ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

_____________________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

про зупинення провадження у справі

23 вересня 2021 року м. ОдесаСправа № 916/3264/20 Південно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Бєляновського В.В., суддів: Богатиря К.В., Філінюка І.Г.

при секретарі - Лук`ященко В.Ю.

за участю представників:

від позивача: не з`явився

від відповідача: Тарановський Д.С.

від третьої особи: Дяк Ю.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі

апеляційні скарги Державного закладу "Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П.Чкалова" Міністерства охорони здоров`я України та Міністерства охорони здоров`я України

на рішення господарського суду Одеської області від 04.03.2021, суддя в І інстанції Смелянець Г.Є., повний текст якого складено 15.03.2021 в м. Одесі

у справі № 916/3264/20

за позовом: Державного закладу "Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П.Чкалова" Міністерства охорони здоров`я України

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРІМ СЕРВІС"

за участю третьої особи , яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Міністерства охорони здоров`я України

про зобов`язання повернути приміщення шляхом виселення

ВСТАНОВИЛА:

Державний заклад "Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П.Чкалова" Міністерства охорони здоров`я України звернувся до господарського суду Одеської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРІМ СЕРВІС" про зобов`язання відповідача повернути державі нежитлові приміщення шляхом виселення з нежитлового приміщення, кам`яна двоповерхова будівля загальною площею 875,7 кв.м. (інвентарний номер 10310011 Дача Маразлі 1880 року забудови) за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 85, балансоутримувачу Державному закладу "Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П.Чкалова" Міністерства охорони здоров`я України.

Позовні вимоги обґрунтовувалися тим, що термін дії договору оренди від 01.06.1992р. закінчився 31.05.2017р., та жодних додаткових угод між Державним закладом "Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П.Чкалова" Міністерства охорони здоров`я України та Товариством з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРІМ СЕРВІС" про продовження терміну дії договору, укладено не було. ТОВ "ІНТЕРІМ СЕРВІС" й надалі продовжує безпідставно використовувати займане ним приміщення.

Рішенням господарського суду Одеської області від 04.03.2021 року у задоволенні позову Державному закладу "Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П.Чкалова" Міністерства охорони здоров`я України до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРІМ СЕРВІС", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Міністерство охорони здоров`я України про зобов`язання повернути державне нежитлове приміщення шляхом виселення з нежитлового приміщення, кам`яна будівля загальною площею 875, 7 кв.м (інвентарний номер 10310011 Дача Маразлі 1880 року забудови) за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 85, балансоутримувачу Державному закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров`я України у справі №916/3264/20 - відмовлено.

Відмовляючи у задоволенні позову місцевий господарський суд виходив із того, що обставини пролонгації договору оренди від 01.06.1992р. на той самий строк і на тих самих умовах, що встановлені у рішенні господарського суду Одеської області від 30.10.2020р. у справі №916/290/20, є преюдиціальними та не потребують доказуванню під час розгляду даної справи №91/3264/20, в якій учасниками справі є ті самі сторони, що і у справі №916/290/20. В свою чергу, такі обставини свідчать про відсутність підстав для задоволення позовних вимог про виселення відповідача з нежитлового приміщення за адресою м. Одеса, Французький бульвар 85 у зв`язку із тим, що договір оренди від 01.06.1992р. є продовжним до 31.05.2042р.

Не погоджуючись з зазначеним рішенням, Державний заклад "Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П.Чкалова" Міністерства охорони здоров`я України звернулося до Південно-західного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить зазначене рішення господарського суду Одеської області від 04.03.2021 у даній справі скасувати та ухвалити нове рішення, яким задовольнити в повному обсязі позовні вимоги або направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Також Міністерство охорони здоров`я України звернулося до Південно-західного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить зазначене рішення господарського суду Одеської області від 04.03.2021 у даній справі скасувати та прийняти нове, яким задовольнити позовні вимоги.

В судовому засіданні Південно-західного апеляційного господарського суду від 23.09.2021 року представник відповідача звернувся до суду з письмовим клопотанням про зупинення апеляційного провадження у даній справі до набрання законної сили рішенням по справі №916/290/20.

Вказане клопотання з посиланням на п. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України обґрунтовано тим, що в мотивувальній частині оскаржуваного рішення покладено преюдиціальні висновки встановлені у рішенні господарського суду Одеської області по справі №916/290/20, оскарження якого може вплинути на винесення законного та обґрунтованого судового рішення у даній справі. Враховуючи те, що ухвалою Південно - західного апеляційного господарського суду від 19.07.2021 року по справі №916/290/20 було відкрито апеляційне провадження та призначено справу до розгляду, то справа 916/3264/20 не може бути розглянута до ухвалення рішення по справі 916/290/20.

Обговоривши вказане клопотання, вислухавши пояснення з цього питання представників відповідача та третьої особи, дослідивши матеріали справи, колегія суддів приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення заявленого клопотання, враховуючи наступне.

Порядок та умови зупинення провадження у справі врегульованого нормами статей 227, 228 ГПК України, в яких наведено вичерпний перелік підстав, за яких суд, відповідно, зобов`язаний та має право зупинити провадження у справі.

За змістом пункту 5 частини першої статті 227 ГПК України господарський суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у випадку об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі.

У цьому випадку згідно з приписами п. 4 ч. 1 ст. 229 ГПК України провадження у справі зупиняється до набрання законної сили судовим рішенням, від якого залежить вирішення справи.

Господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов`язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом. При цьому пов`язаною з даною справою є така інша справа, у якій інший суд встановлює обставини, що впливають чи можуть вплинути на подання і оцінку доказів у даній справі; в тому числі йдеться про факти, які мають преюдиціальне значення. Під неможливістю розгляду даної справи слід розуміти неможливість для даного господарського суду самостійно встановити обставини, які встановлюються іншим судом в іншій справі - у зв`язку з непідвідомчістю або непідсудністю іншої справи даному господарському суду, одночасністю розгляду двох пов`язаних між собою справ різними судами або з інших причин.

Зупинення провадження у справі - це тимчасове або повне припинення всіх процесуальних дій у справі, що викликане настанням зазначених у законі причин, що перешкоджають подальшому руху процесу, і щодо яких невідомо, коли вони можуть бути усунені.

Метою зупинення провадження у справі до розгляду пов`язаної з нею справи є виявлення обставин, підстав, фактів, тощо, що не можуть бути з`ясовані та встановлені у даному процесі, проте, які мають значення для конкретної справи, провадження у якій зупинено.

Враховуючи вимоги закону, для вирішення питання про зупинення провадження у справі господарський суд у кожному випадку повинен з`ясовувати, як пов`язана справа, яка розглядається даним судом, із справою, що розглядається іншим судом, а також чим обумовлюється неможливість розгляду даної справи.

Неможливість розгляду даної справи до вирішення справи іншим судом полягає в тому, що обставини, які розглядаються іншим судом, не можуть бути встановлені господарським судом самостійно у даній справі. Йдеться про те, що господарський суд не може розглянути певну справу через обмеженість своєї юрисдикції щодо конкретної справи внаслідок: непідвідомчості; обмеженості предметом позову; неможливості розгляду тотожної справи; певної черговості розгляду вимог.

Таким чином, зупинення провадження у справі процесуальний закон пов`язує із неможливістю розгляду справи, що розглядається, до вирішення іншої справи.

При цьому пов`язаність справ полягає в тому, що рішення іншого суду, який розглядає справу, встановлює обставини, що впливають на зібрання та оцінку доказів у даній справі, і ці обставини повинні бути такими, що мають значення для даної справи.

Крім того слід зауважити, що зупинення провадження у справі, на відміну від відкладення розгляду справи, здійснюється без зазначення строку, до усунення обставин (до вирішення іншої справи; до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі), які зумовили зупинення провадження, тому провадження у справі слід зупиняти лише за наявності беззаперечних підстав для цього (висновки викладені у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 15.05.2019 у справі № 904/3935/18, від 10.06.2019 у справі № 914/1983/17, від 16.01.2020 у справі № 908/1188/19).

Як вбачається з матеріалів справи, предметом судового розгляду у даній справі є вимога Державного закладу "Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П.Чкалова" Міністерства охорони здоров`я України до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРІМ СЕРВІС" про зобов`язання повернути державі нежитлові приміщення шляхом виселення з нежитлового приміщення, кам`яна двоповерхова будівля загальною площею 875,7 кв.м. (інвентарний номер 10310011 Дача Маразлі 1880 року забудови) за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 85, балансоутримувачу Державному закладу "Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П.Чкалова" Міністерства охорони здоров`я України.

Позовна вимога обґрунтована тим, що термін дії договору оренди від 01.06.1992р. закінчився 31.05.2017р., та жодних додаткових угод між Державним закладом "Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П.Чкалова" Міністерства охорони здоров`я України та Товариством з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРІМ СЕРВІС" про продовження терміну дії договору, укладено не було. ТОВ "ІНТЕРІМ СЕРВІС" й надалі продовжує безпідставно використовувати займане ним приміщення.

Відмовляючи у задоволенні позову місцевий господарський суд виходив із того, що обставини пролонгації договору оренди від 01.06.1992р. на той самий строк і на тих самих умовах, встановлені у рішенні господарського суду Одеської області від 30.10.2020р. у справі №916/290/20, є преюдиціальними та не потребують доказуванню під час розгляду даної справи №91/3264/20, в якій учасниками справі є ті самі сторони, що і у справі №916/290/20. В свою чергу, такі обставини свідчать про відсутність підстав для задоволення позовних вимог про виселення відповідача з нежитлового приміщення за адресою м. Одеса, Французький бульвар 85 у зв`язку із тим, що договір оренди від 01.06.1992р. є продовжним до 31.05.2042р.

Судом встановлено, що за даними Єдиного державного реєстру судових рішень, ухвалою Південно - західного апеляційного господарського суду від 19.07.2021 року відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою заступника керівника Одеської обласної прокуратури в інтересах держави в особі Фонду державного майна України, Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях на рішення господарського суду Одеської області від 30.10.2020 року у справі № 916/290/20 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Інтерім Сервіс до Державного закладу Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова Міністерства охорони здоров`я України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Міністерство охорони здоров`я України Департамент культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації, Фонд державного майна України про зобов`язання продовжити дію договору оренди від 01.06.1992р., та призначено справу №916/290/20 до розгляду.

Таким чином, обидві ці справи є взаємопов`язаними і судом апеляційної інстанції вбачається неможливість апеляційного перегляду даної справи до вирішення по суті спору у справі № 916/290/20, що розглядається апеляційним господарським судом, оскільки в цій справі рішенням господарського суду першої інстанції встановлені обставини, які мають преюдиціальне значення для даної справи і які не підлягають доказуванню при розгляді даної справи, і за результатами розгляду цієї іншої справи будуть встановлені обставини, що вплинуть чи можуть вплинути на зібрання та оцінку доказів у даній справі і, відповідно, на кінцевий результат розгляду даної справи.

При цьому, обставини щодо закінчення терміну дії договору оренди від 01.06.1992р., або ж його пролонгації на той самий строк і на тих самих умовах, не можуть бути встановлені господарським судом апеляційної інстанції самостійно у даній справі, оскільки ч. 4 ст. 75 ГПК України передбачено, що обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає за необхідне заявлене представником відповідача клопотання задовольнити та зупинити апеляційне провадження у даній справі до вирішення пов`язаної з нею іншої справи № 916/290/20, що розглядається Південно-західним апеляційним господарським судом, та набрання судовим рішенням в ній законної сили.

Керуючись ст.ст. 227, 229, 234, 235 ГПК України, Південно-західний апеляційний господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРІМ СЕРВІС" про зупинення провадження у справі задовольнити.

2. Апеляційне провадження у справі № 916/3264/20 зупинити до завершення перегляду Південно-західним апеляційним господарським судом справи № 916/290/20 з прийняттям відповідного судового акта та набрання ним законної сили.

3. Зобов`язати сторони повідомити суд апеляційної інстанції про результати розгляду справи № 916/290/20 з наданням належним чином засвідченої копії відповідного судового акта.

Головуючий суддя: Бєляновський В.В.

Судді: Богатир К.В.

Філінюк І.Г.

Дата ухвалення рішення 23.09.2021
Оприлюднено 27.09.2021

Судовий реєстр по справі 916/3264/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 13.09.2022 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.09.2022 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.09.2022 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.07.2022 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.03.2022 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.12.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 20.12.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.11.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.09.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.09.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 20.09.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.07.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.06.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.06.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 20.04.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.04.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 04.03.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 18.02.2021 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 916/3264/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону