ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

Справа № 522/16669/21

Провадження №2/522/8120/21

УХВАЛА

21 вересня 2021 року суддя Приморського районного суду м. Одеси, Кузнецова В.В., розглянувши позовну заявуДержавного закладу Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова Міністерства охорони здоров`я України до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , треті особи: Міністерство охорони здоров`я України, Департамент культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації, про визнання договорів недійсними, -

ВСТАНОВИВ:

06.09.2021 року Державний заклад Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова Міністерства охорони здоров`я України звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , треті особи: Міністерство охорони здоров`я України, Департамент культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації про визнання договорів недійсними.

Ухвалою суду від 07.09.2021 року позовну заяву Державного закладу Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова Міністерства охорони здоров`я України залишено без руху.

16.09.2021 р. до суду надійшла відповідь з Відділу адресно-довідкової роботи ГУ ДМС України в Одеській області, щодо місця реєстрації відповідачів.

17.09.2021 року на виконання ухвали суду від 07.09.2021 року до суду надійшла заява позивача про усунення недоліків.

Вирішуючи питання про можливість відкриття провадження у справі, суд дійшов наступного висновку.

Позовну заяву подано, в цілому, із додержанням вимог, викладених у статтях 174,175,177 Цивільного процесуального кодексу України.

Справа підлягає розгляду за правилами загального позовного провадження.

Одночасно, позивач просить витребувати у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Сімонової Ольги Юріївни (65100, м.Одеса, вул. Ланжеронівська, 19):

-належним чином завірену копію договору дарування від 06.06.2020 року, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Сімоновою О.Ю. за реєстровим №1121, а також документів, на підставі яких його було посвідчено;

-належним чином завірену копію договору дарування від 06.06.2020 року, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Сімоновою О.Ю. за реєстровим №1120, а також документів, на підставі яких його було посвідчено;

-належним чином завірену копію договору дарування від 06.06.2020 року, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Сімоновою О.Ю. за реєстровим №1119, а також документів, на підставі яких його було посвідчено.

За приписами ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін; учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом; кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як та підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом; кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій; суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, зокрема, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 83 ЦПК України сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Частиною 1 статті 84 ЦПК України передбачено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Частинами 6, 7, 8, 9 ст. 84 ЦПК України передбачено, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Вивчивши матеріали позовної заяви, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача про витребування доказів.

Керуючись ст.ст. 12, 19, 76, 83, 84, 175, 177, 185, 187, 258, 260 ЦПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Прийняти до розгляду та відкрити провадження у справі за позовною заявою Державного закладу Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова Міністерства охорони здоров`я України (ЄДРПОУ: 01982181, адреса: м.Одеса, Французький бульвар, 85) до ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_2 ), треті особи: Міністерство охорони здоров`я України (ЄДРПОУ: 00012925, адреса: м.Київ, вул. М.Грушевського, 7), Департамент культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ: 40055626, адреса: м.Одеса, вул. Канатна, 83), про визнання договорів недійсними.

Цивільну справу призначити до розгляду у підготовчому судовому засіданні за правилами загального позовного провадження на 20 жовтня 2021 року об 11 год. 00 хв., у залі судового засідання № 223, у приміщенні суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська 33, головуючий-суддя Кузнецова В.В.

Про час і місце підготовчого засідання повідомити сторін у справі.

Встановити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідачі мають право надіслати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст. 178 ЦПК України, і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову. Відповідно до вимог ч. 4 ст. 178 ЦПК України, одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана іншим учасникам справи. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішить справу за наявними матеріалами (ч. 8 ст. 178 ЦПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 193 ЦПК України у строк для подання відзиву відповідач має право пред`явити зустрічний позов.

Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, яка має відповідати вимогам ст. 179 ЦПК України, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, яке має відповідати вимогам ст. 180 ЦПК України, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Визначити, що треті особи мають право подати пояснення щодо позову в п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали, а щодо відзиву - протягом десяти днів із дня його отримання.

Клопотання позивача про витребування доказів - задовольнити.

Витребувати у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Сімонової Ольги Юріївни (65100, м.Одеса, вул. Ланжеронівська, 19):

- належним чином завірену копію договору дарування від 06.06.2020 року, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Сімоновою О.Ю. за реєстровим №1121, а також документів, на підставі яких його було посвідчено;

- належним чином завірену копію договору дарування від 06.06.2020 року, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Сімоновою О.Ю. за реєстровим №1120, а також документів, на підставі яких його було посвідчено;

- належним чином завірену копію договору дарування від 06.06.2020 року, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Сімоновою О.Ю. за реєстровим №1119, а також документів, на підставі яких його було посвідчено.

Копію ухвали суду для виконання направити приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу Сімонової Ольги Юріївни (65100, м.Одеса, вул. Ланжеронівська, 19).

Витребувані документи надати до суду в строк до 20 жовтня 2021 року.

Роз`яснити виконавцям ухвали в частині витребування доказів, що відповідно до ч. 6 ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Витребувані документи направити до Приморського районного суду м.Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 223.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - https://pm.court.gov.ua/sud1522/.

Копію ухвали про відкриття провадження у справі разом з копією позовної заяви та копіями доданих до неї матеріалів надіслати учасникам справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: В.В. Кузнецова

Дата ухвалення рішення 21.09.2021
Зареєстровано 21.09.2021
Оприлюднено 21.09.2021

Судовий реєстр по справі 522/16669/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 18.10.2021 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 21.09.2021 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 07.09.2021 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 02.09.2021 Приморський районний суд м.Одеси Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону