ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Справа № 560/3609/18

РІШЕННЯ

іменем України

08 листопада 2021 рокум. Хмельницький Хмельницький окружний адміністративний суд в особі головуючого-судді Петричковича А.І. розглянувши адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ВІТАГРО" , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Приватне акціонерне товариство "Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56" до Державної податкової служби України про визнання протиправними та скасування рішень, зобов`язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

Постановою Верховного Суду від 26.05.2021 скасовано рішення Хмельницького окружного адміністративного суду від 18 лютого 2019 року та постанову Сьомого апеляційного адміністративного суду від 17 жовтня 2019 року та направлено справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Вказано, що під час нового судового розгляду судам слід дати оцінку зазначеним податковим органом підставам зупинення реєстрації спірних податкових накладних (критеріям ризиковості), як передумові прийняття оскаржуваних рішень, а також з`ясувати, чи містять оскаржувані рішення Комісії ДФС України конкретну інформацію щодо причин та підстав їх прийняття, із зазначенням того, яких саме документів не надано та яких саме документів не вистачає для прийняття рішення про реєстрацію податкових накладних (арк. спр. 57-64, т. 8).

Відповідно до ухвали від 30.07.2021 суд першої інстанції прийняв до провадження справу №560/3609/18, вирішив справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження, замінив відповідача на Державну податкову службу, залучив третю особу та витребував докази (арк. спр.69-70, т.8).

Згідно з ухвалою від 07.11.2018 суд відкрив провадження в адміністративній справі за правилами спрощеного позовного провадження.

Ухвалою від 04.12.2018, суд відмовив у задоволенні клопотання ДФС України про розгляд справи за правилами загального позовного провадження (арк. спр.146-147, т.6).

У Відзиві на позов від 06.12.2018 відповідач просить відмовити у позові. Вказує, що при прийнятті оскаржуваних рішень були враховані всі надані ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ВІТАГРО" документи на підтвердження реальності операцій по податкових накладних, а ДФС України діяла виключно у відповідності до вимог ПК України та іншого законодавства (арк. спр.152-160, т.6).

Позивач у відповіді на Відзив без реєстраційного номера та дати, який поступив до суду 20.12.2018 вказує, що відповідач відмовивши у реєстрації податкових накладних не зазначив, яких документів не вистачає для прийняття рішення про реєстрацію податкових накладних (арк. спр.192-194, т.6).

У позові від 05.11.2018 ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ВІТАГРО" просить визнати протиправними та скасувати рішення комісії ДФС України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному державному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, від 16.05.2018 №702953/39589064, №702962/39589064, №702963/39589064, №702964/39589064, №702961/39589064, №702960/39589064, №702959/39589064, №702952/39589064, №702965/39589064, №703019/39589064, №703020/39589064, №702998/39589064, №703018/39589064, №703017/39589064, №702955/39589064 та зобов`язати ДФС України зареєструвати в Єдиному державному реєстрі податкових накладних податкові накладні від 30.11.2017 №63, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №78, №79, №80, №81, №82 (арк. спр.5-40, т.1).

Позивач зазначає, що ДФС України безпідставно відмовила в реєстрації податкових накладних від 30.11.2017 №63, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №78, №79, №80, №81, №82, оскільки ТОВ Торгова компанія "Вітагро" надало всі документи, які підтверджують реальність здійснення поставки сільськогосподарської продукції покупцям та повернення коштів від ПАТ Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56 . Вказав, що всупереч вимогам Порядку зупинення реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних, контролюючий орган не зазначив, копії яких документів необхідно надати для прийняття рішення про реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. Отримавши аванс від ПАТ Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56 позивач не відвантажив на користь контрагента товар у встановленні договором терміни, отримані кошти повернув покупцю, відповідно до листа від 06.02.2018, а товар реалізував іншому покупцю. Вважає, що оскаржувані рішення прийняті з порушенням Податкового кодексу України та Порядку зупинення реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №117.

19.08.2021 третя особа - Приватне акціонерне товариство "Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56" надала суду письмове пояснення за №534 від 16.08.2021 в якому просить позов задовольнити. Вказує, що 22.11.2017 був укладений договір №2211/2107 між ТОВ "ТК Вітагро" та ПАТ "Хмельницьке ШБУ №56". Відповідно до п.3.6 цього договору покупець проводить оплату вартості товару до 30.11.2017, що було зроблено ПАТ "Хмельницьке ШБУ №56", докази чого є в матеріалах справи (арк. спр.73-75, т.8).

У письмовому поясненні позивача без реєстраційного номера та дати, яке поступило до суду 19.08.2021, просить позов задовольнити та вказує, що поставка товарів для ПАТ "Хмельницьке ШБУ №56" не проводилась, а податкові накладні були складені позивачем у зв`язку та на підставі надходження коштів на рахунки ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ВІТАГРО" за правилом першої події - п.187.1 ст.187 ПК України. Скарги на рішення про відмову у реєстрації податкових накладних були залишені без задоволення, незважаючи на їх обгрунтованість. Податкові накладні складені у відповідності до вимог ст.201 ПК України. Позивач надав з додатковими поясненнями докази, які підтверджують факт виникнення зобов`язань. На підтвердження першої події - дати отримання попередньої оплати надані платіжні доручення, які є в матеріалах справи (арк. спр.84-86, т.8).

Відповідно до ухвали від 26.08.2021, суд витребував у відповідача докази (арк. спр.91, т.8).

21.09.2021 відповідач надав письмове пояснення від 15.09.2021 просить відмовити у задоволенні позову, і вказує, що відповідно до квитанцій "Про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в ЄРПН" за результатом їх обробки, відповідно доп.201.16 ст.216 була зупинена реєстрація 15-ти податкових накладних. ПН/РК відповідали критеріям оцінки ступеня ризиків, визначених п.6 Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затверджених наказом Міністерства фінансів України №567 від 13.06.2017. За результатами опрацювання СМКОР виявлено невідповідність обсягів постачання обсягам придбання по товарах згідно УКЗТ. Запропоновано надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК. Звертає увагу, що законодавство не встановлює обов`язку контролюючого органу та відповідно до процедури конкретизації переліку документів, необхідних для реєстрації податкової накладної. Також, вказує, що податковий орган не може наперед знати, які документи наявні у платника, тому платнику надано альтернативу обрання самостійних рішень (надання пояснень та/або документів для реєстрації податкової накладної). За результатом розгляду поданих позивачем пояснень щодо податкових накладних №63, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №78, №79, №80, №81, №82 від 30.11.2017 були прийняті оскаржувані рішення. Зокрема, у зв`язку з ненаданням платником податків документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури / інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні, розрахункових документів, банківських виписок з особових рахунків. Вважає, що позивач не виконав у повному обсязі рішення про зупинення реєстрації даних податкових накладних та не додав всіх необхідних документів, тому комісією ДПС було відмовлено в реєстрації податкових накладних (арк. спр.1-12, т.9).

Встановивши обставини (факти), якими сторони обгрунтовуються вимоги та заперечення, оцінивши надані учасниками справи докази, враховуючи норми права, які регулюють спірні правовідносини, суд прийшов до таких висновків, враховуючи наступне.

Відповідно до Договору поставки від 22.11.2017 №2211/17 та Специфікації до цього договору від 22.11.2017 постачальник - ТОВ Торгова компанія "Вітагро" повинна передати у власність покупця - ПАТ Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56 товар (ячмінь, олія соняшникова, кукурудза, соя, пшениця, соняшник) загальною вартістю з ПДВ - 60000000 гривень у строк до 31.01.2018. Пунктом 3.6 правочину визначено, що покупець проводить оплату вартості товару шляхом перерахування коштів на рахунок постачальника - 100% вартості товару до 30.11.2017 (арк. спр.51-52, т.1).

30.11.2017 року ПАТ Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56 платіжними дорученнями №1862, №1863, №1873, №1876, №1872, №1864, №1870, №1875, №1877, №1879, №1869, №1874, №1878, №1859, №2025 перерахувало кошти на загальну суму 60000000 гривень, як попередню оплату, по Договору поставки від 22.11.2017 №2211/17 (арк. спр.56-70, т.1).

Згідно з Карткою рахунку 6811 за січень - березень 2018 року ТОВ Торгова компанія "Вітагро" було повернуто 22000000 гривень з авансованих 60000000 гривень, різниця 37800000 гривень, ПАТ Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56 (арк. спр.53-55, т.1).

Отже, позивач у лютому - березні 2018 року частково повернув кошти у розмірі 22000000 гривень, які були отримані 30.11.2017 від ПАТ Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56 по Договору поставки від 22.11.2017 №2211/17.

Позивач склав та надіслав для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 30.11.2017 №63 на 1 500 000,00 грн.

ДФС України надіслала позивачу квитанцію від 07.12.2017 №9259887767 про зупинення реєстрації податкової накладної, зазначивши, що відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України реєстрація ПН/РК зупинена; ПН/РК відповідає критеріям оцінки ступеня ризиків, визначених пунктом 6 Критеріїв оцінки ступень ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених наказом МФУ від 13.06.2017 №567, у зв`язку з невідповідністю обсягів постачання обсягам придбання товарів згідно з УТК ЗЕД: 1005. Одночасно ДФС України запропонувала позивачу надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію цієї податкової накладної (арк. спр.128, т.15).

Позивач склав та надіслав для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 30.11.2017 №65 на суму 1 500 000,00 грн.

ДФС України надіслала позивачу квитанцію від 15.12.2017 №9268917190 про зупинення реєстрації податкової накладної, зазначивши, що відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України реєстрація ПН/РК зупинена: ПН/РК відповідає критеріям оцінки ступеня ризиків, визначених пунктом 6 Критеріїв оцінки ступень ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених наказом МФУ від 13.06.2017 №567, у зв`язку з невідповідністю обсягів постачання обсягам придбання товарів згідно з УТК ЗЕД: 1512, та запропонувала позивачу надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію цієї податкової накладної (арк. спр.1, т.16).

Позивач склав та надіслав для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 30.11.2017 №66 на суму 1 500 000,00 грн.

ДФС України надіслала позивачу квитанцію від 15.12.2017 №9269136068 про зупинення реєстрації податкової накладної, зазначивши, що відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України реєстрація ПН/РК зупинена; ПН/РК відповідає критеріям оцінки ступеня ризиків, визначених пунктом 6 Критеріїв оцінки ступень ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених наказом МФУ від 13.06.2017 №567, у зв`язку з невідповідністю обсягів постачання обсягам придбання товарів згідно з УТК ЗЕД: 1206, та запропонувала позивачу надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію цієї податкової накладної (арк. спр.116, т.16).

Позивач склав та надіслав для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 30.11.2017 №67 на суму 1 500 000,00 грн.

ДФС України надіслала позивачу квитанцію від 15.12.2017 №9269136296 про зупинення реєстрації податкової накладної, зазначивши, що відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України реєстрація ПН/РК зупинена; ПН/РК відповідає критеріям оцінки ступеня ризиків, визначених пунктом 6 Критеріїв оцінки ступень ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених наказом МФУ від 13.06.2017 №567, у зв`язку з невідповідністю обсягів постачання обсягам придбання товарів згідно з УТК ЗЕД: 1206, та запропонувала позивачу надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію цієї податкової накладної (арк. спр.1, т.17).

Позивач склав та надіслав для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 30.11.2017 №68 на суму 2 000 000,00 грн.

ДФС України надіслала позивачу квитанцію від 08.12.2017 №9260136851 про зупинення реєстрації податкової накладної, зазначивши, що відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України реєстрація ПН/РК зупинена; ПН/РК відповідає критеріям оцінки ступеня ризиків, визначених пунктом 6 Критеріїв оцінки ступень ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених наказом МФУ від 13.06.2017 №567, у зв`язку з невідповідністю обсягів постачання обсягам придбання товарів згідно з УТК ЗЕД: 1003, та запропонувала позивачу надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію цієї податкової накладної.

Позивач склав та надіслав для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 30.11.2017 №69 на суму 2 000 000 грн.

ДФС України надіслала позивачу квитанцію від 08.12.2017 №9260138621 про зупинення реєстрації податкової накладної, зазначивши, що відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України реєстрація ПН/РК зупинена; ПН/РК відповідає критеріям оцінки ступеня ризиків, визначених пунктом 6 Критеріїв оцінки ступень ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених наказом МФУ від 13.06.2017 №567, у зв`язку з невідповідністю обсягів постачання обсягам придбання товарів згідно з УТК ЗЕД: 1003, та запропонувала позивачу надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію цієї податкової накладної (арк. спр.1, т.180).

Позивач склав та надіслав для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 30.11.2017 №70 на суму 2 000 000,00 грн.

ДФС України надіслала позивачу квитанцію від 14.12.2017 №9268319895 про зупинення реєстрації податкової накладної, зазначивши, що відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України реєстрація ПН/РК зупинена; ПН/РК відповідає критеріям оцінки ступеня ризиків, визначених пунктом 6 Критеріїв оцінки ступень ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених наказом МФУ від 13.06.2017 №567, у зв`язку з невідповідністю обсягів постачання обсягам придбання товарів згідно з УТК ЗЕД: 1201, та запропонувала позивачу надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію цієї податкової накладної (арк. спр.130, т.18).

Позивач склав та надіслав для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 30.11.2017 №71 на суму 2 000 000,00 грн.

ДФС України надіслала позивачу квитанцію від 14.12.2017 №9268411485 про зупинення реєстрації податкової накладної, зазначивши, що відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України реєстрація ПН/РК зупинена; ПН/РК відповідає критеріям оцінки ступеня ризиків, визначених пунктом 6 Критеріїв оцінки ступень ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених наказом МФУ від 13.06.2017 №567, у зв`язку з невідповідністю обсягів постачання обсягам придбання товарів згідно з УТК ЗЕД: 1201, та запропонувала позивачу надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію цієї податкової накладної (арк. спр. 142, т.12).

