, 38, 118, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Залишити без розгляду заяву про відвід судді Шморгуна В.В..

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення 07.09.2021. Ухвалу може бути оскаржено до суду апеляційної інстанції, з урахуванням п. 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України, у строки, визначені ст. 256 цього Кодексу.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України мережі Інтернет: https://cn.arbitr.gov.ua/sud5028 .

Повний текст ухвали складено 13.09.2021.

Суддя В.В. Шморгун

Дата ухвалення рішення 07.09.2021
Зареєстровано 13.09.2021
Оприлюднено 14.09.2021

Судовий реєстр по справі 927/602/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 19.10.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.09.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Рішення від 07.09.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 31.08.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 03.08.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 26.07.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 22.07.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 12.07.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 14.06.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону