Публічна оферта

Опендатабот

Клієнт — будь-яка фізична, юридична особа та фізична особа-підприємець, яка акцептувала цю публічну оферту.

Опендатабот — ТОВ ««ПРАВИЛЬНІ ДАНІ»»

Клієнт, ознайомившись з положеннями цієї публічної оферти, діючи з метою отримання послуг від Опендатабот, приймає умови цієї пропозиції шляхом оплати послуг Опендатабот.

Предметом договору є надання послуг з обробки відкритих даних.

Оферта

1. Послуги

1.1. Договір регулює права та обов’язки Сторін при наданні послуги «Обробка та моніторинг відкритих даних».

1.2. При наданні Послуг Опендатабот, на запит Клієнта, надає інформацію, зазначену у п. 3 Договору та надсилає повідомлення Клієнтові у разі зміни такої інформації.

2. Порядок та строки надання послуг

2.1. Клієнт має право отримувати Послуги після попередньої оплати, у межах сплаченого обсягу. Послуги, які були оплачені, але не запитані Клієнтом — вважаються наданими належним чином та не переносяться на наступний місяць.

2.2. Запити Клієнта та інформація від Опендатаботa надсилається з використанням API (прикладного програмного інтерфейсу). Документація до API міститься на сайті https://opendatabot.ua.

2.3. Для отримання доступу до API необхідно пройти реєстрацію на сайті.

2.4. Клієнт має право використовувати Інформацію на свій власний розсуд, для своїх власних (у тому числі комерційних) потреб.

2.5. При наданні Послуги, Опендатабот надсилає повідомлення Клієнтові про зміни інформації, зазначеної у п.п. 3.1–3.3.

3. Інформація, яку обробляє Опендатабот

3.1. Реєстраційна:

3.1.1. щодо юридичних осіб: код ЄДРПОУ, скорочена та повна назви, місцезнаходження та стан реєстрації юридичної особи, основний вид діяльності, керівник, дані про засновника, статус ПДВ.

3.1.2. щодо фізичних осіб-підприємців за кодом ІПН: ПІБ, стан та місце реєстрації, види економічної діяльності, контактні номер телефону та електрона адреса, інформація про реєстраційну справу, історія реєстраційних змін, адреса реєстрації.

3.2. Повна:

3.2.1. щодо юридичних осіб: реєстраційна інформація з п.3.1.1. та розмір статутного капіталу, додаткові види діяльності, інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою, податковий борг, борг з виплати заробітної плати, адреса масової реєстрації, санкції АМКУ, санкції РНБО, банкрутство, планові перевірки, судові рішення, виконавчі провадження, історія реєстраційних змін, інформація про реєстраційну справу, модельний статут, філіали, статус, група та ставка єдиного податку, ліцензії на окремі види діяльності, судові справи у якості позивача або відповідача, наявність декларантів серед засновників, участь у тендерах Prozorro, наявність засновників з російської федерації або республіки беларусь, детальна інформація про акціонерів, фінансові показники.

3.2.2. щодо фізичних осіб-підприємців за кодом ІПН: щодо фізичних осіб-підприємців за кодом ІПН: реєстраційна інформація з п.3.1.2. та статус платника ПДВ, статус, група та ставка єдиного податку, ризик втрати єдиного податку, дані податкової інспекції та реквізити для сплати ЄСВ/ЄП.

3.2.3. щодо фізичних осіб за ПІБ: наявність корпоративних прав, перебування на посаді керівника, інформація про реєстрацію ФОП, наявність судових засідань, в яких особа зазначена як одна зі сторін, перебування у розшуку МВС, перебування у базі корупціонерів, перебування у базі неплатників аліментів, наявність в базі декларантів, перебування у санкційному переліку РНБО, перебування у санкційних переліках міжнародних санкцій, наявність свідоцтва про право заняття адвокатською, нотаріальною діяльністю або приватних виконавців.

3.3. Моніторинг:

3.3.1. щодо фізичних осіб-підприємців за кодом ІПН: зміни реєстраційних даних, інформація щодо єдиного податку, податковий борг.

3.3.2. щодо юридичних осіб: суттєві зміни у реєстраційних даних (назва, адреса, статус, директор, власники, кінцеві бенефіціарні власники, підписанти), банкрутство, виконавчі провадження, податковий борг, інформація щодо єдиного податку, інформація щодо ПДВ.

3.3.3. щодо судових засідань: нові судові засідання за стороною (позивач або відповідач).

3.4. Контактна інформація бізнесу — отримання даних про зареєстрованих юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на дату запиту.

3.4.1. Старою реєстрацією бізнесу вважається реєстрації із датою зі зміщенням в 1 календарний місяц та більше від дати запиту.

3.5. Статистична інформація бізнесу — отримання даних про кількість зареєстрованих юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за період.

4. Приймання-передача наданих послуг

4.1. У разі наявності зауважень по наданих послуг, Клієнт надсилає зауваження на адресу електронної пошти mail@opendatabot.com протягом одного місяця з моменту виявлення надання послуг неналежної якості. У разі відсутності зауважень, послуги вважаються прийнятими Клієнтом належним чином.

4.2. На запит Клієнта, Опендатабот формує та надсилає на адресу електронної пошти Клієнта Акт приймання-передачі наданих послуг, скріплений електронним цифровим підписом.

4.3. Запит Акта надсилається на пошту mail@opendatabot.com

5. Вартість Послуг

5.1. Запити до API реєстраційних даних:

Вартість, без урахування ПДВСтрокКількість запитів
9 840 грнРік12 000

5.2. Запити до API повних даних:

Вартість, без урахування ПДВСтрокКількість запитів
7 608 грнРік1 200
7 600 грнМісяць1 000

5.3. Щоденний моніторинг компаній та/або фізичних осіб-підприємців:

Вартість, без урахування ПДВКількість компаній/ФОП в щоденному моніторингу
7 600 грн/рік10
38 000 грн/рік50
7 600 грн/місяць (76 000 грн/рік)100

5.4. Отримання контактної інформації компаній та/або фізичних осіб-підприємців:

Вартість, без урахування ПДВ за місяць:Кількість нових реєстрацій
3 800 грн1 000
Вартість, без урахування ПДВ за місяць:Кількість старих реєстрацій
3 800 грн1 000

5.5. Запити до API перевірок фізичних осіб на санкційні ризики та статус PEP

Вартість, без урахування ПДВСтрокКількість запитів
7 600 грнРік600

5.6. Пакет моніторингу Корпоративна безпека:

Вартість, без урахування ПДВСтрок
7 600 грнМісяць

5.7. Послуги вважаються сплаченими після зарахування коштів на розрахунковий рахунок Опендатабот.

5.8. Загальна кількість запитів, яка надається клієнту при отриманні пакету послуг на рік, розподіляється рівномірно на кожен місяць надання послуг протягом року.

5.9. Вартість послуг в п.5 Договору вказано без урахування ПДВ, що складає 20% від вартості кожної послуги.

6. Відповідальність сторін

6.1. Опендатабот не несе відповідальності у разі невідповідності Інформації, наданої Клієнтові, якщо така інформація відповідає інформації, оприлюдненій розпорядником інформації у порядку ст. 101 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

6.2. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за Договором, якщо таке порушення є наслідком дії обставин непереборної сили і якщо Сторона доведе існування таких обставин.

6.3. Під непереборною силою у Договорі розуміються будь-які надзвичайні події, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, пожежі, бурі, нагромадження снігу або ожеледь, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, загроза війни, революції, заколоти, повстання, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, вибухи, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

6.4. Сторона, для якої є неможливим виконання зобов’язань за цим Договором внаслідок дії непереборної сили, повинна при першій можливості повідомити іншу Сторону про настання, ймовірну тривалість та закінчення строку таких дій.

6.5. Доказом існування обставин непереборної сили та строку їх дії є належним чином оформлені довідки відповідних державних органів та/або Торговельної промислової палати за місцем виникнення такої події. Підтвердженням обставин непереборної сили, що відбулись у хостинг-провайдера Опендатабот (пожежа, повінь тощо) є повідомлення хостинг-провайдера.

7. Врегулювання спорів

7.1. У випадку виникнення недоліків у наданні Послуги, Клієнт надсилає вмотивовану претензію на електронну пошту Опендатабот (mail@opendatabot.com). Претензія оформлюється у довільній формі з описом проблеми, яка виникла під час отримання Послуги, дати та часу виникнення проблеми.

7.2. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку протягом двадцяти робочих днів з моменту відправки вмотивованої претензії Стороною, спір вирішується в порядку, визначеному законодавством України.

8. Конфіденційність

8.1. Опендатабот не передає інформацію про роботу Клієнта з Опендатабот та персональні дані Клієнта (за наявності).

8.2. Розголошення інформації, отриманої Опендатабот в результаті виконання цього Договору, за письмовою згодою Клієнта або відповідно до вимог законодавства України не вважається порушенням цього Договору.

9. Строк дії договору

9.1. Договір набирає юридичної сили з моменту акцепту Клієнтом цієї публічної оферти та діє до 31.12.2022. Якщо жодна зі сторін не виявить бажання припинити договірні відносини до моменту закінчення строку дії Договору, дія Договору вважається пролонгованою до 31.12.2023.

9.2. Договір може бути розірвано однією зі сторін з повідомленням за 30 днів до такого розірвання.

9.3. Недійсність окремих положень Договору не впливає на дійсність будь-яких інших положень Договору.

9.4. Заголовки розділів наводяться лише для зручності і не впливають на їх тлумачення.

10. Терміни

10.1. Сервіс Опендатабот — сервіс моніторингу відкритих даних про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для запобігання рейдерським захопленням і контролю контрагентів.

10.2. Клієнт — будь-яка фізична, юридична особа та фізична особа-підприємець, яка акцептувала цю публічну оферту.

ТОВ «ПРАВИЛЬНІ ДАНІ» (код ЄДРПОУ 44487664)

адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Мечникова, будинок 10-Б, офіс 402

керівник: Іванкін Олексій Юрійович

e-mail: mail@opendatabot.com

Дата останнього оновлення: 14.11.2023