Позивач склав та надіслав для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 30.11.2017 №72 на суму 2 000 000,00 грн.

ДФС України надіслала позивачу квитанцію від 15.12.2017 №9269136210 про зупинення реєстрації податкової накладної, зазначивши, що відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України реєстрація ПН/РК зупинена; ПН/РК відповідає критеріям оцінки ступеня ризиків, визначених пунктом 6 Критеріїв оцінки ступень ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених наказом МФУ від 13.06.2017 №567, у зв`язку з невідповідністю обсягів постачання обсягам придбання товарів згідно з УТК ЗЕД: 1206, та запропонувала позивачу надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію цієї податкової накладної (арк. спр.1, т.13).

Позивач склав та надіслав для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 30.11.2017 №73 на суму 2 000 000,00 грн.

ДФС України надіслала позивачу квитанцію від 15.12.2017 №9269099322 про зупинення реєстрації податкової накладної, зазначивши, що відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України реєстрація ПН/РК зупинена; ПН/РК відповідає критеріям оцінки ступеня ризиків, визначених пунктом 6 Критеріїв оцінки ступень ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених наказом МФУ від 13.06.2017 №567, у зв`язку з невідповідністю обсягів постачання обсягам придбання товарів згідно з УТК ЗЕД: 1206, та запропонувала позивачу надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію цієї податкової накладної (арк. чпр.1, т.14).

Позивач склав та надіслав для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 30.11.2017 №78 на суму 2 500 000,00 грн.

ДФС України надіслала позивачу квитанцію від 14.12.2017 №9267711258 про зупинення реєстрації податкової накладної, зазначивши, що відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України реєстрація ПН/РК зупинена; ПН/РК відповідає критеріям оцінки ступеня ризиків, визначених пунктом 6 Критеріїв оцінки ступень ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених наказом МФУ від 13.06.2017 №567, у зв`язку з невідповідністю обсягів постачання обсягам придбання товарів згідно з УТК ЗЕД: 1206, та запропонувала позивачу надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію цієї податкової накладної (арк. спр.1, т.15).

Позивач склав та надіслав для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 30.11.2017 №79 на суму 2 500 000,00 грн.

ДФС України надіслала позивачу квитанцію від 14.12.2017 №9267770673 про зупинення реєстрації податкової накладної, зазначивши, що відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України реєстрація ПН/РК зупинена; ПН/РК відповідає критеріям оцінки ступеня ризиків, визначених пунктом 6 Критеріїв оцінки ступень ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених наказом МФУ від 13.06.2017 №567, у зв`язку з невідповідністю обсягів постачання обсягам придбання товарів згідно з УТК ЗЕД: 1206, та запропонувала позивачу надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію цієї податкової накладної (арк. спр.1, т.10).

Позивач склав та надіслав для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 30.11.2017 №80 на суму 2 500 000,00 грн.

ДФС України надіслала позивачу квитанцію від 14.12.2017 №9267778451 про зупинення реєстрації податкової накладної, зазначивши, що відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України реєстрація ПН/РК зупинена; ПН/РК відповідає критеріям оцінки ступеня ризиків, визначених пунктом 6 Критеріїв оцінки ступень ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених наказом МФУ від 13.06.2017 №567, у зв`язку з невідповідністю обсягів постачання обсягам придбання товарів згідно з УТК ЗЕД: 1206, та запропонувала позивачу надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію цієї податкової накладної (арк. чпр.1, т.11).

Позивач склав та надіслав для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 30.11.2017 №81 на суму 3 000 000,00 грн.

ДФС України надіслала позивачу квитанцію від 08.12.2017 №9260287696 про зупинення реєстрації податкової накладної, зазначивши, що відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України реєстрація ПН/РК зупинена; ПН/РК відповідає критеріям оцінки ступеня ризиків, визначених пунктом 6 Критеріїв оцінки ступень ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених наказом МФУ від 13.06.2017 №567, у зв`язку з невідповідністю обсягів постачання обсягам придбання товарів згідно з УТК ЗЕД: 1005, та запропонувала позивачу надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію цієї податкової накладної (арк. спр.1, т.12).

Позивач склав та надіслав для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 30.11.2017 №82 на суму 3 000 000,00 грн.

ДФС України надіслала позивачу квитанцію від 08.12.2017 №9260287720 про зупинення реєстрації податкової накладної, зазначивши, що відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України реєстрація ПН/РК зупинена; ПН/РК відповідає критеріям оцінки ступеня ризиків, визначених пунктом 6 Критеріїв оцінки ступень ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених наказом МФУ від 13.06.2017 №567, у зв`язку з невідповідністю обсягів постачання обсягам придбання товарів згідно з УТК ЗЕД: 1005, та запропонувала позивачу надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію цієї податкової накладної.

Отже, контролюючий орган 08.12.2017 зупиняв реєстрацію податкових накладних з підстави, як: ПН/РК відповідає критеріям оцінки ступеня ризиків, визначених пунктом 6 Критеріїв оцінки ступень ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених наказом МФУ від 13.06.2017 №567, у зв`язку з невідповідністю обсягів постачання обсягам придбання товарів згідно з УТК ЗЕД: 1005; 1512; 1206;1003;1201; 1206.

Пунктом 5 Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017, № 567 у редакції на час спірних правовідносин визначено (далі - Критерії №567), що усі податкові накладні / розрахунки коригування, що подаються на реєстрацію в Реєстрі з метою оцінки ступеня ризиків, достатніх для їх зупинення, до проведення Моніторингу, за результатами якого можливе зупинення їх реєстрації, перевіряються ДФС відповідно до таких ознак: 1) податкова накладна, яка не підлягає наданню отримувачу (покупцю), та/або складена за операцією, що є звільненою від оподаткування; 2) обсяг постачання, зазначений платником податку в податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі в поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі податкової накладної / розрахунку коригування, становить менше 500 тисяч гривень та керівник - посадова особа такого платника податку є особою, яка займає аналогічну посаду не більше ніж у трьох діючих платників податків; 3) загальна сума сплачених у 2016 році сум єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та податків і зборів (крім суми податку на додану вартість, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами, якими подано податкову накладну / розрахунок коригування на реєстрацію в Реєстрі, становить більше 5 мільйонів гривень (ознака використовується з 01 квітня 2017 року до 01 січня 2018 року); 4) одночасно значення показників D та P, розрахованих у наведеному у цьому підпункті порядку, мають такі розміри: D>0,05, P < Pм ґ 1,3, де D - розрахункова величина, яка дорівнює S/T; S - загальна сума сплачених за останні 12 місяців сум єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та податків і зборів (крім суми податку на додану вартість, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами; T - загальна сума постачання товарів/послуг на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7 %, за останні 12 місяців, яка зазначена платником податку в податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі; P - сума податку на додану вартість, зазначена платником податку в податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі у звітному (податковому) періоді, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі податкової накладної / розрахунку коригування; Pм - найбільша місячна сума податку на додану вартість, зазначена у податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих платником податку в Реєстрі за останні 12 місяців.

Згідно з п.6 Критеріїв №567, моніторинг податкової накладної / розрахунку коригування здійснюється ДФС за такими критеріями: 1) обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній / розрахунку коригування, яку (який) подано на реєстрацію в Реєстрі, у 1,5 раза більший за величину, що дорівнює залишку різниці обсягу придбання на митній території України такого товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 01 січня 2017 року в отриманих податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих в Реєстрі, і митних деклараціях, та обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеному у податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих з 01 січня 2017 року в Реєстрі, і переважання в такому залишку (більше 75 % загального такого залишку для платників, у яких значення показника D становить більше 0,03; більше 60 % - від 0,02 до 0,03; більше 50 % - від 0,015 до 0,02; більше 40 % - від 0,01 до 0,015, більше 30 % - від 0,005 до 0,01, більше 20 % - до 0,005) товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД, які визначаються ДФС, та відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, в інформації, поданій платником податку за встановленою формою, як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється); 2) відсутність (анулювання, призупинення) ліцензій, виданих органами ліцензування, які засвідчують право суб`єкта господарювання на виробництво, експорт, імпорт, оптову і роздрібну торгівлю підакцизними товарами (продукцією), визначеними підпунктами 215.3.1 та 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Податкового кодексу України (далі - Кодекс), стосовно товарів, які зазначені платником податку у податковій накладній, поданій на реєстрацію в Реєстрі; 3) розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача - платника податку на додану вартість, якщо передбачається зміна вартості товару/послуг більше ніж удвічі та/або зміна номенклатури товарів/послуг (для кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД - зміна перших чотирьох цифр кодів, а для кодів послуг відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг - перших двох цифр кодів).

У разі якщо за результатами Моніторингу визначено, що податкова накладна / розрахунок коригування відповідає вимогам підпункту 1 цього пункту та сума податку на додану вартість, зазначена в податкових накладних, зареєстрованих платником податку в Реєстрі у звітному (податковому) періоді з урахуванням податкової накладної / розрахунку коригування, поданої на реєстрацію в Реєстрі, які відповідають вимогам підпункту 1 цього пункту, більша за середньомісячну суму сплачених за останні 12 місяців єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та податків і зборів (крім суми податку на додану вартість, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами, реєстрація такої податкової накладної / розрахунку коригування зупиняється відповідно до вимог пункту 201.16 статті 201 розділу V Кодексу.

Отже, у випадку встановлених моніторингом ризиків, який проводиться автоматично, відповідач має право зупинити реєстрацію податкової накладної, відповідно до вимог Критеріїв №567, тому немає порушення відповідача щодо цього, що суд встановлює на виконання вимог Верховного Суду у постанові від 26.05.2021 (оцінка підстав, які стали підставою для зупинки реєстрації податкових накладних).

07.05.2018 позивач, отримавши квитанції про зупинення реєстрації ПН, направив відповідачу повідомлення щодо подачі документів на підтвердження реальності здійснення операцій, якими оформлені податкові накладні та скановані копії документів, а саме договору поставки від 22.11.2017 №2211/2017, картки рахунку №6811, платіжних доручень від 30.11.2017 №1859, №1862, №1863, №1864, №1869, №1870, №1872, №1873, №1874, №1875, №1876, №1877, №1878, №1879, №2025, договору поставки від 04.12.2015 №4.12/15-1, видаткової накладної від 04.09.2017 №6342, видаткової накладної від 01.08.2017 №4900, видаткової накладної від 28.07.2017 №4887, договору складського зберігання зерна від 01.011.2017 №01.01/17-1, договору від 01.03.2017 №01/03, акту здачі-прийняття робіт від 02.11.2017 №17, договору поставки від 04.07.2017 №04/07-17/2ТК, видаткової накладної від 18.08.2017 №5723, договору поставки від 18.10.2017 №19.10-17/1, договору поставки від 10.10.2017 №10.10-17/2, видаткової накладної від 19.10.2017 №353, видаткової накладної від 18.10.2017 №352, видаткової накладної від 10.10.2017 №344, договору поставки від 03.11.2017 №03/11-17/1-ТК, видаткової накладної від 07.11.2017 №414, видаткової накладної від 31.10.2017 №404, договору поставки від 01.08.2017 №01.08/17-1, видаткової накладної від 31.08.2017 №5886, договору поставки від 24.10.2017 №24/10-17/ТК, видаткової накладної від 31.10.2017 №395, видаткової накладної від 02.11.2017 №407, договору поставки від 23.10.2017 №23/10-17/ТК, видаткової накладної від 23.10.2017 №97, договору поставки від 25.10.2017 №25/10-17/ТК, видаткової накладної від 25.10.2017 №1332, договору поставки від 27.10.2017 №27/10-17/ТК, видаткової накладної від 27.10.2017 №1532, договору складського зберігання продукції від 06.07.2017 №4, договору складського зберігання від 30.06.2017 №2, договору складського зберігання від 11.07.2017 №6, листа від 05.02.2018 №249.

Також, у поясненнях наданих відповідачу, позивач зазначив, що отримавши аванс 30.11.2017, не відвантажив товар у встановлені договором терміни, отримані кошти повернув ПАТ Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56 в лютому 2018 року. Товар реалізував іншим покупцям, в тому числі і на експорт.

Рішенням від 10.05.2018 №691931/39589064 ДФС України зареєструвала податкову накладну від 30.11.2017 №63 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рішенням від 10.05.2018 №691921/39589064 ДФС України зареєструвала податкову накладну від 30.11.2017 №65 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рішенням від 10.05.2018 №691922/39589064 ДФС України зареєструвала податкову накладну від 30.11.2017 №66 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рішенням від 10.05.2018 №691923/39589064 ДФС України зареєструвала податкову накладну від 30.11.2017 №67 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рішенням від 10.05.2018 №691925/39589064 ДФС України зареєструвала податкову накладну від 30.11.2017 №68 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рішенням від 10.05.2018 №691924/39589064 ДФС України зареєструвала податкову накладну від 30.11.2017 №69 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рішенням від 10.05.2018 №691934/39589064 ДФС України зареєструвала податкову накладну від 30.11.2017 №70 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рішенням від 10.05.2018 №691930/39589064 ДФС України зареєструвала податкову накладну від 30.11.2017 №71 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рішенням від 10.05.2018 №691914/39589064 ДФС України зареєструвала податкову накладну від 30.11.2017 №72 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рішенням від 10.05.2018 №691917/39589064 ДФС України зареєструвала податкову накладну від 30.11.2017 №73 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рішенням від 10.05.2018 №691918/39589064 ДФС України зареєструвала податкову накладну від 30.11.2017 №78 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рішенням від 10.05.2018 №691904/39589064 ДФС України зареєструвала податкову накладну від 30.11.2017 №79 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рішенням від 10.05.2018 №691906/39589064 ДФС України зареєструвала податкову накладну від 30.11.2017 №80 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рішенням від 10.05.2018 №691905/39589064 ДФС України зареєструвала податкову накладну від 30.11.2017 №81 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рішенням від 10.05.2018 №691903/39589064 ДФС України зареєструвала податкову накладну від 30.11.2017 №82 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Отже, відповідач 10.05.2018 зареєстрував 15-ть податкових накладних, а 16.05.2018 відмовив у їх реєстрації, що позивач оскаржує, зокрема:

Рішенням від 16.05.2018 №702953/39589064 ДФС України відмовила в реєстрації податкової накладної від 30.11.2017 №63 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рішенням від 16.05.2018 №702962/39589064 ДФС України відмовила в реєстрації податкової накладної від 30.11.2017 №65 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рішенням від 16.05.2018 №702963/39589064 ДФС України відмовила в реєстрації податкової накладної від 30.11.2017 №66 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рішенням від 16.05.2018 №702964/39589064 ДФС України відмовила в реєстрації податкової накладної від 30.11.2017 №67 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рішенням від 16.05.2018 №702961/39589064 ДФС України відмовила в реєстрації податкової накладної від 30.11.2017 №68 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рішенням від 16.05.2018 №702960/39589064 ДФС України відмовила в реєстрації податкової накладної від 30.11.2017 №69 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рішенням від 16.05.2018 №702959/39589064 ДФС України відмовила в реєстрації податкової накладної від 30.11.2017 №70 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рішенням від 16.05.2018 №702952/39589064 ДФС України відмовила в реєстрації податкової накладної від 30.11.2017 №71 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рішенням від 16.05.2018 №702965/39589064 ДФС України відмовила в реєстрації податкової накладної від 30.11.2017 №72 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рішенням від 16.05.2018 №703019/39589064 ДФС України відмовила в реєстрації податкової накладної від 30.11.2017 №73 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рішенням від 16.05.2018 №703020/39589064 ДФС України відмовила в реєстрації податкової накладної від 30.11.2017 №78 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рішенням від 16.05.2018 №702998/39589064 ДФС України відмовила в реєстрації податкової накладної від 30.11.2017 №79 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рішенням від 16.05.2018 №703018/39589064 ДФС України відмовила в реєстрації податкової накладної від 30.11.2017 №80 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рішенням від 16.05.2018 №703017/39589064 ДФС України відмовила в реєстрації податкової накладної від 30.11.2017 №81 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рішенням від 16.05.2018 №702955/39589064 ДФС України відмовила в реєстрації податкової накладної від 30.11.2017 №82 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Підставами для відмови в реєстрації податкових накладних у рішеннях від 16.05.2018 вказані: "Ненадання платником податку копій документів. Первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи) у тому числі рахунки-фактури/ інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності ревних типових форм та галузевої специфіки, накладні (документи, які не надано підкреслити). Розрахункові документи, банківські виписки з особових рахунків.", чому суд дає критичну оцінку, враховуючи вищевказане, адже відповідач чітко і зрозуміло не вказав, які саме документи вимагає, а позивач немає обов`язку повторного надання документів, після реєстрації податкових накладних 10.05.2018.

Згідно з п.187.1 ст.187 ПК України, датою виникнення податкових зобов`язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку; б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Відповідно до п.201.10 ст.201 ПК України, при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1 липня 2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження.

Податкові накладні, які не надаються покупцю, а також податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру податкових накладних є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.

З метою отримання податкової накладної/розрахунку коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, покупець надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру податкових накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та податкову накладну/розрахунок коригування в електронному вигляді. Такі податкова накладна/розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних та отриманими покупцем.

Покупцю товарів/послуг податкова накладна / розрахунок коригування можуть бути надані продавцем таких товарів/послуг в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

З метою отримання продавцем зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування, що підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних покупцем, такий продавець надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру податкових накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунок коригування в електронному вигляді. Такий розрахунок коригування вважається зареєстрованим в Єдиному реєстрі податкових накладних та отриманими продавцем.

Датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, є дата та час, зафіксовані у квитанції.

Якщо надіслані податкові накладні / розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених пунктом 201.1 цієї статті та/або пунктом 192.1 статті 192 цього Кодексу, а також у разі зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування відповідно до пункту 201.16 цієї статті, протягом операційного дня продавцю/покупцю надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді або зупинення їх реєстрації із зазначенням причин.

Помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 цієї статті (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов`язань, не можуть бути причиною неприйняття податкових накладних у електронному вигляді.

Квитанція про зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування надсилається одночасно продавцю та покупцю платнику податку.

Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування, така податкова накладна вважається зареєстрованою в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Згідно з п.19 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою КМ України, від 29.12.2010, № 1246, податкова накладна та/або розрахунок коригування, реєстрацію яких зупинено, реєструється у день настання однієї з таких подій: прийняття в установленому порядку та набрання чинності рішенням про реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування; набрання рішенням суду законної сили про реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування (у разі надходження до ДФС відповідного рішення); неприйняття та/або відсутність реєстрації в установленому порядку рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування.

Відповідно до ст. 77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 77 КАС України визначено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

У таких справах суб`єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин.

Таким чином, суд приходить до висновку, що позивач частково довів позовні вимоги, адже відповідач не мав законних підстав скасовувати реєстрацію податкових накладних, які були зареєстровані 10.05.2018 (наприклад рішення №691931/39589062, арк. спр.172, т.1), повторно (після прийняття рішення про реєстрацію) вимагаючи невизначені документи, наслідком чого стало прийняття оскаржуваних рішень 16.05.2018, тому позов у цій частині задовольняється. Також, не вказав у поясненні від 15.09.2021, яких саме документів не надав позивач, так як вважає, що не має вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішень про реєстрацію податкової накладної, чому суд дає критичну оцінку, адже позивач надав пояснення і документи на їх підтвердження, що відповідач не заперечує, однак фактично не знає, яких конкретно документів недостатньо (не вказує їх). При цьому, потрібно враховувати, що на час прийняття рішень 10.05.2018, позивач 07.05.2018 надавав відповідачу пояснення про повернення коштів за договором поставки №2211/2017 від 22.11.2017, яких фактично було повернуто 22200000 гривень з 60000000 гривень (не повернуто 37800000 гривень), відповідно до картки рахунку 6811 за січень - березень 2018 року позивача, чого учасники справи суду не пояснили та не надали доказів щодо цього. З урахуванням встановленого не підлягає задоволенню зобов`язальна вимога позивача, адже є рішення відповідача від 10.05.2018 про реєстрацію податкових накладних №63, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №78, №79, №80, №81, №82 від 30.11.2017 №63, за відсутності доказів їх скасування та встановлений факт порушень контролюючого органу при прийнятті рішень комісії ДФС України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному державному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації від 16.05.2018 №702953/39589064, №702962/39589064, №702963/39589064, №702964/39589064, №702961/39589064, №702960/39589064, №702959/39589064, №702952/39589064, №702965/39589064, №703019/39589064, №703020/39589064, №702998/39589064, №703018/39589064, №703017/39589064, №702955/39589064.

Відповідно до ч. 1,3 ст. 139 КАС України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа. При частковому задоволенні позову судові витрати покладаються на обидві сторони пропорційно до розміру задоволених позовних вимог.

Позивачем сплачено 52860 грн судового збору за подання позовної заяви з 30-ма вимогами немайнового характеру (30 х 1762), тому такі витрати слід присудити на його користь пропорційно задоволеним вимогам (15 вимог) за рахунок бюджетних асигнувань Державної податкової служби України.

Керуючись статтями 6, 72-77, 139, 244, 246, 250, 255, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ВІТАГРО" задовольнити частково.

Визнати протиправними та скасувати рішення комісії ДФС України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному державному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації від 16.05.2018 №702953/39589064, №702962/39589064, №702963/39589064, №702964/39589064, №702961/39589064, №702960/39589064, №702959/39589064, №702952/39589064, №702965/39589064, №703019/39589064, №703020/39589064, №702998/39589064, №703018/39589064, №703017/39589064, №702955/39589064.

В задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Стягнути на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ВІТАГРО" судові витрати в розмірі 26430,00 (двадцять шість тисяч чотириста тридцять) гривень за рахунок бюджетних асигнувань Державної податкової служби України.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Сьомого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складене 08 листопада 2021 року

Позивач ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ВІТАГРО" (вул. Котовського, 7Д, м. Волочиськ, Хмельницька область, 31200 , код ЄДРПОУ - 39589064) Відповідач:Державна податкова служба України (Львівська площа, 8, м. Київ, 04053 , код ЄДРПОУ - 43005393) Третя особа:Приватне акціонерне товариство "Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56" ( 29016, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Західно окружна, 1 , код ЄДРПОУ - 03448860) Головуючий суддя А.І. Петричкович

Дата ухвалення рішення 08.11.2021
Зареєстровано 09.11.2021
Оприлюднено 10.11.2021

Судовий реєстр по справі 560/3609/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.12.2021 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 08.11.2021 Хмельницький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 26.08.2021 Хмельницький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 30.07.2021 Хмельницький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.05.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 26.05.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 28.04.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 02.12.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 17.10.2019 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 26.07.2019 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.07.2019 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону