ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

про поновлення провадження у справі

"22" вересня 2021 р. Справа № 910/4164/20

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Попікової О.В.

суддів: Корсака В.А.

Владимиренко С.В.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"

на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021

у справі №910/4164/20 (суддя Привалов А.І.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Крим Дівелопмент"

до 1) Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС";

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвінтум";

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фортіфай";

4) Міністерства юстиції України;

треті особи, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору, на стороні відповідачів:

1) Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк";

2) Приватне акціонерне товариство "Альтана Капітал";

3) Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит";

про визнання недійсними протоколу аукціону та біржового контракту

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Крим Дівелопмент" задоволено частково. Накладено арешт на прості бездокументарні іменні акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , цінні папери Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк". Зобов`язано депозитарну установу - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвінтум", в якій відкрито рахунок в цінних паперах депонента, на яких обліковуються прості бездокументарні іменні акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості бездокументарні іменні акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , цінні папери Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку в цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на рахунку в цінних паперах депонента та/або зміни прав на прості бездокументарні іменні акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на рахунку в цінних паперах депонента, в тому числі, але не обмежуюсь, операції списання, переказу, тощо, а також заборонити здійснювати операції переведення прав на прості бездокументарні іменні акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , цінні папери Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента. Накладено арешт на усе належне Публічному акціонерному товариству "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на праві власності рухоме, нерухоме майно, майнові права. Накладено арешт на кошти Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, в тому числі ті, які знаходяться на кореспондентському рахунку/рахунках в Національному банку України, в межах суми, яка стягується у зведеному виконавчому провадженні №59036926 та еквівалентна 169782217,75 доларів США. Накладено арешт на цінні папери, належні Публічному акціонерному товариству "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та наявні на рахунках депонента Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" в депозитарних установах України. Заборонено Публічному акціонерному товариству "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" здійснювати дії направлені на ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи, а також здійснювати будь-які дії направлені на зміну органів управління Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк". Заборонено Публічному акціонерному товариству "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" вчиняти дії, направлені на укладення договорів купівлі-продажу, міни, застави, дарування тощо, предметом яких є відчуження належного Публічному акціонерному товариству "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на праві власності рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, а також майнових прав. В іншій частині вимог відмовлено.

Не погодившись із вказаною ухвалою, Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою на вказану ухвалу суду.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.02.2021 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Попікова О.В., судді: Євсіков О.О., Демидова А.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.02.2021 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20; витребувано з Господарського суду міста Києва копії матеріалів справи №910/4164/20; розгляд справи №910/4164/20 призначено на 10.03.2021.

Не погодившись з ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20, Товариство з обмеженою відповідальністю "Крим Дівелопмент" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою на вказану ухвалу суду.

Відповідно до протоколу передачі судової справи (апеляційної скарги, заяви, картки додаткових матеріалів) раніше визначеному головуючому судді (судді-доповідачу) (складу суду) від 18.02.2021 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Попікова О.В., судді: Демидова А.М., Євсіков О.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.02.2021 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Крим Дівелопмент" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20 з доданими до неї матеріалами повернуто скаржнику на підставі п. 1 ч. 5 статті 260 ГПК України.

Господарський суд міста Києва листом від 22.02.2021 №01-10.3/16/21 повідомив, що всі матеріали справи №910/4164/20 направлено 15.02.2021 до Північного апеляційного господарського суду у зв`зку з надходженням апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Жиса" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 08.02.2021.

Північний апеляційний господарський суд листом від 25.02.2021 №09.1-14/193/21 звернувся до судді Північного апеляційного господарського суду з проханням надати копії матеріалів справи №910/4164/20 для розгляду апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021.

02.03.2021 до Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Крим Дівелопмент" надійшла касаційна скарга на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 22.02.2021 у справі №910/4164/20.

04.03.2021 надійшли запитувані матеріали оскарження ухвали Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 04.03.2021 зупинено апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20 до повернення матеріалів оскарження ухвали Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20 з Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду до Північного апеляційного господарського суду.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду супровідним листом від 05.04.2021 №24.2-16/910/4164/20/251/2021 повернув до Північного апеляційного господарського суду матеріали оскарження ухвали у справі №910/4164/20 з ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 31.03.2021.

Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 31.03.2021 відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Крим Дівелопмент" на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 22.02.2021 у справі №910/4164/20.

Розпорядженням Керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 08.04.2021 №09.1-08/1437/21 відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду призначено повторний автоматизований розподіл справи №910/4164/20 у зв`язку з перебуванням судді Демидової А.М., яка не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), на лікарняному.

Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.04.2021 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Попікова О.В., судді: Корсак В.А., Євсіков О.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.04.2021 прийнято апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20 до провадження у визначеному складі суду; поновлено апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20; розгляд справи призначено на 21.04.2021.

14.04.2021 до Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Еверест Істейт" надійшла касаційна скарга на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 22.02.2021 у справі №910/4164/20.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.04.2021 зупинено апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20 до повернення матеріалів оскарження ухвали Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20 з Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду до Північного апеляційного господарського суду.

20.08.2021 до Північного апеляційного господарського суду надійшов лист Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 16.08.2021 №24.2-17/910/4164/20/488/2021, з якого вбачається, що справа та матеріали оскарження ухвали з ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 10.08.2021 надіслані до Господарського суду міста Києва.

Північний апеляційний господарський суд листом від 25.08.2021 №910/4164/20/09.1-14/1637/21 звернувся до Господарського суду міста Києва з проханням надіслати до Північного апеляційного господарського суду матеріали оскарження ухвали Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20.

13.09.2021 до Північного апеляційного господарського суду надійшла справа та матеріали оскарження ухвали Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20.

Як вбачається з матеріалів оскарження ухвали Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду ухвалою від 27.04.2021 відмовив у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Еверест Істейт" на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 22.02.2021 у справі №910/4164/20.

Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 18.05.2021 відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Еверест Істейт" на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 22.02.2021 у справі №910/4164/20.

Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 10.08.2021 відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Приватного акціонерного товариства "Аеробуд" на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 22.02.2021 у справі №910/4164/20.

Розпорядженням Керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 20.09.2021 №09.1-08/4583/21 відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду призначено повторний автоматизований розподіл справи №910/4164/20 у зв`язку з перебуванням судді Євсікова О.О., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці.

Згідно з протоколом та витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, протоколами передачі судової справи (апеляційної скарги, заяви, картки додаткових матеріалів) раніше визначеному головуючому судді (судді-доповідачу) (складу суду) від 20.09.2021 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Попікова О.В., судді: Корсак В.А., Владимиренко С.В.

Відповідно до ч. 1 статті 230 ГПК України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

У зв`язку зі зміною складу суду, справа №910/4164/20 підлягає прийняттю до провадження колегією суддів у визначеному складі, а також враховуючи усунення оставин, що викликали зупинення провадження у справі, колегія суддів вважає за необхідне поновити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк".

Керуючись статтями 32, 230, 234, 235, 268 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ :

1. Прийняти апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20 до провадження у визначеному складі суду.

2. Поновити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20.

3. Розгляд справи призначити на 11.10.2021 . Судове засідання відбудеться о 10 год. 20 хв . за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 1, літ. А, зал №9 (2 поверх).

4. Північний апеляційний господарський суд наголошує на необхідності дотримання учасниками процесу, які прибувають в судове засідання, заходів карантинного режиму, у тому числі й щодо використання засобів індивідуального захисту.

5. Копію ухвали надіслати учасникам апеляційного провадження до відома. Явка учасників справи не є обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не підлягає касаційному оскарженню.

Головуючий суддя О.В. Попікова

Судді В.А. Корсак

С.В. Владимиренко

Дата ухвалення рішення 22.09.2021
Зареєстровано 22.09.2021
Оприлюднено 22.09.2021

Судовий реєстр по справі 910/4164/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 20.01.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.11.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 08.11.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.11.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 02.11.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.11.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.10.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.09.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.09.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.09.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.09.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.08.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 12.08.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.08.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 19.07.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 14.07.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 24.06.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/4164/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону