ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про відстрочення виконання рішення суду

28.09.2021м. Дніпро№ 904/4625/20

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Бєлік В.Г. за участю секретаря судового засідання Єпік А.М., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Смс Еко" про відстрочення виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 22.12.2020 року у справі:

за позовом Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк " Укргазбанк", м. Київ

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Смс Еко", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

відповідача-2: ОСОБА_1 , м. Дніпро

відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергосвіт КР", м. Дніпро

відповідача-4: Товариства з обмеженою відповідальністю "Охоронно - консалтингова компанія "Борисфен", м. Дніпро

про стягнення заборгованості у загальному розмірі 17 422 550,75 грн. кредитним договором № 898/2018/ДнОД-МСБ від 15.08.2018 року.

Представники:

від позивача: Артемов А.О., витяг з ЄДРЮОФОПГР, представник;

від відповідача-1 (заявника): Коростельов С.В., довіреність № б/н від 30.06.2020 року, адвокат;

від відповідача-2: не з`явився;

від відповідача-3: не з`явився;

від відповідача-4: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк "Укргазбанк" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом, в якому просить солідарно стягнути заборгованість за кредитним договором № 898/2018/ДнОД-МСБ від 15.08.2018 року у сумі 17 422 550 грн., з яких: 8 572 422,07 грн. - заборгованість по кредиту строкова, 6 123 160,00 - заборгованість по кредиту прострочена, 117 352,39 грн. - заборгованість по процентам поточна, 1 896 160,72 грн. - заборгованість по процентам прострочена, 438 455,92 грн. - пеня за несвоєчасне погашення кредиту, 87 007,29 грн. - пеня за несвоєчасну сплату процентів, 57 751,89 грн. - 3% річних за прострочення сплати кредиту, 12 734,79 грн. - 3% річних за прострочення сплати нарахованих процентів за користування кредитом. Судові витрати позивач просить покласти солідарно на відповідачів.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області 22.12.2020 року позовні вимоги задоволено у повному обсязі та стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю «СМС ЕКО» (50005, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, буд. 5, офіс 13/1, код ЄДРПОУ 139948203) на користь Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «УКРГАЗБАНК» (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, код ЄДРПОУ 23697280) - 8 572 422,07 грн. - заборгованість по кредиту строкова, 6 123 160,00 - заборгованість по кредиту прострочена, 117 352,39 грн. - заборгованість по процентам поточна, 1 896 160,72 грн. - заборгованість по процентам прострочена, 438 455,92 грн. - пеня за несвоєчасне погашення кредиту, 87 007,29 грн. - пеня за несвоєчасну сплату процентів, 57 751,89 грн. - 3% річних за прострочення сплати кредиту, 12 734,79 грн. - 3% річних за прострочення сплати нарахованих процентів за користування кредитом; стягнуто солідарно з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «УКРГАЗБАНК» (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, код ЄДРПОУ 23697280) - 8 572 422,07 грн. - заборгованість по кредиту строкова, 6 123 160,00 - заборгованість по кредиту прострочена, 117 352,39 грн. - заборгованість по процентам поточна, 1 896 160,72 грн. - заборгованість по процентам прострочена, 438 455,92 грн. - пеня за несвоєчасне погашення кредиту, 87 007,29 грн. - пеня за несвоєчасну сплату процентів, 57 751,89 грн. - 3% річних за прострочення сплати кредиту, 12 734,79 грн. - 3% річних за прострочення сплати нарахованих процентів за користування кредитом; стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОСВІТ КР» (49010, м. Дніпро, вул. Телевізійна, буд. 1, офіс 4, код ЄДРПОУ 41969279) на користь Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «УКРГАЗБАНК» (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, код ЄДРПОУ 23697280) - 8 572 422,07 грн. - заборгованість по кредиту строкова, 6 123 160,00 - заборгованість по кредиту прострочена, 117 352,39 грн. - заборгованість по процентам поточна, 1 896 160,72 грн. - заборгованість по процентам прострочена, 438 455,92 грн. - пеня за несвоєчасне погашення кредиту, 87 007,29 грн. - пеня за несвоєчасну сплату процентів, 57 751,89 грн. - 3% річних за прострочення сплати кредиту, 12 734,79 грн. - 3% річних за прострочення сплати нарахованих процентів за користування кредитом; стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю «ОХОРОННО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «БОРИСФЕН» (49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, буд. 27, офіс 4, код ЄДРПОУ 39380974) на користь Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «УКРГАЗБАНК» (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, код ЄДРПОУ 23697280) - 8 572 422,07 грн. - заборгованість по кредиту строкова, 6 123 160,00 - заборгованість по кредиту прострочена, 117 352,39 грн. - заборгованість по процентам поточна, 1 896 160,72 грн. - заборгованість по процентам прострочена, 438 455,92 грн. - пеня за несвоєчасне погашення кредиту, 87 007,29 грн. - пеня за несвоєчасну сплату процентів, 57 751,89 грн. - 3% річних за прострочення сплати кредиту, 12 734,79 грн. - 3% річних за прострочення сплати нарахованих процентів за користування кредитом; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «СМС ЕКО» (50005, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, буд. 5, офіс 13/1, код ЄДРПОУ 139948203) на користь Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «УКРГАЗБАНК» (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, код ЄДРПОУ 23697280) - 261 338,26 грн. - витрат по сплаті судового збору.

09.06.2021 року на виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 22.12.2020 року видано накази про примусове виконання.

22.09.2021 року від відповідача-1 до канцелярії Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява вих. № б/н від 22.09.2021 року про відстрочення виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 22.12.2020 року.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.09.2021 року заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «СМС ЕКО» про відстрочення виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 22.12.2020 року прийнято до розгляду, та призначено її розгляд у судовому засіданні на 28.09.2021 року о 15:00 год.

Представник позивача в судовому засіданні заперечував проти задоволення заяви та просив відмовити в її задоволенні.

Представник відповідача-1 (заявника) заяву підтримував, вказував про відсутність можливості погашення заборгованості на теперішній час.

У судове засідання 28.09.2021 року з розгляду заяви представники відповідача-2, 3, 4 у не з`явились.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Смс Еко" про відстрочення виконання рішення суду, суд вбачає підстави для задоволення даної заяви з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 129-1 Конституції України судове рішення є обов`язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку.

Відповідно до ст. 18 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Відповідно до ч. 1 ст. 326 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини право на суд, захищене ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, було б ілюзорним, якби національна правова система Високої Договірної Сторони дозволяла, щоб остаточне, обов`язкове для виконання судове рішення залишалося невиконаним на шкоду будь-якій зі сторін (рішення у справі Горнсбі проти Греції (Hornsby v. Greece), від 19 березня 1997 року, п. 40, Reports of Judgments and Decisions 1997-II).

Держава зобов`язана організувати систему виконання судових рішень, яка буде ефективною як за законодавством, так і на практиці (рішення від 7 червня 2005 року у справі Фуклев проти України, заява № 71186/01, п. 84). На державі лежить позитивне зобов`язання організувати систему виконання рішень таким чином, щоб гарантувати виконання без жодних невиправданих затримок, і так, щоб ця система була ефективною як у теорії, так і на практиці, а затримка у виконанні рішення не повинна бути такою, що порушує саму сутність права, яке захищається відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції (рішення Європейського суду з прав людини від 17.05.2005 року у справі Чижов проти України, заява №6962/02).

Саме на державу покладається обов`язок вжиття у межах її компетенції усіх необхідних кроків для того, щоб виконати остаточне рішення суду та, діючи таким чином, забезпечити ефективне залучення усього її апарату. Не зробивши цього, вона не виконає вимоги, що містяться у п. 1 ст. 6 Конвенції.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 326 ГПК України, невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Частиною 1 ст. 327 ГПК України передбачено, що виконання судового рішення здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції.

Конституційний Суд України неодноразово зазначав, що виконання судового рішення є невід`ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, законодавчо визначений комплекс дій, спрямованих на захист і відновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави (п. 2 мотивувальної частини рішення від 13.12.2012 року по справі № 18-рп/2012); невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом (п. 3 мотивувальної частини рішення від 25.04.2012 року по справі № 11-рп/2012).

Поряд з цим, господарським процесуальним законодавством передбачено механізм розстрочення виконання рішення за наявності певних умов.

Відповідно до ч.ч. 1-5 ст. 331 ГПК України за заявою сторони суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, а за заявою стягувача чи виконавця (у випадках, встановлених законом), - встановити чи змінити спосіб або порядок його виконання. Заява про встановлення або зміну способу або порядку виконання, відстрочення або розстрочення виконання судового рішення розглядається у десятиденний строк з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням учасників справи. Підставою для встановлення або зміни способу або порядку виконання, відстрочки або розстрочки виконання судового рішення є обставини, що істотно ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим. Вирішуючи питання про відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення, суд також враховує:

1) ступінь вини відповідача у виникненні спору;

2) стосовно фізичної особи - тяжке захворювання її самої або членів її сім`ї, її матеріальний стан;

3) стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо.

Розстрочення та відстрочення виконання судового рішення не може перевищувати одного року з дня ухвалення такого рішення, ухвали, постанови.

Отже, вирішуючи питання про відстрочку виконання рішення, суд повинен враховувати обставини, що істотно ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, а також ступінь вини відповідача у виникненні спору та інші обставини справи.

Підставою для відстрочки, розстрочки, зміни способу та порядку виконання рішення можуть бути конкретні обставини, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим у визначений строк або встановленим господарським судом способом. Проте, вирішуючи питання про відстрочку чи розстрочку виконання рішення, зміну способу і порядку виконання рішення, господарський суд повинен враховувати матеріальні інтереси сторін, їх фінансовий стан, ступінь вини відповідача у виникненні спору, наявність інфляційних процесів у економіці держави та інші обставини справи, зокрема, щодо фізичної особи (громадянина) - тяжке захворювання її самої або членів її сім`ї, скрутний матеріальний стан, стосовно юридичної особи - наявну загрозу банкрутства, відсутність коштів на банківських рахунках і майна, на яке можливо було б звернути стягнення, щодо як фізичних, так і юридичних осіб - стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо.

Особа, яка подала заяву про розстрочку або відстрочку виконання рішення, повинна довести наявність обставин, що ускладнюють або роблять неможливим виконання рішення господарського суду у даній справі.

Як роз`яснено у п.7.2. Постанови Пленуму ВГСУ № 9 від 17.10.2012 року «Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України» , підставою для відстрочки, розстрочки, зміни способу та порядку виконання рішення можуть бути конкретні обставини, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим у визначений строк або встановленим господарським судом способом. Проте, вирішуючи питання про відстрочку чи розстрочку виконання рішення, зміну способу і порядку виконання рішення, господарський суд повинен враховувати матеріальні інтереси сторін, їх фінансовий стан, ступінь вини відповідача у виникненні спору, наявність інфляційних процесів у економіці держави та інші обставини справи, зокрема, щодо фізичної особи (громадянина) - тяжке захворювання її самої або членів її сім`ї, скрутний матеріальний стан, стосовно юридичної особи - наявну загрозу банкрутства, відсутність коштів на банківських рахунках і майна, на яке можливо було б звернути стягнення, щодо як фізичних, так і юридичних осіб - стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо.

Вирішуючи питання про відстрочку чи розстрочку виконання рішення, зміну способу і порядку виконання рішення, господарський суд повинен враховувати матеріальні інтереси сторін, їх фінансовий стан, ступінь вини відповідача у виникненні спору, наявність інфляційних процесів у економіці держави та інші обставини справи, зокрема, стосовно юридичної особи наявну загрозу банкрутства, відсутність коштів на банківських рахунках і майна, на яке можливо було б звернути стягнення, тощо.

Разом з тим, положення Господарського процесуального кодексу України не містять визначеного переліку обставин, які свідчать про неможливість виконання рішення чи ускладнюють його виконання. Тому суд повинен оцінити докази, що підтверджують зазначені обставини, за правилами ст. 86 такого кодексу. Відповідно до вказаної статті господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Крім того, питання про відстрочення виконання рішення суду повинно вирішуватися господарськими судами із дотриманням балансу інтересів сторін. Необхідною умовою задоволення заяви про відстрочення виконання рішення суду є з`ясування питання щодо дотримання балансу інтересів сторін, господарські суди повинні досліджувати та оцінювати доводи та заперечення як позивача, так і відповідача, а також дотримуватися розумного строку відстрочення.

За практикою Європейського суду з прав людини в окремих справах проти України було встановлено, що короткі затримки, менші ніж один рік, не вважаються настільки надмірними, щоб піднімати питання про порушення п. 1 ст. 6 Конвенції (ухвала ЄСПЛ від 07.10.2003 року у справі Корнілов та інші проти України, заява № 36575/02, тривалість виконання вісім місяців).

Таким чином, для з`ясування обставин чи є період виконання рішення надмірно тривалим, варто звернути увагу на особливі обставини кожної справи.

Відстрочення виконання рішення суду має здійснюватися з метою недопущення погіршення економічної ситуації боржника, а також з метою недопущення невиконання рішення суду на користь кредитора. Тобто, важливим є досягти балансу інтересів сторін.

В даному випадку, заява про відстрочення виконання судового рішення обґрунтована тим, що в процесі примусового виконання рішення суду від 22.12.2020 року, приватним виконавцем Русецькою О.О. 14.06.2021 року були відкриті виконавчі провадження № 65797841 та № 65797925 по виконанню даного рішення, про стягненя заборгованості з ТОВ СМС ЕКО (в подальшому об`єднані у зведене виконавче провадження № 65806318).

30.08.2021 року в рамках зведеного виконавчого провадження було опубліковано оголошення про продаж на електронних торгах СЕТАМ обладнання теплогенеруючого комплексу, що належить ТОВ "СМС ЕКО" (номер лоту 492459) за ціною 8 655 873,75 грн.

Як вбачається з доказів наданих до матеріалів справи, теплогенеруючий комплекс знаходиться на території іншого підприємства, а саме ПАТ "Кривий Ріг Цемент", та використовується в технологічному процесі цього підприємства.

ПАТ "Кривий Ріг Цемент" не є ані боржником за кредитним договором, стягнення заборгованості, за яким є предметом розгляду цієї справи, ані стороною виконавчого провадження, щодо примусового стягнення такої заборгованості.

Отже, продаж теплогенеруючого комплексу може призвести до порушення прав особи, яка не є учасником справи та стороною виконавчого провадження.

Крім того заявник зазначає, що майно виставлене на продаж, є єдиним джерелом здійснення господарської діяльності та прибутку відповідача, а його реалізація з електронних торгів призведе до банкрутства підприємства та не буде достатньою для повного виконання рішення у справі. Так, ціна лоту початкова становить 8 655 873,75 грн., тоді як сума присуджена до стягнення становить 17 422 550,75 грн.

За розрахунком рентабельності роботи печі, доданим до заяви про відстрочення, з огляду на підвищення цін на природній газ сума валового доходу в місяць має складати 6 394 810,40 грн., що дозволить протягом трьох місяців виплатити заборгованість перед позивачем.

Отже, надання відстрочки виконання рішення суду на три місяці не призведе до надмірної тривалості виконання судового рішення та порушення балансу інтересів не лише учасників виконавчого провадження, а і ПАТ "Кривий Ріг Цемент", яке не є учасником справи та стороною виконавчого провадження, про що йшлося вище.

Суд враховує також, що відстрочка про яку просить відповідач не суперечить ч. 5 ст. 331 Господарського процесуального кодексу України, а саме не перевищує одного року з дати винесення рішення суду.

Рішення суду у справі № 904/4625/20 винесено 22.12.2020 року, тому надання відстрочки на три місяці, а саме, до 22.12.2021 року не порушує норм чинного законодавства.

Враховуючи вищевикладене, майновий і фінансовий стан та баланс інтересів обох сторін, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення заяви про відстрочення виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 22.12.2020 року у справі № 904/4625/20 до 22.12.2021 року включно.

Керуючись статтями 74, 77, 234, 235, 331 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Смс Еко" про відстрочку виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 22.12.2020 року у справі № 904/4625/20 - задовольнити.

Відстрочити виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 22.12.2020 року у справі № 904/4625/20 за позовом Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк " Укргазбанк" (м. Київ) до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Смс Еко" (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область), відповідача-2: ОСОБА_1 (м. Дніпро), відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергосвіт КР" (м. Дніпро), відповідача-4: Товариства з обмеженою відповідальністю "Охоронно - консалтингова компанія "Борисфен" (м. Дніпро) про стягнення заборгованості у загальному розмірі 17 422 550,75 грн. кредитним договором № 898/2018/ДнОД-МСБ від 15.08.2018 року до 22 грудня 2021 року включно.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення - 28.09.2021 року.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано - 28.09.2021 року.

Суддя В.Г. Бєлік

Дата ухвалення рішення 28.09.2021
Оприлюднено 29.09.2021

Судовий реєстр по справі 904/4625/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 25.11.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.10.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.10.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.09.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 23.09.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 24.06.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 17.06.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 09.06.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 09.06.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 09.06.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 09.06.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 09.06.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 01.06.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/4625/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону