Ухвала
від 14.09.2021 по справі 757/47163/21-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47163/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ» про скасування арешту майна-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 12020100000000829 від 09.09.2020, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.02.2021 р., у справі №757/8610/21-к.

Заявник зазначає, що арешт на майно, а саме на майно, накладений незаконного та необґрунтовано, оскільки відсутні підстави для накладення арешту.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні проти вимог клопотання заперечив, вказавши на обґрунтованість накладеного арешту.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставіч.1ст. 107 КПК України здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12020100000000829 внесеному до ЄРДР 09.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

19.02.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва, у справі №757/8610/21-к, задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 12020100000000829 від 09.09.2020 та накладено арешт, зокрема на земельну ділянки в Подільському районі міста Києва, що знаходиться в межах вулиць Кирилівської (колишня вулиця Фрунзе), Нижньоюрківської та провулку Мильного, площею 107 497 кв. м, кадастровий номер 8000000000:85:311:0033, що належить територіальній громаді м. Києва, в особі Київської міської ради (комунальна власність), а також на зруйновані будівлі, складські приміщення, виробничі і промислові приміщення, які знаходяться на цій земельній ділянці, а саме: будівля глиносховища, будівля масозаготівельного відділення, будівля формувального цеху, будівля сушильного цеху, будівля пічного цеху, будівля котельні, тунельна сушка, ГРП (літера Е') площею 6192,70 кв.м, будівля насосної станції (Літера Т) площею 20,80 кв.м, будівля панельного цеху (Літера Т) площею 1705,90 кв.м, будівля колишніх великих блоків (Літери В,Г,Д) площею 957,90 кв.м, будівля трансформаторної підстанції (Літера К) площею 55,20 кв.м, будівля рембудцеху (Літера М) площею 168,50 кв.м, будівля матеріального складу (Літера Л) площею 135,00 кв.м, будівля диспетчерської (Літера Б) площею 24,00 кв.м, пропарочні камери панельного цеху (Літера В') площею 1203,70 кв.м, будівля доводки керампанелей (Літера X) площею 1139,00 кв.м, підстанція розподілення РП-260 (Літера 3) площею 134,20 кв.м, склад ПММ (Літера О) площею 44,60 кв.м, розчинний вузол- (Літера Г") площею 655,70 кв.м., будівля заводської їдальні та адміністрації площею 972, 8 кв.м. що належать на праві власності ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32960774) з забороною розпорядження, зміни, забудови, реконструкції об`єктів нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 2, вул. Нижньоюрківська 2А та земельної ділянки.

Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, має значення для встановлення обставин під час досудового розслідування.

Як визначено ч. 2ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності дост. 174 КПК Українипідозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна у відповідності КПК України слідчий суддя повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказуються на вчинення злочину; правову підставу арешту майна; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального судочинства.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «ІатрідіспротиГреції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот протии Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52).

Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішеннявід 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Статтею 41 Конституції Українипередбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Підозра в кримінальному провадженні № 12020100000000829 працівникам ТОВ « КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ» не пред`явлена.

Таким чином, враховуючи принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом , слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.170-175,309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт на земельну ділянку в Подільському районі міста Києва, що знаходиться в межах вулиць Кирилівської (колишня вулиця Фрунзе), Нижньоюрківської та провулку Мильного, площею 107 497 кв. м, кадастровий номер 8000000000:85:311:0033, що належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради (комунальна власність), а також на зруйновані будівлі, складські приміщення, виробничі і промислові приміщення, які знаходяться на цій земельній ділянці, а саме: будівля глиносховища, будівля масозаготівельного відділення, будівля формувального цеху, будівля сушильного цеху, будівля пічного цеху, будівля котельні, тунельна сушка, ГРП (літера Е') площею 6192,70 кв.м, будівля насосної станції (Літера Т) площею 20,80 кв.м, будівля панельного цеху (Літера Т) площею 1705,90 кв.м, будівля колишніх великих блоків (Літери В,Г,Д) площею 957,90 кв.м, будівля трансформаторної підстанції (Літера К) площею 55,20 кв.м, будівля рембудцеху (Літера М) площею 168,50 кв.м, будівля матеріального складу (Літера Л) площею 135,00 кв.м, будівля диспетчерської (Літера Б) площею 24,00 кв.м, пропарочні камери панельного цеху (Літера В') площею 1203,70 кв.м, будівля доводки керампанелей (Літера X) площею 1139,00 кв.м, підстанція розподілення РП-260 (Літера 3) площею 134,20 кв.м, склад ПММ (Літера О) площею 44,60 кв.м, розчинний вузол (Літера Г") площею 655,70 кв.м., будівля заводської їдальні та адміністрації площею 972,8 кв.м, що належать на праві власності ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 32960774), із забороною розпорядження, зміни, забудови, реконструкції об`єктів нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 2, вул. Нижньоюрківська 2-А, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 № 757/8610/21-к за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 12020100000000829 від 09.09.2020 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення14.09.2021
Оприлюднено01.02.2023

Судовий реєстр по справі —757/47163/21-к

Ухвала від 14.09.2021

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Волкова С. Я.

Ухвала від 14.09.2021

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Волкова С. Я.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні