ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

РІШЕННЯ

Іменем України

01 вересня 2021 року м. Чернігівсправа № 927/481/21

Господарський суд Чернігівської області у складі судді Демидової М.О., за участю секретаря судового засідання Хіловської І.Д., розглянувши матеріали справи

за позовом ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 , e-mail: відсутня

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прогресивні інвестиційні стратегії", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового Закритого Недиверсифікованого Фонду "ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО", 01001, місто Київ, провулок Тараса Шевченка, будинок 3

e-mail: kyapic@gmail.com

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім", с. Городище, вул. Перемоги, 79, Бахмацький район, Чернігівська область, 16520, код 32659577,

електронна адреса: info@agrodim.in.ua

про розірвання договору купівлі-продажу частки, скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, витребування з володіння частки у розмірі 24,9 % у статутному капіталі

Представники сторін:

від позивача: Рябко О.Є., адвокат (посвідчення №6424/10 від 15.02.2018), Ауксутіс Е.С., адвокат (посвідчення №2520 від 30.03.2007)

від відповідача: Крищенко Л.В., адвокат (посвідчення №000191 від 11.08.2017, ордер серії СВ №1009493 від 07.06.2021)

від третьої особи: Буряк О.І., адвокат (ордер серії СВ №100455 від 25.08.2021)

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 подано позов до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прогресивні інвестиційні стратегії", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового Закритого Недиверсифікованого Фонду "ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО" про:

- розірвання договору купівлі-продажу частки у статному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім" (ідентифікаційний код 32659577) від 07.05.2019, укладеного між ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Носівським РВ УМВС України в Чернігівській області 04.01.1998, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), від імені якої діяла Чередник Ольга Миколаївна на підставі довіреності від 14.09.2018, посвідченої приватним нотаріусом Носівського районного нотаріального округу Дмитренко В.М. та зареєстрованої в реєстрі за №733, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ" (адреса місцезнаходження: 01001, місто Київ, провулок Тараса Шевченка, будинок 3, ідентифікаційний код 38870645), що діє на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АЕ №286775, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 24.12.2013, строк дії Ліцензії з 24.12.2013 необмежений, що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового Закритого Недиверсифікованого Фонду "ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО", реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300271;

- скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу щодо зміни складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, проведену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 07.05.2019 за № 1040107004600100;

- витребування з володіння Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прогресивні інвестиційні стратегії" (адреса місцезнаходження: 01001, місто Київ, провулок Тараса Шевченка, будинок 3, ідентифікаційний код 38870645), що діє на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АЕ №286775, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 24.12.2013, строк дії Ліцензії з 24.12.2013 необмежений, що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового Закритого Недиверсифікованого Фонду "ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО", реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300271, на користь ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Носівським РВ УМВС України в Чернігівській області 04.01.1998, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) частку у розмірі 24,9% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім" (адреса місцезнаходження: 16520 , Чернігівська область, Бахмацький район, с. Городище, вул. Перемоги, 79, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 3265957), що у грошовому еквіваленті становить 1867500,00 грн.

Позов обґрунтований порушенням відповідачем істотних умов укладеного сторонами договору купівлі-продажу частки у статному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім" від 07.05.2019, а саме невиконанням відповідачем обов`язку щодо сплати ціни частки у сумі 421809 грн. 73 грн. у встановлений договором строк. Як зазначає у позові позивачка, у зв`язку із розірванням договору відсутня правова підстава для державної реєстрації змін до відомостей про Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім" щодо набуття відповідачем частки, а тому підлягає скасуванню державна реєстрація змін до відомостей про товариство щодо належної відповідачу частки у розмірі 24,9 % статутного капіталу товару, що у грошовому еквіваленті становить 1867500 грн. 00 коп., здійснена в ЄДР 07.05.2019 за № 10401070046001006. На підставі ч. 4 ст. 694 Цивільного кодексу України просить витребувати з володіння відповідача на користь позивача належної йому частки у розмірі 24,9 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім", що у грошовому еквіваленті становить 1867500,00 грн.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 20.05.2021 після усунення позивачем недоліків позовної заяви відкрите провадження у справі за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 15.06.2021; залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім" (с. Городище, вул. Перемоги, 79, Бахмацький район, Чернігівська область, 16520, код 32659577).

В процесі підготовчого засідання ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 09.06.2021 відмовлено у задоволені заяви ОСОБА_1 про вжиття заходів забезпечення від 07.06.2021.

09.06.2021 від відповідача на адресу суду надійшов відзив на позовну заяву від 07.06.2021, у якому відповідач щодо позову заперечив у повному обсязі, посилаючись на те, що:

- положення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 07.05.2019 чітко прив`язують строк проведення розрахунків до строку повернення позики згідно договору позики. Відповідно до п.3.1. договору позики остаточною датою повернення позики є 07.05.2022. Таким чином, у договорі позики сторонами був визначений строк її повернення з вказівкою на конкретну дату. Відповідачем вказано про те, що з аналізу положень договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 07.05.2019 вбачається відсутність у ньому погодженої сторонами відкладальної обставини, оскільки жодної згадки про це договір купівлі-продажу частки не містить;

- відповідачем вчинялись дії, спрямовані на виконання взятого на себе зобов`язання за укладеним договором щодо оплати вартості придбаної частки у статутному капіталі ТОВ СП Агродім , а позивачем, у свою чергу, не вчинено дії, які випливають із суті зобов`язання, та не повідомила відповідача про свої реквізити для здійснення платежу, і така бездіяльність ОСОБА_1 призвела до неможливості виконання боржником своїх зобов`язань. Відповідач послався на п. 8.3 договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 07.05.2019, у якому учасники договору погодили, що сторона не несе відповідальності за порушення договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного його виконання;

- відповідач вважає, що позивачем обрано неналежний спосіб захисту свого права, яке вона вважає порушеним, вимагаючи розірвати договір купівлі-продажу частки замість стягнення з відповідача вартості такої частки;

- відповідач не погоджується з твердженнями позивача про те, що договір купівлі-продажу частки від 07.05.2019 за своєю правовою природою є договором купівлі-продажу в кредит, і до даних правовідносин підлягають застосуванню положення ст.694.Цивільного кодексу України. Спірний договір від 07.05.2019 не містить положень про сплату покупцем будь-яких процентів, крім чітко визначеної вартості частки, а саме 421809,73грн.

У поданому відзиві відповідач просить суд визнати поважними причини неподання відповідачем доказів у встановлений судом строк та встановити додатковий строк для подання доказів - відповіді Укрпошти щодо причин невручення ОСОБА_1 поштових переказів на суму 421 809,73грн.

14.06.2021 від відповідача на адресу суду надійшло клопотання про залучення до матеріалів справи відповіді Укрпошти щодо причин невручення ОСОБА_1 поштових переказів на суму 421809,73грн.

Судом у судовому засіданні 15.06.2021 визнано поважними причини неподання відповідачем доказів у встановлений судом строк, залучено до матеріалів справи подані докази, а також відзив.

Позивач у відповіді на відзив від 14.06.2021 щодо тверджень наведених відповідачем у відзиві на позовну заяву заперечує, зазначивши про те, що:

- договір позики передбачає повернення позики не в конкретну дату, а передбачає можливість повернення позики у будь-який момент до дати, вказаної у п. 3.1 договору позики. Тобто, право дострокового повернення позики не змінює строк її повернення, але у разі настання підстав для дострокового повернення позики, строк її повернення змінюється. Такий строк настає зі спливом 10 робочих днів, які мають рахуватися з дня наступного після дня отримання позичальником вимоги позикодавця здійснити дострокове повернення позики. Вимога позикодавця (відповідача) №1/28-05/2020 від 28.05.2020 про здійснення дострокового повернення позики була отримана Товариством 28.05.2020, що підтверджується відміткою представника Товариства на екземплярі вимоги. У вимозі відповідач повідомив Товариство про порушення з боку Маркеб Еуражиан Груп Лімітед статті 2.2 Контракту № 07/05/19 від 07.05.2019, як це передбачено п. 7.2.1.8 Договору позики. З огляду на вказані обставини та положення п. 7.2 договору позики, змінився строк повернення позики і Товариство зобов`язане було повернути позику протягом 10 робочих днів, відлік яких починався з 29.05.20, а саме до 12.06.2020. Відповідач зобов`язаний був оплатити позивачу ціну частки у сумі 421809,73 грн. у строк до 12.06. 2020 включно;

- посилання відповідача на неможливість виконання зобов`язань за договором у зв`язку зі зміною банківських реквізитів позивача і відсутністю у нього актуальних банківських реквізитів, є безпідставним, оскільки у разі відсутності кредитора у місці виконання зобов`язання або ухилення ним від прийняття виконання або в разі іншого прострочення з його боку боржник має право виконати свій обов`язок шляхом внесення належних з нього кредиторові грошей у депозит нотаріуса, нотаріальної контори. Позивач не вчиняв жодних дій, шо свідчать про ухилення ним від прийняття до виконання за договором від відповідача;

- умовами договору передбачено перехід права власності на частку до відповідача у момент її передачі позивачем, а також відстрочення оплати частки. Відповідно, договір за своєю правовою природою є договором купівлі-продажу в кредит з відстроченням платежу і до даних правовідносин підлягають застосуванню положення ст. 694 Цивільного кодексу України.

Ухвалою суду від 17.06.2021 частково задоволено заяву ОСОБА_1 від 15.06.2021 про вжиття заходів забезпечення позову.

25.06.2021 від відповідача на адресу суду надійшли письмові заперечення №2/22-06/2021 від 22.06.2021, у яких відповідач просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог позивача з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву. У поданих запереченнях відповідач вказав про те, що ухвалою суду про відкриття провадження у справі від 20.05.2021 не встановлено строку для подання заперечень, а тому заперечення подаються у розумний та достатній для позивача строк.

У підготовче засідання 14.07.2021 прибули представники позивача та відповідача.

Представник третьої особи у підготовче засідання не прибув, про час та дату підготовчого засідання повідомлявся належним чином шляхом направлення на адресу третьої особи ухвали від 15.06.2021.

29.06.2021 на адресу Господарського суду Чернігівської області підприємством зв`язку повернуто поштове відправлення, а саме ухвалу суду від 15.06.2021, надіслану судом третій особі із зазначенням причини повернення: "за закінченням терміну зберігання".

Судом встановлено, що адреса ТОВ ТД Агродім , яка зазначена у позовній заяві повністю збігаються з адресою, зазначеною у рекомендованих повідомленнях.

Ухвала суду, яка направлялась на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім", с. Городище, вул. Перемоги, 79, Бахмацький район, Чернігівська область, 16520, міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань повернулись із відміткою поштового відділення: "адресат відмовився". Враховуючи факт направлення судом ухвали на офіційну адресу сторони у справі, враховуючи повернення вказаної ухвали із відміткою поштового відділення "адресат відмовився", суд доходить висновку про належне повідомлення учасника судового процесу про оголошення перерви у підготовчому провадженні у справі №927/481/21.

07.07.2021 від відповідача на адресу суду надійшли додаткові пояснення , у яких відповідачем зазначено про неналежний спосіб захисту, обраний позивачем.

07.07.2021 на адресу суду від позивача надійшло клопотання про визнання поважними причин неподання у встановлений судом строк заяви ОСОБА_2 від 16.06.2021 та встановлення нового строку для подачі доказів для залучення до матеріалів справи оригіналу зазначеної заяви.

У підготовчому засіданні 14.07.2021 судом постановлено ухвалу про оголошення перерви до 10.08.2021.

У судове засідання 10.08.2021 прибули повноважні представники позивача та відповідача у даній справі.

Представник третьої особи у підготовче засідання не прибув, про час та дату підготовчого засідання повідомлений належним чином, що підтверджено поштовим повідомленням про вручення поштового відправлення №1446200022175 від 16.07.2021.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 10.08.2021 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 26.08.2021. Зазначено, що явка представників учасників судового процесу не є обов`язковою.

У судове засідання 26.08.2021 прибули повноважні представники відповідача та третьої особи у даній справі.

Представник позивача у судове засідання 26.08.2021 не прибув, про час та дату судового засідання повідомлений належним чином .

До початку судового засідання 26.08.2021 через канцелярію суду від представника позивача надійшла заява від 26.08.2021 про відкладення розгляду справи або оголошення перерви у судовому засіданні у зв`язку з неможливістю його явки в судове засідання через необхідність бути присутнім в іншому судовому засіданні у Північному апеляційному господарському суді.

26.08.2021 від позивача надійшла заява від 01.07.2021 про відмову від частини позовних вимог, якою позивач на підставі ст. 46,231 Господарського процесуального кодексу України відмовився від частини позовних вимог до відповідача про розірвання договору купівлі-продажу частки у статному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім" від 07.05.2019, укладеного між позивачем та відповідачем, та скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу щодо зміни складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, проведену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 07.05.2019 за № 1040107004600100 та просить задовольнити позовну вимогу про витребування з володіння Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прогресивні інвестиційні стратегії", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового Закритого недиверсифікованого Фонду "ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО" на користь позивача частки розміром 24,9% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім", що у грошовому еквіваленті становить 1867500,00 грн (а.с.127-128 т.13).

Позивачка у заяві від 01.07.2021 про відмову від частини позовних вимог зазначила, що наслідки відмови від частини позовних вимог їй відомі та зрозумілі.

Подана заява від 01.07.2021 про відмову від частини позовних вимог підписана позивачкою ОСОБА_1 .

В подальшому у судовому засіданні 01.09.2021 представники позивача вказану заяву про часткову відмову від позову підтримали.

До початку судового засідання від позивача надійшла заява від 26.08.2021 про зупинення провадження у справі , у якій позивач просив суд повернутися на стадію підготовчого провадження та зупинити провадження у справі до набрання законної сили рішення у справі №927/911/21. До заяви позивачем надано копію позовної заяви у справі №927/911/21. В обґрунтування зазначеної заяви позивач посилався на те, що предметом розгляду справи №927/911/21 є недійсність договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі, укладеного 07.05.2019 між позивачем та відповідачем, і під час розгляду зазначеної справи судом будуть досліджуватися та встановлюватися обставини щодо недійсності договору та акту приймання-передачі частки, сторони будуть подавати докази на підтвердження відповідних обставин. Справа №927/481/21 знаходиться на стадії судового розгляду по суті і сторони на даній стадії обмежені в поданні доказів, що можуть підтверджувати недійсність договору та акту. Зупинення провадження у справі з підстав п.5 ч.1 ст.227 Господарського процесуального кодексу України можливо лише на стадії підготовчого провадження. Оскільки питання передачі справи №927/911/21 вирішене судом 25.08.2021, тому позивач не мав можливості заявити клопотання про зупинення провадження у справі на стадії підготовчого провадження, оскільки на той час не існувало визначених п.5 ч.1 ст.227 Господарського процесуального кодексу України обставин для зупинення провадження у справі (а.с.129-130 т.13).

За приписами ст. 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд, зокрема, вирішує заяви та клопотання учасників справи; призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання для розгляду справи по суті.

Обов`язок суду зупинити провадження у справі визначено ст.227 Господарського процесуального кодексу України, зокрема відповідно до п.5 ч.1 зазначеної статті суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у випадку об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Приймаючи до уваги, що позивачем не зазначено, які саме обставини унеможливлюють розгляд даної справи по суті, представник позивача - адвокат Ніцос А.А., був присутній в судовому засіданні станом на його закриття (10.08.2021), тобто був обізнаний про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті, але жодних заяв, клопотань та заперечень з цього приводу не заявив, враховуючи, що заява мала бути подана до закінчення підготовчого провадження, а також ту обставину, що позовна заява від 25.08.2021, на яку посилається позивач, відповідно до системи Діловодство спеціалізованого суду 25.08.2021 була лише здана позивачем до суду та розподілена згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями з присвоєнням єдиного унікального номеру судової справи №927/911/21 і станом на 26.08.2021 не була прийнята судом до розгляду, суд не знайшов підстав для задоволення заяви позивача від 26.08.2021 про повернення на стадію підготовчого провадження у справі №927/481/21 та зупинення провадження у справі до набрання законної сили рішення у справі №927/911/21.

Суд у судовому засіданні 26.08.2021 постановив протокольну ухвалу про залишення без задоволення заяви позивача у частині повернення на стадію підготовчого провадження у справі №927/481/21 та про відмову в частині зупинення провадження у справі №927/481/21 до набрання законної сили рішенням у справі №927/911/21.

У судовому засіданні 26.08.2021 суд розпочав розгляд справи по суті.

Суд постановив протокольну ухвалу про оголошення перерви у судовому засідання до 01.09.2021, про що учасників справи повідомлено ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 26.08.2021. Зазначено, що явка представників учасників судового процесу не є обов`язковою.

У судовому засіданні 26.08.2021 суд розпочав розгляд справи по суті.

Суд постановив протокольну ухвалу про оголошення перерви у судовому засіданні з розгляду справи по суті до 01.09.2021.

В судове засідання 01.09.2021 прибули повноважні представники учасників судового процесу.

До початку судового засідання 01.09.2021 від позивача надійшла заява від 01.09.2021 про зупинення провадження у справі , у якій позивач просив суд повернутися на стадію підготовчого провадження та зупинити провадження у справі до набрання законної сили рішення у справі №927/911/21. До заяви позивачем надано копію позовної заяви у справі №927/911/21 та ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 27.08.2021 про відкриття провадження у справі № 927/911/21. В обґрунтування зазначеної заяви позивач послався на те, що предметом розгляду справи №927/911/21 є недійсність договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі, укладеного 07.05.2019 між позивачем та відповідачем, і під час розгляду зазначеної справи судом будуть досліджуватися та встановлюватися обставини щодо недійсності договору та акту приймання-передачі частки, сторони будуть подавати докази на підтвердження відповідних обставин. Справа №927/481/21 знаходиться на стадії судового розгляду по суті і сторони на даній стадії обмежені в поданні доказів, що можуть підтверджувати недійсність договору та акту. Зупинення провадження у справі з підстав п.5 ч.1 ст.227 Господарського процесуального кодексу України можливе лише на стадії підготовчого провадження. Оскільки питання передачі справи №927/911/21 вирішене судом 25.08.2021, позивач не мав можливості заявити клопотання про зупинення провадження у справі на стадії підготовчого провадження, оскільки на той час не існувало визначених п.5 ч.1 ст.227 Господарського процесуального кодексу України обставин для зупинення провадження у справі (а.с. 164-165, т.13).

Суд у судовому засіданні 26.08.2021 постановив протокольну ухвалу про залишення без задоволення заяви позивача у частині повернення на стадію підготовчого провадження у справі №927/481/21 та протокольну ухвалу про відмову в частині зупинення провадження у справі №927/481/21 до набрання законної сили рішенням у справі №927/911/21 внаслідок порушення порядку та строку подання вказаного клопотання.

01.09.2021 позивачем також подане письмове клопотання про зупинення провадження у справі № 927/481/21 до перегляду судового рішення у подібних правовідносинах (в іншій справі) Верховним Судом у складі колегії суддів судової палати для розгляду корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів Касаційного господарського суду у справі № 925/1382/19. Вказане клопотання мотивоване позивачем посиланням на те, що ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів судової палати для розгляду корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів Касаційного господарського суду від 04.08.2021 у справі № 925/1382/19 про розірвання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі, визнання недійсним рішення загальних зборів , скасування реєстраційної дії державного реєстратора вказану справу прийнято до розгляду. Підставою для прийняття до розгляду справи № 925/1382/19 в ухвалі суду касаційної інстанції зазначено необхідність відступу від висновку щодо застосування положень статей 651, 692, 694 Цивільного кодексу України, викладеного у постановах Верховного Суду від 12.11.2020 у справі № 902/66/20, від 16.12.2020 у справі № 916/2475/19, від 06.04.2021 у справі № 910/14092/19, від 01.06.2021 у справі № 911/796/20. Як зазначає позивач, на думку колегії суддів, викладені у зазначених постановах висновки про безальтернативність вимог про оплату товару та сплату процентів за користування чужими грошовими коштами як способу захисту порушеного права продавця, яке полягає в тому, що він не отримав грошових коштів від покупця за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі з відстроченням платежу, є помилковими, що потребує відступу від правової позиції щодо застосування відповідних зазначених вище висновків та норм права.

Протокольною ухвалою у судовому засіданні 01.09.2021 судом відмовлено у задоволенні письмового клопотання про зупинення провадження у справі № 927/481/21 до перегляду судового рішення у подібних правовідносинах (в іншій справі) Верховним Судом у справі № 925/1382/19 з підстав невідповідності предмету позову у справі № 927/481/21 після подання позивачем заяви про часткову відмову від позовних вимог предметам позовів у перелічених вище справах, розглянутих Верховних Судом , правову позицію у яких викладено у наведених вище постановах.

Після початку судового засідання 01.09.2021 та вирішення судом кількох клопотань позивача у справі представником позивача Рябко Є.О. було зазначено про намір подати письмову заяву про відвід судді Демидової М.О.

Внаслідок того, що заява про відвід судді не була подана представником позивача до початку судового засідання, з метою дотримання вимог Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України 20.08.2019 № 814, судом оголошено перерву для надання представнику позивача можливості подати заяву про відвід судді у встановленому вказаним нормативним актом порядку через відділ діловодства господарського суду.

Так, після короткочасної перерви у судовому засіданні 01.09.2021 через відділ діловодства Господарського суду Чернігівської області представником ОСОБА_1 адвокатом Рябком Є.О. подано заяву від 01.09.2021 про відвід головуючого судді Демидової М.О. під час розгляду справи №927/481/21 (вхідний номер відділу діловодства Господарського суду Чернігівської області 2267).

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 01.09.2021 відмовлено у задоволенні заяви представника ОСОБА_1 адвоката Рябко Є.О. від 01.09.2021 про відвід головуючого судді Демидової М.О. під час розгляду справи №927/481/21 (вхідний номер відділу діловодства Господарського суду Чернігівської області 2267), а також відмовлено у задоволенні заяви представника ОСОБА_1 адвоката Рябко Є.О. від 01.09.2021 про відвід судді Демидової М.О. від розгляду справи №927/481/21 (вхідний номер відділу діловодства Господарського суду Чернігівської області 2268).

Після завершення стадії дослідження доказів у справі представниками позивача у справі заявлені усні клопотання про надання їм часу для підготовки для виступу у судових дебатах. Обґрунтування вказаних клопотань представниками позивача не наведено.

Судом заслухано виступи усіх присутніх в судовому засіданні 01.09.2021 представників позивача по суті спору в судових дебатах і не знайдено підстав для оголошення перерви і надання додаткового часу усім представникам позивача для додаткових виступів.

Інших заяв та клопотань до суду не надходило.

Враховуючи достатність часу, наданого сторонам для подачі доказів в обґрунтування своїх позиції у справі, приймаючи до уваги принципи змагальності та диспозитивності господарського процесу, господарським судом в межах наданих йому повноважень, сторонам створені усі належні умови для надання доказів.

Розглянувши матеріали справи, всебічно та повно дослідивши надані докази, суд встановив такі фактичні обставини.

Позивач у позовній заяві зазначає про те, що відповідно до витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 06.05.2019 ОСОБА_1 , яка є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю Сільськогосподарське підприємство Агродім (далі за текстом - Товариство), належала частка у розмірі 100% статутного капіталу Товариства, що у грошовому еквіваленті становить 7500000,00 грн (а.с.45-49 т.1).

Судом встановлено, що 07.05.2019 між ОСОБА_1 , від імені якої діяла ОСОБА_3 на підставі довіреності від 14.09.2018 (а.с.15 т.1), посвідченої Дмитренко В.М. - приватним нотаріусом Носівського районного нотаріального округу та зареєстрованої в реєстрі за № 733, та Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Прогресивні інвестиційні стратегії , що діє на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АЕ № 286775, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 24.12.2013, строк дії Ліцензії з 24.12.2013 необмежений, що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду Девелопмент Агро , реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300271 укладено Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі (далі - договір) (а.с.11-13 т. 1).

Відповідно до п. 2.1., 2.2. договору на умовах, передбачених цим договором та корпоративним договором, продавець зобов`язується передати у власність покупця частку в статутному капіталі товариства у розмірі 24,9% статутного капіталу товариства (надалі - частка), а покупець зобов`язується прийняти цю частку та оплатити її в порядку і на умовах, визначених цим договором.

Сторони погодили, що право власності у покупця на частку виникає з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства, справжність підписів на якому засвідчується нотаріально.

У зв`язку із укладенням між сторонами 07.05.2019 договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Сільськогосподарське підприємство Агродім та керуючись ст. 17 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Законом України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю Давиденко Валентина Миколаївна (сторона 1) та Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Прогресивні інвестиційні стратегії (сторона 2) 07.05.2019 уклали Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Сільськогосподарське підприємство Агродім (код 32659577), підписи на якому посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Білоус А.А. та зареєстровано в реєстрі за №№ 904, 905 (далі - Акт) (а.с.14 т.1).

Згідно з п. 1 Акту сторона 1 з дотриманням вимог чинного законодавства України, передала у власність сторони 2 частину своєї частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Сільськогосподарське підприємство Агродім у розмірі 24,9% статутного капіталу ТОВ СП Агродім , що в грошовому еквіваленті становить 1867500,00 гривень, а сторона 2 прийняла вказану частку.

Пунктом 4 Акту визначено, що підписанням даного Акту сторона 1 та сторона 2 підтверджують факт передачі частки відповідно до Договору.

Позивач вказує на те, що 07.05.2019 було здійснено запис № 10401070046001006 про державну реєстрацію змін до відомостей про розмір часток у статутному капіталі товариства та склад учасників товариства, зокрема, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесені дані про включення відповідача до складу учасників товариства з часткою у розмірі 24,9% статутного капіталу товариства, що у грошовому еквіваленті становить 1867500,00 грн, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань станом на 08.05.2019.

Згідно з п. 3.1. договору ціна частки становить 421809,73 гривень. Ціна договору визначається ціною частки. Покупець зобов`язується оплатити частку за ціною, що визначена у п. 2.1 Договору, до кінця строку повернення позики за договором позики.

Визначення терміну договір позики надається у п. 1.1.1. договору, згідно з яким - це договір позики, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Прогресивні інвестиційні стратегії`та товариством у дату або близько до дати цього договору, за яким Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Прогресивні інвестиційні стратегії зобов`язалося надати товариству позику в національній валюті України, а товариство зобов`язалося її прийняти та повернути на умовах та у строк, передбачений таким договором.

07.05.2019 між названим вище Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Прогресивні інвестиційні стратегії , що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового закритого недерсифікованого венчурного інвестиційного фонду Девелопмент Агро (позикодавець), та Товариством з обмеженою відповідальністю Сільськогосподарське підприємство Агродім (позичальник) укладено договір позики №07/05/2019 (далі - договір позики) (а.с.16-28 т. 1).

Додатком №1 до названого договору позики його сторонами визначене майно, що передається в заставу та майно, що передається в іпотеку (а.с.29-32, т. 1).

Відповідно до п. 1.1. договору позики позикодавець зобов`язується надати позичальнику позику в національній валюті України гривні на строк, передбачений цим договором, а позичальник зобов`язується її прийняти та повернути позикодавцю у строк, передбачений цим договором, в розмірі, визначеному цим договором, сплатити проценти у визначений договором строк та в розмірі відповідно до розділу ІІ договору.

Позикодавець надає позичальнику позику на умовах цільового використання, строковості, платності та повернення (п. 1.3. договору позики).

Згідно з п. 2.1. договору позики сума позики за цим договором становить 174873600 (сто сімдесят чотири мільйони вісімсот сімдесят три тисячі шістсот) гривень 00 копійок, що складає еквівалент 6600000 доларів США за офіційним курсом гривні до долару США, встановленим Національним банком України (100 доларів США = 2649.6 гривень) на дату укладення договору.

Позичальник сплачує позикодавцю проценти в розмірі 10 % річних від суми позики в еквіваленті у доларах США, розрахованому за офіційним курсом гривні до долару США, встановленим Національним банком України на відповідну дату сплати процентів, що фактично перебуває у користуванні позичальника з дати зарахування грошових коштів на рахунок позичальника (п. 2.2. договору позики).

У відповідності до п. 3.1. договору позики, остаточною датою повернення позики є 07 травня 2022 року.

Пункт 7.2. договору позики передбачає підстави для дострокового повернення суми позики.

Так, пунктом 7.2.1. договору позики передбачено, що позикодавець має право вимагати, а позичальник зобов`язаний протягом 10-ти робочих днів, які мають рахуватися з дня, наступного після дня отримання відповідної вимоги позикодавця (яка має надсилатися відповідно до процедури, передбаченої п.п. 13.6 цього договору та у якій має бути вказана підстава для здійснення дострокового повернення позики, передбачена цим договором), здійснити повернення позики та сплатити проценти за користування позикою. З метою уникнення сумнівів випадок невиконання зобов`язання за ним договором настає лише зі спливом 10 робочих днів, які мають рахуватися з дня наступного після дня отримання позичальником вимоги позикодавця здійснити дострокове повернення позики. Вимога про здійснення дострокового повернення позики може бути подана лише у разі настання таких випадків/будь-якого з них, зокрема, згідно з п. 7.2.1.8.: у разі порушення з боку Маркеб Еуражиан Груп Лімітед - юридичної особи, належним чином зареєстрованої та існуючої згідно з законодавством Об`єднаних Арабських Еміратів, реєстраційний номер ICC 20160888, з місцезнаходженням за адресою: Об`єднані Арабські Емірати, вільна економічна зона RАК FTZ, місто Рас Аль Хайма, поштова скринька 37603, вулиця Мамура Роуд 7, ВС IST, статті 2.2 Контракту № 07/05/2019, укладеного у дату або близько до дати цього договору між Маркеб Еуражиан Груп Лімітед - юридичною особою, належним чином зареєстрованою та існуючою згідно з законодавством Об`єднаних Арабських Еміратів, реєстраційний номер ІСС 20160888, з місцезнаходженням за адресою: Об`єднані Арабські Емірати, вільна економічна зона RАК FTZ, місто Рас Аль Хайма, поштова скринька 37603, вулиця Мамура Роуд 7, ВС IST та ІНЕРКО ТРЕЙД СА - юридичною особою, належним чином зареєстрованою та існуючою згідно із законодавством Швейцарії, федеральний реєстраційний номер СН-660-0103003-8, з місцезнаходженням за адресою: Швейцарія, 1260 місто Ньон, вулиця Жюль-Гаше 9.

З матеріалів справи вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Прогресивні інвестиційні стратегії направило позичальнику - Товариству з обмеженою відповідальністю Сільськогосподарське підприємство Агродім , вимогу про здійснення дострокового повернення позики №1/28-05/2020 від 28.05.2020 (а.с.34-37 т.1).

У вказаній вимозі про здійснення дострокового повернення позики №1/28-05/2020 від 28.05.2020 зазначено про офіційне повідомлення Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Прогресивні інвестиційні стратегії Товариства з обмеженою відповідальністю Сільськогосподарське підприємство Агродім про те, що у зв`язку з порушенням з боку Маркеб Еуражиан Груп Лімітед (юридичною особою, належним чином зареєстрованою та існуючою згідно з законодавством Об`єднаних Арабських Еміратів) статті 2.2. Контракту №07/05/2019 від 07.05.2019, укладеного між Маркеб Еуражиан Груп Лімітед та ІНЕРКО ТРЕЙД СА (юридичною особою, належним чином зареєстрованою та існуючою згідно з законодавством Швейцарії), є підстава для висування вимоги про дострокове повернення позики. Зокрема, відбувся факт невиконання з боку Маркеб Еуражиан Груп Лімітед своїх зобов`язань зі сплати процентів за Контрактом №07/05/2019 від 07.05.2019.

Керуючись п.п.7.2.1., 7.2.1.8. договору позики №07/05/2019 від 07.05.2019, ТОВ Компанія з управління активами Прогресивні інвестиційні стратегії названою вище претензією вимагала від ТОВ Сільськогосподарське підприємство Агродім в строк не пізніше 10-ти робочих дня, з дня наступного після отримання цієї вимоги: 1) здійснити дострокове повернення позики в гривнях, в сумі, що становить еквівалент 6 600 000,00 грн. доларів США за офіційним курсом гривні до долару США, встановленим Національним банком України на дату здійснення переказу коштів з метою повернення позики на поточний рахунок позикодавця; 2) сплатити проценти за користування позикою, нараховані за період з 07.05.2020 по 27.05.2020, в сумі 1 021 573,13 грн. Сума позики та нараховані проценти мали бути сплачені шляхом перерахування коштів в національній валюті України на зазначений у претензії поточний рахунок позикодавця .

Зазначена вимога про здійснення дострокового повернення позики №1/28-05/2020 від 28.05.2020 отримана ОСОБА_4 28.05.2020 о 17:54, що підтверджується відміткою та підписом на екземплярі вимоги.

Позивач вказує на те, що з огляду на положення п. 7.2. договору позики товариство зобов`язане було повернути позику протягом 10 робочих днів, відлік яких починався з 29.05.2020. Отже, строк повернення позики закінчувався 12.06.2020. Відповідно, відповідач зобов`язаний був оплатити позивачу ціну частки в сумі 421809,73 грн. у строк до 12.06.2020 включно.

Як зазначає позивач, відповідач у встановлений в п. 3.1. договору строк не виконав свого обов`язку щодо оплати ціни частки в сумі 421809,73 грн., чим істотно порушив умови договору.

Посилаючись на приписи ст. 611 Цивільного кодексу України та ч.2 ст. 651 Цивільного кодексу України, у позовній заяві позивач вказує на те, що, зважаючи на відплатний характер договору купівлі-продажу, передання майнових прав за договором купівлі-продажу без отримання зустрічного грошового задоволення може бути підставою для висновку про позбавлення продавця того, на що він розраховував при укладенні такого договору.

Позивач наголошує на тому, що умовами договору передбачено перехід права власності на частку до відповідача в момент її передачі позивачем, а також відстрочення оплати частки. Відповідно, договір за своєю правовою природою є договором купівлі-продажу в кредит з відстроченням платежу. Отже, із закінченням строку оплати покупцем товару, проданого в кредит, таке зобов`язання припиняється і трансформується в зобов`язання з повернення продавцю відповідного товару. При цьому з огляду на приписи ч.3 ст. 692 Цивільного кодексу України та ч.4 ст. 694 Цивільного кодексу України виключно від волі продавця залежить, чи вимагати повернення коштів або ж повернення товару залежно від обставин правовідносин.

Таким чином, як зазначає позивач, належним способом захисту прав позивача є вимога майнового характеру про витребування з володіння відповідача належної йому частки у розмірі 24,9% статутного капіталу товариства, що у грошовому еквіваленті становить 1867500,00 грн.

У поданому відзиві на позов відповідач проти позовних вимог заперечив у повному обсязі, посилаючись на те, що положення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 07.05.2019 чітко прив`язують строк проведення розрахунків до строку повернення позики згідно договору позики. За доводами відповідача у договорі позики сторонами був визначений строк її повернення з вказівкою на конкретну дату. Разом з тим з договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 07.05.2019 вбачається відсутність у ньому погодженої сторонами відкладальної обставини, оскільки жодної згадки про це договір купівлі-продажу частки не містить. Крім того, відповідачем вчинялись дії, спрямовані на виконання взятого на себе зобов`язання за укладеним договором щодо оплати вартості придбаної частки у статутному капіталі ТОВ СП Агродім , а позивачем, у свою чергу, не вчинено дії, які випливають із суті зобов`язання. Так, позивачка не повідомила відповідача про свої чинні та дійсні реквізити для здійснення платежу і така бездіяльність ОСОБА_1 призвела до неможливості виконання боржником своїх зобов`язань. Обраний позивачем спосіб захисту свого порушеного права є неналежним, оскільки позивач просить розірвати договір купівлі-продажу частки замість стягнення з відповідача вартості такої частки. Відповідач не погоджується з твердженням позивача про те, що договір купівлі-продажу частки від 07.05.2019 за своєю правовою природою є договором купівлі-продажу в кредит, і до даних правовідносин підлягають застосуванню положення ст.694 Цивільного кодексу України. Також спірний договір від 07.05.2019 не містить положень про сплату покупцем будь-яких процентів, крім чітко визначеної вартості частки, а саме 421809,73 грн.

Позивач у відповіді на відзив наголошує на тому, що договір позики передбачає повернення позики не в конкретну дату, а передбачає можливість повернення позики у будь-який момент до дати, вказаної у п. 3.1. договору позики. Право дострокового повернення позики не змінює строк її повернення, але у разі настання підстав для дострокового повернення позики строк її повернення змінюється. Виходячи з приписів п. 7.2.1.8., п. 7.2. договору позики та дати отримання відповідачем вимоги №1/28-05/2020 від 28.05.2020, змінився строк повернення позики і товариство зобов`язане було повернути позику протягом 10 робочих днів, відлік яких починався з 29.05.2020, а саме до 12.06.2020. Відповідач зобов`язаний був оплатити позивачу ціну частки у сумі 421809,73 грн. у строк до 12.06.2020 включно. Позивач зазначає, що не вчиняв жодних дій, що свідчать про ухилення його від прийняття до виконання за договором від відповідача. Посилання відповідача на неможливість виконання зобов`язань за договором у зв`язку зі зміною банківських реквізитів позивача і відсутністю у нього актуальних банківських реквізитів, є безпідставним, оскільки у разі відсутності кредитора у місці виконання зобов`язання або ухилення ним від прийняття виконання або в разі іншого прострочення з його боку боржник має право виконати свій обов`язок шляхом внесення належних з нього кредиторові грошей у депозит нотаріуса, нотаріальної контори. Оскільки умовами договору передбачено перехід права власності на частку до відповідача у момент її передачі позивачем, а також відстрочення оплати частки, договір за своєю правовою природою є договором купівлі-продажу в кредит з відстроченням платежу, а тому до даних правовідносин підлягають застосуванню положення ст. 694 Цивільного кодексу України.

Встановивши фактичні обставини справи, дослідивши надані матеріали, оцінивши надані сторонами докази у їх сукупності, суд дійшов висновку про необґрунтованість позовних вимог та необхідність відмови у задоволенні позову з таких підстав.

Відповідно до ст. 15, 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Вичерпний перелік способів захисту учасників товариств з обмеженою відповідальністю або з додатковою відповідальністю міститься у статті 17 Закону України Продержавну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань , норми якого є спеціальними для зазначених товариств. До таких, зокрема належить: визначення розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю та розмірів часток учасників у такому товаристві; стягнення (витребування з володіння) з відповідача частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю.

Аналогічна позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 22.10.2019 у справі №923/876/16.

Державна реєстрація змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю здійснюється з урахуванням приписів ст. 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" та Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

Згідно із ст. 12 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України. Розмір частки учасника товариства у статутному капіталі товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу товариства.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 21 Закону України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю договір, за яким виникнення, зміна чи припинення прав та обов`язків щодо відчуження частки у статутному капіталі товариства обумовлені обставинами, вчиняється у письмовій формі. Істотними умовами такого договору є розмір частки у статутному капіталі товариства, що відчужується, ціна договору, обставини, що обумовлюють настання, зміну або припинення прав та обов`язків сторін щодо відчуження частки у статутному капіталі товариства, строк дії договору.

Судом встановлено, що 07.05.2019 між позивачем та відповідачем укладено Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі (а.с.11-13, т. 1), відповідно до п. 2.1., 2.2. якого на умовах, передбачених договором та корпоративним договором, продавець зобов`язався передати у власність покупця частку в статутному капіталі товариства у розмірі 24,9% статутного капіталу товариства (надалі - частка), а покупець зобов`язався прийняти цю частку та оплатити її в порядку і на умовах, визначених цим договором. Сторони погодили, що право власності у покупця на частку виникає з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства, справжність підписів на якому засвідчується нотаріально.

Згідно з п. 3.1. договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ціна частки становить 421809,73 гривень . Ціна договору визначається ціною частки. Покупець зобов`язується оплатити частку за ціною, що визначена у п. 2.1 Договору, до кінця строку повернення позики за договором позики.

07.05.2019 сторони склали та підписали Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Сільськогосподарське підприємство Агродім (а.с.14 т.1). Згідно з п. 1 вказаного Акту позивачка передала у власність відповідачу частину своєї частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Сільськогосподарське підприємство Агродім у розмірі 24,9% статутного капіталу ТОВ СП Агродім , що в грошовому еквіваленті становить 1867500 гривень , а відповідач прийняв вказану частку.

07.05.2019 було здійснено запис № 10401070046001006 про державну реєстрацію змін до відомостей про розмір часток у статутному капіталі товариства та склад учасників товариства, зокрема, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесені дані про включення відповідача до складу учасників товариства з часткою у розмірі 24,9% статутного капіталу товариства, що у грошовому еквіваленті становить 1867500 грн.

У позовній заяві позивачкою заявлені, зокрема, позовні вимоги про:

- розірвання договору купівлі-продажу частки у статному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім" (ідентифікаційний код 32659577) від 07.05.2019, укладеного між ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Носівським РВ УМВС України в Чернігівській області 04.01.1998, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), від імені якої діяла Чередник Ольга Миколаївна на підставі довіреності від 14.09.2018, посвідченої приватним нотаріусом Носівського районного нотаріального округу Дмитренко В.М. та зареєстрованої в реєстрі за №733 та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ" (адреса місцезнаходження: 01001, місто Київ, провулок Тараса Шевченка, будинок 3, ідентифікаційний код 38870645), що діє на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АЕ №286775, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 24.12.2013, строк дії Ліцензії з 24.12.2013 необмежений, що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового Закритого Недиверсифікованого Фонду "ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО", реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300271;

- скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу щодо зміни складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, проведеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 07.05.2019 за № 1040107004600100.

26.08.2021 від позивача надійшла заява від 01.07.2021 про відмову від частини позовних вимог, якою позивач на підставі ст. 46,231 Господарського процесуального кодексу України відмовився від частини позовних вимог до відповідача про розірвання договору купівлі-продажу частки у статному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім" від 07.05.2019, укладеного між позивачем та відповідачем, та скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу щодо зміни складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, проведену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 07.05.2019 за № 1040107004600100 та просить задовольнити позовну вимогу про витребування з володіння Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прогресивні інвестиційні стратегії", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового Закритого недиверсифікованого Фонду "ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО" на користь позивача частки розміром 24,9% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім", що у грошовому еквіваленті становить 1867500,00 грн (а.с.127-128 т.13).

Щодо заяви позивача від 01.07.2021 про відмову від частини позовних вимог суд зазначає таке.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.46 Господарського процесуального кодексу України позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно з ч.1-3 ст. 191 Господарського процесуального кодексу України позивач, зокрема, може відмовитися від позову на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві. До ухвалення судового рішення у зв`язку з відмовою позивача від позову або визнанням позову відповідачем суд роз`яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи не обмежений представник відповідної сторони у повноваженнях на їх вчинення. У разі відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі.

Позивачка у заяві від 01.07.2021 про відмову від частини позовних вимог зазначила, що наслідки відмови від частини позовних вимог їй відомі та зрозумілі.

Подана заява від 01.07.2021 про відмову від частини позовних вимог підписана позивачкою ОСОБА_1 .

В подальшому у судовому засіданні 01.09.2021 представники позивача вказану заяву про часткову відмову від позову підтримали.

Суд приймає відмову позивача - ОСОБА_1 від частини позовних вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прогресивні інвестиційні стратегії", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового Закритого Недиверсифікованого Фонду "ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО" про розірвання договору купівлі-продажу частки у статному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім" (ідентифікаційний код 32659577) від 07.05.2019, укладеного між ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Носівським РВ УМВС України в Чернігівській області 04.01.1998, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), від імені якої діяла Чередник Ольга Миколаївна на підставі довіреності від 14.09.2018, посвідченої приватним нотаріусом Носівського районного нотаріального округу Дмитренко В.М. та зареєстрованої в реєстрі за №733, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ" (адреса місцезнаходження: 01001, місто Київ, провулок Тараса Шевченка, будинок 3, ідентифікаційний код 38870645), що діє на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АЕ №286775, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 24.12.2013, строк дії Ліцензії з 24.12.2013 необмежений, що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового Закритого Недиверсифікованого Фонду "ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО", реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300271; скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу щодо зміни складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, проведену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 07.05.2019 за № 1040107004600100, оскільки вказана часткова відмова від позову не суперечить чинному законодавству, не порушує нічиї права та охоронювані законом інтереси, є процесуальним правом сторони, заява підписана позивачем, наслідки відмови від частини позовних вимог позивачу відомі та зрозумілі.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі якщо позивач відмовився від позову і відмову прийнято судом.

Приймаючи до уваги відмову позивача від позовних вимог в частині розірвання договору купівлі-продажу частки у статному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім" від 07.05.2019, укладеного між позивачем та відповідачем; скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу щодо зміни складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи , проведену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 07.05.2019 за № 1040107004600100, і відмова прийнята судом , провадження в цій частині підлягає закриттю на підставі п.4 ч.1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України .

Згідно з ч.3 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається. Наявність ухвали про закриття провадження у зв`язку з прийняттям відмови позивача від позову не позбавляє відповідача в цій справі права на звернення до суду за вирішенням цього спору.

Таким чином, суд розглядає позовні вимоги з урахуванням відмови позивача від частини позовних вимог, а саме у частині позовної вимоги ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прогресивні інвестиційні стратегії", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового Закритого Недиверсифікованого Фонду "ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім", про витребування з володіння Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прогресивні інвестиційні стратегії , що діє на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АЕ №286775, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 24.12.2013, строк дії Ліцензії з 24.12.2013 необмежений, що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового Закритого Недиверсифікованого Фонду "ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО", реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300271, на користь ОСОБА_1 частки у розмірі 24,9% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім" , що у грошовому еквіваленті становить 1867500,00 грн.

Частиною 1 ст. 526 Цивільного кодексу України визначено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Частиною 1 ст. 188 Господарського кодексу України та ст. 525 Цивільного кодексу України передбачено, що одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 11 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: 1) припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору; 2) зміна умов зобов`язання; 3) сплата неустойки; 4) відшкодування збитків та моральної шкоди.

За доводами позивача у справі до правовідносин сторін у справі слід застосовувати приписи ст. 694 Цивільного кодексу України, що регулюють процедуру продажу товарів у кредит, а тому, як зазначає позивач, з огляду на приписи ч. 3 ст. 692 Цивільного кодексу України та ч. 4 ст. 694 Цивільного кодексу України, виключно від волі продавця залежить чи вимагати повернення коштів або ж повернення товару залежно від обставин правовідносин .

Суд зауважує, що відповідно до приписів ст. 694 Цивільного кодексу України Продаж товару в кредит договором купівлі-продажу може бути передбачений продаж товару в кредит з відстроченням або з розстроченням платежу. Якщо покупець прострочив оплату товару, проданого в кредит, продавець має право вимагати повернення неоплаченого товару.

При цьому у Цивільному кодексі України відсутнє визначення поняття товарний кредит . Лише Податковий кодекс розкриває зміст цього поняття та вказує, що товарний кредит - це товари (роботи, послуги), які передаються резидентом або нерезидентом у власність юридичних або фізичних осіб на умовах договору, що передбачає відстрочення остаточних розрахунків на певний строк і під процент ( пп. 14.1.245).

Підставою для вимоги про витребування частки у статутному капіталі ТОВ СП Агродім позивачка визначила невиконання відповідачем у справі обов`язку зі сплати вартості відчуженої позивачкою частки у статутному капіталі товариства.

Як зазначає позивачка, відповідач у встановлений в п. 3.1. договору строк не виконав свого обов`язку щодо оплати ціни частки в сумі 421809,73 грн., чим істотно порушив умови договору.

Відповідно до ст. 655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Істотними умовами договору купівлі-продажу є умови про предмет та ціну. Ціна товару - це грошова сума, яка підлягає сплаті покупцем за одержану від продавця річ .

При цьому якщо покупець не виконує свого обов`язку щодо оплати переданого йому товару в установлений договором купівлі-продажу строк, то продавець набуває право вимоги такої оплати (ч. 3 ст. 692 Цивільного кодексу України) або розірвання договору з підстав, передбачених ст.651 Цивільного кодексу України.

Судом встановлено, що відповідно до умов пункту 3.1 укладеного сторонами договору вартість відчуженої позивачкою частки становить 421809, 73 грн. Ціна договору визначається ціною частки. Інших даних щодо вартості частки укладений сторонами у справі договір не містить.

При цьому Акт приймання-передачі частки від 07.05.2019 (а.с. 14, т.с. 1) у пункті 1 містить посилання на розмір частки - 24,9 %, що збігається із умовами договору, і при цьому містить пункт 3.1, яким чітко визначено іншу вартість частки позивачки у статутному капіталі ТОВ СП Агродім , що відчужена за договором - 1867500 грн. 00 коп. Акт приймання-передачі частки не містить посилання на визначену договором вартість частки у розмірі 421809,73 грн., що визначена договором сторін.

Саме частку у статутному капіталі ТОВ СП Агродім у розмірі 24,9% та вартістю 1867500 грн. 00 коп., а не вартістю 421809,73 грн, як передбачено договором сторін, вимагає витребувати від відповідача на її користь позивачка.

З урахуванням викладеного вище суд доходить висновку про визначення умовами договору однієї ціни майнових прав, відчужених позивачкою (421809, 73 грн.), та фактичну передачу майнових прав у тому ж обсязі (той самий об`єкт немайнового права), але за іншою ціною (1867500 грн. 00 коп.) за Актом приймання - передачі від 07.05.202019 . Акт приймання-передачі частки від позивачки відповідачеві взагалі не містить згадки про ціну, визначену сторонами у справі за частку у розмірі 24,9% у договорі.

Вказана обставина є підставою для відмови у позові у частині вимоги про витребування частки у статутному капіталі ТОВ СП Агродім у розмірі 24,9% саме вартістю 1867500 грн. 00 коп., оскільки матеріалами справи не доведено, а Актом приймання-передачі частки від 0705.2019 взагалі спростовуються доводи сторін про те, що на виконання укладеного сторонами у справі договору купівлі-продажу частки від 07.05.2019 відбулися приймання та передача частки саме за вказаним договором та саме за ціною 421809,73 грн .

Крім того, суд зазначає, що позивачкою не обґрунтовано ідентичність правової природи продажу товару у кредит (товарного кредиту), яка частково визначена приписами ст. 694 Цивільного кодексу України та більш детально розкрита у пп. 14.1.245 Податкового кодексу України, та процедури відчуження майнових прав, у даному випадку корпоративних (частки у статутному капіталі товариства), яка чітко регламентована нормами спеціального закону - ч. 5 ст. 21 Закону України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю .

Щодо посилання позивачки на ухвалу Верховного суду у складі Касаційного господарського суду від 14.07.2021 у справі № 925/1382/19 про необхідність відступити від висновку щодо застосування положень ст. ст. 651, 692, 694 Цивільного кодексу України , викладеного у постановах Верховного Суду (колегій суддів судової палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів), від 12.11.2020 у справі № 902/66/20, від 16.12.2020 у справі № 916/2475/19, від 06.04.2021 у справі № 910/14092/19, від 01.06.2021 у справі № 911/796/20, суд вважає за необхідне зазначити таке.

У справі № 925/1382/19, що переглядається судом касаційної інстанції, порушено питання про можливість застосування іншого способу захисту, ніж передбачений ст. 692 Цивільного кодексу України (вимога про оплату товару та сплату процентів за користування чужими грошовими коштами), якщо порушення права продавця полягає в тому, що він не отримав грошових коштів від покупця за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі з відстроченням платежу .

У даній справі суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що такий спосіб захисту, як розірвання договору, що вже частково виконаний з боку продавця, який передав товар, і покупця, який прийняв товар, не відповідає суті порушення договору, що полягає в несплаті грошових коштів; способом захисту, який належним чином захистить порушене право, є позовна вимога про стягнення неотриманих коштів (ст. 692 Цивільного кодексу України).

Оцінюючи належність обраного позивачем способу захисту та обґрунтовуючи відповідний висновок, необхідно виходити із його ефективності, і це означає, що вимога на захист цивільного права має відповідати змісту порушеного права та характеру правопорушення, забезпечити поновлення порушеного права, а у разі неможливості такого поновлення - гарантувати особі можливість отримання нею відповідного відшкодування.

Велика Палата Верховного Суду неодноразово звертала увагу на те, що право чи інтерес мають бути захищені судом у належний спосіб, який є ефективним (постанова Великої Палати Верховного Суду від 14.11.2018 у справі № 183/1617/16).

Верховний Суд у постановах від 12.11.2020 у справі № 902/66/20, від 16.12.2020 у справі № 916/2475/19, від 06.04.2021 у справі № 910/14092/19, від 01.06.2021 у справі № 911/796/20 дійшов висновку про неналежність такого способу захисту як розірвання договору, що вже частково виконаний з боку продавця, який передав товар, і покупця, який прийняв товар, та безальтернативність такого способу, як звернення з позовною вимогою про стягнення неотриманих коштів.

На думку судової колегії у справі № 925/1382/19, цей висновок не узгоджується зі змістом ст. ст. 651, 692, 694 Цивільного кодексу України, а тому колегія суддів вважає за необхідне від нього відступити і зазначає, що, застосовуючи вказану правову позицію Великої Палати, колегії суддів не врахували, що у справі № 916/667/18 спір виник щодо договору купівлі-продажу корпоративних прав, яким було передбачено, що розрахунки між сторонами були проведені до укладення договору, тобто до правовідносин підлягала застосуванню ст. 692 Цивільного кодексу України, а не ст. 694 Цивільного кодексу України, у той час як у справах №№ 902/66/20, 916/2475/19, 910/14092/19, 911/796/20 та справі, що розглядається - передбачалася післяоплата такого товару.

Як зазначає колегія суддів суду касаційної інстанції, у зазначених справах, на відміну від справи № 916/667/18, підлягає застосуванню норма ст. 694 Цивільного кодексу України, яка містить спеціальне регулювання відносин щодо купівлі-продажу в кредит, зокрема, і щодо способів захисту прав продавця, порушених покупцем; зазначена норма закріплює право продавця вимагати повернення неоплаченого товару.

Станом на дату прийняття Господарським судом Чернігівської області рішення у справі № 927/481/21 справу № 925/1382/19 Верховним Судом не вирішено. До того ж, суд вважає за необхідне акцентувати увагу на тому, що вимогу про розірвання укладеного сторонами у справі договору позивачкою наразі не заявлено, а тому обставини у справі № 927/481/21 не є тотожними обставинам справи № 925/1382/19.

До того ж, фактичні обставини справи № 927/481/21 свідчать про невиконання сторонами договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ СП Агродім умов щодо передачі частки позивачкою відповідачеві, оскільки складений 07.05.2019 Акт приймання-передачі містить посилання на іншу ціну частки та не відповідає умовам договору у цій частині.

За таких обставин суд не може погодитися із правовою позицією позивачки про можливість застосування до відносин сторін приписів ст. 694 Цивільного кодексу України.

Щодо доводів сторін про фактичне виконання/невиконання відповідачем умов договору щодо оплати вартості придбаної частки відповідно до умов договору купівлі - продажу суд вважає за необхідне зазначити таке.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України №162 від 28.12.2018 Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні, банки України з 05.08.2019: формують номер банківського рахунку відповідно до Національного стандарту України "Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні. (IBAN Registry:2009, NEQ) ДСТУ-Н 7167:2010", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 454 (далі - стандарт IBAN); банки України зобов`язані з 05 серпня до 31 жовтня 2019 року самостійно здійснювати зміну (не за ініціативою клієнта) діючих рахунків клієнтів банків відповідно до вимог стандарту IBAN із збереженням довжини номера рахунку аналітичного обліку - не більше 14 символів.

У договорі купівлі-продажу банківських рахунок позивачки у зазначеному вище форматі не зазначений.

З матеріалів справи вбачається, що відповідач направив позивачу повідомлення з проханням надати банківські реквізити, найменування банка, МФО, розрахунковий рахунок у форматі IBAN для проведення розрахунку (рекомендовані листи від 10.07.2020 за адресою ОСОБА_1 , що вказана в договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 07.05.2019: АДРЕСА_3 з доказами направлення, про зазначена кореспонденція повернулась неврученою з відміткою за закінченням терміну зберігання (а.с.12-21 т.12).

Відповідач зазначає, що 07.08.2020 намагався провести оплату на користь позивача за реквізитами, вказаними в акті приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Сільськогосподарське підприємство Агродім , скориставшись конвертатором рахунків IBAN ПАТ Райффайзен Банк Аваль (копія платіжного доручення №91 від 07.08.2020 на суму 809,73 грн. (а.с.22-23 т.12), проте такі кошти були повернені банком через відсутність/некоректність карткового рахунку (картки) одержувача.

Крім того, відповідач вказує на те, що згідно з відомостями із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_1 на праві власності належить житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 (а.с.24-26 т.12).

За твердженнями відповідача він платіжними дорученнями №92 від 12.08.2020 на суму 200 000,00 грн. та №95 від 13.08.2020 на суму 221 809,73 грн. здійснив оплату за частку в статутному капіталі згідно договору від 07.05.2019, проте 21.09.2020 платіжним дорученням №6239 кошти в сумі 421 809,73 грн. повернулись без зазначення причин невручення та повернення коштів (а.с.27-40 т.12).

Відповідач рекомендованою кореспонденцією за відомими йому адресами позивача ( АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ) надіслав останньому повідомлення від 14.08.2020 про сплату ціни частки з додаванням доказів оплати, але вказані листи повернулись неврученими за закінченням терміну зберігання (а.с.41-63 т.12).

З урахуванням приписів ст. 537 Цивільного кодексу України відповідач звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Шевченка А.В. із заявою №2/25-05/2021 від 25.05.2021 про прийняття у депозит 421 809,73 грн. для передавання позивачу з метою виконання зобов`язання зі сплати за частку у статутному капіталі (а.с.64-67 т.12).

25.05.2021 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Шевченко А.В. прийняв зазначені кошти та листом №25/01-16 повідомив позивача про необхідність звернення за отриманням грошових сум з депозиту (а.с.68-73 т.12).

Суд вважає за необхідне зауважити, що з урахуванням обставин приймання - передачі частки у статутному капіталі товариства від позивачки відповідачеві встановлення факту перерахування відповідачем позивачці грошових коштів на виконання умов договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 07.05.2019 не може вплинути на сутність правовідносин сторін та вирішення спору у даній справі.

З урахуванням встановлених судом фактичних обставин справи та наведених вище аргументів у задоволенні позову у частині позовної вимоги про витребування від відповідача на користь позивачки частки у статутному капіталі ТОВ СП Агродім у розмірі 24,9% саме вартістю 1867500 грн. 00 коп. слід відмовити.

Відповідно до ст.129 Господарського процесуального кодексу України у разі відмови в позові судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються на позивача, а тому судовий збір у даній справі покладається на позивача.

Відповідно до п. 5 статті 7 Закону України Про судовий збір сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі, зокрема, закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв`язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях. За таких обставин у частині відмови від позовних вимог судовий збір також покладається на позивача у справі.

Керуючись ст.129, п.4 ч.1 ст. 231, ст. 232, 233, 236-238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В :

1.Закрити провадження у справі №927/481/21 за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прогресивні інвестиційні стратегії", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового Закритого Недиверсифікованого Фонду "ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім, у частині позовних вимог про:

- розірвання договору купівлі-продажу частки у статному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім" (ідентифікаційний код 32659577) від 07.05.2019, укладеного між ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Носівським РВ УМВС України в Чернігівській області 04.01.1998, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), від імені якої діяла Чередник Ольга Миколаївна на підставі довіреності від 14.09.2018, посвідченої приватним нотаріусом Носівського районного нотаріального округу Дмитренко В.М. та зареєстрованої в реєстрі за №733 та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ" (адреса місцезнаходження: 01001, місто Київ, провулок Тараса Шевченка, будинок 3, ідентифікаційний код 38870645), що діє на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АЕ №286775, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 24.12.2013, строк дії Ліцензії з 24.12.2013 необмежений, що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового Закритого Недиверсифікованого Фонду "ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО", реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300271;

- скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу щодо зміни складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, проведеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 07.05.2019 за № 1040107004600100.

2. У задоволенні позовної вимоги ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прогресивні інвестиційні стратегії", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового Закритого Недиверсифікованого Фонду "ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім", про витребування з володіння Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прогресивні інвестиційні стратегії" (адреса місцезнаходження: 01001, місто Київ, провулок Тараса Шевченка, будинок 3, ідентифікаційний код 38870645), що діє на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АЕ №286775, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 24.12.2013, строк дії Ліцензії з 24.12.2013 необмежений, що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового Закритого Недиверсифікованого Фонду "ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО", реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300271, на користь ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Носівським РВ УМВС України в Чернігівській області 04.01.1998, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) частки у розмірі 24,9% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім" (адреса місцезнаходження: 16520 , Чернігівська область, Бахмацький район, с. Городище, вул. Перемоги, 79, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 3265957), що у грошовому еквіваленті становить 1867500,00 грн., відмовити.

Рішення набирає законної сили у строк та в порядку, встановленому ст.241 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення може бути оскаржено до Північного апеляційного господарського суду в строк, встановлений ст. 256 Господарського процесуального кодексу України та в порядку, передбаченому ст. 257 Господарського процесуального кодексу України з урахуванням приписів п.п. 17.5 п.17 Розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.

З повним текстом рішення можна ознайомитись у Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою:http://reyestr.court.gov.ua/.

Повний текст рішення буде виготовлений та підписаний протягом десяти днів з дня проголошення його вступної та резолютивної частин.

Суддя М.О.Демидова

Дата ухвалення рішення 01.09.2021
Оприлюднено 15.09.2021

Судовий реєстр по справі 927/481/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.08.2022 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 29.07.2022 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 18.07.2022 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 05.07.2022 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 23.06.2022 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 20.06.2022 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Постанова від 16.02.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 26.01.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 08.12.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 08.12.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Рішення від 01.09.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 01.09.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 26.08.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 10.08.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 29.07.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.07.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.07.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.07.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 12.07.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.07.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 927/481/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону