КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

УХВАЛА

20 вересня 2021 року

м. Київ

Справа № 910/2171/20

Верховний Суд у складі судді Касаційного господарського суду:

Бакуліної С. В. (доповідач),

розглянувши матеріали касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста"

на постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.07.2021 (головуючий суддя - Андрієнко В.В., судді: Шапран В.В., Буравльов С.І.) та рішення Господарського суду міста Києва від 17.03.2021 (суддя Нечай О.В.)

у справі №910/2171/20

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста"

до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,

за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - 1. Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Інвестбанк",

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Фінвест Груп",

про визнання незаконним та скасування рішення, зобов`язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (далі - ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста") звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про:

- визнання незаконним та скасування рішення відповідача від 27.01.2020 №174 про скасування результатів електронного аукціону по лоту №GL18N614495, що відбувся 26.12.2019 та зафіксований протоколом №UA-EA-2019-12-05-000017-b;

- зобов`язання відповідача прийняти рішення про продовження строку для укладення договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги придбаного активу на 128 робочих днів з дня формування протоколу електронного аукціону від 26.12.2019 №UA-EA-2019-12-05-000017-b по лоту №GL18N614495.

Господарський суд міста Києва рішенням від 17.03.2021 у справі №910/2171/20, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.07.2021, в позові відмовив.

ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" 18.08.2021 (згідно з даними на поштовому конверті) звернулось безпосередньо до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить: поновити строк на касаційне оскарження постанови Північного апеляційного господарського суду від 21.07.2021 та рішення Господарського суду міста Києва від 17.03.2021 у справі №910/2171/20; зазначені судові рішення скасувати та прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" в повному обсязі.

Перевіривши матеріали касаційної скарги, Суд вважає за необхідне залишити її без руху з огляду на таке.

Відповідно до пункту 5 частини другої статті 290 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) у касаційній скарзі повинно бути зазначено підставу (підстави), на якій (яких) подається касаційна скарга з визначенням передбаченої (передбачених) статтею 287 цього Кодексу підстави (підстав).

Пунктом третім частини другої статті 287 ГПК України передбачено, що підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права у випадку якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах.

В касаційній скарзі ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" зазначає, що ним подано скаргу на підставі пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України, оскільки відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах.

Так, якщо підставою для відкриття касаційного провадження скаржник вважає наявність випадку, передбаченого пунктом 3 частини другої статті 287 ГПК України, він повинен зазначити норму права , практику застосування якої необхідно сформувати, обставини справи, до яких ця норма повинна застосовуватись, який висновок зробили суди попередніх інстанцій з цього питання та обґрунтувати, в чому полягає непогодження із ним.

Разом з тим, скаржником не дотримано вимог пункту 5 частини другої статті 290 ГПК України, оскільки в касаційній скарзі ним не наводиться відповідної норми (норм) права (щодо застосування якої відсутній висновок Верховного Суду), єдину практику застосування якої (яких) необхідно сформувати, обставини справи, до яких ця норма повинна застосовуватись, який висновок зробили суди попередніх інстанцій з цього питання, та не обґрунтувано, в чому полягає непогодження із ним.

У зв`язку з вищенаведеним, Суд дійшов висновку про залишення касаційної скарги без руху відповідно до частини другої статті 292 ГПК України. Для усунення недоліків касаційної скарги, скаржник має зазначити норму права щодо якої відсутній висновок її застосування із конкретизацією змісту правовідносин, в яких цей висновок відсутній та обґрунтувати необхідність формування правозастосовчої практики щодо цієї норми для правильного вирішення справи .

Отже, способом усунення недоліків касаційної скарги ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.07.2021 та рішення Господарського суду міста Києва від 17.03.2021 у справі №910/2171/20 є викладення касаційної скарги у новій редакції з урахуванням наведених вище вимог процесуального законодавства.

Також, відповідно до пункту 2 частини четвертої статті 290 ГПК України до касаційної скарги додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначено у Законі України "Про судовий збір".

Частиною першою статті 4 Закону України "Про судовий збір" визначено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду , - відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір" (у редакції, чинній на час подання позовної заяви у цій справі) ставка судового збору, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви майнового характеру, становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а з позовної заяви немайнового характеру - 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Статтею 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2021 установлено у розмірі 2270,00 грн.

За змістом підпункту 5 пункту 2 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір" за подання до господарського суду касаційної скарги на рішення суду необхідно сплатити 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги.

Предметом позову у даній справі є визнання незаконним та скасування рішення відповідача та зобов`язання відповідача прийняти рішення про продовження строку для укладення договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги придбаного активу, тобто дві немайнові вимоги.

Враховуючи викладене, за подання касаційної скарги скаржникові необхідно сплатити судовий збір у розмірі 9080,00 грн ((2270,00 грн (ставка на момент подачі скарги) х 2-ві немайнові вимоги) х 200 %).

Натомість скаржник не додав до касаційної скарги документа, який підтверджує сплату судового збору у встановленому законом порядку та розмірі, про що складено акт Верховного Суду від 31.08.2021 №29.1-11/429.

Отже, скаржнику необхідно сплатити судовий збір та надати суду документ, що підтверджує сплату 9080,00 грн за наведеними нижче реквізитами:

Належними реквізитами для оплати судового збору є:

Отримувач коштів: ГУК у Печер. р-ні/Печерс. р-н/22030102

Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37993783

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

Код банку отримувача (МФО): 899998

Номер рахунку отримувача (стандарт IBAN): UA288999980313151207000026007

Код класифікації доходів бюджету: 22030102

Найменування податку, збору, платежу Судовий збір (Верховний Суд, 055)

Символ звітності банку: 207

Крім того, відповідно до пункту 1 статті 291 ГПК України особа, яка подає касаційну скаргу, надсилає іншим учасникам справи копію цієї скарги і доданих до неї документів, які у них відсутні, листом з описом вкладення.

Виходячи зі змісту наведеної норми, особа, яка оскаржує судове рішення, повинна надавати суду прямий доказ, який однозначно свідчив би про повідомлення сторін про оскарження особою судових рішень.

Не повідомлена належним чином сторона у справі, як учасник господарського процесу, позбавлена можливості володіти об`єктивною інформацією стосовно руху господарського процесу.

Судом встановлено, що матеріали касаційної скарги не містять доказів надсилання копії касаційної скарги учасникам у справі, а саме: відповідачу - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, третім особам - Публічному акціонерному товариству "Комерційний банк "Інвестбанк", Товариству з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Фінвест Груп", про що складено акт Верховного Суду від 31.08.2021 №29.1-11/429.

Таким чином, ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" не дотримано вимог статті 291 ГПК України щодо надання належних доказів надсилання копії касаційної скарги з додатками та з листом з описом вкладення учасникам у справі №910/2171/20.

Ураховуючи викладене, касаційна скарга ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.07.2021 та рішення Господарського суду міста Києва від 17.03.2021 у справі №910/2171/20 у справі №910/2171/20 підлягає залишенню без руху на підставі частини другої статті 292 ГПК України, із наданням скаржнику строку для усунення зазначених недоліків, а саме: (1) подання Суду касаційної скарги у новій редакції, в якій скаржник має зазначити норму (норми) права щодо якої відсутній висновок її застосування із конкретизацією змісту правовідносин, в яких цей висновок відсутній, та обґрунтувати необхідність формування правозастосовчої практики щодо цієї норми для правильного вирішення справи; (2) подання Суду документа про сплату (зарахування) судового збору за подання касаційної скарги у сумі 9080,00 грн; (3) подання суду прямого доказу, який однозначно свідчив би про повідомлення Фонда гарантування вкладів фізичних осіб, Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Інвестбанк", Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Фінвест Груп" про оскарження ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" судових рішень.

Згідно з частиною четвертою статті 174 та частиною другою статті 292 ГПК України, якщо скаржник не усунув недоліки касаційної скарги у строк, встановлений судом, така касаційна скарга вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із касаційною скаргою.

При цьому Суд звертає увагу скаржника на те, що нову редакцію касаційної скарги про оскарження ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" судових рішень слід подати до Верховного Суду у встановлений цією ухвалою строк, а також надати суду докази надіслання її копії іншому учаснику справи.

Крім того, касаційна скарга ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" містить клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження зазначених судових рішень.

Оскільки касаційна скарга ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" підлягає залишенню без руху, то розгляд вищезазначеного клопотання буде здійснено касаційним судом при розгляді питання про можливість відкриття касаційного провадження, у разі усунення недоліків, які допущені при поданні касаційної скарги, у встановлені судом строки.

Керуючись статтями 174, 234, 235, 287, 290, 292, 314 ГПК України, Верховний Суд

УХВАЛИВ:

1. Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.07.2021 та рішення Господарського суду міста Києва від 17.03.2021 у справі №910/2171/20 залишити без руху.

2. Надати скаржнику строк для усунення недоліків касаційної скарги, що не перевищує десять днів з дня вручення ухвали.

3. Роз`яснити Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", що невиконання у встановлений строк вимог цієї ухвали є підставою для повернення касаційної скарги без розгляду.

(Докази виконання вимог цієї ухвали надсилати/подавати на адресу Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду: вул. О.Копиленка, 6, м. Київ, 01016).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя С. В. Бакуліна

Дата ухвалення рішення 20.09.2021
Зареєстровано 21.09.2021
Оприлюднено 21.09.2021

Судовий реєстр по справі 910/2171/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 13.07.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 13.07.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 13.07.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.06.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.06.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 21.02.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 21.02.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 21.02.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 21.02.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.01.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.09.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 21.07.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 20.07.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.06.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 31.05.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.05.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 17.03.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.02.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.01.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 02.12.2020 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/2171/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону