ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

У Х В А Л А

16 вересня 2021 р. Справа №200/7733/21

приміщення суду за адресою: 84122, м.Слов`янськ, вул. Добровольського, 1

Донецький окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Мозгової Н.А.

при секретарі: Зурабашвілі А.О.

за участю сторін:

позивача: не з`явився

представника позивача: Салогуба С.А.

представників відповідача: Ларіної М.В., Проценко В.С., Молібога А.Г.

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання представника відповідача про залишення адміністративного позову без розгляду у справі за позовом ОСОБА_1 до Дружківської міської ради про визнання протиправним та скасування рішення, -

В С Т А Н О В И В:

22.06.2021 року позивач, ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), звернувся до суду з позовом Дружківської міської ради (код ЄДРПОУ: 04052761, місцезнаходження: Донецька область, м. Дружківка, вул.Соборна 16) про визнання протиправним та скасування рішення №8/2-13 від 18.12.2020 року Про умови оплати праці міського голови .

14.09.2021 року представник відповідача через відділ діловодства та документообігу суду надав клопотання про залишення позову без розгляду, оскільки зі змісту позову впливає, що позивач звернувся до суду за захистом своїх прав не як фізична особа - громадянин, а як депутат міської ради - суб`єкт владних повноважень. Вважає, що депутати міської ради є суб`єктами владних повноважень в розумінні п.7 ч.1 ст.4 КАС України. Крім того, зазначив, що позивачем пропущено і загальний строк звернення до адміністративного суду, визначений ч.2 ст.122 КАС України, оскільки оспорю вальне рішення прийнято 18.12.2020 року, а позивач звернувся до суду 22.06.2021 року.

Позивач у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Представник позивача у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання представника відповідача про залишення адміністративного позову без розгляду.

Представники відповідача наполягали на задоволенні заявленого клопотання.

Згідно з п.8 ч.1 ст.240 КАС України суд своєю ухвалою залишає позов без розгляду з підстав, визначених частинами третьою та четвертою статті 123 цього Кодексу.

Відповідно до ч.3 ст.123 КАС України якщо факт пропуску позивачем строку звернення до адміністративного суду буде виявлено судом після відкриття провадження в адміністративній справі і позивач не заявить про поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду, або якщо підстави, вказані ним у заяві, будуть визнані судом неповажними, суд залишає позовну заяву без розгляду.

Заслухавши учасників справи, перевіривши матеріали справи, суд зазначає наступне.

Згідно з ч.1 та ч.3 ст.120 КАС України перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок. Строк, що визначається місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця цього строку.

Відповідно до ч.1 ст.122 КАС України позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.

Згідно з ч.2 ст.122 КАС України для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Для звернення до адміністративного суду суб`єкта владних повноважень встановлюється тримісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб`єкту владних повноважень право на пред`явлення визначених законом вимог. Цим Кодексом та іншими законами можуть також встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду суб`єкта владних повноважень.

Відповідно до ч.2 ст.55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Згідно з ч.1 ст.5 КАС України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом: 1) визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи окремих його положень; 2) визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень; 3) визнання дій суб`єкта владних повноважень протиправними та зобов`язання утриматися від вчинення певних дій; 4) визнання бездіяльності суб`єкта владних повноважень протиправною та зобов`язання вчинити певні дії; 5) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб`єкта владних повноважень; 6) прийняття судом одного з рішень, зазначених у пунктах 1-4 цієї частини та стягнення з відповідача - суб`єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, заподіяної його протиправними рішеннями, дією або бездіяльністю.

ОСОБА_1 , звертаючись до суду з даним адміністративним позовом, просить суд визнати протиправним та скасування рішення №8/2-13 від 18.12.2020 року Про умови оплати праці міського голови .

Позовна заява до суду надіслана 17.06.2021 року, що підтверджується відповідним штемпелем на конверті Укрпошта .

З огляду на викладене, суд доходить висновку, що позивачем не пропущено шестимісячний строк звернення до суду, який визначено ч.2 ст.122 КАС України.

Щодо доводів представника відповідача, що позивач є суб`єктом владних повноважень в розумінні п.7 ч.1 ст.4 КАС України, тому на нього розповсюджується тримісячний строк звернення до суду, який передбачено абз.2 ч.2 ст.122 КАС України, суд зазначає наступне.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 є депутатом Дружківської міської ради VІІІ скликання, що підтверджується посвідченням №24 від 04.12.2020 року.

У п.7 ч.1 ст.4 КАС України закріплено визначення суб`єкта владних повноважень, а саме: суб`єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб`єкт при здійсненні ними публічно - управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні адміністративних послуг.

Закон України Про статус депутатів місцевих рад визначає правовий статус депутата сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради (далі - місцева рада) як представника інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та рівноправного члена місцевої ради, встановлює гарантії депутатської діяльності та порядок відкликання депутата місцевої ради (далі Закон).

Відповідно до положень ч.1 ст.2 Закону депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради є представником інтересів територіальної громади села, селища, міста чи їх громад, який відповідно до Конституції України і закону про місцеві вибори обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, встановлений Конституцією України.

Зі змісту наведених норм вбачається, що депутати у тому числі міських рад наділені представницькими функціями, а не владними управлінськими функціями.

Аналогічний висновок міститься у постанові Великої Палати Верховного Суду від 20.03.2019 року по справі №826/8777/18 в якій зазначено, що народний депутат України не є ані посадовою, ані службовою особою органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, тобто не відноситься до суб`єктів владних повноважень і не наділений владними управлінськими функціями.

З огляду на викладене вище, суд вважає, що позивач у даній справі не є суб`єктом владних повноважень в розумінні п.7 ч.1 ст.4 КАС України та на нього не розповсюджується тримісячний строк звернення до суду, який передбачено абз.2 ч.2 ст.122 КАС України.

Таким чином, клопотання представника відповідача про залишення адміністративного позову без розгляду є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 121, 122, 248, 294 КАС України, суд, -

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання представника відповідача про залишення адміністративного позову ОСОБА_1 до Дружківської міської ради про визнання протиправним та скасування рішення без розгляду.

У судовому засіданні 16.09.2021 року проголошено вступну та резолютивну частини ухвали. Повний текст ухвали виготовлений та підписаний 17.09.2021 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення суддею.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи через Донецький окружний адміністративний суд.

Суддя Н.А. Мозговая

Дата ухвалення рішення 16.09.2021
Зареєстровано 19.09.2021
Оприлюднено 20.09.2021

Судовий реєстр по справі 200/7733/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 20.12.2021 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.12.2021 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 01.11.2021 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.10.2021 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.09.2021 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.09.2021 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.09.2021 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.09.2021 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.07.2021 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.07.2021 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону