СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

ПОСТАНОВА

Справа № 3-2970/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

« 19 » травня 2010 року м. Одеса

Суддя місцевого Суво ровського районного суду м. О деси Кисельов В.К., розгля нувши матеріали, що надійшли з державної податкової інсп екції у Суворовському районі м. Одеси про притягнення до а дміністративної відповід альності, -

ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ _1 що проживає за адресою : АДРЕСА_1.

ВСТАНОВИВ:

Державною податковою інсп екцією у Суворовському район і м. Одеси проводилась переві рка суб' єктів господарюван ня - юридичних осіб.

При перевірці ТОВ „Фарго Юк рейн ”, код 34380367, юридична адреса : м. Одеса, вул.. Проценка, 23 вста новлено порушення ведення по даткового обліку, згідно акт у №1908/23-6/34380367 від 16. 04. 2010 р. Пораховано податок на додану вартість 119 8 гривен, податок на прибуток 3 2802,80 грн.

Було порушено п.5.1; п.п. 5.2.1 п. 5.2; п.п .5.3.9 п.5.3 ст.5 Закону України „Про оподаткування прибутку підп риємств”, п. п. 7. 4. 1, п. п. 7. 4. 5 п. 7. 4 ст. 7 З акону України „Про податок н а додану вартість”.

ОСОБА_2 - директор Т ОВ „ Фарго Юкрейн ”.

19. 04. 2010 р. державним податкови м інспектором Суворовської ДПІ був складений протокол п ро адміністративне правопор ушення у відношенні ОСОБА _2 за ч. 1 ст. 163-1 Кодексу Укра їни про Адміністративні Прав опорушення.

ОСОБА_2 на судове засідан ня з' явився. Його вина підтв ерджується матеріалам и адміністративної справи.

У відповідності до ч. 1 ст. 163- 1 КУпАП встановлена відповід альність за відсутність под аткового обліку, порушення к ерівниками та іншими посадов ими особами підприємств, орг анізацій встановленого зако ном порядку ведення податков ого звіту, в тому числі ненада ння або несвоєчасне надання аудиторських висновків, нада ння яких передбачене законам и України.

На підставі викладеного, ОСОБА_2 вчинив адміні стративне правопорушення, п ередбачене ч. 1 ст. 163-1 Кодексу України про адміністра тивні правопорушення.

Керуючись ст. ст. 27, 38, 163-1, 213, 221, 283, 284 К УоАП, -

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 визнати вин ним у вчиненні адміністрати вного правопорушення, передб аченого ч.1 ст. 163-1 Кодексу Украї ни про Адміністративні Право порушення, та накласти адмін істративне стягнення у вигля ді штрафу у розмірі 170 (сто сімд есят )гривен.

Постанова може бути оска ржена у встановленому зако ном порядку.

СУДДЯ

Дата ухвалення рішення 19.05.2010
Зареєстровано 23.06.2010
Оприлюднено 03.03.2011

Судовий реєстр по справі 3-2970/10

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 29.12.2010 Київський районний суд м. Полтави Адмінправопорушення
Постанова від 29.12.2010 Київський районний суд м. Полтави Адмінправопорушення
Постанова від 09.12.2010 Білозерський районний суд Херсонської області Адмінправопорушення
Постанова від 02.12.2010 Бершадський районний суд Вінницької області Адмінправопорушення
Постанова від 18.11.2010 Хортицький районний суд м.Запоріжжя Адмінправопорушення
Постанова від 11.11.2010 Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області Адмінправопорушення
Постанова від 26.10.2010 Автозаводський районний суд м.Кременчука Адмінправопорушення
Постанова від 21.10.2010 Кіровський районний суд м.Дніпропетровська Адмінправопорушення
Постанова від 21.09.2010 Генічеський районний суд Херсонської області Адмінправопорушення
Постанова від 14.09.2010 Біляївський районний суд Одеської області Адмінправопорушення
Постанова від 19.05.2010 Суворовський районний суд м.Одеси Адмінправопорушення
Постанова від 17.05.2010 Ленінський районний суд м.Вінниці Адмінправопорушення
Постанова від 14.05.2010 Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області Адмінправопорушення
Постанова від 14.05.2010 Деснянський районний суд м.Чернігова Адмінправопорушення
Постанова від 26.04.2010 Голосіївський районний суд міста Києва Адмінправопорушення
Постанова від 06.04.2010 Приморський районний суд м.Одеси Адмінправопорушення

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 3-2970/10

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону