ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

У Х В А Л А

18 жовтня 2021 р. Справа №200/13647/21

приміщення суду за адресою: 84122, м.Слов`янськ, вул. Добровольського, 1

Донецький окружний адміністративний суд у складі судді Куденкова К.О., перевіривши матеріали адміністративного позову Приватного акціонерного товариства Маріуполь-Авто (ідентифікаційний код: 05419643, 87531, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Макара Мазая, буд. 6) до Головного управління ДПС у Донецькій області (ідентифікаційний код ВП: 44070187;87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 59) про визнання протиправним і скасування податкового повідомлення-рішення -

УСТАНОВИВ:

У жовтні 2021 року Приватне акціонерне товариство Маріуполь-Авто звернулося з позовом до Головного управління ДПС у Донецькій області, в якому просить визнати протиправним і скасувати податкове повідомлення-рішення № 000/8271/0901 від 23.07.2021.

Обґрунтовуючи позов Приватне акціонерне товариство Маріуполь-Авто посилається на те, що перевірка була проведена без законних на те підстав, а отже оскаржуване податкове повідомлення-рішення є протиправним і підлягає скасуваню. Також зазначає, що фактична перевірка ПРАТ Маріуполь-Авто призначена за відсутності законних на те підстав, визначених п. 80.2 ст. 80 Подакового кодексу України. Посилається на те, що з урахуванням вимог ст. 15 Закону України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального і положень п.п. 14.1.6 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України вважає, що позивач не повинен був отримувати ліцензію на право зберігання пального, якщо таке пальне після купівлі було завантажене в паливні баки транспортних засобів або зберігалось у третіх осіб, а тому у його діях відсутній склад правопорушення, інкримінує мого йому податкових органом.

За наслідками з`ясування визначених ч. 1 ст. 171 КАС України питань, суд дійшов висновку про відсутність підстав для залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження у справі.

Ця справа не належить до категорії справ, які розглядаються виключно за правилами загального позовного провадження.

Згідно з п. 10 ч. 6 ст. 12 КАС України встановлено, що для цілей цього Кодексу справами незначної складності є справи щодо: інші справи, у яких суд дійде висновку про їх незначну складність, за винятком справ, які не можуть бути розглянуті за правилами спрощеного позовного провадження.

Частиною 3 ст. 257 КАС України передбачено, що при вирішенні питання про розгляд справи за правилами спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) значення справи для сторін; 2) обраний позивачем спосіб захисту; 3) категорію та складність справи; 4) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначати експертизу, викликати свідків тощо; 5) кількість сторін та інших учасників справи; 6) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 7) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» через спалах у світі коронавірусу в Україні введено карантин.

Листом Ради суддів України № 9рс-186/20 від 16.03.2020 рекомендовано по можливості здійснювати розгляд справ без участі сторін, у порядку письмового провадження.

З огляду на викладене, враховуючи приписи ч. 2 ст. 257 КАС України, суд дійшов висновку про незначну складність цієї справи та можливість її розгляду за правилами спрощеного позовного провадження.

Враховуючи приписи ч. 5 ст. 262 КАС України, суд вважає за можливе розглянути цю справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Частиною 4 ст. 9 КАС України передбачено, що суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

За приписами ч. 2 та ч. 3 ст. 77 КАС України встановлено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

У таких справах суб`єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин.

Докази суду надають учасники справи. Суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.

На підставі наведеного, суд вважає за необхідне витребувати у відповідача письмові докази, які мають значення для повного та всебічного дослідження обставин у справі.

Також суд зазначає, що за приписами ст. 149 КАС України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід Державного бюджету України з відповідної особи штрафу у сумі від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству; неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин суб`єктом владних повноважень.

Керуючись ст. ст. 12, 77, 171, 248, 256 - 262, п. 3 розділу VI Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

У Х В А Л И В:

Прийняти позовну заяву до розгляду і відкрити провадження в адміністративній справі.

Розгляд справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Установити відповідачу дводенний строк з дня вручення цієї ухвали для подання заяви із запереченнями щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву.

Адміністративна справа буде розглядатися і вирішуватися суддею Куденковим К.О. одноособово.

Зобов`язати Головне управління ДПС у Донецькій області в п`ятнадцятиденний строк з дня вручення йому цієї ухвали надати до Донецького окружного адміністративного суду належним чином засвідчені копії: всіх документів, які були враховані або мали бути враховані при проведенні фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу пального, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС, за наслідками якої складено акт перевірки від 05.07.2021 № 6869/05-99-19-09/05419643, і при прийнятті податкового повідомлення-рішення № 000/8271/0901 від 23.07.2021.

Установити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення цієї ухвали для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідач має право надіслати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст. 162 КАС України, і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Одночасно з надісланням відзиву до суду, копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

До відзиву на позов необхідно додати докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем, документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

Неподання суб`єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішить справу за наявними матеріалами.

Установити позивачу дводенний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Установити відповідачу дводенний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Роз`яснити учасникам справи, що відповідно до вимог статті 94 КАС України письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не визначено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Копію цієї ухвали направити сторонам. Відповідачу направити також копію позовної заяви та доданих до неї матеріалів.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://adm.dn.court.gov.ua/sud0570.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та окремо від рішення суду оскарженню не підлягає.

Суддя К.О. Куденков

Дата ухвалення рішення 18.10.2021
Оприлюднено 20.10.2021

Судовий реєстр по справі 200/13647/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.01.2023 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 21.02.2022 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 20.02.2022 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.02.2022 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.01.2022 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.12.2021 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.10.2021 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 200/13647/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону