ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

14.09.2021 Справа № 920/330/21 м. Суми

Господарський суд Сумської області у складі судді Заєць С.В., при секретарі судового засідання Гордієнко Ж.М., розглянувши матеріали справи №920/330/21

за позовом Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської

області (42356, Сумська область, Сумський район, с. Нижня

Сироватка, вул. Сумська,167, код ЄДРПОУ 04391457)

до відповідачів :1. Сільськогосподарського товариства з обмеженою

відповідальністю «Агрокомбінат «Тепличний» (40009, м. Суми,

вул.. Білопільський шлях, 33, код ЄДРПОУ 30321156)

2. Товариства з обмеженою відповідальністю «Сумиполімербуд»

(40007, м. Суми, вул.. Харківська, 122, код ЄДРПОУ 43069825),

про зобов`язання вчинити дії,

за участю представників сторін:

від позивача: Рибалко О.К. (адвокат),

від першого відповідача: Сошенко Я.В. (адвокат),

від другого відповідача: не прибув,

слухач Каравай І.М.

Суть спору: 30.03.2021 позивач звернувся до суду з позовом, відповідно до вимог якого просить суд зобов`язати сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОКОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» та товариство з обмеженою відповідальністю «Сумиполімербуд» вчинити дії щодо очищення земельної ділянки комунальної власності кадастровим номером 5924788700:08:007:0089, загальною площею 9,5904 га, яка знаходиться на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району, Сумської області від відходів, в тому числі небезпечних, а також просить судові витрати покласти на Відповідачів.

Ухвалою суду від 01.04.2021 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 27.04.2021, 11:40.

Ухвалою суду від 27.04.2021 суд залишив позовну заяву Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області (вх. №1501 від30.03.2021) - без руху. Встановив позивачу строк та спосіб усунення недоліків позовної заяви.

30.04.2021 позивачем надано суду клопотання (вх. № 4318/21 від 30.04.2021), а також документи на виконання ухвали суду від 27.04.2021, зокрема опис вкладення до цінного листа від 29.04.2021, накладна АТ "Укрпошта" № 4002106644036 від 29.04.2021.

07.05.2021 позивачем подано до суду відповідь на відзив на позовну заяву № 893 від 06.05.2021.

Ухвалою суду від 11.05.2021 продовжено розгляд справи № 920/330/21 зі стадії підготовчого провадження, призначено підготовче засідання на 01.06.2021.

Ухвалою суду від 01.06.2021 суд залишив позовну заяву Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області (вх. №1501 від30.03.2021) - без руху. Встановив позивачу строк та спосіб усунення недоліків позовної заяви.

15.06.2021 позивач надав заяву про усунення недоліків, відповідно до якої зазначив, що просить зобов`язати сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОКОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» та товариство з обмеженою відповідальністю «Сумиполімербуд» солідарно вчинити дії щодо очищення земельної ділянки комунальної власності кадастровим номером 5924788700:08:007:0089, загальною площею 9,5904 га, яка знаходиться на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району, Сумської області від відходів, в тому числі небезпечних.

Ухвалою суду від 16.06.2021 призначено підготовче засідання на 29.06.2021,12:20.

25.06.2021 першим відповідачем подано до суду клопотання б/н від 25.06.2021 (вх.№6020/21 від 25.06.2021) про долучення до матеріалів додаткових доказів.

29.06.2021 першим відповідачем подано до суду відзив на позовну заяву б/н від 29.06.2021 (вх.№6039/21 від 29.06.2021) з урахуванням заяви про усунення недоліків позовної заяви.

В судовому засіданні 29.6.2021 протокольною ухвалою задоволено клопотання першого відповідача б/н від 25.06.2021 (вх.№6020/21 від 25.06.2021) та долучено до матеріалів додаткових доказів.

В судовому засіданні 29.06.21 судом оголошено перерву до 01.07.2021, 12:40.

В судовому засіданні 01.07.2021 судом закрито підготовче засідання та призначено розгляд справи по суті на 27.07.2021, 11:50.

27.07.2021 від першого відповідача до суду надійшло клопотання б/н від 26.07.2021 (вх.№6798/21 від 27.07.2021) про долучення до матеріалів справи додаткових доказів.

27.07.2021 розгляд справи № 920/330/21 не відбувся в зв`язку з перебуванням судді Заєць С.В. на лікарняному з 24.07.2021 по 04.08.2021.

Ухвалою суду від 05.08.2021 призначено розгляд справи на 12.08.2021, 11:00.

Ухвалою суду від 11.08.2021 виправлено описку в п. 1 резолютивної частини ухвали суду від 05.08.2021 та зазначено правильну дату судового засідання - 13.08.2021, 11:20.

12.08.2021 першим відповідачем подано до суду клопотання б/н від 11.08.2021 (вх.№7216/21 від 12.08.2021) про долучення до матеріалів справи додаткових доказів.

Представник другого відповідача в судове засідання 13.08.2021 не прибув.

В судовому засіданні 13.08.2021 судом постановлено протокольні ухвали про залучення до матеріалів справи документів, які подано першим відповідачем згідно клопотань від 27.07.2021 та 11.08.2021.

Ухвалою суду від 13.08.2021 відкладено розгляд справи по суті на 13.09.2021,12:30.

10.09.2021 позивачем подано до суду клопотання про доручення до справи додаткових пояснень та доказів.

Протокольною ухвалою від 13.09.2021 в судовому засіданні оголошено перерву до 14.09.2021, 12:20.

В судовому засіданні 14.09.2021 представник позивача надав усні пояснення в обґрунтування своєї позиції по справі та просив суд позов задовольнити.

Представник відповідача 1 в судовому засіданні 14.09.2021 надав усні пояснення в обґрунтування своєї позиції по справі.

Судом враховано, що в силу вимог частини 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

Слід також відзначити, що у частині 2 статті 129 Конституції України визначено одним із принципів судочинства змагальність сторін та свободу в наданні ними своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

З огляду на зазначене, приймаючи до уваги принципи змагальності та диспозитивної господарського процесу, закріплені у статті 129 Конституції України та статях 13, 14, 74 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає, що господарським судом, в межах наданих йому повноважень, створені належні умови учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених Господарським процесуальним кодексом України, висловлення своєї правової позиції у спорі та надання відповідних доказів, що є підстави для розгляду справи по суті за наявними у ній матеріалами та у відповідності до вимог Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, оцінивши надані докази, заслухавши пояснення повноважних представників сторін, суд встановив:

Як зазначає позивач у позовні заяві, між Сумською районною державною адміністрацією та Товариством з обмеженою відповідальністю Агрофірма Червоносільська 12.04.2009 року укладено Договір оренди землі (далі - Договір).

Відповідно до п. 1 Договору Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку кадастровий номер 5924788700:08:007:0089 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (обслуговування господарського двору) загальною площею 9,5904 га, яка знаходиться на території Червоненської сільської ради Сумського району, Сумської області.

Додатковою угодою № 1 від 05.03.2019 до договору оренди землі від 12.04.2009 року, зареєстрованого у Сумському районному реєстраційному відділі Сумської регіональної філії ДП Центр Державного земельного кадастру при Держкомземі України від 30.07.2009 року за № 040961301 було замінено відомості про Орендодавця: Сумську районну державну адміністрацію замінено на Нижньосироватську сільську раду та Орендар зв`язку із зміною власника нерухомого майна), а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма Червоносільська замінено на Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальні АГРОКОМБІНАТ ТЕПЛИЧНИЙ

Вище згаданою угодою продовжено строк дії договору 10 (десять) років.

Згідно п. 28 цього Договору встановлено, що орендодавець має право вимагати від орендаря використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди.

Відповідно до п. 31 Договору орендар зобов`язується використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням.

П. 39 Договору встановлено, що за невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

Одночасно з цим, між СТОВ АК ТЕПЛИЧНИЙ та ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" 01 вересня 2020 року було укладено Договір оренди нежитлового приміщення № 10901 від 01.09.2020 року щодо частини приміщення Критого току площею 368,0 м 2 за адресою: 42353, Сумська область, Сумський район, с. Старе Село, вул. Псільська (колишня Комсомольська) 32 В (номер приміщення згідно технічного паспорту № 4,5) згідно п. 4.2. Договору Орендар ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" ) серед іншого зобов`язується: утримувати Об`єкт оренди у порядку, передбаченому санітарними і протипожежними правилами; утримувати прилеглу територію у належному санітарному стані; згідно п. 6.1 Договору у випадку порушення своїх зобов`язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену Договором за чинним законодавством України; згідно п. 6.2 Договору Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов`язань за Договором, якщо воно сталося не з їх вини. І

В період з 15.12.2020 по 16.12.2020 Державною екологічною інспекцією у Сумській області були проведені позапланові перевірки дотримання природоохоронного законодавства ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" , що проводило діяльність по сортуванню небезпечних відходів за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Старе Село, вул. Псільська, 32В та СТОВ Агрокомбінат Тепличний , яке є власником приміщень та орендарем земельної ділянки кадастровим номер 5924788700:08:007:0089.

В ході перевірок Інспекцією встановлено, що на вищезазначеній території допускається зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об`єктах, а також порушення вимог щодо зберігання та видалення відходів, а саме по території, поруч з орендованими приміщеннями на асфальтному покритті, цілісність якого візуально встановити не можливо, насипом в хаотичному порядку з порушенням встановлених вимог накопичені та зберігалися небезпечні відходи різних кваліфікаційних угрупувань (в тому числі використані голки, шприці, крапельниці, непридатні до використання лікарські засоби та косметичні вироби, використані засоби індивідуального захисту, відпрацьовані люмінесцентні лампи, в тому числі пошкоджені, використані масляні та повітряні фільтри, тощо.

Приписом Державної екологічної інспекції у Сумській області від 11.12.2020 було зобов`язано Нижньосироватську сільську раду забезпечити належний контроль за додержанням земельного законодавства та природоохоронного законодавства на підконтрольній території та за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами, зокрема щодо передачі небезпечних відходів, які знаходяться на території колишнього зерносховища за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Старе Село, вул. Псільська, 32В спеціалізованому підприємству, яке має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та недопущення розміщення небезпечних відходів в несанкціонованих місцях.

12.01.2021 Управлінням з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Сумській області були проведені позапланові заходи державного нагляду (контролю) за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Старе Село, вул. Псільська, 32В та встановлено, що частина (площею 0,0368 га) земельної ділянки з кадастровим номером 5924788700:08:007:0089 комунальної власності Нижньосироватської сільської ради використовується не за цільовим призначенням, визначеним документацією із землеустрою та договором оренди землі (ведення товарного сільськогосподарського виробництва), фактично - складування, в т.ч. небезпечних відходів.

Приписом Головного управління Держгеокадастру у Сумській області від 29.01.2021 було зобов`язано СТОВ Агрокомбінат Тепличний вжити заходів щодо усунення порушень земельного законодавства шляхом звільнення земельної ділянки від складування відходів або вжити заходів щодо зміни цільового призначення земельної ділянки згідно норм чинного законодавства.

В період з 12.02.2021 по 15.02.2021 Державною екологічною інспекцією у Сумській області були проведені позапланові перевірки контролю виконання раніше виданого припису ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" . За результатами перевірки встановлено, що територія, на якій проводились операції з небезпечними відходами, звільнена від відходів та приведена в належний санітарний стан, а саме відходи переміщено до складських приміщень. Проте, пункт припису щодо забезпечення передачі спеціалізованому підприємству, яке має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, в тому числі і небезпечними, які знаходяться в складських приміщеннях та на прилеглих територіях, не виконаний. Відповідно до виявлених порушень Державною екологічною інспекцією у Сумській області було притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 188-5 КУпАП відповідальну особу ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" , накладено адміністративне стягнення, видано повторний припис.

Вироком Сумського районного суду Сумської області від 09.02.2021 у справі № 587/164/21, що набув законної сили 12.03.2021, було встановлено, що будучи заступником директора ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" , перебуваючи на території земельної ділянки комунальної форми власності з кадастровим номером 5924788700:08:007:0089, яка перебуває у оренді у ТОВ Агрокомбінат Тепличний , розташованої по вулиці Псільській у с. Старе Село Сумського району Сумської області порушив правила та норми, які встановлені з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними при наступних обставинах.

Протягом вересня 2020 року між ТОВ Агрокомбінат Тепличний ( Орендодавець ) та ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" ( Орендар ) укладено ряд договорів оренди нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 5924788700:08:007:0089, зокрема відповідно до умов договору № 10901 оренди нежитлового приміщення від 01.09.2020 ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" отримало у оренду нежитлове приміщення площею 368 кв.м. та відповідно до умов договору № 150903 оренди нежитлового приміщення від 15.09.2020, ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" отримало у оренду нежитлове приміщення площею 70 кв.м., строком до 31.12.2020. Відповіно до п. 4.2 зазначених договорів Орендар , поміж іншого, зобов`язується утримувати об`єкти оренди у порядку, передбаченому санітарними і протипожежними правилами, утримувати прилеглу територію у належному санітарному стані, нести відповідальність за порушення вказаних правил.

В подальшому, ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" стало використовувати зазначені нежитлові приміщення та прилеглу територію для ведення своєї господарської діяльності, а саме для діяльності щодо поводження з відходами під час якої, діючи без ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та оцінки впливу на довкілля,

Як зазначає позивач, в порушення вимог ст.ст. 17, 33, 34 Закону України Про відходи ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" допущено зберігання та видалення небезпечних відходів різних кваліфікаційних груп, у тому числі відсортованих відходів полімерів та гумової крихти, залишків лакофарбових сумішей, відходів оргтехніки, відпрацьованих люмінесцентних ламп, використаних голок, шприців, крапельниць, відходів медичних лабораторій, непридатних до використання лікарських засобів, використаних індивідуального захисту (масок, гумових рукавичок) у несанкціонованих місцях чи об`єктах, а також порушення вимог щодо зберігання та видалення таких відходів.

Одночасно з цим, відповідно до листа СТОВ АК ТЕПЛИЧНІЙ від 01.02.2021 на сьогодні порушення вимог ст.ст. 17, 33, 34 Закону Україні Про відходи ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" чи то СТОВ АК ТЕПЛИЧНИЙ усунуто не було, а відтак орендарем СТОВ АК ТЕПЛИЧНИЙ не виконано умов п. 31 Договору оренди землі від 12.04.2009.

В зв`язку з чим позивач і звернувся з даним позовом до суду.

Вирішуючи спір у даній справі суд керується наступним:

Відповідно до ст. 1 Земельного кодексу України земля є осі національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Відповідно до ст. 40 Закону України Про охорону навколишнього природного середовища використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов`язкових екологічних вимог: а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій; б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища; в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів; г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров`я населення; д) збереження територій та об`єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні; е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб; є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов`язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Відповідно до ст. 96 Земельного кодексу України землекористувачі зобов`язані забезпечувати використання землі за цільовим призначенням та за свій рахунок приводити її у попередній стан у разі незаконної зміни її рельєфу, за винятком випадків незаконної зміни рельєфу не власником такої земельної ділянки, додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля, підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі, своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст. 35 Закону України Про охорону земель власники і землекористувачі, в тому числі орендарі, земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності зобов`язані: дотримуватися вимог земельного та природоохоронного законодавства України; проводити на земельних ділянках господарську діяльність способами, які не завдають шкідливого впливу на стан земель та родючість ґрунтів; підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі на основі застосування екологобезпечних технологій обробітку і техніки, здійснення інших заходів, які зменшують негативний вплив на ґрунти, запобігають безповоротній втраті гумусу, поживних елементів тощо; дотримуватися стандартів, нормативів при здійсненні протиерозійних, агротехнічних, агрохімічних, меліоративних та інших заходів, пов`язаних з охороною земель, збереженням і підвищенням родючості ґрунтів; надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування відомості про застосування пестицидів та агрохімікатів; сприяти систематичному проведенню вишукувальних, обстежувальних, розвідувальних робіт за станом земель, динамікою родючості ґрунтів; своєчасно інформувати відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування щодо стану, деградації та забруднення земельних ділянок; забезпечувати додержання встановленого законодавством України режиму використання земель, що підлягають особливій охороні; забезпечувати використання земельних ділянок за цільовим призначенням та дотримуватися встановлених обмежень (обтяжень) на земельну ділянку; забезпечувати захист земель від ерозії, виснаження, забруднення, засмічення; засолення, осолонцювання, підкислення, перезволоження, підтоплення, заростання бур`янами, чагарниками і дрібноліссям; уживати заходів щодо запобігання негативному і екологонебезпечному впливу на земельні ділянки та ліквідації наслідків цього впливу.

Відповідно до ст. 55 Закону України Про охорону навколишнього природного середовища суб`єкти права власності на відходи повинні вживати ефективних заходів для зменшення обсягів утворення відходів, а також їх утилізації, знешкодження або розміщення. Здійснення операцій у сфері поводження з відходами дозволяється лише за наявності дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами на визначених місцевими радами територіях із додержанням санітарних та екологічних норм у спосіб, що забезпечує можливість подальшого використання відходів як вторинної сировини і безпеку для навколишнього природного середовища та здоров`я| людей.

Відповідно до ст. 1 Закону України Про відходи відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Відповідно до ст. 33 Закону України Про відходи зберігання та видалення відходів здійснюються відповідно до вимог екологічної безпеки та способами, що забезпечують максимальне використання відходів чи передачу їх іншим споживачам (за винятком захоронення). На кожне місце чи об`єкті зберігання або видалення відходів складається спеціальний паспорт, в якому зазначаються найменування та код відходів (згідно з державним класифікатором відходів), їх кількісний та якісний склад, походження, а також технічні характеристики місць чи об`єктів зберігання чи видалення і відомості про методи контролю та безпечної експлуатації цих місць чи об`єктів. Видалення відходів здійснюється відповідно до встановлених законодавством вимог екологічної безпеки з обов`язковим забезпеченням можливості утилізації чи захоронення залишкових продуктів за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. Зберігання та видалення відходів здійснюються в місцях, визначених органами місцевого самоврядування з врахуванням вимог земельного та природоохоронного законодавства, за наявності дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, в якому визначені види та кількість відходів, загальні технічні вимоги, заходи безпеки, відомості щодо утворення, призначення методів оброблення відходів відповідно до встановлених умов їх зберігання. Визначені для зберігання та видалення відходів місця чи об`єкти повинні використовуватися лише для відходів, заявлених на одержання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами. Забороняється змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів, у тому числі побутових, у підземних горизонтах, на території міст та інших населених пунктів, на територіях природно-заповідного фонду, на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико - культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об`єктів, в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров`я людини. Захоронення відходів у надрах допускається у виняткових випадках за результатами спеціальних досліджень з дотриманням стандартів, норм і правил, передбачених законодавством України.

Як вбачається з матеріалів справи, згідно додаткової угоди від 23.1 1.2020 до Договору оренди нежитлового приміщення № 10901 від 01.09.2020 Договір оренди нежитлового приміщення №10901 від 01.09.2020, укладений СТОВ АК Теплични з ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" , розірвано у зв`язку із чисельними порушеннями ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" умов Договору (зокрема доведення до неналежного санітарного стану орендованого приміщення, порушення правил утилізації відходів, само захват приміщень та території двору, які не передавались в оренду, несвоєчасна сплата орендних платежів тощо).

Згідно п. 4 додаткової угоди від 23.11.2020 до Договору оренди нежитлового приміщення №10901 від 01.09.2020 орендар ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" ) зобов`язаний 04 грудня 2020 року повернути орендовані приміщення в стані, який був до моменту оренди, забрати все своє майно та прибрати орендовані приміщення та захоплену територію від бруду, який виник внаслідок діяльності Орендаря.

В претензії від 23 листопада 2020 р. № 2311-1 СТОВ АК Тепличний вимагало від ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" негайно усунути всі порушення умов вказаного договору, звільнити орендовані приміщення та зайняту територію, прибрати все своє майно, всі відходи та сплатити недоотриману суму згідно наданого рахунку, повернути з оренди приміщення у присутності представника СТОВ АК Тепличний .

В матеріалах справи відсутні докази в підтвердження повернення ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" СТОВ АК Тепличний орендованих приміщень.

04.12.2020 на адресу ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" була спрямована вимога № 412-1 про негайне усунення порушень, звільнення території та прибирання залишених останнім відходів;

Державною екологічною інспекцію у Сумській області була проведена перевірка ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" , за результатами якої складений акт перевірки від 16.12.2020 року №381/03. В ході перевірки було встановлено, що в орендованих ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" складських приміщеннях та на прилеглій до них території на асфальтному покритті заходяться відходи; в орендованих ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" складських приміщеннях та на прилеглій території знаходиться несанкціонований та неконтрольований об`єкт поводження з небезпечними відходами; на об`єкті поводження з відходами ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" (орендоване нежитлове приміщення №10901, а також 2 суміжні приміщення та прилегла територія) також наявні відходи; встановлено порушення вимог законодавства, порушення правил утилізації та здійснення ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" діяльності із сортування відходів на території орендованих приміщень, із порушенням вимог природоохоронного законодавства зазначено в наданій додатковій угоді від 23.11.2020 року до Договору оренди нежитлового приміщення № 10901 від 01 вересня 2020 року та претензії СТОВ Агрокомбінат Тепличний від 11.2020 вих. №2311-1.

За наслідками вказаної перевірки в приписі Державної екологічної інспекції у Сумській області від 16.12.2020 року № 235/03 приписано ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" забезпечити передачу спеціалізованому підприємству, яке має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, накопичених в складських приміщеннях та на прилеглих територіях по вул. Псільська в селі Старе Сумського району (акти прийому-передачі та транспортування відходів надати до Інспекції). Припис Державної екологічної інспекції у Сумській області від 16.12.2020 року № 235/03 ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" не оскаржувався.

Вироком Сумського районного суду Сумської області від 09.02.2021 по справі № 587/164/21, який набрав законної сили, встановлено особу, винну у розміщенні відходів на земельний ділянці з кадастровим номером 5924788700:08:007:0089, яким є керівник ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" .

Окрім цього, з матеріалів справи вбачається, що Рішенням Сумського районного суду Сумської області від 24.05.2021 року по справі № 587/229/21 (позов Некрасова С.О. (директора СТОВ Агрокомбінат Тепличний ) до Головного управління Держгеокадастру у Сумській про визнання протиправною та скасування постанови про накладення адміністративного стягнення та закриття провадження у справі задоволено. Скасовано постанову про накладення адміністративного стягнення № 7-ДК/0013/По/08/01/-21 від 29 січня 2021 року, винесену державним інспектором Головного управління Держгеокадастру у Сумській області Красулею О.В. відносно ОСОБА_1 , провадження у справі про адміністративні правопорушення за ст. 53 КУпАП відносно ОСОБА_1 , на підставі п.1 ст. 247 КУпАП закрито.

Також, рішенням Сумського окружного адміністративного суду від 21.04.2021 року по справі № 480/1071/21 визнано протиправним та скасовано припис Головного управління Держгеокадастру у Сумській області від 29.01.2021 № 7-ДК/0013/Пр/03/01-21, на який посилається Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області в позовній заяві по справі М 920/330/21.

Вирок та рішення набрали законної сили.

Відповідно до п. 4 ст. 75 Господарського процесуального кодексу України, обставини встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказується при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлені ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Обвинувальний вирок в кримінальному провадженні або постанова суду, якою особу притягнуто до адміністративної відповідальності у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обов`язковими для господарського суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок або постанова суд, лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою (п. 6 ст. 75 Господарського процесуального кодексу України).

Враховуючи означене, суд приходить до висновку, що позивачем не надано доказів в підтвердження та правових обґрунтувань в підтвердження того, що ТОВ АК Тепличний має відношення та обов`язок щодо відходів, в тому числі небезпечних і які знаходяться на земельній ділянці комунальної власності з кадастровим номером 5924788700:08:007:0089, загальною площею 9,5904 га, яка знаходиться на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області.

Відповідно до ч.2 ст. 61 Конституції України юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.

Судовими рішеннями в адміністративних справах та кримінальній справі, так само як і в даній справі доведено, що відходи розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером 5924788700:08:007:0089, належать ТОВ "СУМИПОЛІМЕРБУД" на праві власності.

Відповідно до ч.4 ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

В зв`язку з означеним суд приходить до висновку, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМИПОЛІМЕРБУД" має вчинити дії щодо ліквідації зазначених відходів як їх власник, вимоги щодо солідарної відповідальності позивачем не обґрунтовано та не доведено.

Враховуючи вищезазначене суд приходить до висновку про обґрунтованість позовних вимог в частині зобов`язання товариства з обмеженою відповідальністю «Сумиполімербуд» вчинити дії щодо очищення земельної ділянки комунальної власності кадастровим номером 5924788700:08:007:0089, загальною площею 9,5904 га, яка знаходиться на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району, Сумської області від відходів, в тому числі небезпечних та їх задоволення.

В частині позовних вимог щодо товариства з обмеженою відповідальністю Агрокомбінат Тепличний суд відмовляє за безпідставністю та недоведеністю.

Разом з тим, суд вважає за необхідне зазначити, що Європейський суд з прав людини у рішенні в справі "Серявін та інші проти України" вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

Названий Суд зазначив, що, хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довод (рішення Європейського суду з прав людини у справі Трофимчук проти України).

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Практикою Європейського суду з прав людини передбачено, що п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, проте його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення.

Статтею 129 Конституції України встановлено, що основними засадами судочинства є змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно з ч. 1 ст. 5 Господарського процесуального кодексу України здійснюючи правосуддя, господарський суд захищає права та інтереси фізичних і юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно статті 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частиною 2, 3 ст. 80 ГПК України передбачено, що позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Відповідно до ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Вирішуючи питання розподілу судового збору, суд керується наступним:

Нормою статті 129 ГПК України встановлено, що судовий збір покладається: 1) у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, - на сторону, яка безпідставно ухиляється від прийняття пропозицій іншої сторони, або на обидві сторони, якщо судом відхилено частину пропозицій кожної із сторін; 2) у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Судовий збір, від сплати якого позивач у встановленому порядку звільнений, стягується з відповідача в дохід бюджету пропорційно розміру задоволених вимог, якщо відповідач не звільнений від сплати судового збору. Якщо інше не передбачено законом, у разі залишення позову без задоволення, закриття провадження у справі або залишення без розгляду позову позивача, звільненого від сплати судового збору, судовий збір, сплачений відповідачем, компенсується за рахунок держави в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 4 ст. 129 ГПК України з відповідача на користь позивача підлягає стягненню 2270 грн 00 коп. судового збору.

Керуючись ст. ст. 123, 129, ст. 130, ст. ст. 185, 231, 232, 233, 236 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Зобов`язання товариство з обмеженою відповідальністю «Сумиполімербуд» (вул. Харківська, 122, м. Суми, 40007, код ЄДРПОУ 43069825) вчинити дії щодо очищення земельної ділянки комунальної власності кадастровим номером 5924788700:08:007:0089, загальною площею 9,5904 га, яка знаходиться на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району, Сумської області від відходів, в тому числі небезпечних

3. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Сумиполімербуд» (вул. Харківська, 122, м. Суми, 40007, код ЄДРПОУ 43069825) на користь Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області (вул. Сумська, 167, с. Нижня Сироватка, Сумський район, Сумська область, 42356, код ЄДРПОУ 04391457) 2270 (дві тисячі двісті сімдесят) гривень 00 коп. в рахунок відшкодування витрат по сплаті судового збору.

4. В іншій частині позовних вимог - відмовити.

5. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України). Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (ч.1 ст. 256 ГПК України).

Повний текст рішення складено 21.09.2021.

Суддя С.В. Заєць

Дата ухвалення рішення 14.09.2021
Зареєстровано 22.09.2021
Оприлюднено 22.09.2021

Судовий реєстр по справі 920/330/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 14.09.2021 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 13.08.2021 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 11.08.2021 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 05.08.2021 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 01.07.2021 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 29.06.2021 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 29.06.2021 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 16.06.2021 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 01.06.2021 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 11.05.2021 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону