ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А

про залучення третьої особи до участі у справі та витребування доказів

04 листопада 2021 року м. Київ № 640/24609/21

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Маруліної Л.О., за участі секретаря судового засідання Щербань Є.В., представника позивача Бойка А.В. (довіреність від 19.10.2020 року №41-1543), вирішивши у відкритому судовому засіданні залучення третьої особи та витребування доказів у справі

за позовом Акціонерного товариства АГРОПРОСПЕРІС БАНК

до Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ), Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)

про визнання протиправними постанов, -

ВСТАНОВИВ:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОПРОСПЕРІС БАНК" (далі також - позивач) звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) (далі також - відповідач 1), Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) (далі також - відповідач 2), в якому, з урахуванням уточнених позовних вимог просить:

- визнати протиправною та скасувати постанову №34 від 10.08.2021 року про результати перевірки законності виконавчого провадження, прийняту заступником начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції - начальником Управління забезпечення примусового виконання рішень у місті Києві Сувало М.С.;

- визнати протиправною та скасувати постанову від 19.08.2021 року про результати перевірки законності виконавчого провадження начальника Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ ЦМУ МЮ Нещадимом І. С.;

- визнати протиправною та скасувати постанову про відновлення виконавчого провадження № 65391776 від 19.08.2021 року, винесену старшим державним виконавцем Шевченківською РВ ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) Калюжним Є.Д.

Адміністративний позов обґрунтовано тим, що 26.08.2021 року позивачем отримано постанову від 19.08.2021 року про відновлення виконавчого провадження №65291776 за наслідками проведеної начальником Управління забезпечення примусового виконання рішень у місті Києві дій державного виконавця стосовно закінчення виконавчого провадження та проведеної перевірки начальником Управління забезпечення примусового виконання рішень у місті Києві законності виконавчого провадження, за результатами якої скасовано постанову державного виконавця Калюжного Є.Д. про закінчення виконавчого провадження від 19.07.2021 року та зобов`язано останнього відновити виконавчі дії в межах виконавчого провадження №65291776.

Позивач вважає постанови №34 від 10.08.2021 року про результати перевірки законності виконавчого провадження, прийняту заступником начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції начальником Управління забезпечення примусового виконання рішень у місті Києві Сувало М.С та від 19.08.2021 року про результати перевірки законності виконавчого провадження начальника Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ ЦМУ МЮ Нещадимом І. С. протиправними, оскільки обставини, встановлені у межах перевірок суперечать матеріалам виконавчого провадження №65391776.

На переконання позивача - боржника у виконавчому провадженні №65391776, дії державного виконавця Калюжного Є.Д. відповідають вимогам Закону України Про виконавче провадження , з огляду на що, виконавче провадження №65391776 не підлягало відновленню.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 22.09.2021 року відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін у судове засідання, призначене на 04.11.2021 року. Витребувано у Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) належним чином засвідчені копії виконавчого провадження ВП №65391776. Зобов`язано Шевченківський районний відділ державної виконавчої служби у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) подати до суду належним чином засвідчені копії виконавчого провадження ВП №65391776 та зобов`язано відповідачів подати відзиви відповідно до статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України, який, з урахуванням вимог статей 269, 287 КАС України у строк до 25.10.2021 року таким чином, щоб у вказану дату витребувані матеріали знаходились у канцелярії суду.

Через канцелярію суду 19.10.2021 року відповідачем 2 подано копії матеріалів виконавчого провадження №65391776.

У судове засідання 04.11.2021 року прибув представник позивача. Відповідачем, належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду справи, участь уповноваженого представника не забезпечено.

Відповідно до частини четвертої статті 229 Кодексу адміністративного судочинства України у разі неявки у судове засідання всіх учасників справи або якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється за відсутності учасників справи (у тому числі при розгляді справи в порядку письмового провадження), фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Разом з тим, дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступних висновків.

Згідно з частиною четвертою статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Відповідно до частини першої статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Частинами першою, другою статті 73 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно із статтями 75, 76 Кодексу адміністративного судочинства України достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Відповідно до частини першої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Частинами другою, четвертою, п`ятою статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

У таких справах суб`єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин.

Докази суду надають учасники справи. Суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Суд не може витребовувати докази у позивача в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, окрім доказів на підтвердження обставин, за яких, на думку позивача, відбулося порушення його прав, свобод чи інтересів.

Згідно з частиною третьою статті 80 Кодексу адміністративного судочинства України про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

З матеріалів справи судом встановлено, що Шевченківським районним судом міста Києва, на підставі постанови Київського апеляційного суду від 11.02.2021 року, видано виконавчий лист від 31.03.2021 року у справі №761/17217/20 (провадження №2/761/6148/2020), відповідно до змісту якого зобов`язано АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОПРОСПЕРІС БАНК" надіслати ОСОБА_1 копії рішення Правління №21 від 06.07.2018 року щодо дострокового розірвання Договору №055820 банківського вкладу від 05.04.2018 року.

Відповідно до змісту виконавчого листа, АТ АГРОПРОСПЕРІС БАНК є боржником, ОСОБА_1 - стягувачем.

Постановою старшого державного виконавця Шевченківського РВ ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) Калюжного Є.Д. від 19.07.2021 року закінчено виконавче провадження №65391776 на підставі пункту 9 частини першої статті 39, статті 40 Закону України Про виконавче провадження .

Із змісту оскаржуваної у цій справі постанови від 10.08.2021 року №34 висновується про наявність скарги стягувача ОСОБА_1 , в якій повідомлено про отримання ОСОБА_1 копії Протоколу (рішення) Правління №21 від 06.07.2018 року, який не містить визначену судом інформацію.

Ознайомившись із змістом оскаржуваних у цій справі постанов від 10.08.2021 року №34 та від 19.08.2021 року, судом встановлено, що керівництвом ДВС встановлено порушення старшим державним виконавцем Шевченківського РВ ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) Калюжним Є.Д., зокрема, частини першої статті 63 Закону України Про виконавче провадження щодо не здійснення перевірки повноти виконання судового рішення, а саме не витребувано у боржника Протокол (рішення) Правління №21 від 06.07.2018 року, який надіслано останнім стягувачу.

Водночас, судом встановлено відсутність як у матеріалах справи, так і у копіях матеріалів виконавчого провадження, наданих суду відповідачем 2, копії скарги з додатками ОСОБА_1 та копій Протоколу (рішення) Правління №21 від 06.07.2018 року, які надіслано боржником та отримано стягувачем, які входять до предмета доказування у справі №640/24609/21.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про витребування вказаних доказів у учасників справи, зокрема, ОСОБА_1 .

Крім того, з огляду на встановлені обставини, суд дійшов висновку про необхідність вирішення питання залучення до участі у справі ОСОБА_1 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів.

Згідно з частиною другою статті 49 Кодексу адміністративного судочинства України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов`язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням учасників справи. Якщо адміністративний суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до судового розгляду встановить, що судове рішення може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку.

Відповідно до частини четвертої статті 49 Кодексу адміністративного судочинства України у заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

У зв`язку з тим, що рішення суду за результатами розгляду справи №640/24609/21, зокрема, у разі задоволення позовної вимоги про скасування постанови № 65391776 від 19.08.2021 року про відновлення виконавчого провадження, матиме вплив на права ОСОБА_1 як стягувача в рамках виконавчого провадження №65391776, суд дійшов висновку про залучення останнього до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору.

Керуючись статтями 6, 9, 49, 72-77, 80, 243, 245, 256, 287 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

2. Зобов`язати позивача у дводенний строк з дня отримання цієї ухвали суду надіслати примірник (уточненої) позовної заяви з додатками на адресу третьої особи, докази чого подати суду для долучення до матеріалів справи.

3. Встановити третій особі п`ятнадцятиденний строк з дня отримання примірника (уточненої) позовної заяви з додатками для надання пояснень на позов, які подати до канцелярії суду (01051, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус А ) із доказами направлення примірників відповідних пояснень учасникам справи.

4. Витребувати у Акціонерного товариства АГРОПРОСПЕРІС БАНК (код ЄДРПОУ 35590956, адреса: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т (літ.А)) копію рішення Правління №21 від 06.07.2018 року щодо дострокового розірвання Договору №055820 банківського вкладу від 05.04.2018 року, направленого стягувачу за трек-номерами поштових листів 0209108975063, 0411956070635 та 0411956098890, на виконання рішення суду у справі №761/17217/20.

5. Витребувати у ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) копію рішення Правління №21 від 06.07.2018 року, отриманого стягувачем та долученої до скарги в якості доказу невиконання боржником судового рішення у справі №761/17217/20.

6. Витребувати у Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) та Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) копії скарги (з додатками) ОСОБА_1 , яка є предметом перевірки законності виконавчого провадження №65391776.

7. Витребувані докази Акціонерним товариством АГРОПРОСПЕРІС БАНК , Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м.Київ) та Шевченківським районним відділом державної виконавчої служби у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) має бути подано до канцелярії суду (01051, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус А ) у строк до 15 листопада 2021 року включно.

Витребувані докази ОСОБА_1 мають бути подані до канцелярії суду (01051, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус А ) у строк, встановлений пунктом 3 резолютивної частини цієї ухвали суду.

8. Попередити учасників справи, що відповідно до вимог частин сьомої - дев`ятої статті 80 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені цим Кодексом.

У разі неподання суб`єктом владних повноважень витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

9. Оголосити про перерву у судовому засіданні.

10. Наступне судове засідання відбудеться 18 листопада 2021 о 10:40 год. за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус А , зал судових засідань №6.

Згідно з частиною п`ятою статті 49 Кодексу адміністративного судочинства України про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі. Ухвала за наслідками розгляду питання про вступ у справу третіх осіб окремо не оскаржується. Заперечення проти такої ухвали може бути включено до апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду, прийняте за результатами розгляду справи.

Ухвала в частині витребування доказів оскарженню не підлягає.

Відповідно до статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, під час розгляду справи в письмовому провадженні, набирає законної сили з моменту її підписання суддею (суддями).

Повну ухвалу суду складено 04.11.2021 року.

Суддя Л.О. Маруліна

Дата ухвалення рішення 04.11.2021
Зареєстровано 07.11.2021
Оприлюднено 09.11.2021

Судовий реєстр по справі 640/24609/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.12.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Рішення від 01.12.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 04.11.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 22.09.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 03.09.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону