Постанова
від 05.09.2021 по справі 752/13463/20
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/13463/20

Провадження №: 1-кс/752/7002/21

У Х В А Л А

06.09.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42020100000000202 від 29.05.2020 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42020100000000202 від 29.05.2020 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у його відсутність.

Сторона кримінального провадження слідчий СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №42020100000000202 від 29.05.2020 року слідчий СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 зазначив, про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42020100000000202 від 29.05.2020 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання сторони кримінального провадження №42020100000000202 від 29.05.2020 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій задовольнити.

Надати слідчимслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїу м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , членам слідчої групи відповідно до постанови групи слідчих у кримінальному провадженні №42020100000000202 від 29.05.2020, тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договори (додатки до договорів, банківські виписки, акт приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо економічні контракти, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.), в т.ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти та ряд інших виконаних робіт, наданих послуг, податкові накладні; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання ТМЦ; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаним товариством; листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами; інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій), документи щодо права власності або оренди складських приміщень на території України, проведення інвентаризації, списання, утилізації товарів (накази керівника про створення інвентаризаційної комісії, протоколи інвентаризаційної комісії та інші документи, що підтверджують інвентаризацію складських залишків та списання (утилізацію, знищення) товарів) за період з 01.01.2018 року по 01.03.2021 рік таких взаємовідносин.

Службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження №42020100000000202 від 29.05.2020 слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , членам слідчої групи відповідно до постанови групи слідчих у кримінальному провадженні №42020100000000202 від 29.05.2020 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення05.09.2021
Оприлюднено01.02.2023

Судовий реєстр по справі —752/13463/20

Постанова від 14.11.2023

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Чередніченко Н. П.

Постанова від 05.09.2023

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Чередніченко Н. П.

Ухвала від 01.06.2022

Кримінальне

Київський апеляційний суд

Слива Юрій Михайлович

Постанова від 08.02.2022

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Чередніченко Н. П.

Постанова від 08.02.2022

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Чередніченко Н. П.

Постанова від 13.12.2021

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Чередніченко Н. П.

Постанова від 09.11.2021

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Чередніченко Н. П.

Постанова від 09.11.2021

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Чередніченко Н. П.

Постанова від 09.11.2021

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Чередніченко Н. П.

Постанова від 26.10.2021

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Чередніченко Н. П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні