КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

УХВАЛА

04 жовтня 2021 року

м. Київ

Справа № 910/14476/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: Краснова Є. В. - головуючого, Чумака Ю. Я., Уркевича В. Ю.,

розглянувши матеріали касаційних скарг Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю.ЕФ. Кепітал Партнерс Україна" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 08.07.2021 (колегія суддів: Андрієнко В. В., Євсіков О. О., Буравльов С. І.) у справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю.ЕФ. Кепітал Партнерс Україна" до : 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "АК Консалтинг", 2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвест Балтик Груп", треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: 1. Державний реєстратор Київської філії Комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області "Центр реєстрації" Бондарук Юлія Олександрівна, 2. Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Бондар Тетяна Миколаївна, 3. Державний реєстратор Комунального підприємства "Світоч" м. Києва Дмитрунець Любомир Васильович про визнання недійсним договору та скасування рішень державних реєстраторів

ВСТАНОВИВ:

21.07.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю "Ю.ЕФ. Кепітал Партнерс Україна" звернулося із касаційною скаргою до Верховного Суду на постанову Північного апеляційного господарського суду від 08.07.2021 (повний текст постанови підписаний 12.07.2021), яка підписана представником Реутовим О. Є., згідно ордера на надання правничої (правової) допомоги № 1042647 від 10.08.2021 виданого на підставі договору про надання правової допомоги № 07 від 01.04.2021 з адвокатським об`єднанням "Ем Джи Груп".

При цьому, 27.07.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю "Ю.ЕФ. Кепітал Партнерс Україна" також звернулося із касаційною скаргою до Верховного Суду на ту ж постанову Північного апеляційного господарського суду від 08.07.2021, яка підписана представником Карандою О. О., згідно ордера на надання правничої (правової) допомоги № 1127961 від 11.08.2021 виданого на підставі договору про надання правової допомоги № 26/07/21 від 26.06.2021 з адвокатським об`єднанням "Абсольво".

Згідно з протоколами автоматизованого розподілу судових справ між суддями від 13.09.2021 касаційні скарги передані на розгляд колегії суддів Касаційного господарського суду у складі: Краснова Є. В. - головуючого, Чумака Ю. Я., Уркевича В. Ю.

Колегія суддів з огляду на наявність двох касаційних скарг від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю.ЕФ. Кепітал Партнерс Україна" поданих на одну і ту ж постанову Північного апеляційного господарського суду від 08.07.2021, зазначає таке.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки, мають право подати касаційну скаргу на рішення суду першої інстанції після апеляційного перегляду справи та постанову суду апеляційної інстанції, крім судових рішень, визначених у частині третій цієї статті.

Форма і зміст касаційної скарги визначені статтею 290 ГПК України.

У касаційній скарзі повинно бути зазначено повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає касаційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв`язку та адресу електронної пошти, за наявності; повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) (пункти 2, 3 частини другої статті 290 ГПК України). Касаційна скарга підписується особою, яка подає скаргу, або її представником. До касаційної скарги, поданої представником, додається довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо в справі немає підтвердження такого повноваження. (частина третя статті 290 ГПК України).

Касаційні скарги різняться за своїм змістом та додатками.

Враховуючи наведене, Товариству з обмеженою відповідальністю "Ю.ЕФ. Кепітал Партнерс Україна" слід визначити, яка з двох касаційних скарг, поданих від різних представників на одне і теж саме судове рішення є належною та має бути взята до уваги судом, з урахуванням викладеного нижче.

Перевіривши матеріали поданої касаційної скарги (за підписом представника Реутова О. Є.), встановлено, що вона не відповідає вимогам статті 290 ГПК України.

Відповідно до пункту 2 частини четвертої статті 290 ГПК України до касаційної скарги додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначає Закон України "Про судовий збір".

Відповідно до підпункту 5 пункту 2 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір" ставка судового збору за подання до господарського суду касаційної скарги на рішення суду встановлюється у розмірі - 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги.

Згідно з підпунктами 1, 2 пункту 2 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір" (в редакції закону, чинній на момент подання позовної заяви) за подання до господарського суду 1) позовної заяви майнового характеру 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) позовної заяви немайнового характеру 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру (частина третя статті 6 Закону України Про судовий збір ).

У разі коли в позовній заяві об`єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Як вбачається із змісту касаційної скарги та змісту оскаржуваних судових рішень, позивач у 2019 році звернувся з позовом про: 1) визнання недійсним Договору відступлення прав вимоги за Договором іпотеки від 08 листопада 2016 року, що укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвест Балтик Груп" та Товариством з обмеженою відповідальністю "АК Консалтинг", що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бондар Тетяною Миколаївною та зареєстрований в реєстрі за №2221; 2) скасування рішення державного реєстратора Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області "Центр реєстрації" Бондарук Юлії Олександрівни про державну реєстрацію переходу права власності від 09.08.2018, індексний номер рішення 42465139; 3) скасування рішення Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бондар Тетяни Миколаївни про державну реєстрацію змін до права власності від 30.08.2018, індексний номер рішення 42776793; 4) скасування рішення державного реєстратора Комунального підприємства "Світоч" м. Києва Дмитрунця Любомира Васильовича про державну реєстрацію переходу права власності від 18.12.2018, індексний номер рішення 44692575; 5) скасування рішення державного реєстратора Комунального підприємства "Світоч" м. Києва Дмитрунця Любомира Васильовича про державну реєстрацію переходу права власності від 18.12.2018, індексний номер рішення 44692797.

Виходячи з приписів Закону України "Про судовий збір", судовий збір за подання даної касаційної скарги мав бути сплачений в сумі 19 210 грн (1 921 грн x 5 немайнових вимог) x 200%).

Скаржник, звертаючись з касаційною скаргою (за підписом адвоката Реутова О. Є.), не надав доказів сплати судового збору.

З метою усунення допущених недоліків оформлення касаційної скарги скаржнику слід сплатити судовий збір у сумі 19 210 грн , який має бути перерахований за такими реквізитами: ГУК у м. Києві/Печерс. р-н/22030102 ; код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37993783; банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); код банку отримувача: 899998; номер рахунку (IBAN): UA288999980313151207000026007 ; код класифікації доходів бюджету: 22030102 "Судовий збір (Верховний Суд, 055)" та надати належні докази сплати судового збору касаційному суду.

Також, Судом встановлено, що касаційна скарга (за підписом адвоката Каранди О. О.) не відповідає вимогам статті 288 ГПК України.

Відповідно до статті 288 ГПК України, касаційна скарга на судове рішення подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, що оскаржується, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне судове рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження, якщо касаційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому такого судового рішення. Строк на касаційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині четвертій статті 293 цього Кодексу.

Згідно цієї норми суд касаційної інстанції, у кожному конкретному випадку, повинен, з урахуванням конкретних обставин пропуску строку, оцінки доводів щодо причин їх пропуску, зробити мотивований висновок щодо поважності чи неповажності причин пропуску такого строку.

Відповідно до пункту 7 частини першої, пункту 1 частини четвертої статті 290 ГПК України, у касаційній скарзі повинно бути зазначено дату отримання копії судового рішення суду апеляційної інстанції, що оскаржується та до касаційної скарги додаються докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного рішення суду апеляційної інстанції, за наявності.

Оскаржувана постанова Північного апеляційного господарського суду прийнята 08.07.2021, повний текст підписаний 12.07.2021. Таким чином, останній день строку, встановленого для оскарження зазначеного судового рішення в касаційному порядку, припадав на 02.08.2021 (неділя - 01.08.2021).

Касаційна скарга (за підписом адвоката Каранди О. О.) містить клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження, яке мотивовано тим, що повний текст оскаржуваної постанови отримано 27.07.2021 особисто, що підтверджується копією розписки.

Суд не може наведені підстави пропуску визнати поважними, з огляду на наявність підтвердження отримання скаржником повного тексту оскаржуваної постанови 21.07.2021, що підтверджується копією конверту суду апеляційної інстанції, направленого на адресу АО "MG group" 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 11 Б, 4 поверх, на ім`я адвоката Ліпінського Є. В. Дана копія додана до касаційної скарги (за підписом адвоката Реутова О. Є.).

Частиною третьою статті 292 ГПК України визначено, що касаційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 288 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, наведені нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали про залишення касаційної скарги без руху особа має право звернутися до суду касаційної інстанції із заявою про поновлення строку або навести інші підстави для поновлення строку.

З урахуванням зазначеного, для встановлення факту, чи була касаційна скарга подана в межах строку, скаржнику потрібно надати до Верховного Суду інше мотивоване клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження з зазначенням поважних підстав для поновлення відповідного строку.

Згідно з частиною другою статті 292 ГПК України, у разі якщо касаційна скарга оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 290 цього Кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу, про що суддею постановляється відповідна ухвала.

Колегія суддів вважає за необхідне звернути увагу скаржника на те, що відповідно до статті 43 ГПК України учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається; залежно від конкретних обставин суд може визнати зловживанням процесуальними правами дії, що суперечать завданню господарського судочинства, зокрема, подання декількох позовів до одного й того самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав або подання декількох позовів з аналогічним предметом і з аналогічних підстав, або вчинення інших дій, метою яких є маніпуляція автоматизованим розподілом справ між суддями.

Крім того, у касаційній скарзі, за підписом адвоката Каранди О. О. викладено клопотання про зупинення дії постанови Північного апеляційного господарського суду від 08.07.2021. Однак враховуючи те, що касаційну скаргу залишено без руху, тобто питання про відкриття касаційного провадження наразі позитивно не вирішено, у суду відсутні підстави для розгляду на даний момент клопотання про зупинення дії постанови суду апеляційної інстанції.

Керуючись статтями 174, 234, 287, 288, 290, 292 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

УХВАЛИВ:

1. Касаційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю.ЕФ. Кепітал Партнерс Україна" залишити без руху до 03.11.2021.

2. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю "Ю.ЕФ. Кепітал Партнерс Україна" строк для усунення недоліків протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали суду касаційної інстанції.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Ю.ЕФ. Кепітал Партнерс Україна" надати Касаційному господарському суду у складі Верховного Суду (вул. О. Копиленка, 6, м. Київ, 01016) докази про дату вручення даної ухвали суду касаційної інстанції.

4. У разі усунення недоліків документи направити на адресу Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду: вул. О. Копиленка, 6, м. Київ, 01016 та всім іншим учасникам справи, додавши до заяви про усунення недоліків докази такого направлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя Є. В. Краснов

Суддя Ю. Я. Чумак

Суддя В.Ю. Уркевич

Дата ухвалення рішення 04.10.2021
Оприлюднено 06.10.2021

Судовий реєстр по справі 910/14476/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.06.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.06.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.04.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.02.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 19.01.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 10.01.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 08.12.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 01.12.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 15.11.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 04.10.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 08.07.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.06.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 31.05.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.03.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 25.02.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.02.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 21.01.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 20.01.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 21.12.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/14476/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону