ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

додаткова

"09" вересня 2021 р. Справа№ 873/109/21

Північний апеляційний господарський суд

суддя: Остапенко О.М.

за участю секретаря судового засідання: Добродзій Є.В.

представники сторін в судове засідання не з`явились

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "НОР-ЕСТ АГРО" про відшкодування судових витрат за результатами розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "НОР-ЕСТ АГРО" про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків від 07.06.2021 року у третейській справі №19/21

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "НОР-ЕСТ АГРО"

до Фермерського господарства "АГРОСАД-2016"

про стягнення заборгованості

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "НОР-ЕСТ АГРО" звернулось до Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків з позовом до Фермерського господарства "АГРОСАД-2016" про стягнення заборгованості.

Рішенням Постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків від 07.06.2021 року у третейській справі №19/21 позов задоволено у повному обсязі. Стягнуто з ФГ "АГРОСАД-2016" на користь ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО" суму заборгованості за товар, пеню, відсотків річних згідно Договору та інфляційних витрат за Договором купівлі-продажу №59/20/215 від 12.06.2020 року у загальній сумі 195 997,48 грн. та третейський збір у сумі 2 360,00 грн.

11.06.2021 року, згідно відтиску поштового штемпеля на конверті, ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО" звернулось до апеляційного господарського суду із заявою про видачу виконавчого документа на примусове виконання вищенаведеного рішення Третейського суду.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями вказаній заяві присвоєно судовий номер справи 873/109/21 та передано її на розгляд судді Остапенку О.М.

За наслідками розгляду поданої заяви ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.07.2021 року заяву ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО" задоволено та ухвалено після набрання законної сили цією ухвалою видати відповідні накази про примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків від 07.06.2021 року у третейській справі №19/21.

При цьому, представником заявника у своїй заяві про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду, у відповідності до ч.8 ст.129 ГПК України, тобто до закінчення судових дебатів, було зроблено відповідну заяву про відшкодування понесених у майбутньому судових витрат на професійну правничу допомогу, докази понесення яких та їх розмір позивач не мав можливості надати на момент звернення із вказаною заявою.

06.07.2021 року через відділ документального забезпечення суду від представника позивача надійшла заява про відшкодування судових витрат, понесених у зв`язку з розглядом заяви ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО" про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків від 07.06.2021 року у третейській справі №19/21, в якій останній просить покласти на ФГ "АГРОСАД-2016" судові витрати у розмірі 8 600,00 грн., понесені позивачем у зв`язку із розглядом справи №873/109/21.

У зв`язку із перебуванням головуючого судді Остапенка О.М. у відпустці з 05.07.2021 року по 30.07.2021 року, вказану заяву фактично передано головуючому судді лише 02.08.2021 року.

Ухвалою суду від 02.08.2021 року заяву ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО" про відшкодування судових витрат у справі №873/109/21 призначено до розгляду на 12.08.2021 року та запропоновано ФГ "АГРОСАД-2016" до дати судового засідання подати суду письмові пояснення щодо заяви про відшкодування судових витрат або клопотання про зменшення таких витрат.

Судове засідання, призначене на 12.08.2021 року, не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Остапенка О.М. на лікарняному.

Після виходу судді Остапенка О.М. з лікарняного ухвалою суду від 26.08.2021 року розгляд справи №873/109/21 призначено на 09.09.2021 року за участю повноважних представників сторін.

Представник ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО" в судове засідання 09.09.2021 року не з`явився, у поданій суду заяві про відшкодування судових витрат просив розглянути її у відсутність представника ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО".

Представники ФГ "АГРОСАД-2016" в судове засідання не з`явились, причини неявки суду не повідомили. Про час, дату та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Клопотань про відкладення розгляду справи не направляли.

Згідно статті 244 ГПК України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо, зокрема, судом не вирішено питання про судові витрати.

Заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання рішення.

Суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

У разі необхідності суд може викликати сторони або інших учасників справи в судове засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

Розглянувши в судовому засіданні подану ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО" заяву за відсутності представників сторін, судова колегія дійшла висновку про наявність підстав для її часткового задоволення з огляду на наступне.

Так, з поданих суду доказів вбачається та судом встановлено, що 07.12.2020 року між ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО", як Клієнтом, та Адвокатським бюро "Василя Бонтлаба", як бюро, укладено Договір №07-12-2020 про надання правової допомоги, відповідно до пункту 1.1. якого бюро зобов`язується здійснити захист, представництво в суді або надати інші види правової допомоги Клієнту на умовах і в порядку, що визначені даним договором, а Клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання Договору.

Пунктом 1.2. договору передбачено, що бюро приймає доручення клієнта та бере на себе зобов`язання надати Клієнту правову допомогу, в тому числі, але не виключно:

- представництво інтересів Клієнта у судових органах та у справах досудового врегулювання спорів та/або надання консультацій щодо захисту та представництва Клієнта в суді;

- правовий захист інтересів Клієнта;

- надання правової інформації, консультацій і роз`яснень з правових питань;

- складання звернень (заяв, скарг, пропозицій) та інших документів правового характеру.

- складання процесуальних документів (заперечень, клопотань, претензій, вимог, позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, заяв про вжиття заходів забезпечення позову, заяв по суті справу, скарг та інших документів відповідно до вимог процесуального законодавства).

- представництво та захист інтересів Клієнта з усіма необхідними правами у відносинах з будь-якими фізичними та юридичними особами, в усіх підприємствах, установах і організаціях, незалежно від підпорядкування, форм власності, галузевої належності, в державних органах та органах місцевого самоврядування, в судах України усіх рівнів, передбачених Законом України "Про судоустрій і статус суддів", третейських судах, передбачених Законом України "Про третейські суди", в органах Міністерства юстиції України (включаючи Департамент державної виконавчої служби), в органах державної виконавчої служби всіх рівнів, перед приватними виконавцями будь-якого виконавчого округу, арбітражними керуючими, ліквідаторами з усіма правами, наданими Кодексом адміністративного судочинства, Цивільним процесуальним кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства, Законом України "Про виконавче провадження", Законом України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" та іншими актами законодавства України, а також з усіх інших питань, що стосуються діяльності Клієнта та необхідні для виконання даного Договору.

У відповідності до п. 2.2. Договору безпосереднє представництво інтересів Клієнта від імені Бюро за цим договором здійснює Адвокат Бонтлаб Василь Васильович на підставі документів передбачених процесуальним законодавством. Бюро може залучати до виконання укладених ним договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах. При цьому зобов`язане забезпечити дотримання професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

Розділом 5 договору сторони обумовили умови розрахунків, зокрема, згідно п. 5.1. розмір гонорару, який Клієнт сплачує Бюро за надану в межах цього Договору правову допомогу, визначається сторонами в акті здачі-приймання виконаної правової допомоги, який є невід`ємною частиною цього Договору і враховує обсяг та складність правової допомоги, тривалість часу, необхідного для її виконання, досвід та кваліфікацію Адвоката, строки, ступінь терміновості виконання правової допомоги та інші суттєві обставини.

Бюро надає Клієнту електронною поштою або в паперовому вигляді акт здачі-приймання виконаної правової допомоги в якому зазначається зміст наданої правової допомоги, розмір гонорару, який підлягає сплаті відповідно до умов Договору, додаткові витрати, які були понесені Бюро понад узгоджену суму гонорару (якщо такі мали місце) (п. 5.2 Договору).

Акт здачі-приймання виконаної правової допомоги підписується Сторонами в розумні інтервали часу після надання правової допомоги та оплати наданої правової допомоги і фіксує факт надання правової" допомоги, яка передбачені цим Договором (п. 5.3 Договору).

Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом перерахування Клієнтом грошових коштів на поточний рахунок бюро (п. 5.4 Договору).

На підтвердження виконання послуг за вказаним договором 01.07.2021 року між ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО" та Адвокатським бюро "Василя Бонтлаба" підписано Акт здачі-приймання правової допомоги №2-07, у відповідності до якого сторони підтвердили, що загальна вартість наданої правової винагороди складає 8 600,00 грн.

Зазначений вище акт містить перелік робіт, які проведено Адвокатським бюро "Василя Бонтлаба" в рамках супроводження інтересів ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО" у даній справі, зокрема:

- аналіз рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків від 07.06.2021 року у справі № 19/21 - 3 години;

- підготовка заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків від 07.06.2021 року у третейській справі №19/21. Направлення поштою даної заяви ФГ "АГРОСАД-2016" та Північному апеляційному господарському суду - 4 години;

- участь Адвоката Бонтлаб В.В. у судовому засіданні Північного апеляційного господарського суду по справі №873/109/21 із розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "НОР-ЕСТ АГРО" про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків від 07.06.2021 року у третейській справі №19/21, яке відбулося 01.07.2021 року в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду із використанням власних технічних засобів: підтримання правової позиції, надання усних пояснень у справі - 1 500,00 грн.;

- гонорар адвоката у зв`язку із прийняттям позитивного для клієнта рішення - задоволення заяви про видачу виконавчого документа - 2 200,00 грн.

Пунктом 2 даного Акту сторони погодили, що вартість однієї години правової допомоги Бюро складає 700,00 гривень, а участь у судовому засіданні 1 500,00 гривень, а розмір гонорару при позитивному вирішенні спору на користь Клієнта - 2 200,00 грн.

Підписанням цього акту сторони підтвердили, що фінансових та інших претензій згідно Договору №07-12-2020 про надання правової допомоги від 07.12.2020 року одна до одної не мають. Правова допомога надана у повному обсязі. Клієнт стверджує про повне виконання Бюро наданої правової допомоги на загальну суму 8 600,00 грн.

Представництво інтересів ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО" у Північному апеляційному господарському суді здійснював адвокат Адвокатського бюро "Василя Бонтлаба" Бонтлаб В.В. (свідоцтво про право на зайняття адвокатського діяльністю №3280 від 24.04.2008 року) на підставі довіреності б/н від 09.03.2021 року.

За надання відповідних правових послуг на підставі наведених договору та акту ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО" сплатило на користь Бюро грошові кошти у розмірі 8 600,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №8993 від 01.07.2021 року.

Як зазначає представник ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО" у поданій заяві, сторонами під час наданні послуг та виконання робіт щодо надання адвокатських послуг враховано стислі строки на подання заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду, а також визначення/обумовлення перед виконавцем даної справи як пріоритетної поряд з іншими справами виконавця за умовами необхідності дотримання принципу інтенсивності та професійності під час виконання робіт та надання послуг.

Отже, враховуючи встановлені вище обставини справи та наведені докази, оскільки спір у даній справі №873/109/21 зумовлений (спричинений) неналежним виконанням ФГ "АГРОСАД-2016" грошового зобов`язання згідно рішення третейського суду, то понесені ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО" судові витрати на професійну правничу допомогу у зв`язку із розглядом даної справи у розмірі 8 600,00 грн., на переконання заявника, підлягають стягненню з ТОВ "АГРО-СЕМ 3".

Дослідивши матеріали справи та здійснивши аналізу доданих до заяви доказів, судова колегія зазначає наступне.

Статтею 1 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" визначено, що договір про надання правової допомоги - це домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Згідно зі статтею 30 цього Закону гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Водночас, відповідно до статті 15 ГПК України суд визначає в межах, встановлених цим Кодексом, порядок здійснення провадження у справі відповідно до принципу пропорційності, враховуючи: завдання господарського судочинства; забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; особливості предмета спору; ціну позову; складність справи; значення розгляду справи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат, пов`язаних із відповідними процесуальними діями, тощо.

Статтею 16 ГПК України передбачено, що учасники справи мають право користуватися правничою допомогою. Представництво у суді, як вид правничої допомоги, здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім випадків, встановлених законом.

Однією з основних засад (принципів) господарського судочинства є відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення (пункт 12 частини третьої статті 2 ГПК України).

Метою впровадження цього принципу є забезпечення особі можливості; ефективно захистити свої права в суді, ефективно захиститись у разі подання до неї необґрунтованого позову, а також стимулювання сторін до досудового вирішення спору.

Практична реалізація згаданого принципу в частині відшкодування витрат на професійну правничу допомогу відбувається в такі етапи:

1) попереднє визначення суми судових витрат на професійну правничу допомогу (стаття 124 ГПК України);

2) визначення розміру судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу між сторонами (стаття 126 ГПК України): подання (1) заяви (клопотання) про відшкодування судових витрат на професійну правничу допомогу разом з (2) детальним описом робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, і здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги, та (3) доказами, що підтверджують здійснення робіт (наданих послуг) і розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи; зменшення суми судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу;

3) розподіл судових витрат (стаття 129 ГПК України).

У частині третій статті 123 ГПК України унормовано, що до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: на професійну правничу допомогу; пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Частинами першою-другою статті 126 ГПК України встановлено, що витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Однак, розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду (частина восьма статті 129 ГПК України).

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги (частина третя статті 126 ГПК України).

Водночас за змістом частини четвертої статті 126 ГПК України розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами. Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами (частина п`ята статті 126 ГПК України).

Такий висновок викладений у постановах об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 03.10.2019 року у справі №922/445/19, від 22.11.2019 року у справі №902/347/18 та від 22.11.2019 року у справі №910/906/18 та у додатковій постанові Великої Палати Верховного Суду від 19.02.2020 року у справі №755/9215/15-ц.

За змістом положень частини п`ятої статті 126 ГПК України зменшення суми судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу, можливе виключно на підставі клопотання іншої сторони у разі, на її думку, недотримання вимог стосовно співмірності витрат із складністю відповідної роботи, її обсягом та часом, витраченим ним на виконання робіт. Суд, ураховуючи принципи диспозитивності та змагальності, не має права вирішувати питання про зменшення суми судових витрат на професійну правову допомогу, що підлягають розподілу, з власної ініціативи.

Відповідно до частини п`ятої статті 129 ГПК України під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує:

1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи;

2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес;

3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо;

4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.

При цьому, на предмет відповідності зазначеним критеріям суд має оцінювати поведінку/дії/бездіяльність обох сторін при вирішенні питання про розподіл судових витрат.

Випадки, за яких суд може відступити від загального правила розподілу судових витрат, унормованого частиною четвертою статті 129 ГПК України, визначені також положеннями частин шостої, сьомої, дев`ятої статті 129 цього Кодексу.

Відтак, зважаючи на наведені положення законодавства, у разі недотримання вимог частини четвертої статті 126 ГПК України суду надано право зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами, лише за клопотанням іншої сторони.

При цьому, обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, що підлягають розподілу між сторонами (частини п`ята-шоста статті 126 ГПК України).

Водночас під час вирішення питання про розподіл судових витрат господарський суд за наявності заперечення сторони проти розподілу витрат на адвоката або з власної ініціативи, керуючись критеріями, що визначені частинами п`ятою-сьомою, дев`ятою статті 129 ГПК України, може не присуджувати стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, всі її витрати на професійну правову допомогу.

У такому випадку суд, керуючись частинами п`ятою-сьомою, дев`ятою статті 129 ГПК України, відмовляє стороні, на користь якої ухвалено рішення, у відшкодуванні понесених нею на правову допомогу повністю або частково, та відповідно не покладає такі витрати повністю або частково на сторону, не на користь якої ухвалено рішення. При цьому, в судовому рішенні суд повинен конкретно вказати, які саме витрати на правову допомогу не підлягають відшкодуванню повністю або частково, навести мотивацію такого рішення та правові підстави для його ухвалення. Зокрема, вирішуючи питання розподілу судових витрат, господарський суд має враховувати, що розмір відшкодування судових витрат, не пов`язаних зі сплатою судового збору, не повинен бути непропорційним до предмета спору. У зв`язку з наведеним суд з урахуванням конкретних обставин, зокрема ціни позову, може обмежити такий розмір з огляду на розумну необхідність судових витрат для конкретної справи.

Аналогічна правова позиція викладена у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 11.02.2021 року у справі №920/39/20, від 01.08.2019 року у справі №915/237/18, від 24.10.2019 року у справі №905/1795/18, від 17.09.2020 року у справі №904/3583/19 та у постанові об`єднаної палати Верховного Суду у складі суддів Касаційного господарського суду від 03.10.2019 року у справі №922/445/19.

До того ж у постановах Верховного Суду від 07.11.2019 року у справі №905/1795/18 та від 08.04.2020 року у справі №922/2685/19 висловлено правову позицію, відповідно до якої суд не зобов`язаний присуджувати стороні, на користь якої відбулося рішення, всі його витрати на адвоката, якщо, керуючись принципами справедливості, пропорційності та верховенством права, встановить, що розмір гонорару, визначений стороною та його адвокатом, є завищеним щодо іншої сторони спору, зважаючи на складність справи, витрачений адвокатом час, та неспіврозмірним у порівнянні з ринковими цінами адвокатських послуг.

Таким чином, при визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін.

Ті самі критерії застосовує Європейський суд з прав людини, присуджуючи судові витрати на підставі ст. 41 Конвенції. Зокрема, заявник має право на компенсацію судових та інших витрат лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (рішення у справі "East/West Alliance Limited" проти України", заява №19336/04, п. 269). (Аналогічна правова позиція викладена у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 01.08.2019 року у справі № 915/237/18).

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Лавентс проти Латвії" від 28.11.2002 року зазначено, що відшкодовуються лише витрати, які мають розумний розмір.

Питання оцінки співрозмірності суми адвокатських послуг, заявлених до стягнення, пов`язано з оцінкою доказів у справі з урахуванням обставин конкретної справи.

Отже, суд зобов`язаний оцінити рівень адвокатських витрат, що мають бути присуджені з урахуванням того, чи були такі витрати понесені фактично, але й також - чи була їх сума обґрунтованою.

Дослідивши матеріали справи, а також доданий до заяви опис наданих послуг, взявши до уваги рівень складності юридичної кваліфікації правовідносин у справі, обсяг та обґрунтованість підготовлених та поданих до суду адвокатом документів, їх значення для спору, судом встановлено, що заявлений до стягнення розмір витрат на професійну правничу допомогу 8600,000 грн. не є співмірним із: складністю справи; виконаними адвокатом роботами (наданими послугами); часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт.

На переконання суду, аналіз рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків від 07.06.2021 року у справі №19/21 в обсязі 3 годин є завищеним з підстав того, що відповідним рішенням, об`ємом всього три сторінки, було повністю задоволено позовну заяву саме ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО". Дане рішення третейського суду містить лише стислий виклад положень укладеного між сторонами договору купівлі-продажу та низку норм чинного законодавства, а відтак не є складним для розуміння та не потребує тривалого часу для його аналізу адвокатом.

В свою чергу, визначені в Акті підготовка заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків від 07.06.2021 року у справі №19/21 та направлення такої заяви засобами поштового зв`язку на адресу відповідача та суду в обсязі 4 годин, на думку суду, не відповідають та є неспівмірними обсягам наданих адвокатом послуг та виконаних робіт, оскільки дана справа не відноситься до категорії складних, а отже не потребувала затрати значного часу та великого обсягу юридичної і технічної роботи під час підготовки відповідної заяви. При цьому, судом також враховано наявність низки аналогічних за своїм характером спорів, стороною яких виступає ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО", представництво інтересів якого здійснює саме адвокат Бонтлаб В.В.

Щодо участі адвоката в судових засіданнях, то необхідно зазначити, що за час знаходження справи №873/109/21 у провадженні Північного апеляційного господарського суду відбулось лише два судових засідання, а саме: 24.06.2021 року тривалістю 2 хв. та 01.07.2021 року тривалістю 6 хв.

Більш того, необхідно також зауважити, що відповідні судові засідання за клопотаннями представника ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО" відбувались в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду із використанням адвокатом власних технічних засобів, тобто в даному випадку адвокат не витрачав час на дорогу, щоб дістатись до приміщення Північного апеляційного господарського суду для безпосередньої участі в судовому засіданні.

Таким чином, з огляду на хід судових засідань, які не характеризувались тривалістю та особливою складністю, участь представника ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО" в судових засіданнях, яка оцінена адвокатом Бонтлаб В.В. у 1 500 грн., є також завищеною.

З наданих заявником доказів не вбачається та судом не встановлено, що витрати ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО" у розмірі 8 600,00 грн. (враховуючи предмет та підстави заявлених вимог у справі №873/109/21, обставини даної справи та її складність) мають характер необхідних, а їх розмір є розумним та виправданим, як обов`язкової умови для відшкодування таких витрат у повному обсязі іншою стороною.

За таких обставин, оцінивши витрати ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО" з урахуванням всіх аспектів і складності цієї справи, а також часу, який міг би витратити адвокат на ознайомлення із рішенням третейського суду та підготовкою заяви про видачу виконавчого документу на примусове виконання такого рішення, як кваліфікований фахівець, беручи до уваги участь у двох судових засіданнях суду апеляційної інстанції в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, на які витрачено менш ніж 10 хвилин, суд дійшов висновку, що оскільки дана справа не відноситься до категорії складних, а отже не потребувала затрати значного часу та великого обсягу юридичної і технічної роботи під час підготовки до розгляду, то керуючись критеріями реальності та розумності понесених витрат, їх обґрунтованості та пропорційності до предмету спору, характеру та обсягу наданих адвокатом послуг, справедливим та співрозмірним є призначення відшкодування ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО" відповідних витрат у розмірі 3 000,00 грн. шляхом їх стягнення з ФГ "АГРОСАД-2016".

Відповідно до ч. 3 ст. 233 ГПК України суд може вирішити питання розподілу судових витрат у додатковому рішенні після ухвалення рішення за результатами розгляду справи по суті.

Враховуючи вищевикладене, оскільки під час прийняття ухвали від 01.07.2021 року Північним апеляційним господарським судом не було вирішено питання про судові витрати на професійну правничу допомогу, суд дійшов висновку про часткове задоволення заяви ТОВ "НОР-ЕСТ АГРО" про відшкодування судових витрат у справі №873/109/21 шляхом ухвалення додаткової ухвали згідно приписів ст. 244 ГПК України.

Керуючись статями 123, 126, 129, 221, 234, 244 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "НОР-ЕСТ АГРО" про відшкодування судових витрат у справі №873/109/21 задовольнити частково.

2. Стягнути з Фермерського господарства "АГРОСАД-2016" (30413, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Заморочення, вул. Космонавтів, буд. 1, код ЄДРПОУ 40341928) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "HOP-ЕСТ АГРО" (09800, Київська область, м. Тетіїв, вул. Соборна, буд. 3, код ЄДРПОУ 38953469) 3 000,00 грн. витрат на професійну правничу допомогу у зв`язку із розглядом справи №873/109/21 у Північному апеляційному господарському суді.

3. Видати відповідний наказ після набрання законної сили цією ухвалою.

4. Копію додаткової ухвали надіслати сторонам у справі.

Додаткова ухвала, якщо вона не буде оскаржена в апеляційному порядку, набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду набирає законної сили після розгляду справи судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку на підставі ч. 5 ст. 244 ГПК України до Верховного Суду у строк, передбачений ст. 256 ГПК України.

Повний текст додаткової ухвали підписано 14.09.2021 року.

Суддя О.М. Остапенко

Дата ухвалення рішення 09.09.2021
Оприлюднено 17.09.2021

Судовий реєстр по справі 873/109/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 08.11.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 27.10.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 28.09.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 09.09.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.08.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.08.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Судовий наказ від 02.08.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Судовий наказ від 02.08.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.07.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.06.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.06.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.06.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 873/109/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону