ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

номер провадження справи 14/25/21

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

21.10.2021 Справа № 908/1139/21

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Сушко Л.М. , розглянувши матеріали справи №908/1139/21

Кредитор - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інкомфінанс", 03058, м. Київ, вул. Лебедєва-Кумача, 5, н/п 134

Банкрут - Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Бізнес Страхування", 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 11, код ЄДРПОУ 39682694

Ліквідатор - Сиротенко Олександр Олександрович, 04070, м. Київ, Андріївський узвіз, 38, офіс 1

За участю представників сторін: не з`явилися

УСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 26.05.2021. відкрито провадження у справі №908/1139/21 про банкрутство Товариства з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Бізнес Страхування", 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 11, код ЄДРПОУ 39682694. Визнані грошові вимоги кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "Інкомфінанс", 03058, м. Київ, вул. Лебедєва-Кумача, 5, н/п 134 до боржника на суму 2 200 000,00 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Сиротенка Олександра Олександровича.

28.05.2021. за №66521 у встановленому законодавством порядку оприлюднено повідомлення про відкриття справи про банкрутство Товариства з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Бізнес Страхування".

До господарського суду в порядку ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства заяв з грошовими вимогами до боржника не надійшло.

Постановою господарського суду Запорізької області від 04.08.2021. Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Бізнес Страхування" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Сиротенка Олександра Олександровича.

21.09.2021. до господарського суду Запорізької області від ліквідатора надійшов звіт та ліквідаційний баланс Товариства з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Бізнес Страхування".

Крім того, 11.08.2021. до господарського суду Запорізької області від ГУ ДПС у Запорізькій області надійшло клопотання у якому податкова просить суд спонукати ліквідатора закрити рахунки, надати інформацію про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках, ліквідаційний баланс, документи, підтверджуючі інформацію надану у балансі (у т.ч., що підтверджують кредиторську заборгованість), результати проведеної інвентаризації основних фондів, нематеріальних активів, ТМЦ, коштів тощо, надати документи фінансово - господарської діяльності за період з 01.10.2017 по дату їх надання до контролюючого органу.

Ухвалою суду від 28.09.2021. зокрема прийнято клопотання ГУ ДПС у Запорізькій області до розгляду. Призначено судове засідання на 21.10.2021. о/об 10-50. Зобов`язано Головне управління Державної податкової служби у Запорізькій області надати суду у строк до 21.10.2021. матеріали документальної позапланової перевірки Товариства з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Бізнес Страхування"; докази звернення до ліквідатора з вимогою про надання документів для проведення позапланової документальної перевірки банкрута; докази направлення ліквідатору наказу на проведення перевірки; нормативно-обгрунтоване пояснення щодо правових підстав звернення з відповідним клопотанням в межах справи про банкрутства.

19.10.2021. Головним управлінням Державної податкової служби у Запорізькій області надані письмові пояснення по справі.

11.10.2021. від ліквідатора надійшов нормативно-обгрунтований відзив на клопотання ГУ ДПС у Запорізькій області.

У судове засідання 21.10.2021. представники сторін не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені своєчасно та належним чином.

Справа розглядається відповідно до приписів ст. 202 ГПК України - за наявними матеріалами.

Розглянувши клопотання Головного управління ДПС у Запорізькій області, суд зазначає наступне:

Відповідно до вимог статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно пп. 20.1.4. п. 20.1. ст. 20 Податкового кодексу України, органи державної податкової служби, зокрема, мають право проводити перевірки платників податків в порядку, встановленому цим Кодексом.

Позапланова виїзна перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин: розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків (пп. 78.1.7 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України).

Тривалість перевірок визначена ст. 82 Податкового кодексу України (Строки проведення перевірок), відповідно до п. 82.2 якої тривалість перевірок, визначених у ст. 78 цього Кодексу (крім перевірок, що проводяться за наявності обставин, визначених у пп. 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 цього Кодексу, тривалість яких встановлена у ст. 200 цього Кодексу), не повинна перевищувати 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб`єктів малого підприємництва - 5 робочих днів, інших платників податків - 10 робочих днів. Продовження строків проведення перевірок, визначених у ст. 78 цього Кодексу, можливе за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 10 робочих днів для великих платників податків, щодо суб`єктів малого підприємництва - не більш як на 2 робочих дні, інших платників податків - не більш як на 5 робочих днів. Загальний термін проведення перевірок, визначених у пунктах 200.10 та 200.11 статті 200 цього Кодексу, з урахуванням установлених цим пунктом строків зупинення не може перевищувати 60 календарних днів (п. 82.4 ст. 82 Податкового кодексу України).

Матеріалами справи підтверджено, що ухвала господарського суду від 26.05.2021. про відкриття провадження у справі №908/1139/21, направлена на адресу Головного управління ДПС у Запорізькій області, у зв`язку з чим суд вважає, що податкова була належним чином повідомлена про порушення справи про банкрутство відносно Товариства з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Бізнес Страхування".

Таким чином, суд вважає, що у Головного управління ДПС у Запорізькій області було достатньо часу для проведення позапланової перевірки підприємства-банкрута у строки визначені законодавством .

Окрім того, пунктом 78.4 статті 78 ПК України встановлено, що про проведення документальної позапланової перевірки керівник контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом. Право на проведення позапланової документальної перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

Тобто, в силу положень Податкового кодексу України право на проведення позапланової документальної перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

Податковий кодекс України початок перевірки пов`язує із прийняттям керівником контролюючого органу рішення, яке оформлюється наказом, про проведення документальної позапланової перевірки, та з врученням такого наказу платнику податків під розписку.

Згідно з приписами п. 85.2 ст.85 Податкового кодексу України обов`язок платника податків надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов`язані з предметом перевірки, виникає після початку перевірки.

Податковою службою надано копію наказу ГУ ДПС у Запорізькій області №2199-п від 22.07.2021 про проведення документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Бізнес Страхування". Зазначеним наказом визначено провести перевірку товариства з 22.07.2021, тривалістю 5 робочих днів, за період з 01.01.2017 по 28.07.2021 з метою перевірки питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства з 01.01.2017 по 28.07.2021 та правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 06.03.2015 по 28.07.2021.

Слід зазначити, що вказаним наказом визначено період для проведення перевірки боржника тривалістю 5 робочих днів, які станом як на день подання клопотання до суду (11.08.2021) минули.

На час прийняття податковим органом наказу №2199-п від 22.07.2021 у справі №908/1139/21 тривала судова процедура розпорядження майном, що була введена на підставі ухвали суду від 26.05.2021., арбітражний керуючий Сиротенко О.О. виконував повноваження розпорядника майна, і відповідно до положень КУзПБ (п. 10 ст. 44) розпорядник майна не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність боржника, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Викладені у клопотанні обставини стосуються саме періоду розпорядження майном боржника, який тривав у справі з 26.05.2021. до 04.08.2021.

Наказ ГУ ДПС у Запорізькій області №2199-п від 22.07.2021 про проведення документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Бізнес Страхування" не був направлений на адресу арбітражного керуючого Сиротенко О.О., жодного обґрунтування зазначеного кредитором не наведено в клопотанні, доказів протилежного суду не надано.

Наказу про призначення податкової перевірки боржника ліквідатору Сиротенко О.О. також не було вручено, доказів того не було надано суду.

Будь-яких додаткових доказів, які б свідчили про вжиття податковим органом інших заходів з приводу організації податкової перевірки боржника суду не було надано.

Крім того, до компетенції суду не входить зобов`язання ліквідатора надавати податковим органам документи щодо діяльності підприємства, що ліквідується.

Також, суд вважає за необхідне зазначити, що у випадку, якщо платник податків ухиляється від проведення позапланової перевірки (і це доведено податковим органом), то в такому випадку настає єдиний законодавчо визначений наслідок - звернення податкового органу до суду із заявою про застосування адміністративного арешту.

Окремо, суд звертає увагу на те, що проведення процедури банкрутства суб`єкта підприємницької діяльності згідно з приписами законодавства про банкрутство не залежить від факту можливості або неможливості провести перевірку банкрута податковим органом. Взаємовідносини між податковим органом як органом державного контролю та платником податків урегульовані спеціальними нормами Податкового кодексу України, які не залежать від норм Кодексу України з процедур банкрутства, якщо інше прямо не зазначено у самому законі. Ані норми Кодексу України з процедур банкрутства, ані норми Податкового кодексу України не містять положень про те, що підприємство - банкрут не може бути ліквідоване за рішенням суду чи ліквідаційна процедура має бути продовжена у зв`язку з неможливістю проведення перевірки банкрута податковим органом.

Обставини, пов`язані з виконанням податковим органом своїх повноважень, не можуть бути підставами для зупинення процесу ліквідації господарюючого суб`єкта, а також бути перешкодою для завершення провадження у справі про банкрутство за наявності передбачених законодавством про банкрутство підстав для того.

Крім того, частиною 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що провадження у справах, про банкрутство регулюється Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Статтею 55 Конституції України кожному гарантується право на судовий захист.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним законом.

Доступність правосуддя для кожної особи забезпечується відповідно до Конституції України та в порядку, встановленому законами України.

Згідно ст. 6 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", звернення до суду громадян, організацій чи посадових осіб, які відповідно до закону не є учасниками судового процесу, щодо розгляду конкретних справ судом не розглядаються, якщо інше не передбачено законом.

Отже, реалізація конституційного права на звернення до суду, в даному випадку звернення Головним управлінням ДПС у Запорізькій області з клопотанням в межах справи про банкрутство №908/1139/21, ставиться в залежність від положень Кодексу про банкрутство.

В силу особливостей справи про банкрутство (ст. 41 ГПК України), коло осіб, які мають право подавати заяви і клопотання процесуального характеру у справі про банкрутство, діючим законодавством звужено до учасників такої справи задля попередження необгрунтованого втручання інших осіб, які не є учасниками справи, у хід процедури банкрутства.

Учасниками у справі про банкрутство, згідно ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства, є: сторони, арбітражний керуючий, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених цим Кодексом, інші учасники справи про банкрутство, щодо прав або обов`язків яких існує спір.

Так, відповідно до норм 45, 46, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, у справі про банкрутство, особа, яка має до боржника кредиторські вимоги, набуває саме процесуального статусу кредитора - сторони та учасника провадження у справі про банкрутство після звернення із заявою з кредиторськими вимогами у справі про банкрутство.

Отже, Кодексом про банкрутство, а саме статтею 1, не передбачено участі органу ДПС як учасника провадження у справі про банкрутство. Крім цього, Головне управлінням ДПС у Запорізькій області не зверталося до суду в межах провадження у даній справі про банкрутство з кредиторськими вимогами до боржника і не набула в установленому порядку статусу сторони чи учасника провадження у даній справі про банкрутство.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Отже, суд може зобов`язати надати докази вчинення певних дій, проте зазначеною нормою не встановлено право суду зобов`язувати чи спонукати вчиняти певні дії.

Згідно ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Крім того, клопотання Головного управління ДПС у Запорізькій області не містить норм обґрунтування вчинення певної дії.

З контекстного аналізу даних статей судом встановлено що процесуальним законодавством не встановлена можливість суду зобов`язувати або спонукати вчиняти певні дії.

Враховуючи вищевикладене, клопотання Головного управління ДПС у Запорізькій області, суд залишає без задоволення.

Керуючись ст. ст. 2, 65 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання Головного управління ДПС у Запорізькій області залишити без задоволення.

Примірник ухвали надіслати кредитору, ліквідатору, ГУ ДПС у Запорізькій області.

Згідно ч. 2 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала складена та підписана 25.10.2021.

Суддя Л.М. Сушко

Дата ухвалення рішення 21.10.2021
Зареєстровано 25.10.2021
Оприлюднено 26.10.2021

Судовий реєстр по справі 908/1139/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 14.02.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.12.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.10.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 21.10.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 28.09.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 09.09.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 11.08.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Постанова від 04.08.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 03.08.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 27.07.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 08.07.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 26.05.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 908/1139/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону